פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת ה-25

הכנסת3

הוועדה הזמנית לענייני כספים
14/12/2022


מושב ראשון
פרוטוקול מס' 12
מישיבת הוועדה הזמנית לענייני כספים
יום רביעי, כ' בכסלו התשפ"ג (14 בדצמבר 2022), שעה 12:30
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2022
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
ינון אזולאי
ולדימיר בליאק
אלי דלל
שלום דנינו
ניסים ואטורי
יצחק שמעון וסרלאוף
אימאן ח'טיב יאסין
יבגני סובה
חברי הכנסת
בועז טופורובסקי
איימן עודה
מטי צרפתי הרכבי
מוזמנים
עדי פרנקפורטר ישראלי - רפרנטית ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

תומר וידמן - רפרנט הסעת המונים, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאל שוורץ - רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

הדר פוקס - רפרנטית חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

מוחמד חלאילה - רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

יואב הכט - אגף התקציבים, משרד האוצר

דנה דובר - רפרנטית תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

משה שגיא - סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

חן גבע - מנהל אגף כלכלה, תח"צ, משרד התחבורה

טל גרנית - מנהל תחום, תשתיות, אגף התקציבים, משרד התחבורה

יובל פרידמן - סמנכ"ל כספים, רלב"ג

שי ליפשיץ - נציג מטה הורי החינוך המיוחד

אליעזר היוון - ועד הורים לילדים הנכים החרדים

שרה הורוביץ - אימא לילד מיוחד

אודליה מעודה - ההסתדרות
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים
שינויים בתקציב לשנת 2022
היו"ר משה גפני
צהרים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אתם רוצים להגיד משהו לגבי הנושא של החינוך המיוחד? אני מאפשר לכם עכשיו. אני הולך לקיים דיון מיוחד על הנושא של החינוך המיוחד.
ינון אזולאי (ש"ס)
הרב גפני, אני מציע שתגיד כמה מילים על העניין של ההעברות. מה עשינו בשביל העניין הזה, מה היה בבוקר. שידעו שאנחנו נלחמים בשבילם ואנחנו לא יושבים.
קריאה
מאחר שההורים הגיעו, כדאי אולי לשמוע אותם.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה מה שאמר הרב גפני.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אנחנו גם מעוניינים לשמוע מה היה בבוקר. אנחנו רוצים להיות מעורבים גם כחברי ועדה וגם כנציגי ציבור.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני כל הזמן מתלבט ביני לבין עצמי. אני צריך להעביר כאן העברות וההעברות האלה לא נעשו על ידי. אני לא הייתי שותף לזה. זאת הייתה ממשלה קודמת. יש לי הרבה טענות על ההעברות. כל העברה שאני מעביר, או חלק גדול מההעברות שאני מעביר, אני לא הייתי מעביר בצורה כזאת. לא הייתי עושה אפליה, לא הייתי עושה את הדברים האלה שמה שצריך לתת סדרי עדיפויות. הייתי עוצר את זה. אז עשיתי את החשבון, למשל העברה של החינוך. יש לי הרבה טענות. אמרתי אותן אתמול. יש לי טענות שלוקחים למשל את הציבור החרדי ושמים אותו בחוץ לגמרי.
קריאה
זו הייתה המדיניות.
היו"ר משה גפני
בסדר.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אבל זה לא רק החרדי. אתה יודע. בתוכניות מסוימות יש גם חלק מהתלמידים הערבים.
היו"ר משה גפני
מה שמונח לפנינו, המציאות הזאת בה מביאים את תוכנית גפן, שזה חצי מיליארד שקלים שמבקשים מאיתנו להעביר, שאני נוסע הביתה, לבת שלי אין לי תשובה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

גם לחלק מהילדים שלנו.
היו"ר משה גפני
אצלכם ודאי. אמרתי. כשאני אומר חרדים, אני אומר גם ערבים. אני אומר מוכר שאינו רשמי. אני אומר הכול. אז, מה המשמעות של העניין? אני אומר שבגלל שאני נגד ההעברה הזאת, אז אני אצביע נגד. אני אצביע נגד, אני פוגע במערכת שלמה שנמצאת בהעברה הזאת.

לכן אמרתי, בואו נעשה את הישיבה הזאת. אני אמליץ להעביר את הפנייה. נעשה שתיים-שלוש פניות שנצטרך להעביר אותן ואני מתכוון לקיים דיון. דיברנו על העניין הזה, ישבנו עם משה שגיא, ישבנו עם עוד אנשים שעוסקים בעניין הזה, ודיברנו. אנחנו ניאלץ לעשות דיון מיוחד. אני אעשה אותו מיד אחרי חנוכה בעזרת השם. אני מניח כך. זה יהיה מיד אחרי חנוכה.
שי ליפשיץ
את הכסף האחר הם יקבלו אחרי?
היו"ר משה גפני
איזה כסף אחר?
שי ליפשיץ
של דברים אחרים. של סעיפים אחרים.
ינון אזולאי (ש"ס)
הרב גפני, אני יכול להגיד משהו?
היו"ר משה גפני
כן. בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
ההורים, אתם יודעים טוב מאוד שאנחנו כל הזמן אתכם במלחמה ובכל דבר. אנחנו לא נעזוב אתכם וזאת הבטחה ולא סיפורים. כשאנחנו אומרים אנחנו זאת כל הוועדה. מי שמכיר את יושב ראש הוועדה הרב גפני יודע בדיוק מה היה כשהוא היה כאן ומה הנה בשנה הזאת כאופוזיציה. אני חושב שילדי החינוך המיוחד הם קונצנזוס לכולנו כאן. כולם מסכימים שצריך לעזור ולדאוג.
שי ליפשיץ
אז למה זה לא קורה?
ינון אזולאי (ש"ס)
הרב גפני אישר למי מכם שרוצה לבוא ולומר משהו.

אנחנו חיים ביחד. אנחנו יודעים מה זה. אשתי נמצאת ויודעת מה זה ילדים. היא טיפלה בילדים מיוחדים. גם היום אנחנו מכירים מהמשפחות שלנו הקרובות, אם לאחד יש במעגל הראשון או לשני במעגל השני והשלישי. אנחנו לא מתעלמים. אנחנו נמצאים במקומות האלה ומסיירים במקומות האלה ואנחנו יודעים מה זה.

יש כרגע מצב נתון. המצב הנתון כרגע הוא שעיכבנו את הפנייה עוד ועוד. אני לא מסוגל לשמוע שחלילה מקריבים משהו בשם משהו כי אם היינו יכולים, תוכנית גפן שפוגעת בילדים של כולנו, בכם היא פוגעת פעמיים. בנו היא פוגעת פעם אחת ובכם היא פוגעת פעמיים. כשאנו אומר בנו, זה החינוך הרגיל שלנו, והחינוך המיוחד נפגע פעמיים.

אנחנו באים ואומרים דבר אחד פשוט: המלחמה צריכה להיות. הבוקר – רק שתדעו וזה מה שאמרתי הבוקר – יצא מייל לכל המפעילים. לגבי הדרגה. זה לא בא סתם. זה בגלל התלונות שהעליתם כאן ובגלל שאמרנו את זה, והרב גפני אמר והבטיח בעניין הזה. הכסף חייב לעבור היום. נכון, יכול להיות שבזמן הזה את מה שצריך להיות, הכסף נמצא. לכן כל תיקון שיהיה בערעור, יקבל. זה לא שהכסף לא נמצא.
היו"ר משה גפני
יש העברה על הכסף הזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא צריך העברה. הכסף נמצא.
היו"ר משה גפני
הכסף נמצא.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה מה שאמר משה שגיא, שהכסף נמצא. אם הכסף לא היה נמצא, הייתי אומר לך עזוב, בוא, מלחמה אנחנו לא יודעים איך לעשות אבל בוא נראה מה עושים. הכסף נמצא. כלומר, זאת לא העברה. עצם זה שיבואו הבעלויות, אנחנו עושים את הדיון שבוע אחרי חנוכה. הווה א מר שבשבוע הבא כבר יזומנו ואנחנו נתחיל לראות את הניצנים מה קיבלו מהם ומה לא קיבלו מהם. בישיבה שתהיה, משה שגיא ישתתף אבל גם הממונה על כוח אדם תהיה כאן והיא תצטרך לתת תשובות. נקבל מכם דף, כמו שקיבלנו, ונעשה משהו מסודר. סליחה על הביטוי אבל נצלוב בשאלות ונדרוש תשובות.

אני לא אומר לכם שעכשיו אנחנו שלמים עם ההעברה הזאת כי ההעברה הזאת היא פוגעת בנו פעם אחת ובכם פעמיים. אנחנו לא שלמים איתה. אני מבטיח לכם שאנחנו לא שלמים עם זה ואתם מכירים אותי ויודעים שאני לא מדבר מהשפה לחוץ ואתם מכירים את המלחמות שלי כאן. אני יודע להילחם גם כשאני בקואליציה. לכן אני אומר, בואו, תנסו אותנו. התחלנו עכשיו דף חדש מבחינתנו כקואליציה.
היו"ר משה גפני
לא. לא התחלנו. בנושא שלהם אנחנו כל הזמן במלחמת עולם.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מדבר מבחינת האחריות שלנו כקואליציה.
היו"ר משה גפני
כקואליציה, כן, בטח.
ינון אזולאי (ש"ס)
יכולנו אולי להגיד שלא הייתה לנו מספיק השפעה למרות – אני אומר את האמת – גם בשנה הזאת ניסו, גם היושב ראש של הוועדה אז קושניר, ועשינו ועבדנו. אני לא יכול להגיד מילה רעה על חברי הוועדה שהיו כאן וכולנו עשינו ביחד. אבל בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו ניווכח לראות מה הלך הרוח בעניין השימועים שלהם. שבוע לאחר חנוכה ייקבע הדיון ונחליט ביחד מה עושים.
היו"ר משה גפני
מיד אחרי חנוכה נקבע דיון בעניין הזה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אתה מדבר רק על החינוך המיוחד או על גפן לכולם?
ינון אזולאי (ש"ס)
הדיון שהוא מקיים הוא על החינוך המיוחד.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

מתי יהיה דיון על גפן?
ינון אזולאי (ש"ס)
יש כאן מישהי שביקשה להתייחס.
שרה הורוביץ
שלום הרב גפני, שלום חברי הכנסת, שלום לכל היושבים בוועדה. אני אימא לילד מיוחד. אני כבר שלוש וחצי-ארבע שנים נמצאת כאן. הייתה הפסקה קצרה אבל לצערי אני חזרתי לכאן כי אנחנו נלחמנו על השוואת התקציב של ילדי החינוך המיוחד של המוכשר ותודות לחברי הכנסת, לרב גפני ולכולם, התקציב עבר. יש את הכסף לחינוך המיוחד של המוכר שאינו רשמי, אבל למה הדבר דומה? נראה לי שלכולנו יש ילדים בבתי ספר. כל תחילת שנה אנחנו מקבלים תצהיר בריאות ובתצהיר בריאות יש כל מיני סעיפים. יש סעיף ראשון, הילד בריא, יכול להשתתף בפעילויות. אחר כך יש עוד סעיף: הילד לא בריא או שהוא נכה או עם מחלה כרונית ואחר כך צריך להמשיך לפרט דברים.

תארו לעצמכם שזה היה מקוון וההורה היה שם נקודה על זה שהילד נכה או עם מחלה כרונית והוא רוצה להמשיך הלאה אבל יש איזה באג במערכת והוא לא יכול להמשיך הלאה. מה הוא עושה? הוא פונה להנהלה ומבקש שיסדרו את הבאג. אז ההנהלה אמורה לטפל בזה אבל מה יקרה אם המנהלת תגיד כל הזמן זה מסודר, זה מסודר, אנחנו נותנים, אפשר, אנחנו באים לקראת אבל ההורה לא מצליח להמשיך הלאה לשים את הנתונים שהוא צריך?

זה מה שקורה לנו כיום במוסדות של החינוך המיוחד.
היו"ר משה גפני
אני חוזר ואומר. היו על זה כמה דיונים. הכסף עבר. את אמרת בעצמך וזאת גם המציאות. יש תקלה בכמה ארגונים שצריכים להעביר את הכסף ולטפל בילדים האלה. יש שם תקלה. בעקבות כך ובעקבות הבקשה שלכם, זה לא קשור לפנייה הזאת. לי יש בעיה עם הפנייה הזאת מאלף ואחד היבטים. אני הולך לקיים דיון בוועדה אליו נזמין את אנשי משרד החינוך. לא את משה שגיא אלא את אלה שעוסקים בנושא הזה. נזמין את הארגונים שעוסקים בזה, נזמין את ההורים, נמצה את הדיון עד תום על מנת שהילדים והילד שלך יקבלו את מה שמגיע להם. לכן הועבר הכסף ולכן הוא נמצא שם.

תודה רבה לכם. אני עובר לפנייה של תחבורה.
אודליה מעודה
יש לי הצעה שיכולה לפתור את הבעיה. אני מההסתדרות ואימא לילד עם תסמונת דאון. ברוך השם זכיתי ויש לי הצעה אופרטיבית.
היו"ר משה גפני
אבל אני לא בדיון הזה. אני עושה דיון בימים הקרובים.
אודליה מעודה
יש לי רעיון לפתור את הבעיה הזאת היום.
היו"ר משה גפני
בבקשה. תגידי. אני רוצה לשמוע איך פותרים היום.
אודליה מעודה
אנחנו מבקשים מכבוד החברים בוועדה שהתקציב של שנת תשפ"א ותשפ"ב, יש התחייבות של אדון משה שגיא, יעבור במלואו בהתאם לדוח של מרכז המחקר והמידע, בהמשך למה שאמור להיות בעתיד. אנחנו רוצים מסמך התחייבות כזה ואז נרגיש שבאמת הוועדה התכנסה לנימי הנשמה וההקרבה הגדולה הזאת של התקציב שאמור לעבור ולא קרה שום דבר שהתקציב עבר ולא היה עם זה שום דבר.
היו"ר משה גפני
איזה תקציב עבר?
אודליה מעודה
התקציב אמור לעבור.
היו"ר משה גפני
איזה תקציב אמור לעבור?
אודליה מעודה
למשרד החינוך.
היו"ר משה גפני
מה זה משרד החינוך? למשרד החינוך יש העברה גדולה בשבוע הבא.
אודליה מעודה
נכון, אבל לא על חשבון ולא על מזבח הילדים שלנו.
היו"ר משה גפני
תודה. הבנתי. אני מודה לך.
אודליה מעודה
אני רוצה התחייבות של משרד החינוך.
ינון אזולאי (ש"ס)
אודליה, תאמיני לי שבוועדה אני לא התחייבתי ולא הרב גפני התחייב בצורה כזאת. אמרנו שאנחנו מבטיחים לכם שאנחנו אתכם עד הסוף יחד עם כל חברי הוועדה.
קריאה
שבענו מהבטחות.
ינון אזולאי (ש"ס)
תני לנו את הקרדיט הזה. אם לא היינו בסדר, תבואי ותגידי לי שלא הייתי בסדר ואל תאמיני לי יותר. תאמיני לי שאנחנו נעשה את הכול בשבילכם. פעם אחת תסמכי עלינו. לא ניסית אותי. בעבר ניסית אחרים ואת יודעת שהייתה מילה ועבדנו וזה היה בסדר.
אודליה מעודה
אני מאמינה בכם.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אתם תוזמנו לדיון שיתקיים בעניין הזה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. אני מבקש שתתנו את השמות שלכם.

פנייה מספר 262, תחבורה, פיתוח, כבישים בין-עירוניים, כבישים לתחבורה הציבורית, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

היה דיון על העניין הזה. אני מבקש להצביע על הפנייה הזאת, מספר 262.

מי בעד אישור הפנייה?

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אמרנו שאנחנו לא מעבירים למשרד התחבורה לפני שהם נותנים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אמרנו שנבקש את מה שהם חייבים להעביר אבל את הפניות האלה נעביר מכיוון שמדובר על פיתוח כבישים ועל בטיחות בדרכים. על זה דיברנו אתמול.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אפילו בפנייה הבאה?
היו"ר משה גפני
כן. יש כאן שתי פניות שאותן אני מבקש להעביר. את הפניות אחר כך אנחנו עוצרים.

מי בעד הפנייה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פנייה מספר 306, תחבורה. תמיכה בתחבורה הציבורית.
דניאל שוורץ
אגף תקציבים. הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים במסגרת תקציב משרד התחבורה בסך מיליון ו-455,399 אלפי שקלים במזמן לפי הפירוט הבא:

תוכנית מספר 1, כבישים בין-עירוניים, מספר 79-51-01, תקציב סך של 187,047 אלפי שקלים במזומן עבור התאמת תקציב הביצוע בתוכנית כבישים בין-עירוניים.

תוכנית מספר 2, תמיכות בתחבורה ציבורית, מספר 79-55-01.
היו"ר משה גפני
שאלות.
אלי דלל (הליכוד)
איפה הכבישים האלה? בפעם הקודמת אני ביקשתי גם לדעת איפה הכבישים וגם ביקשתי לדעת האם יש שבילי אופניים או לא, כי גם שבילי אופניים זו תחבורה ציבורית. אמרתם שתביאו לפעמים הבאות. אני מצפה שכאשר אתם מגיעים לכאן לוועדה, תגידו איפה הכבישים - הנה, עובדה שאנחנו שואלים – וגם על מה מדובר. מדברים על תחבורה ציבורית, האם זה נתיב אחד או שניים? כמה נתיבים יש? תנו יותר פירוט. תודה.
דניאל שוורץ
אני אומר שמדובר כאן על תקציב מזומן שבעקבות הגברת קצב הביצוע בכבישים מסוימים, היה צריך להוסיף להם תקציב כבר השנה.
אלי דלל (הליכוד)
הכול בסדר. אנחנו רק מבקשים מידע.
טל גרנית
מינהל תשתיות, משרד התחבורה. הפנייה היא בעצם פניית מזומן. אנחנו מעבירים מזומנים מתוכנית לתוכנית. יש פרויקטים שהתעכבו מכל מיני סיבות – קשיים מכרזיים, כל מיני קשיים אחרים שהיו – ויש פרויקטים שהתקדמו כמו למשל כביש 16 בירושלים ואנחנו עושים הסטות למזומן.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להגיד לכם נציגי משרד האוצר ונציגי משרד התחבורה. זאת הפנייה האחרונה שאני מביא אותה בצורה הזאת. אני מבקש שבפניות הבאות אתם תביאו פירוט, את כל מה שחברת הכנסת אימאן ביקשה, את מה שביקש חבר הכנסת דלל. באמת, כבדו את ועדת הכספים, כבדו את הכנסת. אני מבקש שתביאו את הפירוט כמו שצריך ואני מבקש גם לא לעשות כריכה של נושאים.

מי בעד אישור הפנייה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
אלי דלל (הליכוד)
אני נמנע.
היו"ר משה גפני
שני נמנעים. הפנייה אושרה.
ניסים ואטורי (הליכוד)
יש אזורים שתחבורה ציבורית היא פריבילגיה. אם זה ביו"ש ובגולן, אין שם אוטובוסים.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 264 עד 268, משרד החינוך. לא צריך להסביר. היה הסבר.

אני אומר לחברים בוועדה, את מה שהתחלתי אתמול אני אומר לכם היום בפה מלא. יש מציאות. אם אתה רוצה לדבר על המוכשר, איימן, אני אתן לך לדבר על המוכשר.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני רוצה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אתן לך. את הדיון קיימנו. אני נגד הפנייה הזאת. זאת פנייה שלוקחת חלק מילדי ישראל ואומרת אתם בחוץ. כל התוכנית הגדולה של גפן, הילדים במוכר שאינו רשמי בחוץ. גם הערבים, גם החרדים, גם אחרים שנמצאים במוכר שאינו רשמי. אבל המשמעות של העניין היא שאני גורם נזק בזה שאנחנו לא מאשרים את הפנייה הזאת. במציאות הזאת שבה יש דברים שהם בסיס בכל הנושאים האחרים שנוגעים גם לחינוך החרדי אבל לא רק. אם אנחנו לא מאשרים את זה, אנחנו גורמים לכך שיהיו מורים ומורות, בנות השירות הלאומי למשל, שלא יקבלו משכורת.
ניסים ואטורי (הליכוד)
אני מבין שאנחנו בני ערובה של בנות השירות הלאומי.
היו"ר משה גפני
אני בן ערובה.
ניסים ואטורי (הליכוד)
של בנות שירות לאומי?
היו"ר משה גפני
לא של בנות שירות לאומי. אני בן ערובה של הילדים החרדים כי אני יושב ראש הוועדה. אתם הולכים למליאה והכול בסדר.
ניסים ואטורי (הליכוד)
אלה משפטים שלי, הכול בסדר.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את הטלפונים ואומרים לי: אתה אשם בזה, לא הבאת להצבעה, לא יהיה לי משכורת החודש בגללך. אלה הטלפונים שאני מקבל.
ניסים ואטורי (הליכוד)
אפשר התייעצות איתך?
היו"ר משה גפני
אפשר.
ניסים ואטורי (הליכוד)
כי אחרת זה לא יעבור. נראה לי.
קריאה
יעבור.
חיים ביטון (ש"ס)
אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, אני רוצה לשבח את מר משה שגיא כי אתמול הוא טיפל בבעיה שהייתה וחשוב לדעת. הוא טיפל בבעיה. אתמול אמרתי שבדקנו במחשבים וזה לא עובד והיום כבר נקבעה פגישה. אם כן, הוא טיפל בנושא הזה להבדיל ממה שהיה לפני כן.
היו"ר משה גפני
משה שגיא הוא ותיק במשרד. הוא קצין התקציבים של משרד החינוך. זאת הגדרה נכונה?
חיים ביטון (ש"ס)
אני קראתי לו ראש אגף תקציבים במשרד החינוך.
היו"ר משה גפני
ראש אגף תקציבים במשרד החינוך. גם נכון.
חיים ביטון (ש"ס)
אני גם אומר את הנקודה הזאת. הסיפור של גפן שהתקציב לא בא לחרדים, אני אגיד גם למה אנחנו חושבים שלמרות כל הכאב הזה, כי עובדתית זאת החלטת ממשלה ולצערנו אין לנו עדיין ממשלה כדי לשנות את זה, אז אפשר או להוציא את העין של שני הצדדים ואין עניין להוציא עין של שני הצדדים כי בסוף אלה ילדי ישראל והגם שהחרדים בחוץ, אבל המציאות היא שאי אפשר לתקן את זה עכשיו.

אנחנו לא רק דורשים, ואני אומר את זה כאן, אנחנו נוהגים לא להוציא מההסכמים הקואליציוניים שלנו שום דבר, אבל הסעיף הזה בראש הדברים. לכל המוכשר. לאור זאת אנחנו מבינים שבשביל זה לא צריך להוציא את שתי העיניים.

אני כן חושב שצריך לדאוג, אדוני היושב ראש, הרב גפני, לפרח ולאחרים. זה לא נכון להגיד שכולם לא יקבלו ויהיו בני ערובה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ואטורי, אולי תגיד עכשיו את הדברים.
ניסים ואטורי (הליכוד)
מה אתה רוצה שאני אגיד?
היו"ר משה גפני
מה שאתה רוצה להגיד. אני חושב שאפילו מה שתגיד, אני אסכים איתך.
ניסים ואטורי (הליכוד)
המוכשר והילדים עם המוגבלויות צריכים להיות בפנים.
היו"ר משה גפני
אין בעיה של הילדים עם המוגבלויות. הבעיה היא שהם לא מקבלים את הכסף. הכסף עבר. אין העברה ולא תהיה העברה אחרת לגבי העניין של הילדים בחינוך המיוחד.
ניסים ואטורי (הליכוד)
נוספו 60 מיליון. איפה ה-60 מיליון?
היו"ר משה גפני
אני אומר לך שיש את הכסף. יש.
קריאה
יש את הכסף ויש מישהו שמונע להעביר אותו.
היו"ר משה גפני
על זה אני מקיים את הדיון.
ניסים ואטורי (הליכוד)
למה זה לא עובר? תסביר לי. אני הדיוט.
היו"ר משה גפני
אני מקיים דיון. אמרתי קודם כשלא היית. אני מקיים דיון על הנושא של החינוך המיוחד. קיימנו על זה כמה דיונים. כסף עבר. יש חלק שלא קיבל והחלק שלא קיבל, אנחנו רוצים לברר למה. אמר משה שגיא את מה שהוא אמר. אנחנו רוצים להביא את האגף הזה במשרד החינוך, להביא את ההורים, להביא את משרד האוצר ואנחנו רוצים לדעת למה הכסף לא עובר. הוא קיים. הוא נמצא.
חיים ביטון (ש"ס)
אני לא שמעתי מה אמר משה שגיא.
ניסים ואטורי (הליכוד)
חשבתי שמשה שגיא כל יכול. הוא לא כל יכול?
היו"ר משה גפני
הוא לא כל יכול.
קריאה
הוא לא רוצה. לא הוא לא יכול.
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים עם זה. אתה לא תעליב אותו. באמת, עם כל הכבוד.
קריאה
אני אבא לילד עם צרכים מיוחדים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אז מה? אז מה זה נוגע לעניין?
חיים ביטון (ש"ס)
זה לא מכשיר אותך לפגוע בבן אדם, עם כל הכבוד. זה לא מכשיר אותך. לא מכובד.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לא מכובד. אתה יודע שזה הוא?
היו"ר משה גפני
אני מבקש להפסיק עם זה. לא מעליבים עובדי ציבור. אם הוא היה הבעיה, הרבה בעיות היו נפתרות. הבעיה היא במקום אחר ואני אגיד את זה בדיון.
חיים ביטון (ש"ס)
הרב גפני, צריך להבין שעכשיו מה שאמרנו, ששיבחנו שהוא תיקן, זה יגרום לכך שה-90 יהפכו ל-60 כי חלק גדול מהבעיה היא כי לא יכלו לעדכן את הדרגות. עכשיו יוכלו לתקן, אז המורים יקבלו את הכסף הזה.
שלום דנינו (הליכוד)
אתם מדברים על דברים שלי לא ברורים. מה התקציב? מה זה ה-90?
היו"ר משה גפני
אבל אין את זה. אנחנו לא דנים על זה עכשיו.
שלום דנינו (הליכוד)
הבנתי שהכסף עבר.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו לא דנים על זה. הוא עבר מזמן. אין העברה על הכסף הזה.
שלום דנינו (הליכוד)
ואיפה הכסף חונה כרגע?
היו"ר משה גפני
במשרד החינוך.
חיים ביטון (ש"ס)
משה, אין לך נגיעה לתקציב שחונה במשרד החינוך?
משה שגיא
זה עניין של ביצוע. ביקשתי שיהיה דיון עם כל גורמי המקצוע במשרד. הם יביאו את הדברים שלהם. יבואו גם הבעלויות. אם זכאים, יקבלו את ה-90 מיליון. זאת לא הנקודה.
ניסים ואטורי (הליכוד)
לא אם. זה הובטח כבר. זה הובטח. אנחנו אומרים איך מעבירים את זה.
ינון אזולאי (ש"ס)
הוא אומר לך שמה שמגיע, שייקחו. ה-90 מיליון, הוא לא יכול להעביר אותם למקום אחר.
משה שגיא
אני אמרתי את זה גם בדיונים הקודמים. היחיד שהביא לכך שיהיה אופק חדש זה אני מפני שכולם רצו שתהיה רק השוואה של תנאי השהייה בגן של התלמידים, על מנת שהילדים יהיו באותה מסגרת עד שעה 14:00. אני התעקשתי ויש לי כאן עדים.
ניסים ואטורי (הליכוד)
הרב גפני, לפני ההצבעה, אני רוצה איתך התייעצות.
משה שגיא
אני התעקשתי שיהיה אופק חדש שגם הגננות יקבלו את השכר.
היו"ר משה גפני
אין בעיה. אני רק עוד מעט צריך להתחיל את החוק שאתם מבקשים אותו.
ניסים ואטורי (הליכוד)
קדימה, קדימה, בסדר. אני רוצה להחליף איתו מילה. לא ראיתי אותו יומיים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. סיימנו את הדיון בעניין הזה. אנחנו נקיים דיון מסודר, אליו נביא את כל גורמי המקצוע ונראה למה עדיין יש טענות.

איימן, בבקשה.
איימן עודה (חד"ש-תע"ל)
חברים, אני מדבר בשמו של המוכשר הערבי, אם זה הכנסייתי, אם זה המוסלמי, אבל אני אשמח מאוד לדבר בשם כל המוחלשים, גם חרדים, גם מן הסתם חינוך מיוחד, כי חוסר צדק במקום מסוים מאיים על הצדק בכל מקום. לכן זה מאבק משותף של כולנו ותמצאו אותי יחד אתכם.

אני מדבר על בתי ספר שקיימים מלפני 200 שנים, חלקם לפני 150 שנים וחלקם לפני 100 שנים וחלקם פחות. בתי ספר אלה נקראים פרטיים אבל הם של מוחלשים. בחיפה, מי שלמד איתי משכונת ואדי ניסנאס, משכונות ותיקות, הכי מוחלשים שיש והם מנוע כלכלי אדיר עבור כולנו כי הם מביאים מוחלשים ומכשירים אותם להיות הייטקיסטים, רופאים ועוד ועוד ועוד.

בתי הספר הללו היו במצב סטנדרטי ביחס לשאר בתי הספר במדינה, במיוחד בתי הספר הרשמיים. מזה 20 שנים יש שיפור מסוים וגם מבורך בבתי הספר הרשמיים. מי שנתקע מאחור, אלה בתי הספר של המוכשר. אני מדבר מבחינת הפעילויות, מבחינת התוכניות, מבחינת שכר המורים שמקבלים 70 אחוזים לעומת מורים והמורות בבתי ספר רשמיים, אני מדבר על המבנה עצמו כאשר לפעמים אלה מבנים רעועים, מבנים שהוקמו לפני 200 שנים לעומת בתי ספר רשמיים שחלק מהם מתוחזקים בצורה טובה ביותר. לכן הדרישה מוצדקת לחלוטין.

המדינה צריכה לחשוב שאלה קבוצות שהביאו לנו את האדמה מה-וואקף שלהן.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
היושב ראש לא מקשיב לך. הוא עסוק עכשיו בעניינים של הרכבת הקואליציה.
איימן עודה (חד"ש-תע"ל)
לא. הוא מקשיב.

האדמה מה-וואקף הנוצרי או ה-וואקף המוסלמי. מי שבנה את המבנה בעצמו זה ה-וואקף, אם זה הנוצרי או אם זה המוסלמי. כלומר, המדינה מבחינתה שצריך להביא את האדמה. גם לבנות את המבנה, גם את השכר של המורים. המדינה הייתה אמורה לשלם עבור הכול אבל הם משלמים תשלומים מההורים העניים, אלה לא הורים של מעמד ביניים או למעלה אלא הורים עניים. לכן המדינה חייבת להם.

כבוד היושב ראש, כל פעם שאנחנו באים ונאבקים, כל המבנה, כל התשתית לא נכונה. צריך לחוקק אחת ולתמיד, חוק שיהיה שוויון לכולם.

אני רוצה לדבר על בעיה ספציפית. הבעיה הספציפית היא שהבטחתם כאן שאכן מגיע להם עבור שעות מסוימות. הם בשעות עברו את הכסף שהעברתם להם. אתם אומרים קיבלנו כסף וחילקנו אותו אבל סליחה, אם מדובר על כסף קואליציוני, זה חשוב אבל אתם, המשרד בעצמו צריך להוסיף כסף ממנו, מהמשרד, כדי להשלים את הכסף הזה.

אני רוצה להוסיף לגבי ארבעת החודשים האחרונים. אני לא רוצה שנגיע לסוף השנה ואתם לא משלמים ואחר כך ניאבק על תשלום רטרואקטיבי.

הדבר השלישי הוא גפן. בשנה שעברה הם קיבלו אבל לא קיבלו בשנה הזאת.

אלה תביעות אלמנטריות. לכן כבוד היושב ראש, אני מצפה ממך, במיוחד אתה, שתיאבק לצידנו. אנחנו מבחינתנו רוצים לתקוע כל תקציב בעולם עד שהדבר הזה יעבור. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה איימן.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני אדבר בקצרה אבל חשוב גם לומר את הדברים ולשים אותם על דיוקם. אני מסכימה עם כל מילה שאמר חבר הכנסת איימן. את הדברים האלה אנחנו זועקים, אני אישית, כבר שלוש שנים. מהמקום הזה החלטנו בשנה שעברה, מהכסף הקואליציוני, להעביר ולו טיפה כדי להיטיב עם אותם ילדים.

אני רוצה להוסיף עוד דברים. לא רק שהמדינה לא משקיעה, לא במבנה, לא בתשתיות, לא באחזקה, לא כלום, גם שעות טיפוח שמגיעות לכל הילדים, בסופו של יום הם מגיעים למוסדות להשכלה גבוהה כולם ביחד באותו מקום, אז למה מלכתחילה לשים חסמים מבניים כלפי אותם ילדים?

לא רק זאת. אני רוצה לדבר גם על הסוגייה של המורים עצמם שמלמדים באותם בתי ספר. לא רק שהם הכי טובים, הם לא מקבלים את תנאי ההעסקה הטובים וגם הוותק שלהם לא נחשב כשהם באים להירשם במשרד החינוך.

הסוגייה מורכבת מיותר גורמים ואני מבקשת דיון מיוחד בסוגייה הזאת כדי להביא לחקיקת חוק כך שהחוק הזה של חוק חינוך חינם יהיה על אמת ויהיה לכל ילדי ישראל. לא לעשות איפה ואיפה בגלל מוצא דתי או עדתי או לאומי. הפעם הרב גפני, צריך באמת לקיים את ההבטחות ולא להישאר ברמה של המילים.
היו"ר משה גפני
אני דורש את זה בהסכם הקואליציוני, את כל מה שאמרת עכשיו. אני דורש את זה בהסכם הקואליציוני. אני אמרתי את זה וכבר במשך שנה וחצי או יותר אני מדבר על העניין הזה. אנחנו בעניין הזה נמצאים באותו מקום. לכם לא נותנים גפן ולא נותנים גפן לנו. לוקחות את זה רק האליטות וזה לא יהיה יותר.
איימן עודה (חד"ש-תע"ל)
כבוד הרב, אפשר לקבל את זה שבשבוע הזה זה יהיה חלק מההסכם הקואליציוני שלך? כולל המכושר.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע אם בשבוע הזה. מתי תקום הממשלה. אולי בשנה הבאה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מה זה אליטות? אני סקרן לדעת מה זה אליטות. אמרת אליטות.
איימן עודה (חד"ש-תע"ל)
יבגני, באמת. זה חשוב לנו וגם חשוב שהציבור ישמע.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מי בעד אישור הפניות של משרד החינוך, 264 עד 268? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הפניות אושרו
ניסים ואטורי (הליכוד)
אני רוצה להודיע משהו. שואלים אותי בקו ואני אומר דבר אחד. אני יצאתי החוצה להתייעצות עם הרב גפני. סיכמנו שאנחנו ניתן לזה פתרון מיד לאחר חנוכה. אני סומך עליו ועל המילה שלו. בגלל המילה שלו, כרגע אני מצביע בעד. לאחר מכן אני לא אגיד את המשפט שאמרת שהוא בינינו.
יצחק שמעון וסרלאוף (עוצמה יהודית)
הייתה לי שאלה לגבי בנות השירות הלאומי. זה מוגדר כפעילויות ופרויקטים לקידום מערכת החינוך.
משה שגיא
זו תקנה בה יש עמותות שמעסיקות את בנות השירות הלאומי, מגייסות ומשבצות אותן. החוסר שנבע עכשיו בגלל העדכון של התעריפים שלהן. היה עדכון תעריפים שגרם לתוספת של 17 מיליון. אנחנו שילמנו את זה מתוך התקציב השוטף ולכן הגענו למצב שאין לנו עכשיו תקציב לשלם. האוצר מימן את התוספת הזאת, ה-17 מיליון בפנייה הזאת, ואז נוכל לשלם.
יצחק שמעון וסרלאוף (עוצמה יהודית)
לא הבנתי כלום. השאלה הראשונה שלי היא האם השירות הלאומי מוגדר כפעילויות ופרויקטים לקידום מערכת החינוך, שם זה נמצא. זה שם הפרט.
משה שגיא
לא. פעולות משלימות לקידום המערכת. 67-01.
יצחק שמעון וסרלאוף (עוצמה יהודית)
אני רואה שאנחנו מפחיתים ל-6,033,718.
משה שגיא
יש הרבה שינויים. זאת תוכנית עם הרבה תקנות. יש הרבה שינויים בתוך התקנות.
יצחק שמעון וסרלאוף (עוצמה יהודית)
אני לא מבין למה זה מינוס 229.
קריאה
בתוכנית 67-01 יש כמעט מאה נושאים.
משה שגיא
יש הרבה שינויים.
קריאה
חלק מהנושאים גדלים, חלק קטנים, בהתאם יש את הסך הכול.
יצחק שמעון וסרלאוף (עוצמה יהודית)
אני שואל, בסך הכול היה יותר ועכשיו זה פחות.
הדר פוקס
השינויים הם בהתאם לבקשת המשרד, הם בין תוכניות שונות. התקנה הספציפית של השירות הלאומי גדלה ב-17 מיליון שקלים. אתה יכול לראות בטבלה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת וסרלאוף, הפניות אושרו.

הפנייה האחרונה שאני מבקש להביא ולא מתקיים עליה דיון כי הוא התקיים אתמול – משרד הביטחון. היות ומדובר על הוצאות ביטחוניות חיוניות, יותר לא תביאו דבר כזה שתהיה בו כריכה בין משרד הקליטה לבין משרד הביטחון. לא אקבל יותר פניות כאלה.

מכיוון שמדובר על הוצאות ביטחוניות וזה צריך לעבור לוועדה המשותפת, אני מבקש להצביע על הפניות האלה, מספר 271 עד 272.

מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

בזה סיימנו את ההעברות. לגבי ההמשך, אנחנו נראה מה אנחנו עושים.

אני עובר לסעיף הבא בסדר היום.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05.

קוד המקור של הנתונים