ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 20/12/2022

תקצוב גני הילדים בחינוך המיוחד במוסדות המוכר שאינו רשמי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים