פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת ה-25

הכנסת5
הוועדה המסדרת
19/12/2022


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 13
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, כ"ה בכסלו התשפ"ג (19 בדצמבר 2022), שעה 15:45
סדר היום
החלפת סגן זמני ליושב ראש הכנסת, מטעם סיעת ש"ס
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יצחק שמעון וסרלאוף
מיכאל מלכיאלי
יבגני סובה
שמחה רוטמן
אפרת רייטן מרום
חברי הכנסת
חיים ביטון
משה טור פז
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
אברהם בניהו בצלאל
אוריאל בוסו
עאידה תומא סלימאן
מוזמנים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעוןהחלפת סגן זמני ליושב-ראש הכנסת, מטעם סיעת ש"ס
היו"ר יואב קיש
אני פותח את הדיון. נושא הדיון הוא החלפת סגן יושב-ראש זמני מטעם סיעת ש"ס. יש מכתב התפטרות שלו כסגן היושב-ראש שהוגש היום בסביבות השעה 15:00 , לדעתי. זה חשוב כי ההצעה נכנסת לתוקף 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הוגש ליושב-ראש הכנסת. מוצע כי עם כניסת ההתפטרות לתוקף, יכהן חבר הכנסת אוריאל בוסו כסגן זמני ליושב-ראש הכנסת. כהונתו תסתיים עם בחירת סגנים קבועים ליושב-ראש הכנסת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני חושב שכדאי לדבר על המסורת והמורשת שמרגי השאיר לנו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מבקש, זה נושא חוקתי מאוד מורכב, מה שמבקשים מאיתנו לדון בו היום.
היו"ר יואב קיש
חברים, בעיקרון אני יכול להגיד לכם שדיברתי גם עם נציגי האופוזיציה וההצעה הזו תואמה איתם, לפחות לגבי הדיון במליאת הוועדה, לא במליאה ועוד נצטרך לראות מה עושים עם זה. זה העניין. מישהו רוצה להתייחס לדיון?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא חייבים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לדיון הזה?
היו"ר יואב קיש
כן, לנושא הזה. אתם יודעים מה, בואו נגמור את ההצבעה ואתן לכם קצת לדבר, אם אתם רוצים.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
כן.
היו"ר יואב קיש
מי בעד ההצעה, שירים את ידו.
נועה בירן - דדון
5 בעד.
היו"ר יואב קיש
מי נגד? מי נמנע.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אנחנו נמנעים.

הצבעה

בעד ההצעה – 5
נגד – אין
נמנעים – 2
ההצעה למנות את חבר הכנסת אוריאל בוסו כסגן זמני ליושב-ראש הכנסת נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה התקבלה. תודה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
עזוב רביזיה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
פותח את זה עד המליאה כדי שלא ישגעו אותך. סמוך עליי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
רביזיה.

יש לי שאלה. למיטב הבנתי - -
היו"ר יואב קיש
רגע. סיימנו את הנושא. הצבענו. עכשיו זכות הדיבור שלך אחרי ההצבעה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
- - להבנתי החלפת סגן יו"ר כנסת דורשת הצבעה במליאה.
היו"ר יואב קיש
מדויק.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
ולכן השאלה שלנו היא - - -
היו"ר יואב קיש
מתי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
נכון.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
האם חייבים גם לעשות דיון?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני חושבת על כמה הסתייגויות, אבל אתה יודע שאני מאוד מאוד מחבבת את הרב - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הנוהג הוא שלא מגישים על זה פיליבסטר כי זה כאילו מראה אי-אמון - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לכן אנחנו גם לא נצביע נגד. אתה יודע את זה היטב.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כמפלגה שומרת מסורת, אני מצה מכם לשמור על המסורת.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אל תדאג. אתה מזכיר את זה ליו"ר הוועדה.
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע אם זה באופן מפתיע או לא מפתיע, כל מה שאמרו חברי הכנסת מהאופוזיציה נכון. אנחנו נקיים דיון במליאה - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תרשמו את זה בפרוטוקול, שיואב קיש מסכים עם האופוזיציה.
היו"ר יואב קיש
אמרתי, אני לא יודע אם זה מפתיע או לא מפתיע, אבל זה נכון. הנושא גם יעלה להצבעה במליאה. כמו שאמר חברי מלכיאלי, אנחנו ננסה להגיע בהסכמות לאירוע הזה ולא לייצר סביבו איזו דרמה של פיליבסטר - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני מסכימה.
היו"ר יואב קיש
- - כמו שקרה פה, בעצם כמו שעשינו עכשיו. מרגי ביקש להתחלף ואנחנו מכבדים את בקשתו.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני אומרת למה לא לייצר - - -
היו"ר יואב קיש
יש דברים של הבית הזה שאפר לפעמים להתנהג גם קצת - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כן, כשזה גם פרסונלי.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני מבקשת שתסביר את זה גם כן לחלקים האחרים בליכוד.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הוא מנסה כל הזמן.
היו"ר יואב קיש
יש לנו עוד קצת זמן – האם מישהו רוצה? כן, חבר הכנסת יבגני, זכות הדיבור שלך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
רק רציתי להגיד חג חנוכה שמח לעם ישראל.
היו"ר יואב קיש
חנוכה שמח.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לכוחות הביטחון, לחיילים ששומרים עלינו, לכל העולים שמגיעים אלינו – קלטנו 70,000 עולים בשנה האחרונה.
היו"ר יואב קיש
כולל הנכדים, הלא נכדים, כולם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני שמעתי דווקא דברים מעודדים היום מכיוונו של הליכוד. אם כבר נגעת בזה, אז אני שמח שאתם הפנמתם את המשמעות של העלייה, כך לפחות על-פי הפרסומים. כשנראה את ההסכמים הקואליציוניים, אני מתחייב פה שאם זה לא יכנס להסכם הקואליציוני, אני הראשון שאגי כל הכבוד שאתם התעקשתם ולא נתתם לדבר הזה לצאת מגבולות הדמיון והגזרה.
היו"ר יואב קיש
אני חייב לומר לך שיש כל-כך הרבה פרסומים תלושים מהמציאות, שבינם לבין ההסכמים הקואליציוניים אין שום קשר ולו הזוי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז אולי תכחיש את זה, חבר הכנסת קיש, לפרוטוקול.
היו"ר יואב קיש
אז באמירה אופטימית זו נגיד שלום לכולם וחד שמח לכל עם ישראל. אני נועל את הישיבה. תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:49.

קוד המקור של הנתונים