פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת126
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד
הממשלה
20/12/2022


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 7
מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) (פ/81/25) ובהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91/25)
יום שלישי, כ"ו בכסלו התשפ"ג (20 בדצמבר 2022), שעה 09:15
סדר-היום
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים) מובילה במיזוג
נכחו
חברי הוועדה: שלמה קרעי – היו"ר
שמחה רוטמן – מ"מ היו"ר
משה ארבל
אוריאל בוסו
בועז ביסמוט
ולדימיר בליאק
טלי גוטליב
שרן מרים השכל
אלמוג כהן
מתן כהנא
יוראי להב הרצנו
חנוך דב מלביצקי
מאיר פרוש
גלעד קריב
מיכל שיר סגמן
עאידה תומא סלימאן
חברי הכנסת
עמיחי אליהו
דבי ביטון
מיכאל ביטון
מירב בן ארי
רם בן ברק
סימון דוידסון
אלי דלל
משה טור פז
יוסף טייב
רון כץ
יוליה מלינובסקי
שרון ניר
יבגני סובה
יסמין פרידמן
מטי צרפתי
נאור שירי
מוזמנים
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש-הכהן
שרת האנרגיה קארין אלהרר
סגן שר הביטחון אלון שוסטר
ענת אסיף – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
גור בליי
ניצן רוזנברג
מנהל הוועדה
איל קופמן
רישום פרלמנטרי
רונית רבי
הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים) מובילה במיזוג
היו"ר שלמה קרעי
בוקר טוב לכולם, נר שני של חנוכה, חנוכה שמח. אני פותח את ישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים), בהמשך לדיון שהתחלנו לקיים אתמול בנושא הוספת סעיף התחולה.

סדרי הדיון היום יהיו כדלהלן, בשעה הקרובה נקיים דיון פתוח על הסעיף הזה, סעיף התחילה. לאחר הדיון יהיו שעתיים של הסתייגויות בעל פה, הנמקות והצבעות, הצגתן והצבעה עליהן. זה זמן קצוב של שעתיים. כאשר נסיים את ההנמקות נחזור להיכן שעצרנו בהסתייגויות הכתובות. הסתייגות מס' 333, 334. לפני שנתחיל את הדיון אני מבקש מהיועץ המשפטי לוועדה לומר את דבריו.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
אפשר רק הצעה לסדר?
גלעד קריב (העבודה)
אדוני היושב-ראש, גם אני מבקש.
היו"ר שלמה קרעי
אין הצעות לסדר, תכף יהיה דיון פתוח, תדברי.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
מה זה אין הצעות לסדר?
היו"ר שלמה קרעי
תירשמי בבקשה לרשות דיבור.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
אדוני היו"ר, יש כללי ניהול - - -
גלעד קריב (העבודה)
לא ניתן לקצוב זמן הסתייגויות בעל פה, זה הנוהג בוועדות.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. היועץ המשפטי, אני אשמח.
גור בליי
כמה מילים. דבר ראשון, גם לבקשת היועצת המשפטית לכנסת, אני מבהיר לפרוטוקול שהיועצת המשפטית לכנסת ביקשה שאבהיר בצורה ברורה שאתמול היא לא אמרה שצריך להפסיק את הדיון. היא עשתה על זה איזו התייעצות, ולא הייתה מטעמה הנחיה להפסיק את הדיון. והיא ביקשה שהדברים יובהרו בצורה ברורה לפרוטוקול. אני מבין שבניגוד למה שנאמר בוועדה המסדרת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רוצה לברך את יושב-ראש הוועדה שפעל לפנים משורת הדין, הרבה מעבר לשורת הדין, והפסיק בכל זאת את הדיון.
היו"ר שלמה קרעי
אגב, זה נאמר גם אתמול, לא רק בוועדה המסדרת. נאמר כאן אתמול בצורה מפורשת תוך כדי טלפון עם מישהו מהאופוזיציה שיש הנחיה לעצור את הדיון. הדבר הזה חמור מאוד. אתם משתמשים כאן בשקר ורמייה. לא אתם, מי שלא נמצא כאן.
משה ארבל (ש"ס)
אתה יכול לציין לפרוטוקול, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.
היו"ר שלמה קרעי
והעביר מסר של היועצת המשפטית לכנסת לעצור את הדיון. אני רואה את זה בחומרה רבה. שימוש לרעה במרמה בכלים פרלמנטריים.
גור בליי
הנקודה הראשונה היא לגבי הבהרה שנתבקשתי להבהיר. דבר שני, המתכונת הזאת של השעה דיון ועוד שנתיים הסתייגויות בעל פה זאת מתכונת שסוכמה אתמול בישיבה שבה נכחו היועצת המשפטית לכנסת, אני ונציגים של האופוזיציה: חברת הכנסת מלינובסקי, חברת הכנסת הרכבי, חברת הכנסת שיר, וחבר הכנסת יוראי להב-הרצנו, שדיברו מבחינתנו בשם האופוזיציה.
גלעד קריב (העבודה)
הסיכום לא על דעתי, אני חבר בוועדה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
גור בליי
וסוכמו גם עם יו"ר הוועדה, עם חבר הכנסת קרעי, זה היה מקובל עליו.
גלעד קריב (העבודה)
זה לא סוכם על כל - - -
היו"ר שלמה קרעי
ההסדר הזה נורא מבחינתי, אבל קיבלתי אותו כי זה הסיכום שהגיעו אליו.
גלעד קריב (העבודה)
ההסדר הזה לא עומד בנהלים של ועדות הכנסת.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת קריב, אתה לא ברשות דיבור. הגשת בקשה לרשות דיבור.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני, אני מבקש ואני מודיע שהסיכום הזה הוא לא דעת סיעת העבודה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. תרשום מכתב. יאללה, תודה.
גלעד קריב (העבודה)
יש נוהל לגבי ההסתייגויות, אדוני היועץ המשפטי.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה ראשונה.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני היועץ המשפטי, הסיכום הזה הוא לא על דעתי.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. אני לא צריך סיכום, אני יושב-ראש הוועדה, זו ההחלטה שלי.
גלעד קריב (העבודה)
אתה טועה. יש נהלים ברורים, זאת לא החלטה שלך.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת קריב.
גלעד קריב (העבודה)
סליחה, אבל יש נוהל ברור.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה שנייה.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
קרעי, בוקר, מה קריאה שנייה?
היו"ר שלמה קרעי
בוקר טוב גם לך, השרה אלהרר, חנוכה שמח.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
בוא נשמור על חנוכה שמח. מה קרה לו הבוקר?
היו"ר שלמה קרעי
נא לאפשר ליועץ המשפטי לוועדה להשלים את דברו, תודה.
גור בליי
אני אוסיף רק משפט אחד בעניין הזה. חברי הכנסת שהיו שם בישיבה – שהייתה בלשכת היועצת המשפטית לכנסת, שבה אני גם נכחתי – הם הציעו את עמדתם כעמדת האופוזיציה, זה לא היה ברמה סיעתית. זה היה בדיון שהם באו לשם מטעם האופוזיציה, וכך הובנו הדברים.
גלעד קריב (העבודה)
סליחה, אז הינה אנחנו מבהירים, זה לא על דעתי.
גור בליי
ובהתאם לכך בכנסת הרבה פעמים אפשר להגיע להסכמות בין קואליציה לאופוזיציה.
גלעד קריב (העבודה)
אבל כאן אין הסכמה עם הקואליציה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת קריב.
גור בליי
וכך במקרה הזה לפי ההסכמות האלה.
גלעד קריב (העבודה)
לא, סליחה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא ייצגנו את האופוזיציה, ייצגנו את עצמנו בדיון הזה.
גלעד קריב (העבודה)
ההסכמה לא מקובלת עליי ועל סיעת העבודה.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת קריב, תודה, תן ליועץ המשפטי להשלים את דברו. תודה לגור היועץ המשפטי. כמו שאמרתי, אני חושב שזה מעל ומעבר, הצעתי הרבה פחות מזה אבל קיבלתי את זה כהסכמה, וזו המתכונת שתהיה לנושא הזה.
גלעד קריב (העבודה)
אני מבקש פה דעה משפטית, כי אין הסכמה. חברים, אין.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה שלישית, צא לחמש דקות הפסקה, תשתה כוס מים, תירגע ותחזור. תודה.
גלעד קריב (העבודה)
בסדר גמור, אני אדבר עם היועצת המשפטית של הכנסת.

(חבר הכנסת גלעד קריב יוצא את אולם הוועדה, 09:25.).
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת שמחה רוטמן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רציתי לדבר גם בעניין ההוספה וגם בעניין ההתנהלות השערורייתית בעיני, שהוזכרה פה עכשיו על ידי היועץ המשפטי לוועדה ועל ידי יושב-ראש הוועדה, כאשר דיון מופסק בטענות שקר של האופוזיציה. עשינו הרבה מאוד תרגילים פרלמנטריים במסגרת החוק, במסגרת הנהלים של הכנסת כדי למשוך את זמן הדיון, וכל מה שעושים במסגרת התקנון והכללים הוא לגיטימי ומקובל. אבל מה שראינו אתמול ומה שאנחנו רואים גם עכשיו, שנציגי האופוזיציה מגיעים לסיכומים וחוזרים בהם, משקרים בנוגע לעמדתה של היועצת המשפטית של הכנסת, וכתוצאה מזה מפסיקים את הדיונים – הדבר הזה מקשה מאוד על היכולת להתנהל בכנסת הזאת בצורה מכובדת ולגיטימית. וכאשר לאחר מכן יגיעו לשימוש בכלים פרלמנטריים שהם במסגרת החוק והתקנון ויטענו שהדבר הזה הוא דורסני או פוגעני, אני חושב שחשוב שכולנו בקואליציה נזכור כיצד הם נוהגים. לא כיצד הם נהגו כשהם היו הרוב, שאז הם כמובן השתמשו בסעיף 98 כאילו זה דבר יום ביומו, אלא כיצד הם עצרו דיונים בטענות שווא, וכיצד הם התנערו מסיכומים שהגיעו אליהם.
משה ארבל (ש"ס)
ומחקו 2,000 הסתייגויות של חבר הכנסת קרעי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ומחקו הסתייגויות רבות. עכשיו לגוף סעיף התחולה. אני חושב שגם לגבי סעיף החוק שנועד להסביר כיצד משביעים ממשלה, שהנמענים שלו כולם יושבים פה בתוך הבניין והמטרה שלו – אנחנו עלולים להגיע לסיטואציה אבסורדית מאחר שעל פי החוק יש עשרה ימים לפרסום ברשומות, וגם אם ינסו לפעול הכי מהר שאפשר, יכול להיות שיצליחו יום או יומיים או שלושה וזה יהיה בסדר גמור וללא כל כוונת זדון. והשאלה מתי תושבע ממשלה במדינת ישראל אסור לה שתוכרע לפי השאלה כמה עובדים בדיוק יצאו לחופשת חנוכה במשרדי המדפיס הממשלתי. בעיני מי שרוצה לעשות את הדבר הזה רק מראה שאין לו שום כוונה כל הזמן לכל אורך הדיונים פה.
משה טור פז (יש עתיד)
אז תשביע ממשלה, מה עוצר אותך?
היו"ר שלמה קרעי
תודה רבה, חבר הכנסת טור פז, תודה.
משה טור פז (יש עתיד)
מה עוצר אותך?
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
והינה עוד דוגמה, אז תשביעו ממשלה, אז תשביעו ממשלה.
משה טור פז (יש עתיד)
תשביעו ממשלה. כבר חודשיים. הציבור אמר את דברו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ואז הם רוצים שכאשר כבר יתקבל החוק במליאה בכנסת נהיה תלויים בעוד יומיים או שלושה במדפיס הממשלתי. הדבר הזה מגוחך. תקדימי העבר מראים שאין בזה כל צורך. ולכן התיקון הזה הוא לא רק מתבקש, במידה מסוימת אולי הוא אפילו הכרחי. וטוב שמוסיפים אותו בשלב הזה. וטענות על נושא חדש – ופה אני קורא ליושר, אולי לאור אירועי אתמול אפשר להתייאש כבר מהיושר הזה של האופוזיציה אחרי שהם טענו בכישרון כה רב שסעיף תחולה הוא בגדר נושא חדש – שימחקו, ולא לבזבז את זמן הוועדה.
היו"ר שלמה קרעי
זה הופיע בהסתייגויות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יש להם המון המון הסתייגויות שעוסקות בסעיף תחולה.
היו"ר שלמה קרעי
תחילה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בסעיף תחילה. ולכן אני מציע שכדי לא להיות בגדר דובר שקרים לא ייכון לנגד עיני, שימחקו את ההסתייגויות שהם הציגו לנושא הזה כדי שחס ושלום - .
היו"ר שלמה קרעי
אני מצטרף להמלצה שלך, אני מקווה שהיא תיפול על אוזניים קשובות. תודה, חבר הכנסת רוטמן. חבר הכנסת גלעד קריב בחוץ, תישמר לו זכות הדיבור. אני עובר קודם כול לחברי ועדה שביקשו רשות דיבור כדי למצות את הדיון בקרב חברי הוועדה. לאחר מכן בזמן שנותר השאר יקבלו זכות דיבור. הדיון עכשיו על סעיף 8. היועץ המשפטי לוועדה.
גור בליי
רק עוד נקודה נוספת, פשוט להבהיר לפרוטוקול. מבחינה תקנונית גם הובהר כבר אתמול מראש שכן נקצב מראש גם המועד לדיון וגם השעתיים שבהם יוגשו ההסתייגויות. זאת אומרת שגם במובן הזה היה גם זמן מהבחינה הזאת ליממה הזאת לכתוב הסתייגויות בהקשר הזה, כך שהדברים הובהרו בהודעה שהופצה לחברי הוועדה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אז זה עוד לא הסתייגות.
גור בליי
בהתאם להסכמה.
היו"ר שלמה קרעי
הסתייגויות יתחילו ב-10:20. הדיון יסתיים בשעה 10:20, ולאחריו שעתיים של הצגה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
רק לציין שלא הייתה יממה, גור. זאת לא יממה. היו פה מס' שעות, זאת לא יממה, אז צריך לציין את זה. בלילה צריכים לישון לפעמים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל איך יסתיים כשלא דיברנו, קרעי? מה אתה מודיע שהוא יסתיים אם לא דיברנו?
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שלוש דקות לרשותך.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
בוקר טוב, תודה, אדוני היושב-ראש.
קריאות
- - -
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אתה עושה פיליבסטר לקואליציה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אנחנו רוצים לקיים דיון לגופו של חוק. אתה יודע שאפשר גם לדבר לגופו של חוק.
משה טור פז (יש עתיד)
מה זה, גופו של חוק לא פרסונלי, לא לשעברי וגם ענייני.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
החוק תמיד נגד עיניכם.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת מלביצקי, בבקשה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
קודם כול אנחנו מדברים על סעיף 8 עכשיו. הנושא של הפרסום ברשומות, בניגוד מוחלט למה שמנסים לצייר כאילו יש פה איזושהי פגיעה בזכות הציבור לדעת או משהו כזה, זה בטח ובטח לא נכון לגבי החוק הזה, שכל התקשורת עוסקת רק בו בשבועיים האחרונים.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
מעניין למה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני נורא נורא אשתדל לא להפריע לאף אחד שידבר, ואני אשמח אם לא תפריעו לי, בסדר, גברתי השרה?
שרת האנרגיה קארין אלהרר
זה חידוש.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני יודע, אבל אני משתדל להתחדש לקראת חנוכה, אז בואי תעזרי לי גם, בסדר?
שרת האנרגיה קארין אלהרר
אני איתך.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
מעולה. ולכן מעבר לזה שאין פה באמת עניין של זכות הציבור לדעת, הפרסום ברשומות והחתימה של הנשיא, כמו שציינו, הם דקלרטיביים, הם לא נוגעים לגופו של עניין. כל הנושא של הערות הציבור, כמו ששמעתי בפעם הקודמת, מקומו לא כאשר החוק כבר הסתיים ומפורסם ברשומות, אלא מקומו בקודם במסגרת תזכיר או כל דבר אחר שמפרסמים. ולכן גם כאן אין שום פגיעה מהותית.

בנוסף, אתמול ראיתי איזשהו מקבץ שפרסמו של great assets של התנהלות הוועדות מהכנסת הקודמת, ואני מוכרח לציין שהייתי די בהלם. יחד עם זאת, אני סבור ומשוכנע שנוכל להעביר את כל מה שאנחנו רוצים, כפי שעשינו עד עכשיו, כפי שהתנהלנו במליאה אתמול, כפי שהוועדות מתנהלות עד עכשיו פעם אחרי פעם אחרי פעם בצורה הוגנת, ראויה.

ואני רוצה לחזק את ידיו של שלמה קרעי שבעיני עושה עבודה, וכחבר כנסת חדש יש המון המון המון מה ללמוד ממנו. תודה רבה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה רבה, חבר הכנסת מלביצקי, תודה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה, שלוש דקות לרשותך.
גלעד קריב (העבודה)
תודה, אדוני. ראשית התייחסות לדבר שביקשתי להעלות כהערה לסדר. אינני יודע איזה הסכמות גובשו בעניין. סיעת העבודה לא יוצגה בדיון הזה. אני חבר כאן בוועדה, סעיף 86(א) בתקנון קובע את הדברים בצורה מאוד מפורשת. ברגע שיסתיים הדיון יכולים חברי כנסת להעלות הסתייגויות. אי-אפשר לקצוב לזה זמן. יש נוהג בבניין הזה, שאותו צריך לכבד. הקפידו איתו בעניינו איתי כיושב-ראש ועדה, שאפשר להמיר את הצגת ההסתייגויות בעל פה בהגשת הסתייגויות בכתב, אבל אז צריך לתת לחברי הכנסת את הזמן אחרי סיום הדיון. כמה שעות, שבמקביל לא יכולה להתקיים ישיבת ועדה.

אני לא יודע מה סוכם בין הליכוד לבין סיעות אחרות. אני עומד על זכותי על פי סעיף 86. ברגע שיסתיים הדיון, כל עוד יהיו לי הסתייגויות להעלות, להעלות אותן בלי לקצוב זמן.
היו"ר שלמה קרעי
לגופו של עניין.
גלעד קריב (העבודה)
אבקש התייחסות של הייעוץ המשפטי לנושא הזה. עכשיו לגבי גופו של העניין. תראו, אין הרבה עיתונאים במדינת ישראל שיכולים לטעון שסעיף בחוק-יסוד קרוי על שמם. מיכאל שמש זכה לכבוד הזה. פרסם פרסום, שהוכחש לאחר מכן בצורה נחרצת. והקואליציה העתידית, שכולה מבוססת על חוסר אמון, על פחדים, על דמונים דמיוניים, רצה אצה אחרי שסיימנו את הדיון להוסיף סעיף בחוק-יסוד, ולהשלים את מלאכת הפרימה של הנורמות החוקתיות. אם לא די בכך שהם משנים רטרואקטיבית ובאופן פרסונלי את דיני הכשירות ודיני הקלון, אז עכשיו גם פוגעים בעיקרון שחוק נכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות. אין עדות טובה יותר, זה ממש מעין אקורד סיום ראוי לחקיקה מבישה, חקיקה שתפורה למידותיו של עבריין מורשע.

והינה, לאותו עבריין מורשע פעמיים, שעבירתו האחרונה היא יצירת מסך שהקשה על רשויות המס לאתר הכנסות בשווי של 2 מיליון שקל בשתי פרשיות שונות. הינה, לאותו עבריין מורשע יש כל כך חוסר אמון כלפי ראש הממשלה המיועד שלא עולה בדעתו שישביעו את כל השרים, ואותו ישביעו כמה ימים לאחר מכן עם הפרסום ברשומות יתעכב.

איזו התחלה בזויה, לא רצינית, מגוחכת, לממשלה שטוענת שהיא הומוגנית בין חבריה, שהיא מבוססת על אמון, הגוש שניצח ניצחון סוחף בבחירות. זו העדות שלכם על העוצמה הפוליטית שלכם? האחד לא מאמין לשני, השותפים הטבעיים הכי טובים, דרעי המורשע ונתניהו, שככל הנראה אם בעסקת טיעון או לא בעסקת טיעון עתיד להיות מורשע.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
גלעד קריב (העבודה)
שניהם לא מסוגלים לסגור שהוא יושבע מייד אחרי הפרסום ברשומות. אתם יודעים מה, חבריי לאופוזיציה? אולי צריך לתמוך בסעיף הזה, כי הסעיף הזה הוא עוד אותו קין על מצחה של הקואליציה העתידית.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. אני מצטרף להמלצה.
גלעד קריב (העבודה)
בסדר גמור. אולי אחרי שאני אעלה את ההסתייגויות בהתאם לסעיף 86, בלי הגבלת זמן, אלא אם אתה רוצה לשנות.
היו"ר שלמה קרעי
תעלה את זה בוועדה אלטרנטיבית, חלופית, לא בוועדה שלי.
גלעד קריב (העבודה)
לא, לא נעלה בשום ועדה חלופית.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
גלעד קריב (העבודה)
הייעוץ המשפטי, אני מצפה ממנו לעמוד על הכללים שהוא עמד עליהם כשאני הייתי יו"ר ועדה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת קריב. חבר הכנסת מתן כהנא, רשות הדיבור שלך, שלוש דקות לרשותך.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני רוצה להמשיך את דבריו של חברי זאב אלקין מהוועדה המסדרת. בסופו של דבר יש פה חוק פרסונלי שנועד, כמו שאמר גם גלעד קריב, להכניס לתפקיד שר אדם שכבר הורשע פעם אחת בפלילים, עכשיו הורשע פעם שנייה. כל זה בתהליך חפוז של הצעת חוק פרטית שמשנה חוקי-יסוד, כל זה כאשר אנחנו גם עושים את ההליך מזורז, פטור מחובת הנחה. באיזה הגיון יכול להיות שאנחנו עכשיו גם עושים את מעט הזמן שעוד יש לציבור לשזוף את עיניו בחוק הזה, בין החיקוק שלו לפרסום ברשומות, גם את המעט זמן הזה אנחנו הולכים לקחת לציבור ולא לאפשר לו לראות באיזה חקיקה מדובר.

(היו"ר שמחה רוטמן, 09:34)

מעבר לחקיקה הפרסונלית כלפי מה שנקרא "חוק דרעי", אנחנו עושים את אותו דבר כלפי החוק של שר נוסף במשרד הביטחון. כמו שאמרנו גם על הדבר הזה, אני חושב שאין בעיה עם שר נוסף בכל משרד, גם במשרד הביטחון. יושב פה חברי מיכאל ביטון שהיה שר נוסף במשרד הביטחון. אבל גם כאן יש בעיה קשה של נושאי סמכות ואחריות – כמו שראינו את ההבדלים הגדולים בין לשון החוק, שלכאורה מדובר בלשון חוק מאוד פשוטה וברורה לבין ההסכם הקואליציוני המאוד מאוד פתלתל בין סיעתך, אדוני היושב-ראש, ממלא-מקום היושב-ראש – בין לשון ההסכם הקואליציוני של סיעתך עם סיעת הליכוד, ששם סעיף אחרי סעיף אנחנו רואים את הפער העצום בין מה שלכאורה אתם מדברים על לשון החוק לבין מה שמתבטא בהסכם הקואליציוני. ורואים שבעצם אנחנו הולכים למנות שר נוסף ומשרד שבעצם יש לו סמכות לעשות override על השר שמעליו במגוון נושאים, בין אם זה בתשובות לבג"ץ, בין אם זה במינוי קצינים בכירים. חברי מיכאל ביטון, הייתה לך סמכות למנות קצינים בצה"ל כשהיית?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
רציתי אבל לא הספקנו. סתם, סתם.
היו"ר שמחה רוטמן
מתן, יש לי רק שאלה, אני אנצל את מקומי. התחולה המיידית משפיעה במשהו על הדברים הנחמדים שאמרת? אני מנסה למקד אותך לטיעון, כי פשוט יש לך עוד איזה 20 שניות.
קריאות
- - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הרקע הזה הוא מסד עובדתי לטיעון.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אדוני סגן היושב-ראש, כמו שאמרתי - -
היו"ר שמחה רוטמן
ממלא-המקום, היושב-ראש החליפי.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
היושב-ראש החליפי, אז כדאי להתחנף אליו כבר מעכשיו. כמו שניסיתי לטעון בתחילת דבריי, בעצם אני אומר שדבר כל כך מהותי, לא יכול להיות שאנחנו גוזלים מהציבור את מעט הזמן שאולי יש לו עוד סיכוי לראות מה קורה בדברים האלה, את מעט הזמן. ואנחנו בעצם עושים מהפכה חוקתית כל כך משמעותית בלי לתת לציבור אפילו קמצוץ של זמן להביע את עמדתו בנושא.
גלעד קריב (העבודה)
זה יפה שאתה מצפה מאיתנו ענייניות כשכל החוק הזה זועק חוסר ענייניות.
היו"ר שמחה רוטמן
בעיקר מה שחסר סביב הצעת החוק הזאת זה זמן. תודה רבה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
בהחלט חסר זמן, זאת המציאות. אני מבקש שיירשם לפרוטוקול שחסר זמן של הציבור.
היו"ר שמחה רוטמן
כן, כן, מאוד חסר. שמתי לב בייחוד כשניצלת את הזמן שניצלת.
משה ארבל (ש"ס)
שיירשם לפרוטוקול גם החיוך של מתן כהנא כשהוא אמר שחסר זמן, כי לא רואים חיוך בפרוטוקול.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני בדרך כלל מחייך, כמו שאתה מכיר אותי, משה ארבל.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ארבל, אתה רוצה לקנוס אותנו על חיוכים?
משה ארבל (ש"ס)
לא, אדרבה ואדרבה. שישווק את הבלוף, רק שלא יאמין בו.
קריאות
- - -
היו"ר שמחה רוטמן
מתן, אתה מפריע לחברך חבר הכנסת בליאק. אנחנו לפי סדר חברי הוועדה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש החליפי. תראו, הנושא שאנחנו נמצאים כאן בגינו עכשיו זה עוד אפיזודה באירוע המופרע שאנחנו חווים פה בימים האחרונים. היה איזשהו פרסום בתקשורת, נכנסתם ללחץ, לאיזשהו סרט פרנואידי שמבטא היטב את הלך הרוח בקואליציה המתגבשת שלכם, שאף אחד, איש לא מאמין לרעהו, ונתניהו חלש וסחיט לא רק בידי השותפות שלו, אלא גם בידי המפלגה שלו. מה שקרה פה אתמול זה באמת ניסיון של מחטף בניגוד לכל הנורמות המקובלות ולכל הכללים של הבית הזה.
משה ארבל (ש"ס)
אתה מדבר על סגירת הדיון בוועדה על ידי יוליה בשקר, בתרמית, בהצגת מצג שווא, שהיועצת המשפטית אמרה לה לסגור את הדיון בוועדה?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני בעיקר לא מצליח להבין את המהות של האירוע הזה. נאמר פה שפרסום ברשומות זה אירוע דקלרטיבי. אם זה רק דקלרטיבי אז מדוע אתם מוסיפים את הסעיף הזה? ואם זה לא דקלרטיבי, אז יש לזה משמעות.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אין לזה משמעות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אז לא זו בלבד שאנחנו מקדמים כאן חוק פרסונלי רטרואקטיבי שנועד להכשיר עבריין סדרתי להתמנות לשר במדינת ישראל; לא זו בלבד שאנחנו מורידים נורמה ערכית מוסרית באמת לרמה שהיא חסרת תקדים; לא זו בלבד שכל ההליך הזה מתבצע בצורה חפוזה תוך כדי מצב בלתי נסבל שהוועדות מהנהלות במקביל למליאת הכנסת ימים ארוכים, ובאמת מליאת הכנסת הפכה לאיזשהו אירוע ביקום מקביל שאף אחד לא בדיוק יודע מה קורה שם ומדוע היא נפתחת ומי משתתף באירוע הזה, אז עכשיו אתם מוסיפים חטא על פשע ודורסים עוד נורמות. ונאמר אתמול על ידי היועץ המשפטי של הוועדה שהוספת הסעיף הזה היא לא דרך המלך. בעבר אם זה נעשה אז זה נעשה במקרים מאוד חריגים. אין פה שום הצדקה כפי שאין שום מילת הדחיפות בקידום החוק המושחת הזה, כך אין שום מילה להוספת הסעיף הזה.

אז אתם מתנהלים פה בצורה לא דמוקרטית, בצורה דורסנית תוך כדי רמיסה של כל הכללים של הבית הזה. ואני מאוד מקווה, אדוני, שיבוא היום והציבור שלכם יתחשבן אתכם, כי אין לכם רוב גם בציבור שלכם. אנחנו רואים את זה גם בסקרים שפורסמו לאחרונה.
היו"ר שמחה רוטמן
משפט אחרון.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
גם בציבור שלכם, בייחוד בציבור של מצביעי הליכוד אין רוב לקידום ההליך המושחת הזה. תודה רבה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
הם עוד בסקרים?
היו"ר שמחה רוטמן
תודה, חבר הכנסת בליאק. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שלוש דקות לרשותך, בבקשה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
תודה. היושב-ראש, אני חושבת שחוץ מאשר להכתיב לנו קודי לבוש חדשים - - -
שרת האנרגיה קארין אלהרר
חכי, זה יבוא.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
זה יגיע, אוקיי.
היו"ר שמחה רוטמן
אני אוסיף לך 20 שניות. זה יעלה בהנהלת הקואליציה בקרוב, אנחנו חושבים על זה.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
לא חשבנו אחרת.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אבל תנו לנו זמן גם להציע הצעות ולהגיש הסתייגויות.
היו"ר שמחה רוטמן
בוודאי, הסתייגויות ונושא חדש, הכול.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל, אדוני, יהיה תקציב מיוחד ללבוש?
היו"ר שמחה רוטמן
אנחנו נדון בזה. הוספתי לה 10 שניות, לא להוסיף לה עכשיו שעה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
זאת לא הייתה הערה סתמית. אני חושבת שמה שראיתי בחודש - - -
היו"ר שמחה רוטמן
רק שנייה, מעירים לי פה שהפרוטוקול איננו רושם ציניות, אז אני מבקש להוסיף בפרוטוקול ציניות.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
ציניות בסוגריים. העליתי את זה כי אני חושבת שהדיון וצורת הדיון והכתבת – גם שפת הדיבור בתוך הוועדות הגיעה לשיאים, ובמיוחד גם הייתי רוצה שהיושב-ראש של הוועדה יהיה פה כדי לשמוע, את האמת זה מזעזע. תרבות הדיון בתוך הוועדות, ההשתלחות של היושב-ראש בח"כים עוברת את השיאים שמוכרים בעבר.

אני חייבת להגיד שגם כן הנושא הזה – אני מתפלאה עליכם, חברי הקואליציה הנוכחית, אופוזיציה עתידית, מזה שאתם מתפלאים מהמהירות שרוצים להחיל את החוק. הרי כל גנב בדרך כלל כשהוא נכנס הביתה והוא רוצה לגנוב משהו, הוא עושה את זה מהר מהר ורוצה לצאת לפני שיתפסו אותו. כנראה שזה מה שקורה עם החוקים האלה. רוצים להחיל אותם מהר כמה שאפשר לפני שמישהו ישים לב לדבר המתחולל.

ואני רוצה להתמקד דווקא בעצם העובדה שהחוק הוא חוק-יסוד, ומדבר על שר שני. אני רוצה להתמקד בעניין של שר שני. תראו מה קורה, אני קיימתי דיונים על חוקים אצלי בוועדה לקידום מעמד האישה, ובאו ממשרדים ואמרו שהחוק הזה יחייב אותנו בשינויים בתוך המשרד, בהתכוננות, בחלוקה חדשה לעבודה, בהוספת תקנים, תנו לנו זמן כדי שנוכל לבצע את העבודה כמו שצריך. וביקשו שניתן להם ארכה בהחלטת החוק שלושה חודשים או לפעמים שישה חודשים כדי שהם יתארגנו בתוך המשרד.

פה אנחנו מדברים על הוספת שר חדש, ובפועל אנחנו מדברים על סיפוח. הרצון בלספח שטחים תחת כיבוש. אנחנו מדברים על בעיות שיהיו בתקשורת בתוך המשרד עצמו בין השר הקיים לבין השר הנוסף, מדברים על עובדה שצריך אולי לפצל איזושהי עבודה או להעביר יחידות תחת אחריות של שר אחר, ורוצים מייד, מייד שהחוק יתחיל לפעול באותו יום שמצביעים עליו בתוך הכנסת. יש היגיון בזה כדי לדרוש מאיתנו להיות הגיוניים בדיון? למרות שהיינו הגיוניים עד עכשיו. אבל לבוא בדרישה כזו ברגע האחרון, למה? כי גיליתם פתאום שיש איזשהו צד בתוך המדינה הזו שנקרא המדפיס, שאין לכם שליטה על איך שהוא יעבוד באותם ימים? אם ידפיס את זה תוך יום או ידפיס את זה תוך יומיים או חס וחלילה העובדים שלו יצאו לחופשת חנוכה ואתם לא תספיקו. ואז צריך להכריע ולהביא חקיקה מיוחדת ולעשות את כל הבלגן שהיה כדי לשלוט בעוד אזור שאתם לא שולטים בו, שזה המדפיס הממשלתי שיכול להיות שהוא ייתן לכם את זה אחרי יומיים, חס וחלילה, ולא אחרי יום? תתחילו להתרגל, ככה זה, לפעמים אתם לא שולטים בכל דבר. אי-אפשר לכפות חוקים ולשנות סדרי דברים בתוך הכנסת, ותרבות שקיימת כבר שנים רבות, כי גיליתם שאתם לא יכולים לחכות יום אחד.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת אוריאל בוסו.
אוריאל בוסו (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, אנחנו בחג החנוכה שהוא באמת חג רוחני אמיתי. מיכאל, דבר תורה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
קדימה. גם לאלקין יש דבר תורה, רציני, בלי הגבלת זמן.
אוריאל בוסו (ש"ס)
באבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, שהוא אח של הסבא שלי, היה נוהג בחג החנוכה לומר: חג חנוכה שמח. שמ"ח, ראשי תיבות – שבת, מילה וחודש, שזה הרעיון שמי שיודע שהרי בחג החנוכה היוונים ביקשו, כחלק ממחיקת הסממנים ודחיקת העם היהודי, את שלושת הדברים הללו לאסור על היהודים לקיים – את קדושת השבת, וכמובן את מצוות ברית מילה ואת קידוש החודש. ולכן בחג החנוכה הוא היה מקפיד לומר: חג חנוכה שמח, להדגיש שזה כנגד אותם שלושה סממנים יהודיים.

אני שומע את הרעל למעשה של חברים כאן בוועדה, ולא רק. הדבר היחיד שאנחנו באים כחלק מהקמת הממשלה זה באנו חושך לגרש. באנו חושך לגרש כי אנחנו עם חסינות, ואומרים עוד הפעם שמורשע, ורב אריה, וכו', כשהם יודעים שהם עוברים על תקנת השבים, אבל במסגרת החסינות שלהם הם זורקים הרבה רעל, אבל זה לא תופס.
רם בן ברק (יש עתיד)
למה זה לא?
אוריאל בוסו (ש"ס)
אתם מדברים על סקרים. חבר'ה, עברנו את הבחירות, הסקרים האלה לא רלוונטיים. הסקרים האמיתיים היו בקלפי, והעם אמר את דברו בצורה מאוד מאוד ברורה. הדבר היחיד שאנחנו רוצים כאן בוועדות זה לקיים - - -
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
מה העם אמר?
היו"ר שמחה רוטמן
אני מבקש לא להפריע לו, חבר הכנסת בליאק.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
העם אמר להכשיר עבריין סדרתי?
יוסף טייב (ש"ס)
אתה צריך תרגום לתוצאות הבחירות, בליאק?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא, אני לא צריך עזרה.
היו"ר שמחה רוטמן
אני מבקש לא להפריע לו.
רם בן ברק (יש עתיד)
רציתי לדעת מה אמר העם. מה אמר העם?
אוריאל בוסו (ש"ס)
העם אמר את דברו שהם מבקשים מאיתנו למשול. אבל אתה יודע מה, שמחה, יש לנו טעות אחת, החוק הראשון שהיינו צריכים להעביר כאן בוועדה זה שמי שיש לו רוב בכנסת יכול להעביר חוקים בכנסת. אולי זה חוק שצריך להעביר, ואת זה לא עשינו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ולבטל אופוזיציה, זה החוק הראשון. לבטל אופוזיציה לגמרי.
אוריאל בוסו (ש"ס)
גם על הדבר הבסיסי הזה אתם - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
זה חוק של סטלין.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אבל אין לך ממשלה. אז תרכיב את הממשלה ותעשה מה שאתה רוצה. אתה עושה את זה במחטף לפני שיש לך ממשלה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
תודה רבה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
בוסו, זה חוק שסטלין העביר. אתה רוצה להיות סטלין?
אוריאל בוסו (ש"ס)
זאת הצעה לסדר.
היו"ר שמחה רוטמן
חבר הכנסת סימון דוידסון, אתה טוען שהחוק שרוב יכול להעביר חוקים זה חוק של סטלין? אני מנסה להבין.
משה ארבל (ש"ס)
תחדד.
קריאות
- - -
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אם אתם בטוחים בעצמכם תרכיבו ממשלה במקום לסחוט אותה.
היו"ר שמחה רוטמן
חברת הכנסת מיכל שיר, את הדוברת הבאה. אני רק חייב שתחדד לי, טענת שחוק שמאפשר לרוב לחוקק חוקים הוא חוק של סטלין.
סימון דוידסון (יש עתיד)
חד-משמעית.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה רבה.
קריאות
- - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
אם אנחנו מיותרים פה נלך הביתה, תהיו סטלין.
משה ארבל (ש"ס)
ערוץ הכנסת, לטיפולכם.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה רבה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
טלי, את לא היית פה, אבל גם הנושא של הלבוש הולך להשתנות. השקעת הרבה מאוד בבגדים יפים, זה הולך להשתנות.
דבי ביטון (יש עתיד)
ותתחילי לבדוק את החצאית שלך.
טלי גוטליב (הליכוד)
לא, זה לא כזה יפה, זה בסדר, בגדים של שיין. ותסמכו עלינו שאף אחד לא יתערב לנו בבגדים. תפסיקו, באמת, תהיו רציניים.
סימון דוידסון (יש עתיד)
לא אני אמרתי, אמר את זה יושב-ראש הוועדה.
דבי ביטון (יש עתיד)
הרגע אמרו את זה, זה רשום בפרוטוקול עם ציניות.
טלי גוטליב (הליכוד)
די. סמוך עליי שאף אחד לא יתערב לכם, זה יהיה רציני לגמרי.
דבי ביטון (יש עתיד)
מצוין, טלי, עם זה אני מסכימה איתך.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אין לי בעיה עם זה, רק ביקשתי שיהיה תקציב מיוחד לזה.
טלי גוטליב (הליכוד)
הכול בסדר, אין צורך בתקציב.
היו"ר שמחה רוטמן
חבר הכנסת סימון דוידסון, אתה מפריע לחברת הכנסת מיכל שיר לומר את דברה, שכולנו מחכים לשמוע. חברת הכנסת מיכל שיר, שלוש דקות לרשותך, בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
תודה רבה. אני חייבת קודם כול לפנות לחבר הכנסת בוסו. קודם כול התחלת באמת בדברים מאוד יפים, שלרגע אחד ככה הקשבנו וחיממו לכולנו את הלב, באמת. להבדיל ממה שאתה חושב אולי, או שחבריך לקואליציה המתגבשת חושבים, אנחנו כן מספיק יהודים, ואנחנו אוהבים את היהדות, שלא שייכת, בפעם האחרונה שבדקתי, רק לכם. או כמו שאני כל הזמן אומרת: אתם לא היהודים היחידים במדינה הזו.
אוריאל בוסו (ש"ס)
לא אמרתי.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אתה רומז.
אוריאל בוסו (ש"ס)
לא רמזתי, יסמין, אל תדברי שטויות.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
וכשאתה אומר כאלה דברים ופותח בדברים יפים כל כך, ואחר כך ממשיך בבאנו חושך לגרש, אתה עושה אקט - - -
אוריאל בוסו (ש"ס)
זה הפזמון של חג החנוכה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
תן לי רגע להשלים.
דבי ביטון (יש עתיד)
את זה בטוח סבא שלו לא רצה.
היו"ר שמחה רוטמן
לא להפריע לחברת הכנסת מיכל שיר לדבר, בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אתה עושה אקט של הרחקת ציבור מהיהדות. אני מקווה שאתה מבין את הנזק העצום באופן שבו אתה בוחר לומר את הדברים, וזה נורא ואיום. זה נורא ואיום. אז זה דבר אחד.

דבר שני, אתה אומר שהציבור בחר, מה בחר. 65% מהציבור, כולל אלא שהצביעו לכם לא מעוניינים בזה. אף אחד לא חשב שעוד לפני הרכבת ממשלה, עוד אין לכם ממשלה בכלל ואתם עושים מחטף. אז אם הייתה ממשלה, אתה יודע מה, גם לא בסדר, אבל לפחות היינו אומרים שיש בזה סוג של היגיון, משהו, לא יודעת. לפני הרכבת ממשלה, כתנאי להרכבת ממשלה, לקחת – כן, אתה לא אוהב לשמוע את זה, אבל לא אני קבעתי את זה. ואני מאוד מכבדת את אריה דרעי, אגב, באמת, זה איש עם זכויות, והוא באמת אישיות ציבורית קודם כול נעימה, חכמה, שעשתה הרבה טוב לעם ישראל, אני לא מבטלת את זה. אבל באמת, בית המשפט קבע שני דברים, שהוא קיבל את הדין עליהם. הוא קיבל את הדין עליהם. ואתם רוצים לשנות חוק? זה ברור שהוא לא יכול להיות שר, ואתם באים לשנות את החוק הזה כדי להלבין אותו. ואתם עושים את זה לפני הרכבת ממשלה, שזה אפילו עוד יותר מעלה את החשד ואת החשד הציבורי לסחיטה. זאת פשוט סחיטה. אז שוב אני אומרת, זה עניין של מראית עין. זה אחד.
גלעד קריב (העבודה)
בסחיטה הם מבינים.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
וזה חמור. זה חמור מאוד. ותנועה מפוארת כמו תנועת ש"ס, שאני תופסת אותה באמת כתנועה חברתית, שבאה לקראת הציבור, שהחקיקה הראשונה שלה היא לא למען הציבור, אלא באמת למען הכשרת עבריין, כי אתם סוחטים את ראש הממשלה לעתיד נתניהו, כי אתם לא סומכים עליו. זה רע מאוד. זה נראה רע מאוד, ולכן 65% מהציבור בכל סקר שהוא אומר: חבר'ה, לא לזה הצבענו. אז אתה בעצם אומר: אני גם מצפצף על הציבור. זאת הטענה לגבי מה שבוסו אמר.

(היו"ר שלמה קרעי, 09:51)

לגבי עניינינו. אתם אומרים שפרסום ברשומות זה כרגע בגלל סעיף 8, וזה לא עניין לציבור. אבל כפי שחברתי השרה אלהרר אמרה לפני מס' ימים, לא רק שאין לכם ממשלה, אין לכם הסכם קואליציוני אחד לרפואה שהוא חתום.
גלעד קריב (העבודה)
ההסכם על הג'ובים כבר חתומים.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
רק ג'ובים.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
לא, אין הסכם קואליציוני אחד חתום.
גלעד קריב (העבודה)
הג'ובים חתומים.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
זה אומר שהחוק הזה הוא סוג של תנאי להרכבת ממשלה.
גלעד קריב (העבודה)
בטח.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
שנייה, משפט.
היו"ר שלמה קרעי
משפט.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אם אין הסכם קואליציוני ואין ממשלה זה אומר שלכאורה גם אין ממשלה מסתמנת, אז זה לא עניין של ממשלה, אז למה לבטל גם את הציבור? אתם מבטלים גם את הציבור, כי אתם אומרים שפרסום הרשומות לא. אנחנו לא נבשר לציבור על מה כנסת ישראל החליטה, כי זה עניין של ממשלה על ממשלה שעוד לא נולדה. משהו כאן צריך להיות סוג של איזון. אתם נותנים כאן ציונים שהם לא אמיתיים, הם לא תופסים מים.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חברת הכנסת שיר. חברת הכנסת טלי גוטליב, שלוש דקות לרשותך.
טלי גוטליב (הליכוד)
שלום, חברים, רק כדי להסביר מה עומד בבסיס תחולה. באופן עקרוני פקודת סדרי השלטון והמשפט קבע שתחולה מיום פרסום ברשומות, אלא אם נקבע אחרת כדי להגן על האזרח כיוון שאי ידיעת הדין אינה פוטרת. והעובדה שאדם לא יכול להתגונן מפני אחריות בפלילית או עוולה נזיקית ככל שמישהו טוען כנגדו כשזה פורסם ברשומות. במקרה הספציפי הזה לא מדובר בחוק שיוצר עוולה או עבירה פלילית ולכן לא צריך - - -
שרת האנרגיה קארין אלהרר
הוא יוצר.
טלי גוטליב (הליכוד)
לא, תכף אפנה אותך לחוק הפרשנות. תמתינו, אסביר לכם, באמת בשמחה.
גלעד קריב (העבודה)
ואם מישהו רוצה לעתור נגד החוקתיות של החוק?
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת קריב, תודה.
טלי גוטליב (הליכוד)
הרעיון שעומד בבסיס תחולה מפרסום ברשומות זה הגנה על האזרח. במקרה הספציפי הזה אנחנו לא מדברים על הגנה על האזרח, כי אנחנו יוצרים הסמכה. בחוק הפרשנות ההסמכה - - -
שרת האנרגיה קארין אלהרר
רוצים להגן על האזרח מפני - - - עבריין.
היו"ר שלמה קרעי
השרה אלהרר, תודה.
טלי גוטליב (הליכוד)
אבל מה אמרתי לך אתמול, חברת הכנסת קארין? אני כבר רגילה לסגנון.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
שרה.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
בינתיים.
טלי גוטליב (הליכוד)
השרה. תקראי לי טלי, לי לא משנה הטייטלים. אני כבר מבינה את הסגנון. זה בסדר, תעירי לי כמה הערות ביניים כשאת רק רוצה, וזה לא יוציא אותי מהחובה לומר לך בדיוק את הוראות החוק 10(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, וחוק הפרשנות כשלעצמו, ששם קובע הסמכה של אדם והסמכה מרגע החקיקה בשעה אפס נקודה אפס אחד. ולכן כל ההתעקשות שלכם לראות בזה רק הסמכה להיות מסוגל להיות שר.
גלעד קריב (העבודה)
אין בזה הסמכה. עורכת הדין גוטליב, זאת לא הסמכה, לא על זה מדובר. נו, מה, אבל אי-אפשר סתם לזרוק מושגים בחלל האוויר. מה בין זה לבין העיקרון של ההסמכה?
טלי גוטליב (הליכוד)
מה לעשות, זאת הסמכה. אבל חבר הכנסת קריב - - -
גלעד קריב (העבודה)
גם אנחנו יודעים לקרוא חקיקה, לא רק את, חברת הכנסת גוטליב.
טלי גוטליב (הליכוד)
תקרא, בבקשה.
משה טור פז (יש עתיד)
הם פשוט לא הביאו חברת כנסת, אלא יועמ"שית מטעמם, זה העניין.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. חבר הכנסת טור פז.
טלי גוטליב (הליכוד)
אתם יכולים לקרוא לי - - -
משה טור פז (יש עתיד)
יש לנו יועמ"שית.
גלעד קריב (העבודה)
לא, באמת.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת קריב, תודה.
טלי גוטליב (הליכוד)
אבל אתה יודע שגם כשאתה מתפעל סתם זה פחות מרשים אותי.
משה טור פז (יש עתיד)
פשוט שלמה קרעי רוצה יועמ"שית מטעמו, אז הינה הוא קיבל.
טלי גוטליב (הליכוד)
אדוני היו"ר, אתה מוכן?
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת טור פז.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני חייבת רק לומר לכם, חברים נכבדים, לא שזה באמת משנה לכם, כי ככל שאני שומעת אתכם אתם אומרים את אותו דבר, בואו נשים את הדברים על השולחן.
גלעד קריב (העבודה)
זה כמו שקראתם את העניין של - - -
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה ראשונה.
טלי גוטליב (הליכוד)
יופי.
גלעד קריב (העבודה)
עוד פעם? אני יכול לצאת לבד.
טלי גוטליב (הליכוד)
קריב, אני רק רוצה להבהיר לך ולנוכחים, באנו לחוקק, זכותנו לחוקק. מזהירים אותנו מפני הכוח שלנו לחוקק. הזכות שלנו לחוקק.
גלעד קריב (העבודה)
אנחנו מזהירים את הציבור מפני הערכים שלכם.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה שנייה. אתה לא מאפשר לדוברים שדעתם לא נוחה לך לדבר.
טלי גוטליב (הליכוד)
סליחה, סליחה.
גלעד קריב (העבודה)
להוציא את עצמי לכמה דקות?
היו"ר שלמה קרעי
תוציא לחמש דקות, כן.
טלי גוטליב (הליכוד)
למה? חבל, תקשיב, תלמד, מכל מלמדיי השכלתי.
גלעד קריב (העבודה)
אבל אתה מאפס. אם אני מוציא את עצמי אתה מאפס.
היו"ר שלמה קרעי
אם אתה מוציא את עצמך לחמש דקות אני מאפס.
טלי גוטליב (הליכוד)
חבל. טוב, תצא. חבל לשמוע דברים נכוחה, אפשר תמיד אפשר להיצמד ל-F1, 5F.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
גלעד, אתה עושה לנו חוקים חדשים.
גלעד קריב (העבודה)
לא, זאת סגירה ביני לבין קרעי שאני אאפס את עצמי.
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
תודה. בבקשה, חברת הכנסת גוטליב.
טלי גוטליב (הליכוד)
לשמוע את נשיאת בית המשפט העליון מזהירה מפני ברקים ורעמים שאנחנו מחוללים, ומבחינתי לשמוע יועמ"שית בכובעה ככזה - -
גלעד קריב (העבודה)
רק לרב הראשי מותר.
טלי גוטליב (הליכוד)
- - מזהירה את העם מפני פגיעה בדמוקרטיה זה מזעזע וחותר תחת הפרדת הרשויות.
רם בן ברק (יש עתיד)
ומבחינתי לשמוע חבר כנסת מאיים על - - - יועצת משפטית זה עוד יותר גרוע.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת רם בן ברק, אתה בקריאה ראשונה.
טלי גוטליב (הליכוד)
ובטח ובטח חותר - - -
רם בן ברק (יש עתיד)
כל היום אתם מאיימים עליה. תפסיקו.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת רם בן ברק, אתה בקריאה שנייה.
טלי גוטליב (הליכוד)
סליחה, העובדה שאדם הוא עובד ציבור הוא קודם כול מחויב לציבור, ובטח ובטח לתפקידו. ואנחנו כאן - - -
גלעד קריב (העבודה)
או, לציבור.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת קריב, קריאה שלישית. חמש דקות.
טלי גוטליב (הליכוד)
אתה מאריך לי בחמש דקות? יופי.
סימון דוידסון (יש עתיד)
הוא לא מאריך לך בחמש דקות, הוא הוציא אותו לחמש דקות.
היו"ר שלמה קרעי
תתכנסי לסיום.

(חבר הכנסת גלעד קריב יוצא את אולם הוועדה, 09:56.).
טלי גוטליב (הליכוד)
אני רק אומרת כאן ומבהירה, אנחנו כאן לחוקק, ואנחנו כאן - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
אתם כאן לשלוט, תגידי לשלוט. אנחנו כאן לשלוט. אז תשלטו כבר, תתחילו לשלוט כבר.
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
השרה פרקש הכהן, לא להפריע.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
- - - היא סגנית יושב-ראש?
היו"ר שלמה קרעי
השרה פרקש הכהן, את בקריאה ראשונה.
טלי גוטליב (הליכוד)
ושיובהר, ממש, יושבים פה חברי כנסת, ואני אינני מעליכם ואתם אינכם מעליי, כולנו כאן בני אדם שווים בה במידה. ואני אגב מכל מלמדיי השכלתי.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
את מתנהגת ככה - - -
היו"ר שלמה קרעי
משפט אחרון.
טלי גוטליב (הליכוד)
כשתגידי משהו שאני לא יודעת אני אקשיב לו בקשב רב.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אבל את יודעת הכול, מה אנחנו יכולים להגיד לך?
טלי גוטליב (הליכוד)
אני ממש לא יודעת הכול. אגב, למדתי ממך, ולא האמנתי, לדוגמה, שאתה תהיה חשוד בגזענות ובאנטישמיות, ושמעתי אותך מדבר ליו"ר בצורה מזעזעת. לא ידעתי את זה עליך, ונתתי לך את כל הקרדיט שבעולם.
משה טור פז (יש עתיד)
22 שנה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אז עכשיו את יודעת.
טלי גוטליב (הליכוד)
וזה לא דבר שאני רוצה ללמוד.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אז עכשיו גם את זה את יודעת. זה הדבר האחרון שנשאר לך לדעת.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני לא רוצה ללמוד את זה. אני רוצה ללמוד פה שאנחנו כאן כדי לדבר דברים הגיוניים, ולא לחזור אחד על דברי השני את אותו דבר בלי לחשוב לרגע.
רם בן ברק (יש עתיד)
רק את מדברת דברי טעם.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
טלי גוטליב (הליכוד)
מכל מקום, לסיום אני רק אומר ליו"ר ולחברי הוועדה, תחולה נועדה להגן על האזרח, בעוד שפה זה לשר ולמחוקקים עצמם.
רון כץ (יש עתיד)
זה עובד אותו דבר גם אם לא צועקים.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
טלי גוטליב (הליכוד)
אנחנו נותנים סמכות לחוקק את זה נכון, וזה לא משפיע על האזרח.
משה טור פז (יש עתיד)
טיעון חלש לדבר חזק, רון.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. חבר הכנסת ארבל, בבקשה, שלוש דקות.
משה טור פז (יש עתיד)
טיעון חזק, תרים את הקול.
משה ארבל (ש"ס)
כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרות.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אנחנו גאים שחברי הקואליציה עושים פיליבסטר. אני מבקש ממך להאריך אם אתה יכול.
משה ארבל (ש"ס)
שלום וברכה, חבר הכנסת ביטון, בוקר טוב גם לך.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בוקר אור.
משה ארבל (ש"ס)
אנחנו הגענו לסיטואציה – ולא כפי שסיפרתם פה, ואני לא מזלזל בכישוריו העיתונאיים של עיתונאי כזה או אחר, ולא של מיכאל שמש – הגענו כאן לסיטואציה של סעיף 8 מסיבה מאוד מאוד פשוטה. אחרי אותה כתבה שפורסמה בעיתון דה-מרקר פניתי באופן אישי כאן בבניין הכנסת.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
איזה כתבה? תעדכן אותנו.
משה ארבל (ש"ס)
אני מזמין אותך להיכנס.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
אבל איזה?
רון כץ (יש עתיד)
אני גם לא יודע.
משה טור פז (יש עתיד)
ספר.
משה ארבל (ש"ס)
היה עיתונאי בדה-מרקר מטעמכם, כנראה מטעם האופוזיציה.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
תאמין לי, הלוואי שהיה לי עיתונאי בדה-מרקר.
רון כץ (יש עתיד)
הלוואי שהיו לנו עיתונאים. בינתיים ערוץ 14 שלכם.
משה ארבל (ש"ס)
השרה אלהרר, את רוצה לשמוע?
שרת האנרגיה קארין אלהרר
כן, מאוד.
משה ארבל (ש"ס)
הוא כתב רשומה בעיתון, פוסט בלעז, שבו הוא בעצם מאפשר וכותב לגדעון סער את כל הדרכים כדי להימנע מלכבד את חקיקת הכנסת.
משה טור פז (יש עתיד)
אז מזה נלחצתם? פשש, עיתונאי בדה-מרקר, מי ישמע. 5,000 קוראים, מי ישמע.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת טור פז, אתה בקריאה ראשונה.
משה טור פז (יש עתיד)
לא נלחצתי.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
זה בדיוק מה שאמרתי לו.
היו"ר שלמה קרעי
בליאק, אתה בקריאה ראשונה.
משה ארבל (ש"ס)
מייד לאחר אותה כתבה, שלדעתי קרובה מאוד להיות סוג של המרדה, אבל אני שם את זה בצד.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
וואו, יש דבר שהוא לא המרדה?
היו"ר שלמה קרעי
השרה אלהרר, קריאה ראשונה.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
די, תירגע כבר.
משה ארבל (ש"ס)
אבל מייד לאחר אותה כתבה, כפי שמתבקש, פניתי ליועץ בלשכתו של גדעון סער בצורה הכי הכי הכי ברורה, ישירה.
רון כץ (יש עתיד)
מי זה?
משה ארבל (ש"ס)
אני לא עומד בחקירה נגדית כרגע. ופניתי אליו בצורה ישירה כאן בבניין הכנסת, נכח בפגישה גם בכיר ממשרד המשפטים, שאני לא אזכיר את שמו. ושאלתי אותו האם בכוונתו של השר סער, לא באופן אקטיבי חלילה וחס, להימנע מלחתום ולהעביר את זה לרשומות, שמא הוא שוקל אולי לנסוע לחו"ל לכמה ימים. והתשובה שלו הייתה: תשמע, אחי, שאלת קיטבג, הבאת רעיון.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
למה אתה שואל שאלת קיטבג?
משה ארבל (ש"ס)
ברגע שקיבלתי כזו תשובה חובתי וחובתנו - - -
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
בגלל יועץ פרלמנטרי הכנסתם את הדבר הזה? - - -
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת שיר, תודה.
משה ארבל (ש"ס)
חברת הכנסת שיר, בגלל חוסר אמון בגדעון סער, כן.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא, זה בגלל חוסר אמון ביניכם.
משה ארבל (ש"ס)
בגלל חוסר אמון בגדעון סער. גם לך אין אמון בגדעון סער, עברת ליש עתיד.
משה טור פז (יש עתיד)
על החושד בכשרים אתה יודע מה נאמר, משה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
הייתי מתביישת להגיד את זה בוועדה.
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת שיר, את בקריאה ראשונה.
קריאות
- - -
משה ארבל (ש"ס)
בגלל חוסר אמון בגדעון סער, שמשותף לשנינו.
אוריאל בוסו (ש"ס)
השאלה אם זה חוסר אמון או שזה חלק מעסקה.
משה ארבל (ש"ס)
בגלל אותו עניין מאוד מאוד פשוט, שעלול חלילה וחס להביא חקיקה של הכנסת בארבע קריאות, לא בשלוש קריאות, לעיכוב לא לגיטימי לכניסתה לתוקף, כן, התכנסנו כאן. התווסף סעיף לחוק בצורה מאוד מאוד ברורה, שמבקש לכבד את הבית הזה, ומבקש לכבד אתכם כחברי אופוזיציה שמתנגדים, ומבקש לכבד אותנו כחברי קואליציה שתומכים. וכן, יש משמעות. ורוב שמכריע זה לא סטלין, ידידי, חבר הכנסת דוידסון, רוב שמכריע זה הליך דמוקרטי שמבקש להביא חקיקה בצורה טובה, תקינה, וביחד.
סימון דוידסון (יש עתיד)
לא שמעת את מה שחבר הכנסת בוסו אמר, שהחוק הראשון שצריכים להעביר בכנסת הוא שהקואליציה מעבירה את החוקים. זה מה שאמרת.
אוריאל בוסו (ש"ס)
לא, שמי שיש לו רוב בכנסת יכול לחוקק חוקים.
סימון דוידסון (יש עתיד)
כל חוק שאתה רוצה. זה מה שאמרת, כל חוק. זה דמוקרטיה?
משה ארבל (ש"ס)
מותר לו לחוקק. אחרי שהבהרתי את - - -
דבי ביטון (יש עתיד)
בלי שום פרוצדורה?
היו"ר שלמה קרעי
תודה רבה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אבל עוד אין לך ממשלה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
זה לא סטלין, זה גם האימא של סטלין.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. חבר הכנסת דוידסון, קריאה ראשונה.
קריאות
- - -
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
תחוקקו אחרי שיש ממשלה.
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת שיר.
משה ארבל (ש"ס)
אחרי שהבהרתי את הנסיבות שהביאו אותנו עד הלום, אני באמת קורא לכם כמי שמכבדים את הבית הזה לכל הפחות לסעיף 8, לכבד את תהליך החקיקה ולתמוך בסעיף הזה. תודה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת ארבל. אנחנו עוברים לאלו שאינם חברי ועדה, שתי דקות לרשות כל אחד מכם. חבר הכנסת סובה, בבקשה.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
מה זה שתי דקות?
היו"ר שלמה קרעי
יש אחר כך שעתיים שאתם יכולים להמשיך לטעון להסתייגויות.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זה אפליה מכוונת? שתי דקות למי שלא חבר ועדה? שתי דקות או שלוש דקות?
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אבל, קרעי, לא נהוג להפלות בזמן דיבור את הח"כים.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חברת הכנסת תומא סלימאן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לחבר כנסת בוועדה יש את אותם זכויות כמו לחבר ועדה. אני מבקש מהיועץ המשפטי.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
קרעי, אני פה מתחילת הדיון.
היו"ר שלמה קרעי
חברים, אני משתדל לעמוד בסיכום.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לחבר כנסת בוועדה יש את אותן זכויות בוועדה, למעט זכויות של חקיקה בסוף. בשאר הדברים הוא שווה בכל התחומים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
שתי דקות במקום שלוש. יש גם חוות דעת משפטית.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת ביטון, קריאה ראשונה. חברים, אני משתדל לעמוד בסיכום שהיה בינינו, שעד 10:20 דיון, מ-10:20 הנמקת הסתייגויות, וגם אז כל אחד יוכל לומר הסתייגויות בעל פה, לנמק ולומר את דברו.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל אנשים לא דיברו.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
אני פה מלפני שהתחיל הדיון, לא הבנתי את זה.
היו"ר שלמה קרעי
אין בעיה, זה בסדר, אז שלוש דקות לכל אחד, ב-10:20 זה פשוט יהפוך להיות הסתייגויות. תודה. בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מה בסדר? חברי ועדה באים משמונה בבוקר ולא ידברו?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, השמיעו פה חבריי חשש שהעם לא ידע את החוק ובעצם הציבור צריך להכיר ולדעת את החוק שחלילה לא יכנס לרשומות, וכך בעצם גם הנשיא לא יחתום. אז הינה, אני רוצה להגיד לכולם שראש הממשלה המיועד, ובמקרה גם ראש המפלגה של יושב-ראש הוועדה הזמנית הזאת, הוא מאוד קשוב לרחש הציבורי. אני בטוח שאתמול הוא שמע וראה את ערוץ 13 שפרסם את נתוני הסקר באשר לשביעות רצונו של הציבור לגבי הממשלה המסתמנת. ואני רוצה לצטט: 65% מהציבור מתנגדים למינוי של הרב חבר הכנסת דרעי לשר, ומתנגדים לשינוי של החקיקה. כולנו מכירים את ראש הממשלה המיועד, הוא בלחץ מהסקר הזה. נתחיל מזה. ושום חקיקה לא תשנה את זה, כי חקיקה רק תגביר את התנגדות הציבור.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
הוא יותר בלחץ מזה שדרעי לא ייתן לו להקים ממשלה, על מה אתה מדבר?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
החקיקה הזאת רק תעלה את אחוז האנשים שלא מרוצים. אני מניח שתוך שבוע מאז שהחוק הזה יעבור זה גם יגיע ל-75%, וכך נדבר על המספרים. דרך אגב, אלו מספרים פשוטים, לא צריך ללמוד לימודי ליבה בשביל המספרים האלה. 24% בלבד תומכים בחוק. ואני במקומו, וגם במקומך, אדוני היושב-ראש, כבר הייתי מודאג מהנתון הזה. דרך אגב, 56% מהסקר אומרים שנתניהו נלחץ ונכנס לדרישות של - - -
היו"ר שלמה קרעי
תרחיק את המיקרופון מהפה, יבגני, אתה גורם לאוזניים של כולנו לצרום מזה.
גלעד קריב (העבודה)
האוזניים שלנו נשרפות מדברים אחרים, לא מזה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זה מהרעש, לא מהמהות, לא מהתוכן, נכון?
רם בן ברק (יש עתיד)
נשרפות מהנתונים, לא מהרעש.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
רק הווליום מפריע לך, לא תוכן דבריי, אז אני לא צריך לחזור על הדברים. לא, אני אחזור על הדברים. 65% מהציבור מתנגדים למינוי של הרב חבר הכנסת אריה דרעי לתפקיד השר, ולשינוי חקיקה. נמשיך בהמשך גם להביא עוד נתונים מעניינים, שאני מניח שגם אתם בקואליציה המסתמנת בדיוק יודעים לקרוא היטב את הנתונים של הסקרים.
סימון דוידסון (יש עתיד)
סובה, כמה אחוזים מתנגדים?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
65%.
משה טור פז (יש עתיד)
כמה? כמה?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
65%. זה יותר מח"כים בקואליציה המסתמנת.
גלעד קריב (העבודה)
זה יותר קרוב לשני שליש מאשר לחצי.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
דוידסון, שמעת? 65% מתנגדים.
היו"ר שלמה קרעי
השרה אלהרר, בבקשה.
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
השרה אלהרר, שלוש דקות לרשותך.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
כשיאפשרו לי.
היו"ר שלמה קרעי
תאפשרו לה.
יוסף טייב (ש"ס)
אלו אותם סוקרים שנתנו לש"ס שמונה מנדטים?
גלעד קריב (העבודה)
אתם תמיד יותר מהסקרים.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת קריב. בבקשה.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
תודה רבה, אדוני יושב-ראש הוועדה, אני רוצה לפנות ליועץ המשפטי לוועדה, עורך דין גור בליי, ולעדכן בעובדות. העובדות הן שב-13 בנובמבר קיבל חבר הכנסת בנימין נתניהו את המנדט להרכבת הממשלה. היום, רק תעדכנו אותי, מה התאריך?
קריאות
20 בדצמבר.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
היום ה-20 בדצמבר.
בועז ביסמוט (הליכוד)
2022.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
2022. תודה רבה, חבר הכנסת ביסמוט, על העדכון. עד לתאריך זה טרם נחתמו הסכמים קואליציוניים. ומה קרה בינתיים? בינתיים הובאו לכנסת שלושה חוקים שמשנים סדרים.
היו"ר שלמה קרעי
סדרי עולם, לא סתם סדרים.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
לא, סדרים.
יוסף טייב (ש"ס)
הרס הדמוקרטיה.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
הרס הדמוקרטיה אפשר. מי הפרשן?
סימון דוידסון (יש עתיד)
חבר הכנסת טייב ממפלגת ש"ס.
יוסף טייב (ש"ס)
אני פשוט עוזר לכם.
דבי ביטון (יש עתיד)
פשוט מכיר את העובדות.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
שלושה חוקים, האחד קוראים לו "חוק דרעי", האחד קוראים לו "חוק סמוטריץ'", והאחד קוראים לו "חוק בן גביר".
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
חוק לכל ח"כ.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
כן, כל אחד קיבל חוק על שמו לתפארת מדינת ישראל.
משה טור פז (יש עתיד)
מה עם גולדקנופף? זה ממש לא בסדר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הבן אדם לא נמצא פה, אין לו זכות הגנה?
רם בן ברק (יש עתיד)
אתה פה.
גלעד קריב (העבודה)
הוא מוצלח בעצם.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
כל הדבר הזה קורה - -
גלעד קריב (העבודה)
הוא קיבל מספיק.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
- - כשהכנסת עובדת בחנוכה, המליאה פתוחה.
קריאות
- - -
שרת האנרגיה קארין אלהרר
אדוני היו"ר, אתה תשמור על זכותי? המליאה פתוחה במקביל לדיונים ובהן הסתייגויות, אני מזכירה, אין ממשלה. כל הדבר הזה קורה - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
יש ממשלת מעבר שלא עושים כלום, זה לא אין ממשלה. יש ממשלת מעבר שלא עושה כלום, זה כן. אין עשייה, יש ממשלת מעבר.
רון כץ (יש עתיד)
אבל היא באמצע דברים.
טלי גוטליב (הליכוד)
למדתי מפי הגבורה.
משה טור פז (יש עתיד)
גברתי היועצת המשפטית, תני לה לדבר.
קריאות
- - -
אוריאל בוסו (ש"ס)
טלי, אנחנו אשמים ביוקר המחיה, אנחנו אשמים בהכול.
רון כץ (יש עתיד)
אבל היא באמצע הדברים, קצת נימוס. זה לא לשכת נתניהו פה עם ברוורמן וזה, תני לה לסיים לדבר.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני מסבירה לך שאני לומדת מפי הגבורה. קארין נוהגת להפריע לכולנו, אז אני עושה בדיוק אותו דבר.
דבי ביטון (יש עתיד)
טלי, נראה לי שגור התעייף, אולי תתחלפי איתו?
משה טור פז (יש עתיד)
היועצת המשפטית לוועדה, תני לה לדבר בבקשה. יש יועץ ויש יועצת.
טלי גוטליב (הליכוד)
נראה לי שקארין מסתדרת.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, טלי.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
טלי, אני חייבת לומר שאני מתחילה להבין - - -
משה טור פז (יש עתיד)
היא 22 שנה, כמה אתה?
קריאות
- - -
שרת האנרגיה קארין אלהרר
טלי, אני פשוט מתחילה להבין למה מיום שנבחרת לכנסת את כל כך חרדה שהיועצת המשפטית תמשיך בתפקידה.
היו"ר שלמה קרעי
טלי, לא להגיב.
טלי גוטליב (הליכוד)
אה, בטח, למה? היא תמצא עליי משהו ולא ידעתי? שגנבתי מחק - - - בכיתה ג'.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
את כנראה רוצה את התפקיד שלה, את כל כך טובה בפרשנות.
טלי גוטליב (הליכוד)
ממש לא.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
טלי גוטליב (הליכוד)
נבחרתי ואין לי כוונה ללכת לשום מקום. ככה זה עובד כשנבחרים על ידי הציבור.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
התחלתי להבין את האירוע.
רם בן ברק (יש עתיד)
טלי, אל תיתני לה להגיד דברים בלי שאת מגיבה.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
נראה לי שתתאימי מאוד, טלי.
היו"ר שלמה קרעי
משפט אחרון. תודה.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
לא, ממש לא. הדבר שאני לא מצליחה להבין, גור, תראו, בסוף ייעוץ משפטי לכנסת הוא ייעוץ שצריך לדאוג לכל חברי הכנסת. גם לאופוזיציה יש זכויות, הפתעה. הפתעה גדולה.
משה טור פז (יש עתיד)
אבל הציבור אמר את דברו.
יוסף טייב (ש"ס)
פשוט בשנה האחרונה לא ראינו את אותן זכויות.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
קינלי, למה אתה מפריע לי? עכשיו תראו, שלטון הרוב זה לא דמוקרטיה. את שלטון הרוב יש ברוסיה, יש בטורקיה, סוריה, זאת לא דמוקרטיה. בישראל, כזו שאנחנו חיים בה ורוצים להמשיך לחיות בה, דמוקרטיה זה גם זכויות המיעוט. אז נכון, היו בחירות והעם אמר את דברו, ויש קואליציה מסתמנת, ויש גם אופוזיציה מסתמנת. וכשמביאים את הסעיף הזה, אני חייבת לומר שניכר מאוד שכל מה שמוליך אתכם מהיום שקיבל את המנדט ועד לרגע זה זה פחד.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, השרה אלהרר.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
לא סיימתי.
היו"ר שלמה קרעי
סיימת, השרה אלהרר.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
לא, אני לא סיימתי.
היו"ר שלמה קרעי
עברו חמש דקות מאז שהתחלת.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
אבל הפריעו לי.
היו"ר שלמה קרעי
עברו חמש דקות מאז שהתחלת לדבר, תודה.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
לא עברו חמש דקות. אתה מפסיק אותי באמצע הדברים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אף אחד לא מפריע לעבוד במשרד שלך.
היו"ר שלמה קרעי
עברו. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה.
שרת האנרגיה קארין אלהרר
אתה הפסקת אותי באמצע הדברים, שיירשם בפרוטוקול.
היו"ר שלמה קרעי
תכף יהיה לך רשות לדבר עוד פעם. חברת הכנסת ביטון, בבקשה, שלוש דקות לרשותך.
דבי ביטון (יש עתיד)
חג שמח. אפתח בלמסור מזל טוב לבתי נועם שחוגגת היום 18.
קריאות
מזל טוב.
דבי ביטון (יש עתיד)
אתם יכולים גם לשיר לה, היא תתרגש נורא.
גלעד קריב (העבודה)
אחרי זה נשיר.
דבי ביטון (יש עתיד)
אבל מעל במה זו אני רוצה להתנצל בפניה. אני רוצה להתנצל בפניה שאימא שלה יושבת בוועדות שיעבירו חוקים לא ראויים. אני יכולה רק להבטיח לה שבכנסת הזו אני אפעל להעביר חוקים ראויים יותר. אז אני מודה לכם. ואני חושבת שהדברים שנאמרים פה מדברים בעד עצמם, ויש מקום לחישוב מסלול מחדש. תודה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חברת הכנסת ביטון. לפני שנמשיך אני מבקש לתת לגור היועץ המשפטי, ולאחריו למשרד המשפטים.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
גם אני ארצה להתייחס, אפשר, שלמה? זה באותו נושא.
היו"ר שלמה קרעי
השרה פרקש, גור ימשיך, תהיי אחרי זה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל, שלמה, מה זה משנה, מה שהוא אומר אתה עושה הפוך. מה אתה נותן לו לדבר? מה שהוא אומר אתה עושה הפוך, אז בשביל מה זה טוב?
היו"ר שלמה קרעי
תודה. אם לא הבנת, הוא הבהיר בתחילת הדיון שזה בדיוק אתם שעושים הפוך מהייעוץ המשפטי.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אתה לא מקבל את הייעוץ שלהם.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, סימון.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
סימון, כדי לדעת ולהבין מה הפוך.
היו"ר שלמה קרעי
אם לא שמתם לב, הייעוץ המשפטי הודיע גם בדוברות הוועדה אתמול וגם הבוקר שמי שפועל בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי זאת דווקא האופוזיציה. תודה.
גור בליי
כמה דברים. דבר ראשון, לפני שאתייחס לתיקון עצמו, לצערי אני רואה שהיא יצאה, אבל רציתי להתייחס לדברים של חברת הכנסת אלהרר.
היו"ר שלמה קרעי
השרה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
השרה.
גור בליי
סליחה, השרה אלהרר.
טלי גוטליב (הליכוד)
מה יש לכם? מה אתם כל כך מחוברים לטייטלים שלכם? כולם כאן בני אדם.
היו"ר שלמה קרעי
זה מה שנשאר להם, חלול וריקני.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני זוכר רק 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22. את זה אני זוכר.
טלי גוטליב (הליכוד)
הכול בסדר. אתה רוצה גם את המשקל שלי?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
סימון, אתה יודע מה האחוז שמתנגד למהלכים שלהם?
סימון דוידסון (יש עתיד)
65%.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
65%.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. בבקשה.
גור בליי
אני רוצה להתייחס לדברים שאמרה השרה אלהרר, ואני בהחלט מסכים איתה שחובתנו כייעוץ משפטי לכנסת לשמור על הזכויות הדיוניות של כל חברי הכנסת. אני חושב שאנחנו עושים את זה. בהחלט זאת חקיקה לא פשוטה, והליכים גם לא קלים ומאוד סוערים. אבל אני חושב שאנחנו היועצים המשפטיים בוועדות וכל הצוות של הייעוץ המשפטי לכנסת מאוד מאוד מקפידים על הדבר הזה, והדברים האלה נאמרים גם ליושבי-ראש, וגם משנים ומשפיעים על זכות הדיבור, גם על זכויות דיוניות להגשת הסתייגויות, וכן הלאה. ואני בהחלט חושב שזאת חובתנו, ואני חושב שאנחנו עומדים בה.

לגופם של הדברים על הסעיף הזה. התייחסתי אתמול, לא אוסיף הרבה. רק אומר בקצרה שסעיף 10 לפקודת סדרי שלטון ומשפט באמת קובע שהכלל הוא, וזאת ההלכה שלנו תמיד, זה שחוק נכנס לתוקף עם פרסום ברשומות, אבל יש חריגים לכך. דרך המלך, כמו שאמרתי, היא כניסה לתוקף עם פרסום ברשומות. יש חריגים לכך. הם חריגים שהם בהחלט לא רצויים, כי רצוי תמיד בהקשר הזה ללכת בדרך המלך. אבל היו תקדימים לדבר הזה. הזכרתי את חוק-יסוד: הממשלה, תיקון 5. אתמול בדקנו, היו גם חוקי ההתפזרות: חוק ההתפזרות של הכנסת העשרים-וארבע, חוק הבחירות לכנסת.
טלי גוטליב (הליכוד)
וגם שם זאת הייתה אצילת סמכות, שזה לא לאזרחים, אלא - - -
היו"ר שלמה קרעי
טלי, תודה.
קריאות
- - -
גלעד קריב (העבודה)
זאת לא אצילת סמכות פה. מה הקשר בין כל מה שהוא אמר לאצילת סמכות?
רם בן ברק (יש עתיד)
למה? אני רוצה תמיד להקשיב למה שהיא אומרת.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת בן ברק, תודה. חבר הכנסת קריב, תודה.
גלעד קריב (העבודה)
גם אני יודע לזרוק מונחים.
טלי גוטליב (הליכוד)
זה לא מונחים.
גלעד קריב (העבודה)
דאוס אקס מכינה. מה הקשר בין הסעיף הזה לבין אצילת סמכות? מה הקשר?
משה טור פז (יש עתיד)
באנו חושך לגרש.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני מסבירה לך שגם שם בתיקון 5 לחוק הממשלה השפיע על אצילת סמכויות לשרים, ולא קשור לאזרחים.
גלעד קריב (העבודה)
פיקוח נפש דוחה שבת.
טלי גוטליב (הליכוד)
זה מדהים שזה מצחיק אותו.
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
היועץ המשפטי נמצא ברשות דיבור, ואתם לא מאפשרים לו לדבר. בבקשה, גור.
גור בליי
כמו שאמרתי, היה תיקון 5 לחוק-יסוד: הממשלה, חוק ההתפזרות של הכנסת העשרים-ושתיים, חוק ההתפזרות של הכנסת העשרים-ושלוש, חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבעה, שהייתה בהם הוראה דומה. כמובן שמה שאנחנו מקווים, שברוב המקרים, זו גם השאיפה, לא תהיה הוראה מהסוג הזה, אלא שהכניסה תהיה תוקף בפרסום ברשומות, לפי החוק אפשר תוך עד עשרה ימים. בדרך כלל בזמן האחרון, בעיקר מאז הקורונה, זה נעשה הרבה יותר מהר, תוך שעות או ימים ממש ספורים. ובכל מקרה ברור לגמרי שאי-אפשר לעשות דבר מהסוג הזה כאשר מדובר בחוק שהוא עם הפנים לאזרח. זאת אומרת, חוק שקובע איסור פלילי או חוק שפוגע בזכויות, אלא בחוקים – אם בכלל עושים את זה – אז זה אפשר באמת בדברים מהסוג הזה.
רם בן ברק (יש עתיד)
רק בחוקים פרסונליים.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני היועץ המשפטי, יש לי שאלה משפטית.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. חבר הכנסת קריב, הוא באמצע, תכף, הוא נמצא כאן, הוא לא הולך לשום מקום.
גלעד קריב (העבודה)
מצוין.
גור בליי
במישור המשטרי. זאת אומרת, בשורה התחתונה, כמו שאני אומר, אפשרי, נדיר, עדיף שלא.
רם בן ברק (יש עתיד)
מצליח.
היו"ר שלמה קרעי
תודה ליועץ המשפטי. הערת ביניים.
גלעד קריב (העבודה)
יש לשר המשפטים דרך כלשהי להשפיע על מועד הפרסום ברשומות?
גור בליי
אני לא יודע.
גלעד קריב (העבודה)
הבנתי. תודה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי נציג היועץ המשפטי לממשלה? בבקשה, ענת.
ענת אסיף
בוקר טוב, הדברים גם נאמרו אתמול, וגם כפי שגור אמר היום, יש לנו את הוראת סעיף 10 לפקודת סדרי שלטון ומשפט. ככלל, חוקים נכנסים לתוקף ביום פרסומם ברשומות. יש חוקים לא מעטים שנקבע להם מועד פרסום מאוחר יותר, אתם כמובן יודעים את זה, מצרכים של יישום והיערכות. יש דוגמאות מעטות של חוקים שנכנסו ביום קבלתם. הפקודה מאפשרת את זה.

נשמעה כאן קודם הערה לגבי העובדה שהפרסום הוא רק דקלרטיבי. צריך לחדד, גם זה כתוב באותו סעיף, שלפרסום ברשומות יש חשיבות משמעותית גם כעדות לזה שהחוק ניתן ונחתם כדין. אבל כאמור, לגבי מועד כניסתו לתוקף, מועד התחילה שלו, הסעיף מאפשר גם את החריגה.

גם אנחנו, כמי שמלווים את החקיקה בכללותה, חושבים שעדיף להימנע מכניסה לתוקף לפני הפרסום, אבל זה לא בלתי אפשרית.
היו"ר שלמה קרעי
ענת, תודה רבה. אנחנו עוברים לחלק השני של הדיון.
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
אתם תתייחסו. אתם מדברים בחלק השני באותו עניין.
משה טור פז (יש עתיד)
אבל התייחסות והסתייגות זה לא אותו דבר.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, יש פה חבר ועדה שלא דיבר.
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
יוראי, שלוש דקות לרשותך.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
נרשמנו לזכות דיבור, קרעי.
היו"ר שלמה קרעי
תקבלו זכות דיבור. אנחנו ממשיכים, פשוט בהתאם לסיכום עוברים לפרק השני.
רון כץ (יש עתיד)
איזה סיכום? איתי אין סיכום כזה. אני רוצה לדבר. אם לא, אז שהיועץ המשפטי יסביר למה לא.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
רון כץ (יש עתיד)
אם צריך נוציא עוד פעם פנייה. נגיש גם עתירה אם צריך.
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
רון כץ, אתה לא מאיים, תודה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
חברי הכנסת באו לדיון ולא יכולים לדבר? גור, חברי הכנסת נרשמו לדיון ולא יכולים לדבר?
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת הרצנו, שלוש דקות לרשותך. חבר הכנסת ביטון, אתה בקריאה שנייה.
גור בליי
הייתה הסכמה מראש בין הקואליציה לאופוזיציה, שדובר עליה קודם, מסגרת של שעה לדיון ושעתיים להסתייגויות. זו הייתה המסגרת.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
גור, לא הייתה הסכמה עם האופוזיציה. באנו שלושה חברי סיעת יש עתיד, היינו שלושה חברי סיעת יש עתיד.
גור בליי
גם מבחינת חברת הכנסת מלינובסקי - - -
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
הצטרפה בהמשך.
רון כץ (יש עתיד)
אנחנו פה ואומרים לך שאנחנו רוצים לדבר. לא הבנתי.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, רון כץ.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני חבר ועדה, איש לא סיכם איתי.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. יוראי להב הרצנו, שלוש דקות לרשותך.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני רוצה לחזור ראשית לדברים שאמרת לי כשנימקתי בוועדה המסדרת. אני חושב שאתמול בוצע פה ניסיון מחטף שלך, אדוני יושב-הראש. אני מבין את המצוקה שאתה נתון בה נוכח הסחטנות של השותפות שלכם, שעובר לפני הקמת הממשלה. אתם מבקשים לחוקק ארבעה חוקים פרסונליים, חלקם רטרואקטיביים, שאין להם שום דבר עם הקמת הממשלה, אין להם שום דבר עם שיפור חייהם של אזרחי ישראל. והאופן שבו ביצעת או ניסית לבצע את המחטף שבו הודעת, הצבת בפני חברי הכנסת את הנוסח, הורית לנו דונו, ואז מבלי להתייעץ, מבלי לשמוע חוות דעת של מומחים, מבלי לקיים דיון מעמיק או כלשהו בסעיף החדש שהבאת קבעת 45 דקות לדיון ולקריאת הסתייגויות במהלך חג. אני חושב שזה ניסיון מחטף מכוער, בזוי, שאין לו מקום, שמבקש לדרוס את הזכויות שלנו, של חברי הכנסת, ולדרוס ברגל גסה את התקנון של הכנסת, תוך פגיעה בזכות ההשתתפות שלנו ובזכות שלנו לייצג את הציבור שלנו.

אני מבין, ואתה מקפיד לומר את זה, אדוני יושב-הראש, שהדעות שלנו לא עולות בקנה אחד עם שלך. אתה מקפיד לומר את זה אחרי כל משפט של חבר אופוזיציה כאן. ויחד עם זאת, יש לנו זכות וחובה ושליחות לממש, ואתה לא מפריע לנו במימוש החובה הזאת. ועצם העובדה שהייעוץ המשפטי נדרש לבצע פה אקרובטיקה משפטית שלא בבתי הספר למשפט בישראל, לדעתי גם לא בבתי הספר למשפטים במדינות הדמורקטיות, כדי להגן על הזכויות של חברי האופוזיציה, רק מלמדת על העובדה שאתה כנראה לא נרשמת למשול במשטר דמוקרטי. והצעדים שלכם והניסיון שלכם להלך אימים על המערכת המשפטית גם כאן, אבל גם במדינת ישראל, רק מלמדת שסדר-היום שאתם מבקשים להעביר ולקדם לא יכול לעבור במדינה יהודית ודמוקרטית.

לא צריך את כל הצעדים הללו כדי לשפר את החיים של מדינת ישראל, לא צריך כדי להיאבק ביוקר המחיה, לא צריך אותם בשביל להגביר את המשילות או לחזק את הביטחון של מדינת ישראל. אני לא מצליח להבין איך הדבר הזה משפר בפסיק את החיים של אזרחי מדינת ישראל.
רון כץ (יש עתיד)
הוא לא.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ברור שהוא לא.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
להפך, זה משפר את התנאים של הפושעים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ולכן, מאחר שבשנה וחצי האחרונות התרגלנו כנראה להפוגה בעיסוק של חברי הכנסת בענייניהם הפליליים של נבחרי ציבור.
היו"ר שלמה קרעי
משפט אחרון.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לקחנו שנה וחצי הפוגה מהעיסוקים בענייניו הפליליים של נתניהו, בענייניו הפליליים של דרעי, והתעסקנו ביוקר המחיה, בהגנת הסביבה, בתחומים שבאמת משפיעים על החיים של אזרחי ישראל.
היו"ר שלמה קרעי
בהצלחה גדולה. תודה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לצערי הרב, חזרנו כהרף עין לדון בענייניו הפליליים של נתניהו - -
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת הרצנו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
- - בענייניהם הפליליים של נבחרי הציבור במהלך שלא תורם אפילו - -
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו עוברים לחלק השני של הדיון.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
- - בפסיק לשיפור החיים של אזרחי ישראל.
היו"ר שלמה קרעי
בו כל מי שנמצא ברשות דיבור יש לו שלוש דקות להציג את - - -
רון כץ (יש עתיד)
לא הבנתי, אתה לא רוצה שנדבר?
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת רון כץ, אתה בקריאה ראשונה.
רון כץ (יש עתיד)
תוציא אותי. רגע, אתה לא רוצה שנדבר?
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת רון כץ, אתה בקריאה שנייה.
רון כץ (יש עתיד)
אני רוצה שתוציא אותי כי אתה לא נותן לנו לדבר, והינה היועץ המשפטי.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת רון כץ, אתה בקריאה שלישית. חמש דקות הפסקה.
רון כץ (יש עתיד)
אני אצא. והינה היועץ המשפטי פה, אז שישמע את זה, אני לא חוזר.
היו"ר שלמה קרעי
תוציאו בבקשה את חבר הכנסת רון כץ.
רון כץ (יש עתיד)
שישמע את זה שלא נותנים לחברי כנסת לדבר. תסביר אחרי זה במליאה כמה אתה דמוקרט.
היו"ר שלמה קרעי
חמש דקות, תשתה כוס מים, תירגע ותחזור.
רון כץ (יש עתיד)
לא חוזר כי אין דיון פה, זה סתם חרטא.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. לא נפסיד הרבה. החלק השני של הדיון - - -
רון כץ (יש עתיד)
תשמע, אתה חצוף, אתה חצוף.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. תוציאו אותו, בבקשה.

(חבר הכנסת רון כץ יוצא את אולם הוועדה, 10:22.).
גלעד קריב (העבודה)
חבר הכנסת קרעי, אפשר לשאול איזו שאלה לסדר?
היו"ר שלמה קרעי
אתה תשאל ברשות הדיבור שלך. כל אחד שמקבל את רשות הדיבור, כולל אלו שכבר קיבלו, יתאפשר להם לדבר מחדש, יוכל להציג, לנמק, לטעון, וגם לומר הסתייגות שיש לו לאותו סעיף תחילה.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
וגם לשאול.
היו"ר שלמה קרעי
גם לשאול ולהצביע. שלוש דקות, הצבעה, שלוש דקות, הצבעה. פרק הזמן הוא של שעתיים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הסתייגות הסתייגות?
היו"ר שלמה קרעי
הסתייגות הסתייגות. ויש לכם זכות התייעצות סיעתית אחת לסעיף הזה. בבקשה. אתה רוצה להיות ראשון הדוברים?
גלעד קריב (העבודה)
חבר הכנסת קרעי, באמת, אני רוצה לשאול שאלה על סדר הדברים.
היו"ר שלמה קרעי
זה בתוך הזמן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אם יש לנו 33 הסתייגויות זה בשלוש דקות?
היו"ר שלמה קרעי
כן, יש לך שלוש דקות.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
עם מי זה מתואם?
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה, הערת ביניים, חבר הכנסת קריב.
גלעד קריב (העבודה)
תראה, אדוני, היועץ המשפטי, אני שם בצד רגע את הדיון בקביעת מסגרת הסתייגויות בעל פה של שעתיים ואיך זה מתיישב עם ההוראות המפורשות של סעיף 86. מקובל עליי שיש סוף גם לפיליבסטרים, אז אם יושבים ומנסים לעשות סתם פיליבסטר של יומיים על הסתייגויות בעל פה, אז היו"ר קובע זמן הצבעה. אבל אני שם את כל השאלה הזאת בצד, לא נכנס לשעתיים למול סעיף 86, ולדעתי גם אם זאת הסכמה, היא סותרת את הוראות התקנון, אבל נשים בצד.

אבל איך יכול להיות מבחינת הוראות התקנון, וזה לא במסגרת ההסכמה, להגביל את זכות העלאת ההסתייגויות של חבר כנסת, שהוא חבר ועדה או לא חבר ועדה, לשלוש דקות? יושב פה חבר ועדה שיש לו עשר הסתייגויות, הוא צריך לנמק אותן.
היו"ר שלמה קרעי
כל אחד יקבל, יהיה כאן סבב פעם אחר פעם אחר פעם.
גלעד קריב (העבודה)
אתה הולך לבנות את זה.
היו"ר שלמה קרעי
עד שיסתיימו השעתיים. אני לא אתן לך שעה והאחרים לא יקבלו זכות דיבור.
גלעד קריב (העבודה)
לכן חשוב להבהיר את סדרי הדיון.
היו"ר שלמה קרעי
הבהרתי.
גלעד קריב (העבודה)
אתה אומר שיהיה סבב של הסתייגויות.
היו"ר שלמה קרעי
סבב של הסתייגויות.
גלעד קריב (העבודה)
שאלה שנייה. אני מבין שנקבעה שעה לדיון. ברור לי גם שבמסגרת ההסכמות אי-אפשר פיליבסטר, אבל אם ישנם חברי ועדה, להבדיל מח"כים שהם לא חברי ועדה, שמה לעשות, השעה לא הספיקה, היה רעש, היו קריאות ביניים. יש פה חברי ועדה שלא הספיקו להתייחס לגופו של דבר. האם לא ראוי - - -
היו"ר שלמה קרעי
כולם התייחסו. אין חברי ועדה שלא התייחסו. עברתי חבר ועדה, חבר ועדה.
גלעד קריב (העבודה)
רון כץ התייחס?
היו"ר שלמה קרעי
רון כץ לא חבר ועדה. תודה.
גלעד קריב (העבודה)
הבנתי. היה ראוי לתת לחברי כנסת שבאו עוד שלוש דקות להתייחס. נו, באמת.
היו"ר שלמה קרעי
יש להם עכשיו אפשרות. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. בתום השלוש דקות הצבעה אם תעלה הסתייגות. אם לא, נעבור הלאה.
גור בליי
ושוב, רק להבהיר, אם יהיו עוד סבבים תהיה אפשרות להגיש הסתייגויות נוספות.
קריאות
- - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל יש 30 הסתייגויות, על כל הסתייגות מצביעים?
סימון דוידסון (יש עתיד)
איל, אתה יכול לקרוא את הסדר, בבקשה?
משה טור פז (יש עתיד)
יש לי 30 הסתייגויות.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת שוסטר, בבקשה.
סגן שר הביטחון אלון שוסטר
חברים, המורה מחכה לשקט. תשמעו, יש כאן שעטה - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
רגע, שוסטר, אני רוצה לשאול את גור. גור, יש לנו 33 הסתייגויות - - -
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת ביטון, תמתין לרשות הדיבור שלך.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל לא הבנו איך זה הולך להיות.
משה טור פז (יש עתיד)
מה סדרי הדיון? תסבירו לנו.
היו"ר שלמה קרעי
גור, תחזור בבקשה למי שלא הבין.
גור בליי
ההסכמה שהושגה היא כדלקמן: יש מסגרת של שעתיים עכשיו, שבעצם נועדה להצגת ההסתייגויות ולהצבעה על ההסתייגויות. לכן אם יש הסתייגויות חשובות ומהותיות אז ברור שיש הגיון שהן יקבלו קדימות. בהקשר הזה אני אומר ברמה הפרקטית שאין פה אלמנט של פיליבסטר, כי ממילא כל המסגרת שדובר עליה היא שעתיים. אז מהבחינה הזאת אין הבדל בין 100 הסתייגויות ל-20 הסתייגויות, כי המסגרת של ההצגה וההצבעה שסוכמה היא של שעתיים. אני חושב שחברי הכנסת של האופוזיציה יכולים להחליט כהבנתם איך לחלק את זה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל יש לזה חשיבות לזמני המליאה.
גור בליי
במליאה, נכון. אז כמה שיותר הסתייגויות יוצבעו יעלו כמובן למליאה. אבל המסגרת - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
למה שלא הכול יעלה גם אם לא דוברו פה? לפחות זכות הזמן.
היו"ר שלמה קרעי
יש לכם מספיק זמן, אל תדאג, גם ככה יש את סעיף 98.
גור בליי
אבל הסתייגות שלא הצביעו עליה אי-אפשר להעלות אותה למליאה. אז בשעתיים האלה עד כמה שכל הסתייגות שתוצג ותוצבע תעלה למליאה.
היו"ר שלמה קרעי
תעשו את זה מהר – תקריאו הסתייגות, נצביע עליה, תקריאו הסתייגות, נצביע. אין בעיה, תעשו גם 200. מה שתספיקו בשעתיים. תודה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אחלה, הבאת רעיון, קדימה.
משה טור פז (יש עתיד)
אבל חשוב שכולנו נקבל בינינו.
היו"ר שלמה קרעי
תירשמו, אני נותן שלוש דקות לכל אחד ונמשיך את הסבבים.
קריאות
- - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יש לי הצעה אולי יותר טובה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
שלא יאמרו כלום, ואנחנו נאמר כאילו הם אמרו ונצביע.
גלעד קריב (העבודה)
אפשר להודיע שכל ההסתייגויות בעל פה בשם כל חברי הוועדה מהאופוזיציה?
היו"ר שלמה קרעי
אפשר, כן, תודה.
גלעד קריב (העבודה)
אני מציע לחבריי שכל ההסתייגויות כולנו - - -
היו"ר שלמה קרעי
כולם בשם כולם. קדימה. סגן השר שוסטר, בבקשה.
סגן שר הביטחון אלון שוסטר
לפני שאני מתייחס במסגרת השלוש דקות אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, חברים, העם לא אמר את דברו, העם לא יודע להגיד את דברו. כל אזרח הצביע, ואנחנו נבחרנו. חברי הכנסת נבחרו בהתאם לחוק. וכעת אנחנו אומרים כל אחד את דעתו. הרוב רשאי כמובן לחוקק תחת אילוצי מוסר, חוק, נוהל, אלו הדברים. כל האמירות כאילו - - -
משה ארבל (ש"ס)
יפה, התקדמות, הם מאשרים לנו לרוב לחוקק. קודם זה היה סטלין. תודה.
סגן שר הביטחון אלון שוסטר
כל האמירות שהעם אמר את דברו אין להם על מה לסמוך, זאת אמירה חסרת משמעות. הערה שנייה, מכיוון שהמראנו כאן לגבהים של יהדות ומיהו מחובר ועוד רגע נגיע למיהו יהודי, אז אני רוצה לומר לחבריי, חבריי, עמיתיי, בש"ס, בציונות הדתית, ביהדות התורה - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה רע עשיתי לך?
סגן שר הביטחון אלון שוסטר
- - גם אתם יהודים לגיטימיים, גם אתם בסדר גמור. אומנם חלקכם פוגעים לפעמים, לצערי, בעקרונות מגילת העצמאות להבנתי, חלקכם דוחים מתוך העם מיליוני יהודים, אבל כולנו יהודים, ומותר להמשיך להתווכח כמו שעשינו בעבר.

בעניין שעומד לסדר-היום של הוועדה, יש כאן שעטה בלתי הגיונית, מיותרת לחלוטין כאן ועכשיו להיכנס למסגרת שהיא כשלעצמה, בחלקה לפחות, מפוקפקת, ולמנות שרים שהם או לא מתאימים או מסוכנים או מיותרים או גם וגם וגם. זה הסיפור שלנו.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. יש לך הסתייגות להקריא שנצביע עליה או שאתה רק מדבר בלי הסתייגות?
סגן שר הביטחון אלון שוסטר
אני מדבר על אותו סעיף 8 שמדובר - - -
היו"ר שלמה קרעי
אז אין לך הסתייגות. אז יש לך חצי דקה לסיום.
קריאות
- - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אמרת שאנשים ישלימו את הדברים שלהם.
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו בהנמקת הסתייגויות והצבעה. אתה יכול לדבר בלי הסתייגות, זה בסדר. תודה. בבקשה, משפט אחרון.
סגן שר הביטחון אלון שוסטר
הרי כל העניין מגוחך. הערה של עיתונאי שהוכחשה בשידור, אולי בשידור חי, על ידי שר המשפטים לתקשורת, וכולנו נכנסים פה לבוקה ומבולקה. אני רואה בזה סוג של עיסוק מיותר למען מטרה מיותרת, שבחלקה, כפי שהדגשנו במהלך כל הדיון, תהיה גם מסוכנת לפעילות הממשלה שאתם מקימים, ממשלה שלנו.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
סגן שר הביטחון אלון שוסטר
וגם מסוכנת לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, סגן השר שוסטר. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אם יש לך הסתייגות תקריאי אותה בבקשה בתחילת דברייך.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
הגשתי את ההסתייגויות לעורך דין גור. ההסתייגות הראשונה היא בסעיף 8 להצעת החוק, המילים: "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום קבלתו בכנסת" יימחקו.
היו"ר שלמה קרעי
את רוצה להצביע או לנמק?
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
אני רוצה לנמק.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, תגידי כמה שיותר הסתייגויות ונצביע. הסתייגות הצבעה, הסתייגות הצבעה. יש לך שלוש דקות להקריא.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
אבל אז מתי אני אנמק? אנחנו עושים סבב.
היו"ר שלמה קרעי
את לא חייבת לנמק, אפשר להצביע.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
את לא חייבת לנמק.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כל ההסתייגויות מגיעות למליאה, יוליה.
היו"ר שלמה קרעי
לא הכול, רק מה שמוצג ומוצבע כאן.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מה שמוצג בוועדה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא נכון, זה לא מה שסוכם.
היו"ר שלמה קרעי
זה מה שסוכם.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בזמן דיבור הכול מגיע.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת ביטון, תודה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
התייעצות סיעתית לפני ההצבעה, חברים.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה, התייעצות סיעתית חמש דקות, 10:37 הצבעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:31 ונתחדשה בשעה 10:39.)
היו"ר שלמה קרעי
אני מחדש את הישיבה. חברים, שמישהו מכם יגיד מה הסיכום שאליו הגעתם. מבחינתי אתם יכולים להקריא צבר רצף הסתייגויות ולהצביע עליהם, כמו שהיה לנו אתמול.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא יהיה פה רצף.
היו"ר שלמה קרעי
לא יהיה רצף. אז בבקשה, מי בעד ההסתייגות?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
דקה.
היו"ר שלמה קרעי
אבל היא כבר התחילה הסתייגות אחת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל יש פה הסכמה אז תן לנו רגע. סוכם פה משהו, תן לנו להבהיר אותו.
היו"ר שלמה קרעי
אין בעיה, בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
חברים, אני יכולה להגיד מה סוכם בינינו?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
קדימה.
קריאות
כן. קריב גם מסכים?
גלעד קריב (העבודה)
אני מראש מעניק הסמכה ליוליה. אצילת סמכויות.
יוסף טייב (ש"ס)
זה בכפוף או לא בכפוף?
היו"ר שלמה קרעי
תודה, טייב.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זה עם הפרסום ברשומות. סיכמנו ככה, כדלקמן, כל סיעה מקריאה עשר הסתייגויות – הקראה הצבעה, הקראה הצבעה, וזה עובר לסיעה אחרת. ככה אנחנו עושים סבב.
היו"ר שלמה קרעי
וכולם רשומים על כל ההסתייגויות או כל סיעה על שלה?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אמרנו לגור שכל ההסתייגויות הן של כולנו ביחד.
קריאות
- - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא סיימתי. אתה לא חלק מהסיכום, סליחה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, זה לא מקובל. ליש עתיד יש 24 חברים ולישראל ביתנו יש רק 6 חברים.
היו"ר שלמה קרעי
זה לא משנה. הרב פרוש, זה הסיכום שלהם.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל יש עתיד הסכימו עם זה.
משה טור פז (יש עתיד)
הסכמנו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
סיעה קטנה כמו ישראל ביתנו תקבל כמו יש עתיד.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש עתיד באה לקראתנו, הכול בסדר, אנחנו נסתדר.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, הרב פרוש. תודה.
קריאות
- - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אנחנו עושים סבב. הקראה הצבעה, הקראה הצבעה.
אלמוג כהן (עוצמה יהודית)
אם הייתה כזאת אחווה בבחירות אולי הייתם מנצחים, יוליה.
היו"ר שלמה קרעי
אלמוג, תודה.
קריאות
- - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתם לא מקימים ממשלה, לא מאמינים אחד לשני. כל אחד מביא חוק לעצמו מרוב אחווה ואהבה בקואליציה.
היו"ר שלמה קרעי
חברי קואליציה, אני מבקש, לא להתערב בדיון מעכשיו. ביטון, אתה מפריע ליוליה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אם עכשיו יהיו פה הפרעות מטעם הקואליציה המסתמנת הסיכום יתבטל, ואנחנו נשנה את כל סדרי הדיון פה. הקראה הצבעה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. בבקשה, מי מתחיל? מי העשר הראשונות? מטי, בבקשה, הסתייגות ראשונה.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
הסתייגות ראשונה: בסעיף 8 להצעת החוק, המילים: "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום קבלתו בכנסת" יימחקו.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 1

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 1 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רוויזיה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
על כל הסתייגות בבקשה רוויזיה.
היו"ר שלמה קרעי
מטי, בבקשה, הסתייגות שנייה.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
בסעיף 8 להצעת החוק, במקום המילים "ביום קבלתו בכנסת" יבוא "ביום פרסום החוק ברשומות".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 2

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 2 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 3.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
בסעיף 8 להצעת החוק במקום המילים: "ביום קבלתו בכנסת" יבוא "לא לפני חתימתו בהתאם לחוק המעבר, התש"ט–1948, הקובע כי כל חוק ייחתם בידי יושב-ראש הכנסת, ראש הממשלה והשר הממונה על ביצוע החוק".
משה ארבל (ש"ס)
התייעצות סיעתית אני מבקש.
היו"ר שלמה קרעי
אין התייעצות סיעתית.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 3

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 3 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
רוויזיה על כל ההסתייגויות, כפי שאמרתי.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות הבאה.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
בסעיף 8 להצעת החוק, במקום "ביום קבלתו בכנסת" יבוא: "לא לפני חתימתו בהתאם לחוק המעבר תש"ט-1948, הקובע כי כל חוק יפורסם ברשומות תוך עשרה ימים מיום קבלתו בכנסת".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 4

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 4 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
בסעיף 8 להצעת החוק, במקום המילים "ביום קבלתו בכנסת" יבוא "כנדרש בדין ולאחר פרסומו ברשומות ולא במחשכים".
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 5

בעד ההסתייגות – 4
נגד – 9
נמנעים – 1
ההסתייגות מס' 5 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
בסעיף 8 להצעת החוק, במקום המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום קבלתו בכנסת" יבוא "לאור העובדה שהצעת החוק קיבלה פטור מהנחה, תחילתו של חוק-יסוד זה תותנה באישורו של החוק בוועדת השרים לענייני חקיקה".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 6

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים –אין
ההסתייגות מס' 6 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום קבלתו בכנסת" יבוא "וזאת בכפוף לאישור 90 חברי כנסת".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 7

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 7 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
בסעיף 8 להצעת החוק, במקום המילים "ביום קבלתו בכנסת" יבוא "עשרים ימים מיום חתימת נשיא המדינה על החוק".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 8

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 8 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. תראו איזה סדר מופתי בהצבעות כשאתם רוצים.
קריאות
- - -
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
בסעיף 8 להצעת החוק, במקום המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום קבלתו בכנסת" יבוא "מועד תחילתו של חוק זה ייקבע במשאל עם".
משה ארבל (ש"ס)
למה אני לא יכול התייעצות סיעתית? אני באמת שואל.
היו"ר שלמה קרעי
אי-אפשר, יש התייעצות אחת לסעיף, וכבר הייתה.
משה ארבל (ש"ס)
הבנתי.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 9

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – 1
ההסתייגות מס' 9 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
בסעיף 8 להצעת החוק, במקום המילים "ביום קבלתו בכנסת" יבוא "חודש ימים מיום השבעתה של ממשלה חדשה".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 10

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 10 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. תודה.
גור בליי
אמרנו עשר עשר.
היו"ר שלמה קרעי
הם גם ככה נופלות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הם גם ככה נופלות, קרעי?
היו"ר שלמה קרעי
כן.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
כמו זבובים, כמו אנשים בלשכת נתניהו.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי הדובר הבא?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מיכאל ביטון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הסתייגות מס' 4 בסעיף 8, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "שינוהל הליך חקיקה תקין".
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שנייה, היועץ המשפטי לא יודע לעקוב.
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
מיכאל, יש לך עותק בשביל היועץ המשפטי?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
נתנו לכם.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
סעיף 4 במסמך שלי. בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "שינוהל הליך חקיקה תקין".
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני בעד כל ההסתייגויות של מיכאל ביטון.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 1

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 1 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
סעיף 5 במסמך שלי. בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "שהקואליציה לא תעביר תיקון לחקיקת-יסוד במחטף".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 2

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 2 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
סעיף 10. בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "ביום שביבי יממש את הבטחתו להוריד את מחירי החשמל".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 3

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 3 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
סעיף 11. בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "ביום שישתמשו בעודפי גביית המיסים, כפי שאמר בנימין נתניהו, שהצטברו בתקציב המדינה להוצאות חברתיות, כפי שהבטיח ביבי".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 4

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 4 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ביטון, יש לי הצעת ייעול, על כל מקבץ, על כל סיעה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אי-אפשר.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אנחנו לא מסכימים.
גלעד קריב (העבודה)
מה זה מקבץ? בעל פה?
היו"ר שלמה קרעי
הרב פרוש, תודה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "ביום שיורד המע"מ מ-17% ל-12%, כפי שהבטיח ביבי בתוכנית הכלכלית ב-3 באוגוסט 2022".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 5

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 5 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "ביום שהממשלה המסתמנת תפחית את המכסים והמכסות ותרחיב את היבוא המקביל כדי להילחם ביוקר המחיה, כפי שהבטיח ביבי".
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מיכאל, אתה בעד לפתוח יבוא מקביל? מיכאל בעד פריצת השוק ליבוא חסר אחריות ופגיעה בייצור המקומי.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 6

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – 1
ההסתייגות מס' 6 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "ביום שיוזלו תעריפי החשמל, ביום שיוזלו תעריפי המים באמצעות סבסוד או הפחתת מס, כפי שהבטיח ביבי בתוכנית הכלכלית שתשנה את פני הכלכלה הישראלית".
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 7

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 7 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "ביום שיוזלו תעריפי המים באמצעות סבסוד או הפחתת מס, כפי שהבטיח ביבי בתוכנית הכלכלית שתשנה את פני הכלכלה הישראלית".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות?
משה ארבל (ש"ס)
מיכאל, אתה לא מצביע על ההסתייגות?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני נמנע הפעם, אני צריך לחשוב על זה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 8

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 8 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "ביום שיוזלו מחירי הפירות והירקות באמצעות סבסוד המים, הסולר, ועוד, לחקלאים, כפי שהבטיח בנימין נתניהו בסרטון שפרסם בעמודו בפייסבוק, בו הוא מדבר עם חקלאי ישראל בסופר לעיני כל".
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 9

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 9 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בסעיף 8 – זה לכבוד הלולנים שנאבקים - - -
משה ארבל (ש"ס)
אתה קורא רק עשרה. שים לב לא להגיע ל-12.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני עשר.
משה ארבל (ש"ס)
תמיד היית.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "ביום שיתוקן ההסדר מול ענף ההטלה והלול". מלא ליכודניקים הצביעו לכם באצבע הגליל וש"סניקים, אל תפקירו אותם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כל זה לנוסח החוק?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אביבים קוראת לארבל. נא לענות להם, מסכנים שם.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 10

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – 1
ההסתייגות מס' 10 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. הדובר הבא.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
גלעד.
גור בליי
גלעד, יש לך עשרה?
גלעד קריב (העבודה)
כן, אבל אני לא אמצה את כל העשר, אולי אני אנמק כמה.
גור בליי
תוכל להעביר לנו?
גלעד קריב (העבודה)
זה בכתב יד. ההסתייגות הראשונה בסעיף 8, "לאחר תחילתו של חוק זה ביום" יבוא "אישור תואר הדוקטור למשפטים של חבר הכנסת משה ארבל" כמציע החוק.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הוא עדיין לומד, למה אתה?
גלעד קריב (העבודה)
אז אני אומר שהחוק יכנס לתוקף ביום שהוא - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני מבקש, זה עניין אישי שלו, לא להכניס את זה.
גלעד קריב (העבודה)
החוק פרסונלי ומקודם באופן פרסונלי על ידי חבר הכנסת ארבל.
קריאות
- - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל אתה מעמיד אותנו עכשיו במצב שאנחנו צריכים להצביע נגד הדוקטורט של ארבל. תראה איפה שמת אותנו.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת רוטמן. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
משה ארבל (ש"ס)
סליחה, לפני ההצבעה אני מבקש מהיועץ המשפטי חוות דעת אם מותר לי להצביע על זה.
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו באמצע הצבעה.
משה ארבל (ש"ס)
זה נוגע אליי באופן אישי, יש לי ניגוד עניינים.
גור בליי
אני נותן חוות דעת שלא תצביע.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 1

בעד ההסתייגות – 4
נגד – 7
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 1 של קבוצת סיעת העבודה לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני מבקש להעניק לו דוקטורט של כבוד ולגמור את האירוע.
היו"ר שלמה קרעי
מיכאל, אתה מפריע לקריב. בבקשה, חבר הכנסת קריב.
גלעד קריב (העבודה)
כמובן רוויזיה. בסעיף 8 לאחר המילים "תחילתו של חוק זה ביום" יבוא "ביום הכרעת יו"ר ועדת הבחירות בעניין הקלון של חבר הכנסת אריה דרעי בעקבות הרשעתו השנייה בפלילים".
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
מיכאל יצא, אני יכולה להחליף אותו?
היו"ר שלמה קרעי
לא, את שרה, את לא יכולה להצביע.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
אם אני שרה למה מגבילים אותי בזמן?
היו"ר שלמה קרעי
בישיבות הממשלה יש לך זכות דיבור חופשית. כאן אלו ישיבות כנסת.

מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 2

בעד ההסתייגות – 7
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 2 של קבוצת סיעת העבודה לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
ההסתייגות הבאה. בסעיף 8, לאחר המילים "תחילתו של חוק זה ביום" יבוא "שבע שנים לאחר קבלתו במליאה".
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
גלעד, אני חושבת ששמונה שנים עדיף, אלו שתי קדנציות.
גלעד קריב (העבודה)
קלון זה קלון.
היו"ר שלמה קרעי
קצר. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 3

בעד ההסתייגות – 7
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 3 של קבוצת סיעת העבודה לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
בסעיף 8, לאחר המילים "תחילתו של חוק זה ביום" יבוא "יום לאחר שחבר הכנסת דרעי יזמין ללשכתו את חבר הכנסת לשעבר אלי ישי לשיחת פיוס ברוח תקנת השבים". אנשי פיוס. איך ש"ס לא בעד העניין הזה?
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 4

בעד ההסתייגות – 7
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 4 של קבוצת סיעת העבודה לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. אגב, גור, להכניס שמות פרטיים לתוך ההסתייגות - - -
גור בליי
אנחנו אחרי זה מורידים.
היו"ר שלמה קרעי
אתם מורידים את כל השמות הפרטיים מההסתייגויות.
גור בליי
מורידים שמות – גם נתניהו, גם ארבל. משנים לטייטלים.
קריאות
- - -
משה ארבל (ש"ס)
אם כך יכולתי להצביע.
גלעד קריב (העבודה)
לא, אין הרבה סטודנטים למשפטים בסיעת ש"ס. בבקשה.
קריאות
- - -
גלעד קריב (העבודה)
אציג את ההסתייגות האחרונה. גם פה תורידו את השמות, אבל כולנו יודעים במי מדובר. בסעיף 8, לאחר המילים "תחילתו של חוק זה ביום" יבוא "עשרה ימים לאחר שחבר הכנסת דרעי, חבר הכנסת גפני, וחבר הכנסת לשעבר ליצמן יודיעו בפומבי ובכתב כי הם היו לחלוטין בסוד המשא ומתן בנושא מתווה הכותל".
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני נמנעת, לא מתערבת ליהודים בענייני הכותל. אם תדבר על אקצא אז אני אתערב.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 5

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – 1
ההסתייגות מס' 5 של קבוצת סיעת העבודה לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. חבר הכנסת סיים את המקבץ שלו. מי המקבץ הבא של ההסתייגויות?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אנחנו. אנחנו עושים סיבוב, אחר כך הסיבוב הבא.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תחילתו של הסעיף הזה, על פי דעתו של הייעוץ המשפטי לכנסת, עורך דין גור, יהיה החל מיום כינון הכנסת העשרים-ושש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא הבנתי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מה לא הבנת? מפעם הבאה, לא עכשיו, מהפעם הבאה.
קריאות
- - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זאת הסתייגות שהגיש גור? לא הבנתי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, זה על פי דעתו המקצועית.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
היא לא יודעת להתנסח. היא לא יודעת עברית והיא צועקת.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מאיפה יש לי עברית? אני גויה, רוסיה, הכול בסדר. אני כבר מכירה את כל הסלנג שלך. הכול טוב.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 1

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 1 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
האמור בסעיף 8 להצעת חוק-יסוד יסומן כסעיף "(א)", בסופו יבוא "(ב) על אף האמור בסעיף 8(א), שר שהורשע בפלילים לא יהיה זכאי לקבלת משכורת מיום תחילתו של חוק-יסוד הזה במשך שבע שנים".
משה ארבל (ש"ס)
אני רוצה התייעצות סיעתית, זה סעיף חדש.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה רוצה נושא חדש?
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 2

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 2 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
בסעיף 44 לחוק-יסוד: הממשלה, במקום "אלא ברוב חברי הכנסת" יבוא "אלא בחוק-יסוד וברוב של שישים וחמישה חברי כנסת".
קריאות
- - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
למרות הניסוח המעורפל.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 3

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 3 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
במקום האמור בסעיף 8 להצעת חוק-יסוד, בסופו יבוא "תחילת החוק הזה ארבע שנים מיום קבלתו בכנסת."
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 4

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – 1
ההסתייגות מס' 4 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לאחר האמור בסעיף 8 להצעת חוק-יסוד, יבוא "בכפוף לקיום משפט חוזר בעניינו של חבר כנסת שהורשע."
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מה? מי?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תעמוד בקצב.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני לא מבין את ההסתייגות, אדוני היושב-ראש, איך אני יכול להצביע?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אז אל תצביע.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני מבקש שייכתב שגלעד קריב נמנם.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 5

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 5 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
האמור בסעיף 8 להצעת החוק - - -
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. רגע, יוליה, תאפשרי לי להכריז נפלה, לא נפלה.
משה ארבל (ש"ס)
אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מצביעים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אפשר לחשוב.
משה ארבל (ש"ס)
למה "אפשר לחשוב"? את מזלזלת בהסתייגויות שאת כותבת?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא הבנתי. אנחנו רוצים לשקול, להתייעץ.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
האמור בסעיף 8 להצעת חוק-יסוד, יסומן כסעיף (א), בסופו יבוא "(ב) בסעיף קטן זה לא יחול על מינוי שר נוסף במשרד, כקבוע בסעיף 24א לחוק-היסוד".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 6

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 6 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
טלי גוטליב (הליכוד)
אתם באמת בעד זה? בחייכם, עדיף להימנע.
משה ארבל (ש"ס)
הם לא יודעים בעד מה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הם לא הבינו.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תקשיבי חמודה, - - - המון דברים שאת אפילו לא תדעי על מה.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני לא הייתי מרימה בעד, הייתי מרימה נמנע, באמת.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לאחר האמור בסעיף 8 להצעת חוק-יסוד יבוא "סעיף תחילה זה לא יחול על מינוי שר משרד נוסף אלא לאחר העברת תקציב המדינה לשנת 2024-2023".
משה ארבל (ש"ס)
זה תקציב דו-שנתי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היא החליטה שעושים תקציב דו-שנתי. אתם תומכים בתקציב דו-שנתי, שיהיה לכם ברור.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 7

בעד ההסתייגות – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 7 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
בסעיף 8 להצעת חוק-יסוד, בסופו יבוא "ומלבד שיתקבלו בכנסת ויתקבל ברוב של 90 חברי כנסת. מיכאל, אנחנו בעד ההסתייגות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
וואי, וואי, וואי, יש תפקיד שנקרא מצליף.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 8

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 8 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
טלי גוטליב (הליכוד)
באמת עדיף לכם להימנע, זה מביך להגיד בעד.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
האמור בסעיף 8 להצעת חוק-יסוד יסומן כסעיף (א), ובסופו יבוא "סעיף (ב), סעיף (א) יחול ובלבד שהשר הנכנס לא הורשע בעבירה הכוללת עונש מאסר בפועל או מאסר על תנאי".
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 9

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 9 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אחרונה. בסעיף 8 להצעת חוק-יסוד, בסופו יבוא "ולאחר שנשיא המדינה חתם על חוק-היסוד".
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
חבל שאתם גוררים אותו למשחק הפוליטי שלכם, אני חייב לומר.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 10

בעד ההסתייגות – 7
נגד – 9
נמנעים – 1
ההסתייגות מס' 10 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
עם כל הכבוד שאתה שומר על הממלכתיות - - -
היו"ר שלמה קרעי
מי הדובר הבא שלכם? אופוזיציה יקרה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
עאידה, יש לך?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
עאידה, הסיכום אגב היה על דעתך?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מתן.
היו"ר שלמה קרעי
מתן, בבקשה. עכשיו אלו דוברים שאתם קובעים מיהם, זה הסיכום. יוליה אחראית בשם האופוזיציה.
קריאות
- - -
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אני רוצה להגיד כמה דברים.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
קודם כול, אני רוצה להגיד ששמורה לי הזכות של חברת כנסת חדשה להתבונן על המציאות גם קצת מבחוץ, ולא ממש מבפנים, ואני חייבת לשתף את כולם. אולי ירגישו חברי הכנסת החדשים כמוני שיש פה חוויה אנתרופולוגית עצימה, באמת, ודי לחכימא ברמיזה. וכל השבוע הזה חוויה אנתרופולוגית מאוד מאוד עצימה, כל אחד שייקח לתשומת ליבו את העניין. יש פה בליץ של חקיקת בזק, ויש פה בין שלושה לבין ארבעה מופעים במקביל, תלוי אם המליאה מתכנסת או לא, ויש פה תחושה באמת של טרלול אחד גדול.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין ספק.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
מעבר לכך, במקביל ובאופן לא ברור יש פה גם אירועים מתפרצים, והסעיף הזה, סעיף 8 שנכנס לחוק הוא סוג של אירוע מתפרץ. וכשאני שואלת את עצמי למה יש אירוע מתפרץ או למה יש תחושה של מחטף באוויר, אז הדבר שאני הכי חשה בהקשר הזה זה שזה באמת מבוסס בסוף בסופו של יום על איזשהו חוסר אמון מוחלט בין הגורמים ובין המרכיבים השונים בקואליציה, בינם לבין עצמם, בינם לבין המשרדים שהם הולכים להיות אחראים עליהם, והכי נורא זה בינם לבין ראש הממשלה המיועד.

אז באמת אני שואלת את עצמי שוב כחברת כנסת חדשה, כשכולנו נמצאים פה באיזשהו סוג של חלון ראווה, כשיושב יועץ משפטי לוועדה ויועץ משפטי לממשלה ומסביר לנו, ואורז בסוף את חוות הדעת שלו, ואומר בצורה מאוד ברורה שמה שאנחנו עושים פה זה לא בדרך המלך, זה חורג מדרך המלך. לא בדרך המלך זאת איזושהי תחושה של חוסר מינהל תקין בלשון המעטה. תמתין עד שאני אסיים. אני רואה שאתה ממש בוער להתייחס.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל אני לא אמרתי כלום.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אז תמתין. אגיד שבעיני בכלל כשמדברים על תהליך חקיקה הוא תהליך שהוא ביטוי לנורמות וערכים של חברה. הרי מה אנחנו עושים פה כמחוקקים? מחוקקים את הנורמות והערכים שאנחנו רוצים לחוקק כחברה. אז בכלל כשמסתכלים גם על המחטף שמתבצע פה וגם על כל החוק הזה שהוא חוק-יסוד: הממשלה, יש פה תחושה שיש פה פגיעה מוחלטת בדברים הכי בסיסיים לנורמות ולערכים שלנו כחברה. ואני אתחיל בדבר הראשון.
משה ארבל (ש"ס)
כמה הוא אמר? 100,000 דולר הבוס שלך אמר? נורמות וערכים של חברה, 100,000 דולר הוא מעלים. ערכים של חברה.
קריאה
משה, תתאפק.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אני אתחיל בדבר הראשון. חבר הכנסת משה ארבל, בסוף יש לנו חזקת חפות, וכשאנחנו מסתכלים על דברים אנחנו מסתכלים דרך כתבי אישום.
גלעד קריב (העבודה)
אתה מגן פה על עבריין שמורשע פעמיים.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אגב, אני לא מכירה את הרב דרעי באופן אישי. יש לי באמת, כמו שאמרתי, זכות חדשים, ואין לי ספק שהוא בן אדם - , אבל יש בסוף קריטריונים, ספים, לצורך העניין. יש פה סף בסוף שקבעו פה לאורך שנים של חוק, שאומר שצריכים להיות קריטריונים כדי לקבל תפקיד שר. מה שעושים פה בחוק הזה זה מבטלים לחלוטין את הקריטריונים.
משה ארבל (ש"ס)
לא, מבהירים את הברור מאליו.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
מבהירים שאין קריטריונים. אז עם כל הכבוד, סליחה, אני אומרת לכם בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, מבחינתי החוק הזה וגם הסעיף הזה, ובכלל כל התהליך הזה, מביא לידי ביטוי איזשהו סוג - - -
קריאות
- - -
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אני אשמח רק אם תעזור לי רגע. עם כל הכבוד, מה שיש פה בסוף מבחינתי זאת איזושהי תחושה שתהליך החקיקה שיש פה הוא באמת איזשהו בליץ, שהוא בטח לא מביא לידי ביטוי מינהל תקין. זהו, תודה. עכשיו האם להמשיך בהסתייגויות?
היו"ר שלמה קרעי
אתם סיימתם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתם סיימתם.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
מיציתי. תודה.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת כהנא הוא הדובר הבא, יוליה?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
יוליה, אם אין הצבעות אני רוצה להשלים כמה דברים.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
בואו נגמור את ההסתייגויות.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה, חבר הכנסת כהנא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כהנא, אבל זה רק מהמחולל של ה"וי".
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
עוד לא הפעלנו אותו, שמחה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מלא מחשבה יש כאן.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
נחכה לוועדת החוקה, חוק ומשפט לבוא עם זה. בסעיף 8 לאחר המילה "זה" יבוא "שלושים יום ממועד הפרסום ברשומות".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 1

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 1 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
ההסתייגות הבאה דומה להסתייגות של חברתי חברת הכנסת מלינובסקי בניסוח אחר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אם זה דומה אז אל תעשה.
קריאות
- - -
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אולי את ההסתייגות הזו בניגוד להסתייגות של מלינובסקי אתם כן תקבלו. לאחר המילה "ביום" יבוא "השבעת הכנסת העשרים-ושש".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 2

בעד ההסתייגות – 4
נגד – 9
נמנעים – 1
ההסתייגות מס' 2 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
קריאות
- - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתם מפריעים למהלך ההצבעה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה, חבר הכנסת כהנא.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
לאחר המילה "ביום" בסעיף 8 יבוא "כינון ממשלת ישראל השלושים-ושבע".
טלי גוטליב (הליכוד)
תקשיבו, מי שמצביע לזה בעד, אתם מביישים את עצמכם. למה לא? תעשו את זה אחרי חזון אחרית הימים אחרי ביאת המשיח.
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
תודה, טלי. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 3

בעד ההסתייגות – 5
נגד – 9
נמנעים – 1
ההסתייגות מס' 3 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות הבאה, בבקשה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
לאחר המילה "בכנסת" בסעיף 8 יבוא "ובתנאי שלא הוגשה עתירה לבג"ץ כנגד הליך הצעת החוק וללא צורך בהוצאת צו מניעה".
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מתן, זה לא מתאים לך.
גלעד קריב (העבודה)
בתנאי שלא בוטל בג"ץ.
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
אתה מאפשר לו לנמק? אני אאפשר לו. בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מתן, אני זכרתי שאתה לא אוהב התערבות של בג"ץ בחוקי-יסוד.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
נכון.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל אתה פה בעצם בחוק-יסוד מזמין את בג"ץ להתערב בחוק-יסוד?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
חבל על הזמן, אנחנו צריכים הצבעות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מתן, תמשיך. הוא מושך את הזמן עכשיו. תציג הסתייגויות, תצביע.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יוליה, אני נעלב שאת מאשימה אותי במשיכת זמן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
תגיד לו: אני אהיה איתך בקשר אחרי זה. תריץ.
קריאות
- - -
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני משתמש בכלים הפרלמנטריים שהליכוד השתמש בממשלה היוצאת.
טלי גוטליב (הליכוד)
אבל אם אתה אומר משהו חסר היגיון ושחותר תחת ההיגיון שלך?
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 4

בעד ההסתייגות – 7
נגד – 8
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 4 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
ברשותכם, חברי האופוזיציה העתידית, אני אנמק את זה בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אנחנו בהצבעות עכשיו.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני יודעת, אבל אני רוצה לנמק. אני מבקשת דקה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אין הנמקה עכשיו, אנחנו בהצבעות, שרן. עם כל הכבוד, אין דבר כזה.
היו"ר שלמה קרעי
יוליה, את מאפשרת לשרן?
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת השכל, מבחינתי - - -
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
סליחה, אני דורשת את רשות הדיבור.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, זה לא בסיכום. את לא היית פה. אנחנו עכשיו - - -
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
יש לי 50 הסתייגויות. אני דורשת קודם כול לנמק אותן ולהצביע עליהן. לא לאפשר לחבר כנסת להגיש הסתייגויות ולנמק אותך זה הליך בלתי חוקי, ואתם מעבירים את החוק הזה בצורה בלתי חוקית.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
בוקר טוב.
היו"ר שלמה קרעי
ברוכה הבאה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה שהגעתם לסיכום עם היועצת המשפטית של הכנסת זאת בעיה שלכם. זה לא סיכום עם האופוזיציה, זה לא סיכום איתנו.
אלמוג כהן (עוצמה יהודית)
בוקר טוב עולם, מה שלום כולם?
יוסף טייב (ש"ס)
ברוך הבא לכדור הארץ.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
עם כל הכבוד, אסור לכם להגביל אותנו במס' ההסתייגויות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
שרן, שרן, זה סיכום בינינו.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה לא.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
את חלק מסיעה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לא, זה לא סוכם איתנו.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
יוליה, יכולתי להגיד אותו דבר. פעם הבאה תתנהגו בהתאם.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה לא סוכם איתנו, עם כל הכבוד.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חברת הכנסת השכל.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אז תמשיכו, תעשו את זה בצורה לא חוקית, ותיתנו לנו שעתיים גם לדבר עכשיו בלי הסתייגויות, בבקשה.
היו"ר שלמה קרעי
אם תצעקי זה לא יהפוך את הדברים שלך לנכונים יותר. את מפריעה בינתיים לחבר מפלגתך מתן כהנא, שבדיוק מקריא ומנמק הסתייגויות, ואנחנו מצביעים עליהן.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
ההליך הזה ייבדק.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני לא מנמק. אתה לא נותן לי לנמק.
היו"ר שלמה קרעי
אתה יכול לנמק. מה שאתם רוצים אתם יכולים לנמק. בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה יכול לנמק הסתייגויות במליאה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני אנמק את זה במליאה. לאחר המילה "בכנסת" יתווסף "וסופו ביום כינון הממשלה השלושים-ושבע".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 5

בעד ההסתייגות – 7
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 5 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה, חבר הכנסת כהנא.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אחרי המילה "ביום" בסעיף 8 יבוא "פיזור הכנסת העשרים-ושש", שיגיע במהירה.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 6

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 6 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. מתן כהנא, רק משפט ביניים. רק שיירשם לפרוטוקול, שאתה משתף פעולה עם הדיון הזה למרות הדברים של חברתך. תמשיך, בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זה ייבדק משפטית, זה לא עכשיו.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
לאחר המילה "בכנסת" בסעיף 8 יבוא "ובתנאי שהוגדרו תפקידי השרים הנוספים ותחומי אחריותם במשרדים השונים טרם קבלתו".
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 7

בעד ההסתייגות – 7
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 7 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. בבקשה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
לאחר הסעיף יבוא "סעיף קטן (א)" – זה נושא חדש, זה סעיף חדש, "החוק לא יחול על מי שהועמד לדין יותר מפעם אחת". נושא מהותי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה לא פרסונלי.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 8

בעד ההסתייגות – 7
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 8 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני לא מאמינה ששגית התכוונה לומר שיש לכם שעתיים וחצי לדבר בין אם תגישו הסתייגויות או לא. יש לי זכות על פי התקנון כחברת כנסת להגיש כמה הסתייגויות שאני רוצה.
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת השכל, את בקריאה ראשונה.
יוסף טייב (ש"ס)
את מפריעה להצבעות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
להם יש את האפשרות להחיל את סעיף 98.
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת השכל, את בקריאה שנייה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הם יכולים להגיש סעיף 98, אבל למנוע ממני להגיש הסתייגויות זה לא חוקי.
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת השכל, את בקריאה שלישית.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
וזה הליך לא תקין.
היו"ר שלמה קרעי
תוציאו אותה בבקשה. תאפשרו לה לחזור להצבעה בכל הצבעה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני חברת ועדה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה לצאת החוצה. תאפשרו לה לחזור להצבעה.
קריאה
הינה יש הצבעה עכשיו.
היו"ר שלמה קרעי
היא תצא ותחזור, זה מה שהיא רוצה. בבקשה, חבר הכנסת כהנא.
קריאה
- - -
היו"ר שלמה קרעי
אין בעיה, היא מצביעה במקומו. אם היא רוצה לחזור היא תחזור. בבקשה, כהנא. חושבים לבוא כאן לעשות טרור בדיון אחרי הסכמות. זה לא יאומן כבר הדבר הזה. בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
טרור, לא פחות. אתה לא מגזים.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
לאחר הסעיף יבוא סעיף קטן (א) "חוק זה לא יחול על מי שהורשע בעבירת שוחד".
היו"ר שלמה קרעי
תחזירו בבקשה את שרן השכל אם היא רוצה לחזור להצבעה.
גלעד קריב (העבודה)
למה דווקא עבירת שוחד? אפשר הנמקה למה דווקא עבירת שוחד?
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
מי שהורשע.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
רגע, יש עוד הנמקות.
היו"ר שלמה קרעי
ביטון, אתה מחליף אותה בהצבעה או שאתה מאפשר לה? הינה היא חזרה. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 9

בעד ההסתייגות – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות מס' 9 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. חברת הכנסת השכל, את לא באישור להיות בוועדה, רק בהצבעות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
סליחה?
היו"ר שלמה קרעי
את הוצאת החוצה לחמש דקות, כשיעברו חמש הדקות שלך תחזרי. בינתיים את חוזרת רק להצבעות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני אצא ואכנס, אין בעיה.

(חברת הכנסת שרן מרים השכל יוצאת את אולם הוועדה, 11:25.).
גלעד קריב (העבודה)
זה קצת מטרטר, וזה לא לכבודה של הכנסת.
היו"ר שלמה קרעי
לא לכבודה של הכנסת שמגיעה חברת כנסת וחושבת שהדיון ושהאולם הזה של אבא שלה, ויכולה לצעוק כמה שהיא רוצה תוך כדי הצבעות.
גלעד קריב (העבודה)
שלמה, זה לא לכבודו של הבית לבקש לצאת להיכנס לצאת להיכנס.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
זה ממש לא.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. זה כבודם של חברי כנסת שאין להם כבוד לכנסת. חבר הכנסת כהנא, בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
שלמה, התפקיד שלך כיו"ר ועדה לדאוג לכבודו של הבית הזה גדול מתפקידו של חבר כנסת מן המניין.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה, אתה מפריע לפיליבסטר של עצמכם. בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
בבקשה, חבר הכנסת כהנא.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
לאחר הסעיף יבוא סעיף קטן (א) "חוק זה לא יחול על מי שמתנגד למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה מס' 10

בעד ההסתייגות – 4
נגד – 9
נמנעים – 1
ההסתייגות מס' 10 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות הבאה, בבקשה, חבר הכנסת כהנא.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני סיימתי את העשר שלי.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)