ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/12/2022

חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 37), התשפ"ג-2022, הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - כשירותם של שרים), חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 11), חוק הכנסת (תיקון מס' 51), התשפ"ג-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת31
הוועדה המסדרת
13/12/2022


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 9
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שלישי, י"ט בכסלו התשפ"ג (13 בדצמבר 2022), שעה 22:00
סדר היום
הקמת ועדות מיוחדות וקביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות, בכפוף לאישורן בקריאה הטרומית והעברתן לוועדה המסדרת:
1. הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג–2022 (פ/80/25), של חה"כ איתמר בן גביר
2. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) (פ/81/25), של חברי הכנסת שמחה רוטמן וניסים ואטורי
3. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91/25), של חה"כ משה ארבל
4. הצעת חוק הכנסת (תיקון – מספר חברי הכנסת להתפלגות סיעה), התשפ"ג–2022 (פ/84/25), של חברי הכנסת יואב קיש וחנוך דב מלביצקי
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
משה ארבל
מיכאל מרדכי ביטון
אופיר כץ
שלמה קרעי
חברי הכנסת
אוריאל בוסו
דבי ביטון
אברהם בצלאל
ניסים ואטורי
משה טור פז
מתן כהנא
יוראי להב הרצנו
טטיאנה מזרסקי
חנוך דב מלביצקי
יסמין פרידמן
גלעד קריב
אליהו רביבו
עאידה תומא סלימאן
מוזמנים
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

1. הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג–2022 (פ/80/25)

2. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) (פ/81/25)

3. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91/25)

4. הצעת חוק הכנסת (תיקון – מספר חברי הכנסת להתפלגות סיעה), התשפ"ג–2022 (פ/84/25)
היו"ר יואב קיש
אני פותח את הדיון. ערב טוב לכולם. אני רוצה להציג את הדיון. אנחנו בוועדה המסדרת קיבלנו ארבעה חוקים, שעברו עכשיו בקריאות טרומיות וצריך להחליט לאיזה ועדות הם הולכים. אנחנו כבר עשינו לפני שזה קרה דיון מקדים, ואני בהחלט הולך גם עכשיו לפתוח את הוועדה לדיון, אבל אני חושב שתמונת הוועדות מוכרת בגדול לח"כים. אני רוצה לומר תיקון אחד שיהיה. קודם כול לגבי ארבעת החוקים, יוקמו שתי ועדות מיוחדות, ועדה אחת מיוחדת עם 17 חברים, שהיא ועדה מיוחדת בראשות קרעי, והיא הולכת לדון בשני החוקים שהם תיקון לחוק-יסוד: הממשלה, זה החוק של משה ארבל והחוק של שמחה רוטמן. הם יהיו באותה ועדה. כשירות שר ושר במשרד. זו תהיה ועדה אחת. היא אומנם לא ועדת חוקה, כי אנחנו לא מקימים ועדת חוקה, וזו ועדה מיוחדת, אבל היא תהיה 17 חברים, כדי לשקף - - -
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
הסגירות שלך עם אלקין - - -
היו"ר יואב קיש
נכון. רק תגיד לי מי החברים שלכם בוועדות.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
זה חשוב?
היו"ר יואב קיש
כן, אני רוצה, כי כשאני עולה לדבר במליאה, שיהיה לי כבר את השמות של החברים.

זו ועדה אחת. ועדה שנייה בראשות אופיר כץ תדון בפקודת תיקון חוק המשטרה. היא תהיה ועדה של 13 חברים. דרך אגב, ה-17 זה תשעה קואליציה, שמונה אופוזיציה. זו 13, שבעה קואליציה, שישה אופוזיציה. זו ועדה שנייה. היא תדון רק בחוק אחד. ונשאר החוק של ביטול פיצול ארבעה ח"כים. הוא ידון בוועדת הכספים הזמנית בראשותו של גפני.

זו החלוקה, זו ההצעה. אני רוצה לומר את החלוקה הפנימית בתוך הוועדות בין הקואליציה לאופוזיציה, ואני אקריא את זה ברשותכם. הצעת הוועדה המסדרת להקמת ועדה לעניין מסוים, לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת, זו הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק-יסוד: הממשלה. אמרתי, היא תקבל את שני החוקים שהיו בנושא. הם בשני תיקונים לחוק-יסוד: הממשלה, אחד כשירותם של שרים, והשני זה שר בתוך משרד.

17 חברים על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד – ארבעה חברים; סיעת יש עתיד – שלושה חברים; המחנה הממלכתי – שני חברים; ש"ס – שני חברים; ומפה והלאה חבר אחד ליהדות התורה, לציונות הדתית, עוצמה יהודית, ישראל ביתנו – רגע, כרגע ההצעה היא שדווקא פה במקום ישראל ביתנו תהיה סיעת העבודה, נא לתקן; סיעת רע"מ אחד וסיעת חד"ש-תע"ל אחד. זו הצעה לוועדה של ה-17 חברים, כפי שהקראתי, שתקבל שני חוקים.

הצעת הוועדה המסדרת להקמת ועדה לעניין מסוים לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת – הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שלושה חוקים.
היו"ר יואב קיש
שני חוקים בוועדה ההיא, וזה החוק השלישי - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא, אנחנו מדברים על הצעה של רוטמן, של משה ארבל.
אברהם בצלאל (ש"ס)
רוטמן ומשה ארבל זה אחד, כמו שאמרו מקודם.
היו"ר יואב קיש
הוועדה שהקראתי קודם, בראשות קרעי, 17 חברים – תיקון חוק-יסוד: הממשלה, יש לנו שני תיקונים – כשירות ושר בתוך משרד.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הפיצול של הארבעה לא נידון.
היו"ר יואב קיש
חכה, תן לגמור את ההודעה. אתה תופס אותי באמצע, חשבתי שלא הבנת. אני באמצע ההקראה. תן לי לסיים ואז תבין. את שני החוקים האלה הבנת, יוראי?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כן, הבנתי.
היו"ר יואב קיש
החוק השלישי, שמדבר על תיקון פקודת המשטרה, שהקראתי כבר, אני לא רוצה לחזור על ההקראה שלי. הוועדה תדון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה, פ/80. בוועדה יכהנו 13 חברים על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד – שלושה חברים; סיעת יש עתיד – שני חברים; המחנה הממלכתי – חבר אחד; ש"ס – אחד; יהדות התורה – אחד; ציונות דתית – אחד; עוצמה – אחד; ישראל ביתנו תהיה פה. העבודה לא תהיה, אבל ישראל ביתנו עם אחד.
גלעד קריב (העבודה)
נהיה גם, אבל לא עם זכות - - -
היו"ר יואב קיש
רע"מ – חבר אחד; וחד"ש-תע"ל – חבר אחד. זה החוק השלישי.

החוק הרביעי של ביטול פיצול ארבעה ח"כים, תיקון לחוק הכנסת, ידון בוועדת כספים זמנית. אני לא מקים ועדה חדשה, אני מודיע על זה, תהיה על זה כמובן הצבעה, אבל מה שחשוב לי לומר, ששתי ועדות חדשות וועדת כספים זמנית. הוועדה של קרעי תדון בשני חוקים. וכך מתחלקים ארבעת החוקים, שהגיעו עכשיו מהמליאה לוועדה המסדרת. לפני שדנים בנושא, אם מישהו רוצה שאלה מהותית כהבנה. כן, בבקשה, עאידה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני מדברת על מה שהנחתם בפנינו, יש שלוש הצעות חוק.
היו"ר יואב קיש
יש בזה שינויים.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אז אחת מבוטלת, של הצעת חוק-יסוד: הממשלה.
היו"ר יואב קיש
לא מבוטלת, איחדנו לוועדה של קרעי שתי הצעות חוק, ששתיהן דנות בתיקון לחוק-יסוד: הממשלה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
רק רציתי להיות בטוחה - - -
היו"ר יואב קיש
אז את צודקת. כן, עוד שאלות להבנה, לפני הדיון? כן, גלעד.
גלעד קריב (העבודה)
אני מתקשה להבין את הבסיס המשפטי.
היו"ר יואב קיש
לא.
גלעד קריב (העבודה)
אבל זה לא דיון - - -
היו"ר יואב קיש
שנייה, אני רוצה שאנשים קודם כול יבינו. אני מבין שאתה מתקשה. אני רוצה לפני זה, אם לא הייתי ברור בדבריי. אתה הבנת את דבריי.
גלעד קריב (העבודה)
אתה תמיד ברור בדבריך.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. אז אני לא חושב ככה, ואני רוצה לוודא שכולם הבינו.
גלעד קריב (העבודה)
יותר ברור מזה - - -
היו"ר יואב קיש
האם למישהו יש עוד שאלה בעניין הטכני של מה שהקראתי או שלכולם ברור?
קריאה
ברור.
היו"ר יואב קיש
יפה. אז עכשיו אנחנו נעבור לרשימת הדוברים.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אתם לא רוצים את שמות חברי הסיעות?
היו"ר יואב קיש
כן, אנחנו נרצה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אז לפני הדיון, בוא ניתן את השמות.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל הוא רוצה דיון. אז אני מציע, עאידה, תרשמי על פתק, תתני את זה למנהלת הוועדה, ואז בסוף נרכז ונקריא את כל השמות.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני היושב-ראש, אפשר אבל הצעה לסדר?
היו"ר יואב קיש
כן, בבקשה, הצעה לסדר, גלעד קריב.
גלעד קריב (העבודה)
אני, אדוני היושב-ראש, למרות שאני מכיר את תקדימי העבר, מתקשה להבין את הבסיס המשפטי מכוחו הוועדה המסדרת מקימה ועדות כלשהן, למעט שתי הוועדות הזמניות – ועדת חוץ וביטחון זמנית וועדת כספים. וייתכן ובעבר הייתה כאן פרשנות מסוימת, אבל פרשנות צריכה בסופו של דבר להיגזר מהחוק. אנחנו עוסקים בחוק הכנסת, לא בתקנון הכנסת, מדרג נורמטיבי יותר גבוה. בחוק הזה יש סעיף מפורש, שאומר שעד לבחירת ועדות הכנסת רשאית הוועדה המסדרת לבחור ועדות זמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון. ומכאן שהמחוקק מצא לנכון להפקיד סמכות להקמת ועדות בידי הוועדה המסדרת לנושאים אלה בלבד. לא ניתן לטעמי, ואני אומר עוד פעם: אני מודע לזה שהייתה פרשנות אחרת בעבר, אבל סמכויות ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
- - - יודע שמה שהוא אמר זה לא נכון.
היו"ר יואב קיש
חנוך, לא משנה.
גלעד קריב (העבודה)
יסבירו לי היועצים המשפטיים.
היו"ר יואב קיש
יסבירו לו.
גלעד קריב (העבודה)
בסדר גמור. אבל אני רק רוצה לסיים את - - -
היו"ר יואב קיש
כן, בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
שהסעיף השיורי הכללי של הוועדה המסדרת מציין במפורש את הסמכות של הוועדה הזו לעסוק בסדרי הבית ובדיוני הכנסת. אלא שכשבודקים את ההגדרה של סמכויות ועדת הכנסת, נושא דיוני הכנסת וסדרי הבית מצוינים בנפרד משאלת הקמת הוועדות. ולכן אי-אפשר לקרוא לתוך התיבות של סדרי הבית בדיוני הכנסת את הסמכות של ועדת הכנסת להקים ועדות. ואני מבין, עוד פעם, שבעבר אפשרו את זה, אבל אני לא מבין איך זה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק. וככל שהייעוץ המשפטי עומד על העניין, אני אבקש חוות דעת כתובה של הייעוץ המשפטי של הכנסת, שמסביר את פרשנותו להוראות החוק.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז.
גלעד קריב (העבודה)
מכיוון שהפרשנות הנוכחית סותרת את הוראות החוק.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. אני אתן עכשיו ליועצת המשפטית להתייחס להצעה לסדר.
גלעד קריב (העבודה)
רק להבין את המשמעות, אני פשוט מציע שההצעות תועברנה לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת כספים זמנית, כמו שאתה עושה, כמו שאתה עושה.
היו"ר יואב קיש
הבנו.
גלעד קריב (העבודה)
רק רציתי לבדוק אם אני ברור.
היו"ר יואב קיש
אתה לא תמיד ברור, הפעם היית ברור.
שלמה קרעי (הליכוד)
אם רק הייתם משקיעים טיפה מהאנרגיות האלה לפני הבחירות.
גלעד קריב (העבודה)
אתה רואה, אנחנו לומדים. לומדים.
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, אני חייב לספר לכם בשעת ערב זו סיפור משעשע, אם דיברת על השקעת אנרגיות לפני הבחירות. באיזה ערב אחד, אחרי יום פעיל, הולך עם אשתי ועם הילדים לארוחת ערב במסעדה בגבעתיים.
גלעד קריב (העבודה)
גבעתיים האדומה.
היו"ר יואב קיש
האדומה. ויושב בחוץ בשולחן האחרון ואוכלים. עכשיו אני מסתכל, אשתי מולי, ילד אחד פה, אחד פה. ואני פתאום רואה הרבה אנשים עם חולצות "אמת" וכל מיני כאלה, אני מסתכל, אני רואה את גלעד קריב. אני רואה אותו בצד השני של הכביש.
משה טור פז (יש עתיד)
רגע, היה כשר או לא?
היו"ר יואב קיש
אני חושב שהיא כשרה.
גלעד קריב (העבודה)
כשר כמו הכשרות - - - יושב-ראש המפלגה שלו. בערך אותה כשרות. אותה השגחה.
היו"ר יואב קיש
אני אוכל כשר. אבל זו לא המהות.
משה טור פז (יש עתיד)
או אה, משבר קואליציוני.
היו"ר יואב קיש
אביב, תקשיב, אני שם אותך על speaker. הבן שלי בדיוק התקשר. הוא היה, בגלל זה אני נותן לו להיות חלק מהאירוע. אביב, אתה שומע? אני פשוט יושב פה מול חבר הכנסת גלעד קריב, ונזכרנו בבחירות, ונזכרנו שישבנו במסעדה. אני ישבתי, אביב ישב לידי, מולי טלי אשתי ויונתן, ואנחנו אוכלים. ואני רואה אותו הולך. ואז אני רואה אותו מתחיל לקחת לכיוון המסעדה, והוא עוד לא מדבר עם אף אחד ולא כלום, עם שום שולחן. אני אומר לטלי: חכי תראי מה הולך להיות פה. והוא הולך ועובר את כל המסעדה. תבינו את האירוע ההזוי: אני בגבעתיים, אוכל, עם הגב אליו, רואה אותו, והוא עובר את כל המסעדה ומגיע לשולחן האחרון, ורואה מולו את טלי, כי הוא בא מהכיוון ההפוך, אני עם הגב. ואז הוא אומר לה: שלום, אני חבר הכנסת גלעד קריב, רציתי – ואז הוא מסתובב אליי, ואני אומר לו: שלום, אני חבר הכנסת יואב קיש.
משה טור פז (יש עתיד)
השאלה למי טלי הצביעה, יואב.
גלעד קריב (העבודה)
ברור לך למי טלי הצביעה.
היו"ר יואב קיש
רגע, אביב, היה או לא היה?
קריאה
היה, היה.
גלעד קריב (העבודה)
בוא נאמר ככה, שהילדים היו די נבוכים.
משה טור פז (יש עתיד)
אני חושד שטלי הצביעה למפלגת העבודה. בגלל זה היא עברה את אחוז החסימה.
גלעד קריב (העבודה)
ברור.
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לך סוד: טלי ביביסטית יותר ממני אפילו.
משה טור פז (יש עתיד)
אין. אין כזה דבר.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, סיפרנו את הסיפור. אני מבקש את התשובה להערתו של חבר הכנסת גלעד קריב.
ארבל אסטרחן
סעיף 2א לחוק הכנסת, שכבר הוזכר פה היום, כותרתו: הוועדה המסדרת. הוא נחקק בשנת 2000, ונועד להסדיר את סמכויות הוועדה המסדרת, עניין שלא היה מוסדר בחקיקה עד אז. מדובר בסעיף אחד בחוק. ולגבי הקמת ועדות, יש בו סעיף קטן )ג) שאומר: "הוועדה המסדרת תביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות". כלומר, ועדות קבועות, אין ספק שזה התפקיד העיקרי בעצם של הוועדה המסדרת לעשות. סעיף קטן (ה) אומר: "עד לבחירת ועדות הכנסת רשאית הוועדה המסדרת לבחור ועדות זמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון". וזה גם כן אתם זוכרים, הוועדה המסדרת עשתה את זה פה בישיבתה הראשונה, והיא עושה את זה כל פעם.

עכשיו, אומר בעצם חבר הכנסת קריב: אפשר להציע ועדות קבועות, אפשר להקים שתי ועדות זמניות, מאיפה הסמכות להקים ועדות נוספות? גם חברת הכנסת קריב לא חולק על כך שהכנסת יכולה לחוקק עוד בטרם הקמת הוועדות הקבועות, הוא אומר רק: אפשר לעשות את זה בשתי הוועדות הזמניות.
גלעד קריב (העבודה)
או להקים ועדות קבועות.
ארבל אסטרחן
אני חייבת לומר, שאנחנו גם סברנו שהוועדה המסדרת לא יכולה לחוקק. זאת אומרת, זה בעצם שתי הוועדות הזמניות, עד שיקומו הוועדות הקבועות.
גלעד קריב (העבודה)
נכון.
ארבל אסטרחן
צריך לומר שהפרשנות הזו לא הייתה מקובלת אף פעם על ידי הכנסת. הכנסת עצמה סברה שכאשר היא מחוקקת – אין הרבה חקיקה – שבתקופה הזאת לפני הקמת הוועדות לא נכון להעביר את כל החוקים דווקא לשתי הוועדות האלה, שלא בהכרח ההרכב שלהן רלוונטי לעניינים מסוימים, ובוודאי הסמכויות שלהן הרבה פעמים לא רלוונטיות.
גלעד קריב (העבודה)
תקימו ועדות קבועות.
ארבל אסטרחן
אוקיי.
גלעד קריב (העבודה)
יש לשון חוק, לא?
ארבל אסטרחן
שנייה. אז אני אגיד איך אנחנו חושבים שזה כן נכנס בלשון החוק. סעיף קטן (ד), שאותו עוד לא הזכרתי, שלא מדבר על ועדות אבל עליו דיברנו היום במשך היום, אומר: "לוועדה המסדרת יהיו, עד לבחירתה של ועדת הכנסת, סמכויות ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת. כלומר, יש לה את סמכויות ועדת הכנסת בעניינים מסוימים – סדרי הבית ודיוני הכנסת למשל – לא חקיקה, אבל לעמדתנו, שגם התקבלה על ידי הכנסת במהלך השנים, קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק בהחלט נכנס בהגדרה הזו.

ואכן עשיתי בדיקה מהירה של שש הכנסות האחרונות. בחמש הכנסות האחרונות אכן הציעה הוועדה המסדרת למליאה להקים ועדות מעבר לשתיים הזמניות. למשל, בכנסת ה- 24 הוקמה – אוקיי, זה לא הובא למליאה – אז בכנסת ה-24 הוקמה רק ועדה מיוחדת לענייני החברה הערבית, שאגב הייתה ועדה שהייתה תקפה בכל כהונת הכנסת, היא לא הייתה ועדה זמנית. אבל בכנסת ה-23 הוקמו ועדות מיוחדות בענייני קורונה, היערכות מערכת החינוך, מיגור הפשיעה בחברה הערבית, רווחה ועבודה, וגם הוקמה ועדה, בדומה למה שעושים כעת, להצעת חוק-יסוד: הממשלה בעניין ממשלת החילופים. זה סידור בדיוק כפי שנעשה כעת, חקיקה שנעשתה לקראת כינון הממשלה, בתיקון של חוק-יסוד: הממשלה שהועבר לוועדה מיוחדת. בכנסת ה-22 הוקמה גם כן ועדה מיוחדת להצעת חוק התפזרות הכנסת, כי לא הוקמו אז הוועדות, זאת הייתה כנסת קצרה כזכור, רק ועדת הכנסת הוקמה אז כוועדה קבועה. בכנסת ה-21 גם כן היה תיקון לחוק-יסוד: הממשלה בעניין ביטול המגבלה על מספר השרים, הועבר לוועדה מיוחדת. וגם הייתה ועדה מיוחדת להצעת חוק התפזרות הכנסת ה-21. וגם מיוחדת לחוק הבחירות לכנסת ה-22. וגם לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון, שהיה צריך לעשות שם איזשהו תיקון דחוף בהיעדר ועדת חוקה. וגם בכנסת ה-20 הייתה ועדה מיוחדת להצעת חוק-יסוד: הממשלה. שוב, משהו שרצו לעשות לפני כינון הממשלה גם בעניין מספר השרים.

כלומר, הפרשנות של הכנסת במהלך השנים הייתה שלוועדה המסדרת בהחלט יש סמכות לקבוע ועדות לדיון כחלק מסמכותה להיות בעלת סמכויות ועדת הכנסת בענייני סדרי הבית ודיוני הכנסת. ולכן בעינינו גם לשון החוק וגם התקדימים מאפשרים לעשות את זה עכשיו, במיוחד כשההצעות שמדובר בהן – תיקונים לחוק-יסוד: הממשלה – בוודאי אין להם שום קשר לוועדת הכספים או לוועדת החוץ והביטחון.
גלעד קריב (העבודה)
יש פתרון.
היו"ר יואב קיש
גלעד, תמתין.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
הפתרון של ועדה קבועה, אגב, הייתה נותנת יתרונות רבים ביחס להליך החקיקה, שהיום דובר בו רבות ודיברתם הרבה על חקיקת בזק. לו הייתה מוקמת ועדת חוקה כוועדה יחידה כרגע, מכיוון שאין עדיין אופציה להקים את כלל הוועדות, ועדת חוקה לכאורה יכולה הייתה לעשות את שני התיקונים בחוק היסוד, בהצעת חוק שתחילתה בקריאה הראשונה. אנחנו, הייעוץ המשפטי סבר, שיהיה זה נכון יותר, דווקא לגבי ההצעות האלה, לקיים הליך חקיקה של ארבע קריאות, שהוא הליך חקיקה ארוך יותר, על מנת לאפשר לכנסת ולוועדה לקיים יותר דיונים, ולעשות את הליך החקיקה בצורה יותר מסודרת מצד אחד. ולכן לו הייתה מוקמת ועדת חוקה ייתכן שההליך היה יכול להיות קצר יותר, דבר שאנחנו לא רצינו בו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא הבנתי.
היו"ר יואב קיש
שנייה, יוראי, תן לה לסיים.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
והסיבה השנייה שלא רצינו שתוקם ועדת חוקה במנותק מיתר הוועדות, משום שאנחנו מאוד מקווים שכשיוקמו הוועדות, ההרכב הסיעתי שלהן, הכנסת תוכל להתבונן עליו בעיניים פחות לחוצות מהעיתוי הזה, ותוך התבוננות בכלל הוועדות ובכלל ההרכבים, ושההרכב ייבנה באופן שיהיה סביר, הגיוני ונכון, הרבה יותר ממה שהיה בכנסת הקודמת. והחשש שלנו היה שלו תוקם עתה ועדת חוקה במנותק, ההרכב שלה יהיה זהה להרכב שהיה בכנסת הקודמת, דבר שאני הייתי מעדיפה שלא יקרה בעת הקמת - - -
גלעד קריב (העבודה)
- - -
היו"ר יואב קיש
סליחה, גלעד, לא להפריע. חבר הכנסת קריב, הקשבנו לך בקשב רב, אתה לא בזכות דיבור כרגע, ואני אתן לך בהמשך. רק שנייה, יוראי.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שאלת הבהרה.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
בכנסת הקודמת היה שמונה-שש? היה הפרש של שניים?
גלעד קריב (העבודה)
לא בחוקה.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
לא בחוקה?
היו"ר יואב קיש
שמונה-שש היה.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
היה שמונה-שש.
גלעד קריב (העבודה)
לא. זה שונה.
היו"ר יואב קיש
לא שונה ולא בטיח.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני לא אומר את עמדתי בנוגע לתשובה. את החלק השני של התשובה הבנתי, את החלק הראשון לא.
היו"ר יואב קיש
אז אני רוצה להגיד לך..
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
רגע, אני אגיד מה לא הבנתי. לא הבנתי מה הנפקות של ועדה זמנית או ועדה קבועה לעניין מספר הדיונים שניתן לערוך בה או מספר הקריאות - - -
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
לוועדת חוקה יש אפשרות, להבדיל מוועדות אחרות, לתקן את חוק-יסוד: הממשלה, ויש כאן שתי הצעות חוק שעוסקות בחוק-יסוד: הממשלה, לא החל מהקריאה הטרומית והכנה לקריאה הראשונה, אלא להתחיל מהקריאה הראשונה, בדומה להצעת חוק ממשלתית. אנחנו חשבנו שיהיה זה נכון יותר עבור הכנסת לקיים הליך חקיקה ארוך יותר, מורכב יותר, שמאפשר לכם יותר אפשרויות להשתתף.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
מובן. תודה.
היו"ר יואב קיש
שני דברים אני רוצה לומר. יש את ההערה של חבר הכנסת קריב בכלל על היכולת של הוועדה המסדרת לעשות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה הבנתי.
היו"ר יואב קיש
אני יודע שלפעמים יש נטייה להגיד: מה שמותר לשמאל לימין אסור, אבל כנראה שעכשיו מה שעשו זה לא הולך להשתנות. זה נעשה בכנסות שעברו, יש הסבר לכך גם בתקנון, ולכן התשובה הייתה מאוד ברורה מדוע אפשר. זה אחד. לשאלתכם השנייה, ופה אני בהחלט מתייחס למה שאמרה היועצת המשפטית של הכנסת, לפני שניגשנו להחלטה הזו התייעצנו עם הייעוץ המשפטי, שאלנו אותם: מה לתפיסתם הדרך היותר-נכונה? כי יכולנו לבחור באחד משני הדרכים האלה. ולאחר שקיבלנו את המלצת הייעוץ המשפטי הבאנו את ההחלטה הזו לכאן לטובת העניין הזה.

ולכן עכשיו אנחנו מתחילים את הדיון. אתה רשום, אתה תתייחס בזמן הדיון. יש לי שלושה דוברים. יסמין פרידמן, בבקשה. אני לא קוצב זמן, אבל אני מבקש לנהוג עניינית. אתם לא חייבים לדבר, אני לא מכריח, אבל נרשמת, אז בבקשה.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אולי כי אני יחסית לא ותיקה פה, קצת מוזר לי שדנים על דברים בוועדת כספים, דברים שקשורים - - -
גלעד קריב (העבודה)
לא, על פי הטענה הזאת אי-אפשר להעביר לכספים את מה שהעברתם.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
לא ברור לי. עכשיו, אנחנו מדברים פה על חוקי יסוד שאנחנו רוצים לשנות, ולכן זה קצת מטריד אותי.
שלמה קרעי (הליכוד)
חוץ מזה?
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אתה יו"ר הוועדה?
היו"ר יואב קיש
שלמה, אל תפריע. תן לה. בבקשה.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אוקיי, עכשיו - - -
היו"ר יואב קיש
הינה, אתה רואה, הצלחת. הוא חיפש את האקשן.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
שלמה הולך להיות יו"ר ועדה זמנית על שני חוקים.
היו"ר יואב קיש
מיוחדת. היא נקראת גם זמנית או מיוחדת? מיוחדת.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
מיוחדת, זמנית, what ever. אני חושבת שכדאי, חבר הכנסת קיש, שתלמד את חבר הכנסת קרעי איך מנהלים ועדה, כי מקודם כשהוא ניהל ועדה הוא פשוט ניהל פה דו-שיח עם כל מי שרצה להגיב. דו-שיח וגירש, זה היה פשוט ביזיון אחד גדול.
גלעד קריב (העבודה)
מי, קרעי או יואב?
משה ארבל (ש"ס)
אופוזיציה לוחמנית הייתה אומרת שזה יום שחור לדמוקרטיה.
היו"ר יואב קיש
לא להפריע בבקשה. אני רוצה להתייחס, אז כשתסיימי תגידי.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
לא, אז אני אומרת, אולי תעביר לו איזה שיעור איך מנהלים ועדה.
היו"ר יואב קיש
אני קודם כול חייב לומר לך ככה: ראשית, שלמה הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
מה זה קשור?
היו"ר יואב קיש
ולפני שהוא היה חבר כנסת אנחנו כבר עבדנו על חקיקה משותפת ביחד. וברוך השם, הוא גם נהיה חבר כנסת. ואני אומר לך, התלמיד גם עולה על רבו בעניין הזה, ואני מאוד שמח שהוא מוביל ועדה, ואני יודע שזה בידיים מצוינות. זו דעתי, את זכאית לדעתך, הכול בסדר.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אני אמרתי אותה.
היו"ר יואב קיש
כן, תודה רבה. אני עובר ליוראי להב הרצנו, בבקשה.
משה ארבל (ש"ס)
אתה מבקש הודעה אישית?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני סומך על יואב.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני רוצה להתייחס להצעה לסדר של חבר הכנסת קריב ולתשובה שנאמרה. כמובן שעומדת בפני ועדת החוקה האפשרות להגיש את ההצעות האלה כהצעה מטעם הוועדה, ואז להתחיל מקריאה ראשונה, אבל זה לא מתחייב, ואפשר להביא את ההצעות הללו ולהעביר אותן ארבע קריאות בוועדת החוקה. וזה מה שבעיניי ראוי לעשות, במקום להקים ועדות של טיפול בהצעות חוק, שחוט השני, אדוני היושב-ראש חבר הכנסת קיש, שעובר ביניהן הוא שהן הצעות אי-אמון. אלו הצעות אי-אמון בממשלה, שעדיין לא קמה.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי את ההיגיון. תסביר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הן הצעות שכל מה שמשותף להן הוא לא הצורך להקים ממשלה. הרי ממשלה הזו יכולה לקום מחר בבוקר.
היו"ר יואב קיש
עכשיו הבנתי.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
וראוי שתוקם מחר בבוקר. עכשיו, אנחנו אומרים את זה בווריאציות שונות כל חברי האופוזיציה לאורך כל היום. רק אנחנו נמצאים פה עכשיו, לא הציבור.
היו"ר יואב קיש
אל תזלזל, צופים בנו עד השעות הקטנות של הלילה. כשדיברתי על - - - של גלעד קריב קיבלתי הרבה - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני מאוד מקווה שהציבור רואה את המונדיאל ופחות מתעסק בנושאים האלה, כי זה באמת עצוב. אני אומר את זה באמת כי ככה אני חושב. אני אומר שוב: כל מה שההצעות האלה מבטאות הוא אי-אמון. הרי מה הבעיה של השותפות הקואליציונית להקים את הממשלה, ולסמוך על השותפים שלהם, כדי שיום אחרי הבחירות תוקמנה הוועדות הקבועות, שתטפלנה בחוקים החשובים האלה. ואני אומר לך, שוחחתי עם חברי עוצמה יהודית היום במליאה במהלך ההצבעות. אני לא מצליח להבין. מדובר בהצעות באמת חשובות, ואנחנו לא קטגורית מתנגדים להן. אולי אני מפתיע אותך, לא קטגורית מתנגדים לכל ההצעות. אני חושב שנכון לנהל דיון מעמיק, כי מדובר בהצעות שמשנות סדרי עולם, ודאי בהצעה שהולכת לוועדה שבראשה יעמוד חבר הכנסת כץ. למה לא להביא את זה בדרך המלך, לנהל דיון רציני, דמוקרטי, בוועדה קבועה של הכנסת? אני באמת ובתמים לא מצליח להבין את ההתנהלות הזאת.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אתה רוצה שאני אומר מי חברי הוועדה מטעם יש עתיד?
היו"ר יואב קיש
אחרי זה. אתה יכול להשאיר פה פתק ואנחנו נשלים. תודה רבה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. הוא היה הצעה לסדר, אני אתן לו לדבר עכשיו, בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני היושב-ראש, אני האזנתי בקשב גם לדברי היועצת המשפטית של הוועדה וגם ליועצת המשפטית של הכנסת, ואני בהחלט מבין שזו הייתה הפרשנות בעבר. בעיניי זה לא עניין של ימין ושמאל, ומה שמותר ומה שלא מותר. יש בסופו של דבר את לשון החוק. לשון החוק מדברת בצורה מאוד ברורה על הסמכות להקים ועדות קבועות ועל הסמכות להקים שתי ועדות זמניות. ואם רוצים עוד לדקדק, אז כבר הזכרתי את זה ולא התייחסתם לזה: התיבה סדרי הבית בתקנון הכנסת מופיעה באופן נפרד מסמכות ועדת הכנסת להקים ועדות.

ולכן אין גם בסעיף הכללי הזה שום מקור סמכות. יכול להיות שראוי היה שהחוק יהיה אחרת, יכול להיות שהייעוץ המשפטי חושב שעדיף כך. אני לא חושב שטוב שוועדה מסדרת מקימה ועדות אד-הוק, וצריך להשאיר את זה רק לעידן שבו יש ועדת כנסת מסודרת וועדות קבועות.
קריאה
אנחנו רגילים שאתם לא מקבלים את הייעוץ המשפטי.
גלעד קריב (העבודה)
אבל מה לעשות, יש לשון חוק, זה אפילו לא תקנון כנסת, והפרשנות שלכם פשוט לא עולה בקנה אחד עם לשון החוק.

ולכן אני מבקש לקבל חוות דעת כתובה על הפרשנות הזאת, כי אני חושב שהדבר - - -
היו"ר יואב קיש
קודם כול זה בסדר. אני מציע שתגיש בכתב, תקבל בכתב, הכי פשוט.
גלעד קריב (העבודה)
הכול בסדר, אני אגיש את הבקשה.

אבל גם אם נלך עם הפרשנות הזו שהוצגה כאן, אז אינני יכול להבין כיצד הייעוץ המשפטי של הכנסת סומך ידיו על העברת הצעת החוק בנושא פיצול הסיעות לוועדת הכספים הזמנית. אז תהיו קוהרנטיים. אז תודיעו ליו"ר הוועדה המסדרת, שאתם מתנגדים להבאת נושא הפיצול לוועדת הכספים. מה עניין ועדת הכספים הזמנית לנושא הזה? אם זה תירוץ מספק להקים ועדות זמניות או ועדות מיוחדות במקום למנות את ועדת החוקה כפי שצריך, אז או שתעבירו את הצעת החוק לפיצול הסיעתי גם לוועדה בראשותו של חבר הכנסת קרעי או שתקימו עוד ועדה.
היו"ר יואב קיש
נא לסיים בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
אבל אי-אפשר להצדיק את ההעברה של ההצעה הזאת לוועדת כספים זמנית. תהיו בבקשה קוהרנטיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
פיצול עולה כסף.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה לחבר הכנסת גלעד קריב.
גלעד קריב (העבודה)
אשמח להתייחסות רק של - - -
היו"ר יואב קיש
אתה תשמע בסוף. בבקשה, מיכל ביטון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
היושב-ראש, למה מקימים כמה ועדות ולא אחת?
היו"ר יואב קיש
אז קודם כול לא היית פה בתחילת הדיון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
נכון.
היו"ר יואב קיש
אז אני אתן תשובה. אתה רוצה עוד משהו חוץ מזה לשאול?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אספרסו.
היו"ר יואב קיש
התשובה היא כזו: יש לנו ארבעה חוקים. אני חוזר על דבריי, ואולי גם נותן תשובה לחבר הכנסת קריב. מוקמת ועדה אחת עם 17 חברים, שהיא תדון בשני חוקים שנושאם: תיקונים לחוק-יסוד: הממשלה, אחד של כשירות שר של משה ארבל, ואחד שר בתוך משרד של שמחה רוטמן. זו ועדה אחת.

הוועדה השנייה שמוקמת דנה בתיקון פקודת המשטרה. דרך אגב, אפילו בדיונים לפטור הייתה הפרדה מאותו היגיון. ואנחנו מקימים ועדה מיוחדת שתדון בחוק הזה: תיקון פקודת המשטרה של איתמר בן גביר.

והחוק האחרון, שהוא חוק באמת של דיני כנסת – עכשיו, אני מודה, שאם הוועדה המסדרת הייתה יכולה לחוקק, הייתי מחוקק את החוק הזה פה בוועדה המסדרת, כמו שאולי ועדת כנסת הייתה עושה. אבל למעשה אין לי סמכות בוועדה מסדרת לחוקק חוקים. ולכן, כפי שנאמר בהקמת הוועדות הזמניות, אנחנו בשאיפה כן להשתמש בהן לחקיקה, בטח כשזה בנושא של כנסת. ולכן זה בוועדת כספים זמנית.
גלעד קריב (העבודה)
מה הקשר לכספים?
היו"ר יואב קיש
בסדר. זו עמדתנו.
גלעד קריב (העבודה)
אז תקימו עוד ועדה. אבל יש פה - - -
היו"ר יואב קיש
גלעד, תכף תשמע גם ממנה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל לא השבת לי.
היו"ר יואב קיש
השבתי לך. אולי לא התאימה לך התשובה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, אני באמת רוצה להבין, יש שלושה חוקים, ארבעה חוקים?
היו"ר יואב קיש
ארבעה יש.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
תקימו ועדה אחת לחוקים המקדימים להקמת - - -
היו"ר יואב קיש
אז החלטנו שלא.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל למה?
היו"ר יואב קיש
כי אנחנו רוצים אחרת.
גלעד קריב (העבודה)
כי הם רוצים למהר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
וזה בסדר משפטית?
היו"ר יואב קיש
כן, זה בסדר גמור משפטית.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זה עובר משפטית?
היו"ר יואב קיש
אוקיי. תודה, מיכאל ביטון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מה אתה כועס ב-22:00 בלילה?
היו"ר יואב קיש
לא כועס, אני רוצה להתקדם.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
שאלתי שאלה, אני לא מבין.
היו"ר יואב קיש
אני נותן עכשיו ליועצת המשפטית לענות על כל השאלות. סיימנו את הדוברים, אני נותן עכשיו לארבל להוסיף כל התייחסות שהיא רוצה, כולל לשאלתו של חבר הכנסת מיכאל ביטון.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני אולי מציע להעביר את ההצעה שאמורה כרגע לידון בכספים דווקא לחוץ וביטחון, כי מדובר ביציאה של ארבעה אנשים מחוץ לקואליציה, ונוגעת לביטחון של הקואליציה - - -
משה טור פז (יש עתיד)
איום על הקיום.
היו"ר יואב קיש
אתה לא יו"ר הוועדה. אז עכשיו עברנו להתפרצויות, אני מבקש להפסיק. לא, ניהלנו דיון ענייני, אני מבקש לא להיות במקום הזה. בבקשה, ארבל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה מאוד ענייני.
היו"ר יואב קיש
לא להפריע. ארבל עכשיו מדברת. ולאחר מכן נעבור להחלטה ולהצבעות.
ארבל אסטרחן
אנחנו כייעוץ משפטי תמיד מעדיפים שחוקים יעברו לוועדות המתאימות להם, זאת אומרת ועדות שנושא הצעת החוק הוא בתחום סמכותן, אבל א' אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה ייחודית, שהוועדות שהנושא בתחום סמכותן לא קמו. נושא של התפלגות סיעות בדרך כלל נדון בוועדת החוקה, זה יכול להיות גם נושא של ועדת הכנסת.
גלעד קריב (העבודה)
שימו אצל קרעי.
ארבל אסטרחן
ולכן נאלצים לעשות ועדות - - -
גלעד קריב (העבודה)
אז תקימו ועדה שלישית, או שתעבירו לקרעי.
היו"ר יואב קיש
אנחנו הצענו את זה. ואם היינו מקימים שלישית היית אומר - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
למה אחת אבל - - -
היו"ר יואב קיש
עזוב, זו ההחלטה - - -
גלעד קריב (העבודה)
יואב, אבל הדברים צריכים להיות בקוהרנטיות לעמדה המשפטית.
היו"ר יואב קיש
אנחנו לא בדו-שיח עכשיו. היא עונה לך. תמשיכי, בבקשה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
יואב, מיכאל שואל בכלל למה צריך לחוקק את החוק לשר נוסף? חוקקו את זה אצלו, אפשר להמשיך.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
להתקדם, כן. אבל למה ועדה אחת לא מספקת? לא הבנתי.
ארבל אסטרחן
זו כבר לא החלטה שלנו. זאת החלטה של הוועדה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל משפטית זה בסדר?
היו"ר יואב קיש
אפשר גם לא לחוקק אם אתה רוצה. מיכאל, אתה לא רוצה, אולי לא נחוקק.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, אבל משפטית, להקים לכל חוק ועדה?
ארבל אסטרחן
אפשר להקים לכל חוק ועדה.
היו"ר יואב קיש
לכל חוק. בוודאי.
ארבל אסטרחן
אפשר גם להעביר לוועדות הזמניות. זאת אומרת, אין ספק - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
פלורליזם משפטי.
ניסים ואטורי (הליכוד)
תכבדו אותו. קשה לו כאן. בוועדת הכספים כל מה שהוא אומר הם מקבלים.
ארבל אסטרחן
צריך לומר, אני גם אומרת אותו הרבה - - - הרבה פעמים בוועדת הכנסת, כשהיא נדרשת לקבוע ועדות, דבר שקרה במהלך חיי הכנסת, לפעמים מעבירים לוועדה שהיא לא הוועדה שהלשכה המשפטית ממליצה עליה. ואז אני נאלצת להגיד, שזה לא פגם בהליך החקיקה, כאשר לא הוועדה שהיא הוועדה שאמורה לדון בהצעת החוק - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
יכול להיות שזה בגלל מהירות? שרוצים לעבוד במקביל על כל החוקים ולקצר זמן?
משה טור פז (יש עתיד)
בטח, יש להם שבעה ימים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כי זה דחוף להביא את החוקים האלה?
ארבל אסטרחן
זה כבר לא עניין שלנו - - -
היו"ר יואב קיש
מיכאל, אני מבקש לא להפריע.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש לנו כד שמן שמספיק לשמונה ימים, מיכאל.
משה טור פז (יש עתיד)
שבעה, שלמה, אתה לא מעודכן.
היו"ר יואב קיש
טוב, הדיון הסתיים, תודה רבה. אני רוצה להעלות להצבעה. יש פה, חברים, הרבה נושאים, ויש פה גם הרבה אנשים. אני רוצה להקריא את המצביעים, כדי ששוב לא תהיה תקלה. אני פה, אני אצביע. שלמה פה – יצביע. במקום שיקלי – חנוך מלביצקי, חנוך פה. גלית דיסטל – גלית לא פה, במקומה ניסים ואטורי. אופיר כץ – ישב אצל היו"ר, מגיע תכף. מירב בן ארי – במקומה דבי ביטון. בועז טופורובסקי – במקומו יוראי להב הרצנו. ורון כץ – במקומו משה טור פז. מיכאל ביטון – פה. שרן – לא פה, ומקוזזת מול עוצמה. יש לכם נציג אחד להצבעה הזו, כי היה קיזוז עם עוצמה יהודית. ויש פה עוד קיזוז אחר כך. מלכיאלי – במקומו - - -
קריאה
בצלאל.
היו"ר יואב קיש
למה כתוב לי שמות אחרים? יש לי אוריאל בוסו וטייב. שניים מש"ס. מי מצביע? בצלאל ובוסו. יוסי טייב – אתה לא מצביע.
אוריאל בוסו (ש"ס)
אני במקום ארבל.
היו"ר יואב קיש
יעקב אשר, יהדות התורה – מי פה במקומו? אה, הוא התקזז עם עאידה, אז הוא לא יהיה. שמחה רוטמן התקזז עם יבגני סובה. יצחק שמעון וסרלאוף – עם שרן השכל. יבגני סובה – מקוזז. ווליד טאהא – לא פה, אם יש מישהו במקומו, אני לא רואה. אחמד טיבי – זה למעשה עאידה, שהתקזזה עם יעקב אשר. ואפרת רייטן – במקומה גלעד קריב. אוקיי, אז יודעים מי מצביע.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אנחנו יכולים התייעצות סיעתית?
היו"ר יואב קיש
כן, אחרי שאני אסיים, נעשה את ההתייעצות הסיעתית. אני רק רוצה להקריא את כל ההודעות, כולל השמות. אני מבקש להקשיב לשמות, כדי לראות שלא טעינו ברישום החברים שלכם בוועדה.

אני מקריא את ההצעה, כולל שמות החברים. הצעת הוועדה המסדרת להקמת ועדה לעניין מסוים לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת. שם הוועדה: הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91), וכמו כן בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – שר נוסף במשרד) (פ/81). סמכויות הוועדה: הוועדה תדון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה – לא אחזור, השם והסמכויות חד הם.
הרכב הוועדה
בוועדה יכהנו 17 חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד – ארבעה חברים: טלי גוטליב, בועז ביסמוט, חנוך מלביצקי ושלמה קרעי יכהן כיושב-ראש הוועדה; סיעת יש עתיד – שלושה חברים: מיכל שיר, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק; סיעת המחנה הממלכתי – מתן כהנא ושרן השכל; סיעת ש"ס – שני חברים: משה ארבל ואוריאל בוסו; סיעת יהדות התורה – מאיר פרוש; הציונות הדתית – שמחה רוטמן; עוצמה יהודית – אלמוג כהן; העבודה – גלעד קריב; רע"מ – לא נמצאים פה; חד"ש-תע"ל – עאידה תומא סלימאן. אני אומר שוב: יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת שלמה קרעי מטעם סיעת הליכוד. אנחנו ניגש להצבעות אחרי התייעצות סיעתית, אני רק רוצה לעבור על כל - - -
גלעד קריב (העבודה)
רגע, זה כל אחד בנפרד, לא?
היו"ר יואב קיש
אני מצביע שלוש הצבעות. אני צודק?
גלעד קריב (העבודה)
נכון. אז נעשה שלוש התייעצויות סיעתיות.
היו"ר יואב קיש
נעשה הכול. הכול יהיה בסדר. כולל רוויזיות, הכול בסדר.
גלעד קריב (העבודה)
הכול טוב.
היו"ר יואב קיש
זה שלוש הצבעות?
שלמה קרעי (הליכוד)
אין לך מה למשוך, קריב, קבעו הצבעה לבוקר.
גלעד קריב (העבודה)
אנחנו נהנים.
היו"ר יואב קיש
תן לו למשוך, הוא נהנה ואני נהנה.
גלעד קריב (העבודה)
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
מי שירצה יתקזז.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שלמה, הנוכחות שלך נעימה לנו.
היו"ר יואב קיש
ועדה אחת עם שניים, ועדה אחת עם אחד.

החלטה שנייה לפי סעיף 108. שם הוועדה: הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות) (פ/80). זה סמכויות הוועדה.
הרכב הוועדה
13 חברי כנסת לפי ההרכב הבא: הליכוד – שלושה חברים: משה סעדה, אליהו רביבו, ואופיר כץ שיהיה יושב-ראש הוועדה; סיעת יש עתיד – שני חברים: מירב בן ארי ורון כץ; המחנה הממלכתי – גדי איזנקוט; סיעת ש"ס – חבר אחד: ינון אזולאי; יהדות התורה – אורי מקלב; ציונות דתית – משה סולומון; עוצמה יהודית – צביקה פוגל; ישראל ביתנו – יוליה מלינובסקי; רע"מ – לא מסרו שם; חד"ש-תע"ל – עופר כסיף. אמרתי, אופיר כץ יהיה היושב-ראש. זו תהיה הצבעה שנייה.
גלעד קריב (העבודה)
לא מקימים עוד ועדה?
היו"ר יואב קיש
לא.
גלעד קריב (העבודה)
חבל.
היו"ר יואב קיש
הצעת ההחלטה היא להעביר את הצעת חוק הכנסת (תיקון) (מספר חברי כנסת להתפלגות סיעה) (פ/84), לוועדת הכספים הזמנית.
גלעד קריב (העבודה)
אולי היו נותנים לאיזה חברת כנסת יו"רות ועדה?
היו"ר יואב קיש
אלו שלוש הצבעות. אנחנו יכולים לצאת להתייעצות אחת או שצריך שלוש?
גלעד קריב (העבודה)
שלוש, שלוש, מה פתאום.
היו"ר יואב קיש
שלוש. שלוש רוויזיות ושלוש התייעצויות. מאה אחוז.
גלעד קריב (העבודה)
נכון. והתייעצויות גם ברוויזיות.
היו"ר יואב קיש
אז אנחנו מתחילים עכשיו בהתייעצות הראשונה להצעה הראשונה. ניפגש פה ב-48.


(הישיבה נפסקה בשעה 22:43 ונתחדשה בשעה 22:48.)
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לפתוח את הישיבה. נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. אני רק רוצה להוסיף, הוועדה הראשונה של 17 החברים לגבי הצעות חוק-יסוד: הממשלה – עברתי, אני לא חוזר. נציג רע"מ זה מנסור עבאס. שימו לב לקיזוזים, שלא תהיה פה טעות. ממה שאני מכיר שלמה קרעי עם מיכאל ביטון, שרן עם וסרלאוף, יעקב אשר עם אחמד טיבי לצורך העניין, שמחה עם יבגני סובה. נדמה לי שזה הקיזוזים.
ארבל אסטרחן
אפשר גם לומר משהו שאתה ציינת בישיבה קודמת, שככלל מספר החברים בוועדות המיוחדות הוא עד 15, כמו בוועדות הקבועות הרגילות. בגלל שזו ועדה שהיא אקוויוולנטית לחוקה, וועדת החוקה יכולה להיות עד 17 חברים, אז גם זאת אמרנו שיכולה להיות עד 17 חברים.
גלעד קריב (העבודה)
אקוויוולנטית לחוקה אבל היא לא חוקה?
קריאה
כן.
גלעד קריב (העבודה)
חבר'ה, אתם היום באקטיביזם שיפוטי.
משה טור פז (יש עתיד)
כמו תארים במכללה, זה אקוויוולנטי.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה לא אקטיביזם, זה אקרובטיקה.
גלעד קריב (העבודה)
נהדר. אקוויוולנטי אבל זה לא זה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
קריב, זו אקרובטיקה משפטית.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
לא, רצינו - - - זה דומה לחוקה. זה דומה לטיעון שטענת בהתחלה. ניסינו ללכת איתו.
גלעד קריב (העבודה)
אז תשימו את זה בחוקה.
היו"ר יואב קיש
חברים, אני עובר להצבעה. מי בעד? שירים את ידו. צריכים להיות שש. אם לא היה ברור, ההצבעה על הוועדה של שלמה קרעי, תיקון לממשלה, שני חברים, הוספתי את מנסור עבאס. מי בעד? ירים את ידו. שישה. מי נגד? ארבעה. מי נמנע? אין. ההצעה התקבלה.

הצבעה

בעד – 6
נגד – 4
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר יואב קיש
ההצעה התקבלה.
גלעד קריב (העבודה)
רוויזיה.
היו"ר יואב קיש
רוויזיה ב-23:20.
ארבל אסטרחן
יובא לאישור המליאה.
היו"ר יואב קיש
יובא לאישור המליאה. אנחנו עוברים להצבעה השנייה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אפשר התייעצות סיעתית?
היו"ר יואב קיש
אפשר בהחלט. ב-22:55 נקבע את ההצבעה.


(הישיבה נפסקה בשעה 22:50 ונתחדשה בשעה 22:55.)
היו"ר יואב קיש
טוב, חברים, אני פותח את הישיבה, אחרי ההתייעצות הסיעתית.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
היא הייתה מאוד משמעותית.
היו"ר יואב קיש
אני מעלה להצבעה. אני מוסיף את השם של סיעת רע"מ לוועדה שבראשות אופיר כץ, שתדון בחוק לתיקון פקודת המשטרה. הם העבירו שם – ואליד אל הואשלה.

אני מעלה להצבעה, מי בעד הקמת הוועדה, כפי שהקראנו? שישה. מי נגד? ארבעה. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – 6
נגד – 4
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר יואב קיש
ההצעה התקבלה.
גלעד קריב (העבודה)
רוויזיה.
היו"ר יואב קיש
רוויזיה ב-23:25.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
והתייעצות סיעתית בבקשה לקראת ההצבעה הבאה.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. מכיוון שהקראנו, אז יש התייעצות סיעתית, וב-23:00 נעבור להצבעה על ההחלטה האחרונה, להעביר לגפני בוועדת הכספים.
גלעד קריב (העבודה)
אפשר להציב הצעה נגדית להעביר את זה למקום אחר או שאין פרוצדורה - - -
היו"ר יואב קיש
לא. אתה לא מנהל את הסדר-יום.
גלעד קריב (העבודה)
לא, אני שואל, האם אפשר להסתייג?
היו"ר יואב קיש
התשובה היא לא. הינה, אני עונה לך: לא. יש החלטה.
גלעד קריב (העבודה)
אני שואל את היועצת המשפטית.
היו"ר יואב קיש
אתה יכול לשאול. התשובה ממני. ההחלטה שלי היא על סדר-היום, אלה ההחלטות ובהן דנים.
גלעד קריב (העבודה)
לא, בסדר גמור.
היו"ר יואב קיש
כשתהיה יושב-ראש ועדה, כמו שאתה יודע, תוכל - - - תוצאות.
גלעד קריב (העבודה)
עו"ד קיש - - -
היו"ר יואב קיש
תודה. הדיון נסגר, אנחנו בהתייעצות סיעתית, אתה יכול לשאול את מי שאתה רוצה מה שאתה רוצה.

(הישיבה נפסקה בשעה 22:55 ונתחדשה בשעה 23:00.)
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו מצביעים עכשיו על ההחלטה, להעביר את הצעת חוק הכנסת (מספר חברי הכנסת הנדרש להתפלגות סיעה) (פ/84), לוועדת הכספים הזמנית בראשותו של חבר הכנסת גפני. מי בעד? ירים את ידו. שישה. מי נגד? ארבעה. מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 4
אושר.
היו"ר יואב קיש
ההצעה התקבלה.
גלעד קריב (העבודה)
רוויזיה.
היו"ר יואב קיש
רוויזיה ב23:30. אנחנו חוזרים להתכנס ב-23:20 לרוויזיה הראשונה. ככה נעביר את כל הרוויזיות, כפי שאמרתי קודם.

(הישיבה נפסקה בשעה 23:01 ונתחדשה בשעה 23:20.)
היו"ר יואב קיש
אני פותח את הישיבה. יוראי, בבקשה לנמק את הרוויזיה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
תודה רבה. בהמשך לדברים של חברי חבר הכנסת גלעד קריב, אנחנו עומדים על כך שיש לקיים איזושהי קוהרנטיות בהתנהלות של הקמת הוועדות המיוחדות. במידה ומקימים ועדה בראשות חבר הכנסת קרעי, שמטפלת בנושאים שקשורים להרכב הממשלה או לחוק-יסוד: הממשלה, היא צריכה לכלול את כל הדברים שקשורים, כמו שקרה היום בדיון המשולב. ניהלנו דיון משולב על שלוש הצעות חוק, שקשורות במידה כזו או אחרת לאותה פרוצדורה.

ועל כן אנחנו לא מצליחים להבין, אם מקימים ועדה מיוחדת לנושא אחד, מדוע לא קושרים כבר בתוכו את כל שלוש הצעות החוק ומעבירים אחת לוועדת הכספים? ברור לנו מה המניע, אני פשוט לא מבין מה הקוהרנטיות המשפטית. אני רואה פה את היועצת המשפטית, מוכשרת ככל שתהיה, מבצעת אקרובטיקה משפטית. ושוב, אין לי שום ביקורת על היועצת המשפטית, שאמורה להכשיר את האירוע הלא-קוהרנטי הזה, אבל אנחנו חושבים שנכון, שאם מקימים ועדה מיוחדת, אז שהיא תדון בכל שלוש הצעות החוק.

כמובן, ראוי ללכת בדרך המלך, להקים ועדת חוקה קבועה, אבל ממילא ראוי ללכת בדרך המלך, להקים ממשלה ואחרי זה להתעסק בעניינים שאמורים לעשות את זה, ולא להפוך את היוצרות. אז אם כבר עושים את זה עקום, אז לפחות שהעקימות תהיה קוהרנטית.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני רק רוצה להגיד לך, שאני שמח לראות שאתה עכשיו מבין את ההיגיון בדיון המשולב שהיה בבוקר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אינני מבין, אבל אני אומר: בוא נשמור על קוהרנטיות.
היו"ר יואב קיש
טוב, אנחנו מצביעים על הרוויזיה.
גלעד קריב (העבודה)
היוועצות סיעתית.
היו"ר יואב קיש
התייעצות סיעתית. אנחנו ב-23:27 מצביעים פה על הרוויזיה.

(הישיבה נפסקה בשעה 23:22 ונתחדשה בשעה 23:27.)
היו"ר יואב קיש
אני פותח את הישיבה. אנחנו אחרי התייעצות סיעתית. אנחנו על ההחלטה הראשונה של הקמת הוועדה של שלמה קרעי.
נועה בירן-דדון
אנחנו על ההעברה לוועדת הכספים עכשיו.
גלעד קריב (העבודה)
לא, הרוויזיה הראשונה זה חוק-יסוד: הממשלה.
היו"ר יואב קיש
הם נימקו. ב-23:20 התחלנו את הדיון על קרעי. רוויזיה. הם עשו דיון בשלוש דקות, ביקשו התייעצות סיעתית, הגענו לעכשיו, ועכשיו מצביעים.
נועה בירן-דדון
לא הצבענו על העברה לוועדת הכספים.
היו"ר יואב קיש
בוודאי שהצבענו.
נועה בירן-דדון
יוראי נימק עכשיו את - - -
היו"ר יואב קיש
לא. ההצבעה היא בוודאות.
גלעד קריב (העבודה)
לא, נועה, הצבענו על ועדת הכספים.
נועה בירן-דדון
מה פתאום?
היו"ר יואב קיש
בוודאי. תבדקו. תאמיני לי, עשינו שלוש הצבעות.
נועה בירן-דדון
הייתה הצבעה אחת, אבל הרוויזיה לא התקיימה.
היו"ר יואב קיש
כי אנחנו עוד לא הגענו, יש רוויזיה אחרת. תקשיבי, עשינו הצבעה ראשונה על החוק של קרעי, קבענו רוויזיה ב-23:20.
גלעד קריב (העבודה)
הוועדה של קרעי.
היו"ר יואב קיש
אחרי זה העברנו את הוועדה של אופיר ואחרי זה את גפני. לא הצבענו על אף רוויזיות. עכשיו, ב-23:20 התחלנו, שלוש דקות הוא נימק. אחרי זה התייעצות סיעתית. הגענו ל-23:28, ואנחנו מצביעים עכשיו על הרוויזיה הראשונה, על הוועדה של קרעי.
אוריאל בוסו (ש"ס)
אנחנו נגד הרוויזיה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נגד. האופוזיציה צריכה להיות בעד.

מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. ארבעה. מי נגד? שישה.

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושר.
היו"ר יואב קיש
הרוויזיה לא התקבלה.

אני קודם כול מבקש להודיע למליאה עכשיו שיחדשו את הדיון ב-24:00, ואנחנו ב-24:00 נתחיל את הדיון, כפי שסוכם בין הקואליציה לאופוזיציה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
כבר יצא מייל על המליאה.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז.

עכשיו אנחנו ברוויזיה השנייה, על הוועדה של אופיר, שלמעשה עוד לא נומקה, ובטח עוד לא יצאנו להתייעצות סיעתית בגינה. מי מנמק את הרוויזיה? גלעד קריב? בבקשה, תנמק.
אופיר כץ (הליכוד)
בגלל שזה שלי הוא יוותר על ההתייעצות.
גלעד קריב (העבודה)
לא. האמת שבשבילך הייתי מוותר על ההיוועצות, אבל מכיוון שאתה קיבלת את המשימה של לקדם הצעת חוק שהיא כל כולה פגיעה בעיקרון של עצמאות המשטרה, שמירה על שלטון החוק ומניעת הפוליטיזציה של המשטרה, אז עם כל ההערכה המאוד-עמוקה שלי אליך, אנחנו בהחלט ננמק רוויזיה ונצא להיוועצות סיעתית.
תראו, גם התיקונים לחוק-יסוד
הממשלה הם תיקונים בזויים. האחד נועד להכשיר את השחיתות השלטונית, ולהכשיר תרגיל שקרי של חבר הכנסת אריה דרעי. וההצעה השנייה יסודה בשקר. דברי ההסבר סותרים את הצעת החוק, ואנחנו יודעים גם שההסכם הקואליציוני הציונות הדתית עומד בסתירה מפורשת למילותיה של הצעת החוק. אבל על שתי ההצעות הללו עוד אפשר לומר שהן קשורות למעשה המרכבה שלממשלה – מינוי של שר, מינוי של שר נוסף במשרד.

ההצעה שתגיע לוועדה בראשותו של חברי חבר הכנסת אופיר כץ, אין בינה לבין מעשה ההקמה של הממשלה דבר וחצי דבר. כל לידתה בחוסר האמון הבסיסי של איתמר בן גביר, מורשע בעצמו בפלילים, כלפי מי שעתיד להיות ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. וכאן אנחנו הולכים לחקיקת בזק, שמשנה סדרי עולם במשטרת ישראל, מאפשרת פוליטיזציה של מערכת התביעה המשטרתית שמופקדת על 90% מכתבי האישום במדינת ישראל. מערכת רגישה מאוד, וחקיקה שאין בה שום עניין של איזונים ובלמים.

עוד משפט אחד. בשעה שיש בבית הזה כוונה להפוך את הוועדה לביטחון הפנים, שהוקמה בהוראת שעה בכנסת ה-24, לוועדה קבועה, כפי שצריך להיות, במקום שהתיקונים, הנדרשים או הלוא-נדרשים, לפקודת המשטרה ידונו בסבלנות, בשום שכל, בוועדה לביטחון הפנים, חברי הטוב אופיר כץ יהיה אחראי על מחטף של חקיקה באחד מהנושאים הרגישים ביותר לשלטון החוק ולדמוקרטיה הישראלית, ולא ראוי להקים את הוועדה הזו.
היו"ר יואב קיש
תודה. אתם רוצים התייעצות סיעתית?
גלעד קריב (העבודה)
ודאי.
היו"ר יואב קיש
ניפגש ב-23:37.
גלעד קריב (העבודה)
אני אשכנע את אופיר לא להקים את הוועדה בזמן ההיוועצות.
היו"ר יואב קיש
ב-23:37 להצבעה. תודה.

(הישיבה נפסקה בשעה 23:32 ונתחדשה בשעה 23:37.)
היו"ר יואב קיש
אנחנו סיימנו את ההתייעצות הסיעתית, אנחנו חוזרים לדיון.

אנחנו עוברים להצבעה על הרוויזיה בנוגע להקמת הוועדה לתיקון חוק המשטרה. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. ארבעה. מי נגד? שישה.

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושר.
היו"ר יואב קיש
הרוויזיה לא התקבלה.

מתי קבענו את הרוויזיה ההיא? ב-23:30. אז אנחנו עוברים לרוויזיה על ההחלטה של גפני. מי רוצה לנמק? בבקשה, יוראי. אתה עם הכי הרבה כוח ועזוז. יוראי, בבקשה, לנמק את הרוויזיה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני צריך שהמנהלת תגיד לי על איזו רוויזיה מדובר עכשיו.
היו"ר יואב קיש
אמרתי, לא הקשב. על החוק של פיצול של סיעה לארבעה ח"כים – ועדת הכספים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כמו שאמרתי מקודם בהערת ביניים, שנבלעה כנראה בפרוטוקול או לא בפרוטוקול, אני סבור שנכון להקים ועדה מיוחדת לטובת האירוע הזה או לצרף אותה לוועדה של קרעי. אבל אם כבר ממילא מביאים אותה לאחת משתי הוועדות הזמניות שכבר הוקמו, נכון להעביר אותה לוועדת החוץ והביטחון, מאחר שמדובר בסוגיה של ארבעה ח"כים מהליכוד, שהתפצלו מחוץ לממשלה, וזו הרי סוגיה שנוגעת באופן ישיר לביטחונה של הממשלה הקרובה. ולכן אם כבר מעבירים את זה, לא לכספים, כי אני לא מבין מה המשמעות הכספית או התקציבית של זה, אלא יותר לחוץ וביטחון. אבל שוב אני אומר: דרך המלך הייתה להקים פשוט ועדה מיוחדת לטובת האירוע הזה, ואני לא מצליח להבין למה לא.
היו"ר יואב קיש
תודה. מאה אחוז? אתם רוצים סיעתית?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ודאי. בטח סיעתית.
היו"ר יואב קיש
ב-23:44 אנחנו נצביע על הרוויזיה, אחרי ההתייעצות הסיעתית.

(הישיבה נפסקה בשעה 23:39 ונתחדשה בשעה 23:44.)
היו"ר יואב קיש
סיימנו את ההתייעצות הסיעתית.

אנחנו עוברים להצביע על הרוויזיה האחרונה, בנוגע להעברת תיקון חוק הכנסת בנוגע לפיצול ארבעה ח"כים לוועדה של חבר הכנסת משה גפני. הוגשה רוויזיה. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. ארבעה. מי נגד? שישה.

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושר.
היו"ר יואב קיש
הרוויזיה נפלה.

אני רוצה לסיים ולומר, שב-24:00 יתחיל הדיון בהחלטות האלה. וכפי שסוכם בין האופוזיציה לקואליציה, ברגע שיסתיימו הדוברים הדיון יופסק ויחודש בסיכומו ב-09:30, ומייד אחר כך הצבעות. זה מחר ב-09:30. אני מבקש מכל חברי הקואליציה להגיע ב-09:00.

הישיבה הסתיימה. תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 23:45.

קוד המקור של הנתונים