ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 14/12/2022

הצעת תקציב משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת הכספים 2023 בהתאם להוראת סעיף 10 לחוק-יסוד:מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים