ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 07/12/2022

הקמת ועדה משותפת לוועדה הזמנית לענייני כספים ולוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, לתקציב הביטחון., התייחסות יושב ראש הוועדה המסדרת לחלוקת הוועדות הזמניות בקרב סיעות האופוזיציה העתידית.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת ה-25

הכנסת9
הוועדה המסדרת
07/12/2022


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 5
מישיבת הוועדה המסדרת
יום רביעי, י"ג בכסלו התשפ"ג (07 בדצמבר 2022), שעה 10:00
סדר היום
1. הקמת ועדה משותפת לוועדה הזמנית לענייני כספים ולוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, לתקציב הביטחון.
2. התייחסות יושב ראש הוועדה המסדרת לחלוקת הוועדות הזמניות בקרב סיעות האופוזיציה העתידית.
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
אופיר כץ
שמחה רוטמן
חברי הכנסת
אברהם בצלאל
יצחק שמעון וסרלאוף
אחמד טיבי
יוסף טייב
חנוך דב מלביצקי
עידית סילמן
משה סעדה
מוזמנים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

1. הקמת ועדה משותפת לוועדה הזמנית לענייני כספים ולוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, לתקציב הביטחון.
2. התייחסות יושב ראש הוועדה המסדרת לחלוקת הוועדות הזמניות בקרב סיעות האופוזיציה העתידית.
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת.

לפני שנתחיל, ברשותכם אני רוצה להביע את תנחומי וצערי על פטירתה של הגברת לאה ורון, שהיתה מנהלת ועדת הכלכלה שנים רבות פה בכנסת, 31 שנים. אני גם זכיתי לעבוד לצידה. היא יצאה לפנסיה רק לפני כשנתיים ונפטרה לאחר מחלה קשה. אני מודה שלא ידעתי שהיא התמודדה עם מחלה. בוודאי שכל מי שיצא לו להכיר אותה ועבד לצידה משתתף בצער ותנחומי למשפחה. היא בוודאי אחת מאושיות הכנסת, בוודאי בוועדת כלכלה. אני חושב שיצא ללא מעט אנשים פה להכיר אותה.

במעבר חד, אני עובר לסדר-היום. אנחנו עוסקים בשני נושאים: הקמת הוועדה המשותפת הזמנית לענייני כספים והוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון לתקציב הביטחון. נושא שעלה בדיון אתמול על נושא חלוקת הוועדות הזמניות בקרב האופוזיציה.

אני אציג את שני הנושאים בקצרה ואם יספיקו להגיע אז יספיקו ואז אנחנו נצביע. ראשית, הנוסח שאני אקריא זה הנוסח להצבעה:

הקמת ועדה משותפת לוועדה הזמנית לענייני כספים ולוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון לתקציב הביטחון. בהתאם להוראות סעיף 18א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, מוצע להקים ועדה משותפת לוועדה הזמנית לענייני כספים ולוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון לתקציב הביטחון. הוועדה תהיה בת 8 חברים, 4 מכל ועדה, לפי ההרכב הבא:

לגבי היו"ר, החוק מאפשר היום יו"ר או מוועדת חוץ וביטחון או מוועדת כספים. בהתייעצות עם שני היו"רים ובהסכמה מלאה של שניהם, הוחלט שהיו"ר יהיה יואב גלנט מוועדת חוץ וביטחון.

אני מקריא את החברים: מטעם הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, יואב גלנט היו"ר, יואב בנצור, רם בן ברק ושרון ניר. מטעם הוועדה הזמנית לענייני כספים: משה גפני, אוהד טל, יצחק שמעון וסרלאוף ומיכאל ביטון.

זאת הוועדה ואני מעלה את זה להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הנוסח התקבל פה אחד.
היו"ר יואב קיש
התקבל פה אחד.

שמישהו יגיש רביזיה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
הרביזיה נקבעה ל-10:35.

נעבור לנושא הבא. אני מניח שחברי האופוזיציה צופים בנו מהחדרים. יש לי איזו הרגשה כזאת כי זה מעניין אותם מאוד. גם לטובתם וגם לטובת הפורום, אני רוצה לומר במה מדובר. תיראו, נושא חלוקת הוועדות היה אחד הנושאים הכי משמעותיים בכנסת הקודמת. אני חושב שהוא גרם לסכסוך עמוק בין קואליציה לאופוזיציה. גרם לכך שהכנסת הזאת היתה כנסת נכה לאורך כל התקופה. אני רק רוצה לדייק בכמה דברים. חברי הקואליציה מכל סיעות הבית השתתפו בהרבה מאוד מישיבות הוועדות. היינו חלק וגורם משמעותי בחקיקה, עם הסתייגויות ועם הרבה מאוד פעילות. הנה, ישנם פה חברי הכנסת שמחה רוטמן בוועדת חוקה וחבר הכנסת אופיר כץ בוועדות כספים. הם היו חלקים מאוד משמעותיים בוועדה. לפעמים אפילו מינינו חבר בודד כדי ליהנות מכל מיני זכויות שקיימות. אופיר, אתה היית חבר ועדת כספים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני לא הייתי חבר אבל עשינו - - -
היו"ר יואב קיש
אני רק רוצה לומר דבר אחד. שווה שתשמעו כי אני חושב שזה אירוע שגם יהיה מאוד רלוונטי לכנסת הזאת. השאלה הזאת של איך מחלקים את הוועדות הקבועות תבוא לפתח הוועדה הזאת, או אם תהיה ועדת כנסת עד אז ותידון באמת בהרחבה.

אני רוצה לומר איך בכלל הגישה ושווה להבין את הגישה של המספרים שדרכה אנחנו מיצרים.

יש שני אירועים משמעותיים בחלוקת ועדות. אחד, זה כמה חברים יש בוועדה והאם הפער שנמצא בוועדה משקף את יחסי הכוחות שבכנסת כן או לא. כבר פה היה אירוע בכנסת הקודמת שנעשו הרבה מאוד ועדות בפערים מאוד משמעותיים שונים מההרכב. הרי אני מזכיר לכולם שזה היה 62-58 כשאתה מצמצם את זה לוועדה של 15 באופן טבעי אתה צריך לעשות 8-7.

היה נהוג פה, ותקני אותי ארבל אם אני טועה, שבאמת בוועדת הכנסת היו נותנים טיפה יותר תעדוף והיו לא מעט מקרים שבאמת שם פחות שמרו וזאת היתה הסכמה ונוהג.

אבל האירוע של הכנסת הקודמת, של שימוש פתאום במעבר לזוגי. יש 14 חברים ואתה לא יכול לעשות 7-7 אז אתה עושה 8-6. אתה פתאום מוצא את עצמך שאופוזיציה שלמה מקבלת 6 חברים. יש פה אירוע. תבינו מה הם עשו. זה אירוע שהם עשו פה בבית הזה כפעילות בבית ורצו שזה יתקבל.

יותר מזה, ופה האירוע השני. גם את ה-6 של האופוזיציה הם שמו חלוקה ראשונית ואמרו שזאת החלוקה. גם פה תקני אותי אם אני טועה, בדרך-כלל, עד הכנסת האחרונה, אמרו לאופוזיציה שאלה המקומות שלהם, שיחלקו ויבואו עם הצעה. הם שמו הצעה ואמרו אחרת. הם אמרו זאת ההצעה שלנו - - -
ארבל אסטרחן
את זה אני לא זוכרת.
היו"ר יואב קיש
אז אני אומר לך, תבדקי. כל החלפה בין חברי האופוזיציה היא לגיטימית מבחינתנו, תחליפו. אבל הם קיבעו את החלוקה כחלוקה ראשונית וכמובן הצליחו היטב לפגוע בליכוד בחלוקה הראשונית.
אופיר כץ (הליכוד)
לא רק זה, יואב, הם גם לקחו את מה שמגיע לנו כחברי אופוזיציה ושמו את מה שמגיע לנו באיזה ועדות שהם רצו. זאת אומרת, לקחו לנו נציגים מוועדת כספים ושמו בוועדת מדע.
היו"ר יואב קיש
נכון. אז הם גם שיחקו במפתח בתוך הוועדות.

למה הם עשו את זה? על מה הם שמרו? הם שמרו על מפתח אחד. אם הם לא היו עושים את זה ולא היו נותנים לנו בוועדת מדע – הרי הם לקחו מאיתנו בכספים, חוקה כנסת.
אופיר כץ (הליכוד)
כאילו נתנו את מה שמגיע לנו.
היו"ר יואב קיש
כאילו נתנו. למה כאילו נתנו? כי הם נתנו יותר במעמד האישה ושלום הילד, ואני לא זוכר בעוד איזה ועדות. שם היה לנו פתאום רוב אופוזיציוני מאוד גדול.
משה סעדה (הליכוד)
אבל ההרכב לא היה אמור להיות פר ועדה?
היו"ר יואב קיש
ברור, ברור, אבל זה לא משנה.

מה הם עשו? בוא ניקח מספר קל. נגיד שיש 120 חברים בכל הוועדות. אז מגיע לקואליציה 62 חברים ולאופוזיציה 58. על זה הם שמרו. אבל מה-58, בוא ניתן לאופוזיציה 8 בוועדה למעמד האישה ו-2 בכספים. 8 בשלום הילד ו-2 בכנסת. זה המשחק שהם עשו ועל זה היתה התרעומת. זה הגיע לייעוץ המשפטי שהתייחס לזה בוועדה. אם תרצי תתייחסי ואם לא אז לא, כי זה לא עכשיו הדיון שאני רוצה להיכנס אליו.

זה הגיע גם לבג"ץ. דרך-אגב, אני אמרתי לא ללכת לבג"ץ. אני חושב שמה שקורה בכנסת צריך להתנהל בכנסת ולא לערב את בג"צ. הייתי נגד.
ארבל אסטרחן
היו השגות לייעוץ.
היו"ר יואב קיש
ברור, היו השגות. אנחנו כעסתי. הנה, אני אומר שעמדת הליכוד היתה שמה שנעשה פה זה שבירה של הנוהג והנוהל שהיה פה בכנסת ולא ראוי שיהיה. אבל מה, הם עשו את זה ובג"צ אישר את זה.

עכשיו כשאנחנו באים לעשות, אנשים יכולים לבוא ולהגיד לי, אתה התנגדת לזה. האמת נכון. לא היה שום נוהל כזה. לא היה תקדים אז התנגדתי. אבל הם עשו תקדים. עכשיו אני צריך להחליט האם אני ממשיך עם התקדים הזה שהם עשו? אני יכול לקחת העתק הדבק. העתק הדבק של מה שהם עשו, אין בעיה. היתה הכנסת האחרונה, עבר את בג"ץ עבר את הייעוץ המשפטי. ניקח העתק הדבק. יש עתיד יהיו מאוד חזקים בוועדה למעמד האישה, הכול בסדר. זה האירוע, אנחנו נגיע אליו בהמשך.

אבל עכשיו מה שאני רוצה, זה דווקא מה שאני רוצה לקחת בגישה. אמרתי שכדי שהאירוע של ההקמה יתנהל ללא הוויכוח הזה המאוד מהותי שיקרה בעתיד – אני אומר לכם חד משמעית, יהיו על זה דיונים מאוד ארוכים. אני שם את זה רגע בצד. אמרתי שהגישה שלנו בהקמת הוועדות הזמניות - - -
אופיר כץ (הליכוד)
מה תהיה הטענה שלהם? איזה דיונים יהיו?
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שזה יהיה קצר מאוד.
אופיר כץ (הליכוד)
איזו טענה יכולה להיות להם?
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שזה יהיה קצר מאוד ולא תהיה להם אף טענה. אני אמרתי שלפחות בנושא הקמת הוועדה הזמניות, בחרנו לא להשתמש בפער של שניים זוגי. הרי אם היינו עושים ועדה של 16, מה הם היו יכולים להגיד? זה היה 8-6. היינו יכולים לעשות את אותו שכפול. זה דבר אחד שבחרנו לא לעשות.

בחרנו ועדות עם רוב של אחד, החל מהמסדרת, שזה גם די אירוע שנקבע לפי איזה מפתח אבל כל שאר הוועדות פעלו בצורה מאוד הוגנת בעניין הזה והחלטנו בשלב הנוכחי עוד לא לתת תשובה לשאלה איך אנחנו נחלק את הטענות הקבועות.
משה סעדה (הליכוד)
יש טענה נגדית, כי זה נשמע לי - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אין עוד שום טענות. כמו שאתה רואה, הם בחרו לא להגיע.

אני מבקש שתסתכלו על מה שבניתי.

דרך אגב, הטענה שעלתה היא טענה מעניינת. אנחנו חילקנו את הוועדות הזמניות - - -

(מוצג שקף)
ארבל אסטרחן
בדיון בבג"ץ הוכנסו שינויים.
היו"ר יואב קיש
אוקי, הוכנסו שינויים ואני מדבר על המפה הסופית אחרי השינויים שהיתה מקפחת בצורה מטורפת.

דרך אגב, אני לא הייתי בדיון בבג"ץ. אני אומר עוד פעם, לא כל-כך מעניין. אני רוצה להראות לכם מה למעשה המצב ולהסביר לכם איך עושים את זה כדי שתראו. קודם כל, בצד ימין יש את רשימת סיעות האופוזיציה, אתם רואים אותם עם המנדטים, סה"כ 56 מנדטים. מבחינת הוועדות אתם רואים, 17 לכספים, 17 לחוץ וביטחון, 17 לוועדה שדיברנו עליה לחקיקה לקראת כינון הממשלה ו-13 לתיקון פקודת המשטרה.

הם קיבלו 8 מתוך 17, 9 לקואליציה. ב-13 הם קיבלו 6 מתוך 13 שזה 7 לקואליציה. זאת אומרת, פער של אחד. זה המינימום ההגיוני. פה אני מזכיר לכולם שאנחנו קואליציה של 64 מול 56. זאת אומרת, הפער עוד אמור לגדול. אם אני לוקח את מה שהם עשו, כמו שהעיר לי אתמול חברי שמחה רוטמן, אולי אני יותר מידי נדיב. אני צריך לתקן כי אני צריך לעשות יחס של 64.
משה סעדה (הליכוד)
לא למדנו מהם מספיק.
היו"ר יואב קיש
אל תדאג, תאמין לי, למדנו מהם מספיק, הכול בסדר.

עכשיו אני רוצה להתייחס לאירוע של החלוקה הנוכחית וזה חשוב לי כי בסוף אני שואל האם יש פה איזון.

בא חבר הכנסת קריב מהעבודה ואומר: תשמע, אנחנו 4 מנדטים, הסיעה הכי קטנה בבית. על כל ועדה שתקים ביחס של 8-9, אנחנו לא נקבל מה-8 כי אנחנו יותר קטנים. אז בעצם תיאורטית אני לא חבר באף ועדה כי אם אתה בוחן כל ועדה לגופה של ועדה, אז בעצם לא מגיע לי מקום.

אז הלכתי למודל של הכללה של כל הוועדות ונראה כמה כיסאות יש לאופוזיציה סך הכול. אני אומר עוד פעם, אין ולא נשמעה טענה אחת על היחסים של הוועדות. כאילו 9-8 ו-7-6 זה ברור לכולם. אז אם אתה מרכז את ה- 8, 8, 8, ו-6 ביחד, אתה מגיע ל-30. זה המספר בצד שמאל, שזה סך המקומות שיש לחברי ועדת האופוזיציה בוועדות הזמניות שיוקמו. אני אגיד אחר-כך שיש הסתייגות לגבי הוועדות אבל זה ה-30.

איך הם מחולקים לפי ההצעות הנוכחיות? אתם רואים, 12 יש ליש עתיד. דרך אגב, אם אני זוכר נכון, בוועדת כספים בחרו יש עתיד לתת מקום לעבודה על חשבונם. האם זה נכון?
קריאה
כן, הם נתנו לעבודה.
היו"ר יואב קיש
יכול להיות. ואז בעצם זה מקום לכל דבר של יש עתיד אבל זה חלק מההתנהלות הפנימית של האופוזיציה. זה לא עניין שלנו.

עכשיו, 12 יש עתיד, 7 המחנה הממלכתי, 4, ישראל ביתנו, שהם 6 מנדטים. רע"מ וחד"ש-תע"ל שהם 5 מנדטים, יש להם 3 נציגים בוועדה ולעבודה רק 1.

יש פה חברי כנסת חדשים. אני עושה פה חצי סטאז', לכולם.

איך אתה בונה את היחסיות הנכונה? אתה אומר, יש לי 30 חברי ועדה לאופוזיציה, מתוך 56. 30 חלקי 56 – אתם רואים את המפתח. זאת אומרת, כל ח"כ נותן לך 0.53 בוועדות. אם אני לוקח את העבודה, 4 ח"כים כפול 0.536 צריך לתת לי 2.14. זאת אומרת, יש צדק באמירה שלהם שבהסתכלות כללית - - -
יצחק שמעון וסרלאוף (עוצמה יהודית)
הדבר היחיד שהיה אתמול אמיתי ונכון זה המילה של גלעד קריב שהוא אמר, שבאמת מגיע שהם יקבלו.
היו"ר יואב קיש
אז אני אומר, אז הנה, אני מסתכל.

אני אומר לך עוד פעם, אין בין זה לבין מה שהם עשו בוועדות הקבועות דבר. אני אומר לך שאנחנו נצטרך לקחת את ההחלטה שלנו. אני אומר לך, הם שמו פה תקדים רע. יכול להיות שאנחנו נעשה את אותו דבר בדיוק וביחס של 64-56. בכנסת הבאה, אחרי שפעם הם עשו לנו ואנחנו עשינו להם, בואו נראה מה יהיה.

אני עדיין מאמין כמו אז, שזה היה אירוע לא טוב לכנסת אבל הוא נקבע. אני יכול להחליט עכשיו האם אני משתמש בתקדים הזה לסיבוב הבא או לא. באמת שאני יכול, כי אף אחד לא יוכל להגיד לי כלום. לא הם, לא בג"ץ והייעוץ המשפטי יכול להגיד - -

דרך אגב, הייעוץ המשפטי לכנסת באמת התנגד אבל זה לא עזר לו והם עשו מה שהם רוצים. דרך אגב, בסוף מי שמצביע חברי הכנסת, זה נכון וכך יהיה. בג"ץ בחר לא להתערב. אולי גם זה בצדק כי אני אמרתי שאני לא חושב שבג"ץ לא צריך להתערב. לכן, כמו שאמרתי, לא היה צריך לפנות לבג"ץ. מי שפנה, בג"ץ בחר לא להתערב, זה בסדר. אני מניח שהוא גם לא יתערב כשאנחנו נעשה את זה.
אופיר כץ (הליכוד)
אל תניח, אתה אופטימי. הוא אמר תלכו, תנסו ללכת לקראתם יותר.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אז אנחנו ניקח את התמונה הסופית.
אופיר כץ (הליכוד)
עכשיו בטח זה יהיה שונה.
היו"ר יואב קיש
אבל עכשיו גם אולי גם אנחנו נעשה בחקיקה כל מיני דברים שיכולים לשנות את ההתנהלות בעניין.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני חושב שכדאי לנו אולי להבהיר בצורה מאוד ברורה, שלמרות שאנחנו עושים את הדבר הזה של כאילו ללכת לקראת האופוזיציה לעומת מה שהיה בכנסת הקודמת, אין בזה כדי לחייב אותנו. ואין בזה כדי להראות בשום צורה שאנחנו מוותרים על משהו.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, לא.

אם לא שמת לב, חנוך, כל הדיון הזה נעשה בשביל האמירה הזאת בצורה ברורה, דהיינו, שבחרנו לוועדות הזמניות אסטרטגיה מסוימת ואנחנו בוחרים – כמו שאמר חנוך, אני מסכים מאוד, זה המסר של דבריי. זאת ההתנהלות שהייתי מצפה לראות בכנסת כמו שהיה תמיד. את זה הם דרסו וריסקו מכל הכיוונים. לנו תהיה את הזכות לבחור, כשנבוא לדבר על הוועדות הקבועות, מה לעשות, חד משמעית. לא לבג"ץ, ולא לייעוץ המשפטי – הייעוץ המשפטי יוכל להגיד את עמדתו אבל הוא לא יוכל לשנות את ההחלטה כי היה תקדים והתקדים הזה נקבע.

עכשיו אני בכוונה הולך לתמונה המאזנת, נקרא לה. ואז אתה מסתכל על המקומות ואתה רואה שיש עתיד קיבלו 12 והם אולי אפילו כאילו קצת ויתרו. אתה יכול להגיד שזה שיקול הגיוני. אתה רואה איפה יש פער. אתה רואה שהעבודה באמת צריכים לקבל עוד מקום אחד באיזו ועדה. לסיעות הקטנה רע"מ וחד"ש-תע"ל, הם עיגלו להם ל-3. ישראל ביתנו, שהיא במנדט מעליהם קיבלה כבר 4.

השאלה, האם זה מצדיק? יש לך גם את המחנה הממלכתי שגם הוא מרוויח קצת.

עכשיו אני אגיד לכם איפה אני רואה עודף.
משה סעדה (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, שאלת תם כמי שלא מכיר. למה זה מעניינו? זה העניין של האופוזיציה, זה המכסות שלכם, תתחלקו ביניכם.
היו"ר יואב קיש
זה בדיוק מה שאני מסביר. פעם זה היה ככה. פעם בדיוק מה שאמרת היה מתנהל. בכנסת הקודמת הקואליציה חילקה לאופוזיציה את התמונה בתוך ואמרה שאם היא רוצה, שתעשה החלפות. אני לא מתערבת לכם בהחלפות. מי שמחליף עם מישהו זה בסדר, בל זאת תמונת הפתיחה.

למה הם עשו את זה כך? כי הם רמסו אותנו בוועדות בצורה מטורפת ולא היתה להם הסכמה מאיתנו. זאת אומרת, אם היו באים ואומרים, לא היה מחלק, אף אחד לא היה מוכן לבוא כי אמרנו, מה אתם עושים פה, זה לא הגיוני. אז הם גם רמסו את החלוקה, פתחו את הנושא של ועדות זוגיות. פער שצריך להיות של מנדט אחד הפך להיות שניים.

אני, דרך אגב, זוכר שבוועדת כספים היה פער של שניים, כי ליברמן אמר בצורה הכי ברורה, אם מתהפך עלי הנציג של רע"ם, אני לא מוכן רוב של אחד, אני חייב רוב של שניים כדי שאני אשלוט בוועדה.
אופיר כץ (הליכוד)
ואז ג'ידא התהפכה עליו.
היו"ר יואב קיש
בסדר, הצדק נעשה בסופו של דבר. יותר מזה, נתנו לנו היום כלים להוביל מדיניות. עשו פה תקדימים מטורפים, אנחנו נשתמש בהם. אנחנו נבוא למשול ולקיים מדיניות ואנחנו נעשה את מה שנבחרנו לו בלי כחל וסרק. שום דבר באירוע הזה, אחרי מה שקרה בכנסת הקודמת - דרך אגב, זה לא רק פה. זה גם בכמות הנורבגים שהם הכניסו לכנסת, זה בכמות השרים. אין שום דבר שהם דיברו עליו כך אחרת והם לא עשו.

אני אומר לך, הם פרצו פה את כל המגבלות. אתה שואל למה? שאלה טובה, השתנה, ואנחנו עכשיו לפחות עושים חלוקה הוגנת בדבר הזה.

אני אומר שאני מקבל את הטענה העקרונית של קריב. דרך אגב, יש התלבטות האם צריך להוריד למחנה הממלכתי ל-6 או להוריד לישראל ביתנו ל-3.

אני גם אסביר למה. תסתכל, ישראל ביתנו הם 6 מנדטים והמחנה הממלכתי 12. אם אתה מוריד להם אז זה 4 מול 6 וזה לא הגיוני, זה פער שאמור להיות 4 מול 8. אם אתה מוריד להם ל-3 אז זה 3 מול 7 וזה יותר סביר. לכן עצתי לאופוזיציה ואני חושב שאם הם לא יעשו את זה בעצמם ויגיעו להסכמה, אנחנו נעשה את זה כי צריך יהיה לתת לעבודה נציגות באחת משתי הוועדות המיוחדות על חשבון ישראל ביתנו, שבעצם קיבלו כבר.

תראו, רעם וחד"ש-תע"ל אין להם חברים בחוץ וביטחון וישראל ביתנו קיבלה. העבודה לא קיבלה חבר בכספים. יכול להיות שבאירוע הזה יש עתיד יכול להגיד, אני מחזיר לעצמי את החבר שנתתי בכספים. הכול יכול להיות. אני לא נכנס לשיקולים האלה, אני רק אומר שברמת החלוקה, אין ספק שהעבודה, אם אנחנו נסתכל עליה פר ועדה בלבד ולא נכניס שיקולים נוספים שמאזנים - -

פה אני רוצה להגיד עוד דבר אחד שכן צריך להבין. יש אמירה שאומרת שאת ועדת הכספים הזמנית וחוץ וביטחון זמנית תתייחס אליהם יחד. אבל כשאתה מקים ועדות לחקיקה פר חוק, אל תשים אותן בפול הזה, אלה ועדות נפרדות.

יכול להיות שגם במקרה הזה, אם אני לרגע שם את חוץ וביטחון וכספים בצד ומסתכל רק על שתי הוועדות המיוחדות בנפרד, גם נראה קצת לא הוגן שאני לא נותן למעשה לעבודה אף נציג אחד בשום ועדה. זה משהו שכנראה נצטרך לתקן.

אני מאוד אשמח שהאופוזיציה תביא לי הצעה בהסכמה. כל החלפה שהם יעשו בין החלוקות האלה, תהיה מקובלת עליה. הכוונה להחלפה בהסכמה. ראינו שיש להם אופוזיציה בתוך האופוזיציה ואז הם יכולים להגיד לי, טוב, אז תוריד לחד"ש-תע"ל ותן לעבודה את שני המקומות של חדש-תע"ל. אנחנו לא ניתן לאופוזיציה להתנהל בעניין הזה, לחשוב שהם קואליציה כמו שהם דרסו אותנו בקואליציה. כל החלפה שתהיה פה ושהאופוזיציה תגיד שהיא מוכנה לתת או לקבל ויתנהל בהסכמה, מקובל עלי. יש פה הצעה באמת הוגנת. יש פה בעיה אמיתית שגלעד קריב העלה.

היה לי חשוב שתבינו את נושא המפתח, נושא כמות הכיסאות. אם אתה רוצה להשוות מה המפתח, אתה לוקח את המקומות של הקואליציה שזה 9,9,9 ו-7, אוסף אותם ביחד מול 64 ואז אתה רואה האם הפער של 1 הוא באמת על אותו מפתח או לא על אותו מפתח. זה העניין של לייצר את האירוע הזה.

זהו. נתתי רקע שהיה לי חשוב להבהיר בהתייחסות לשאלה של גלעד קריב. האופוזיציה, לאחר שהבינו שהם בעצם במקום הזה בבעיה. כמו שאמרת, אין להם מה להגיד, אז הם בחרו לא להופיע. אגב, אין ספק, זה חלק מהאירוע, אבל חשוב היה לי שיראו.

לכל חברי האופוזיציה שצופים בנו בערוץ הכנסת, בבקשה, קיבלתם את ההסבר ואנחנו נמשיך מפה.

מישהו רוצה להתייחס? אין. אז סיימנו גם את הנושא השני. יש לנו את הרביזיה ב-10:35. אנחנו מחכים להצבעה ב-10:35 על הרביזיה. אנחנו היום בעצם מצביעים הצבעה במליאה על החלטת הוועדה הזאת בנושא סגני היושב-ראש. אני חושב שזה יהיה יפה לראות את ההצבעה הראשונה של הכנסת החדשה. הצבעה ראשונה שמגיעה לסדר-היום. ניפגש פה ב-10:35, תודה רבה.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:25 ונתחדשה בשעה 10:35.)
היו"ר יואב קיש
נא לשבת, אני מחדש את הישיבה.

חבר הכנסת רוטמן, אתה רוצה לנמק את הרביזיה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לגבי הקמת ועדה משותפת לוועדה הזמנית? אתה רוצה שנעלה להצבעה.
היו"ר יואב קיש
חברים, אתם רוצים להצביע או לא? יש פה אנשים שעוד לא הצביעו לי בוועדה. אז תנמק ונדחה אותה. חוץ מזה, אני תמיד נהנה להקשיב לך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין שום בעיה. האמת היא שלצערי פספסתי את ההתייחסות שלך לחלוקת הוועדות הזמניות כי הייתי בדיוק בראיון, אבל אני רוצה להגיד משהו בקשר לוועדה המשותפת. ראיתי שהיו כמה אנשים שאתמול ככה בהומור אמרתי לך שאתה יותר מידי הולך לטובת האופוזיציה. היו בטוויטר כמה אנשים שלא הבינו. לטובת זה, אני מאוד מעריך גם את שיקול הדעת וגם אם לצערי לפעמים אתה נותן לאופוזיציה. אתה יודע, כל זמן שזה בזמני זה בסדר. העיקר שבקבועות הם יקבלו מהתרופה שהם האכילו אותנו בשנה וחצי האחרונות כמו שצריך.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. אני מצטרף גם למה שאמרתי בתחילת הדיון כי זה פה שני נושאים. אמרתי בצורה הכי ברורה. הראיתי איך זה צריך להתנהל והסברתי שהם בחרו לרמוס את זה ברגל גסה ולצפצף על הנהלים והנוהג בכנסת הקודמת, מה שנותן לנו בהחלטה על הקמת ועדות, בוודאי בקבועות, חופש פעולה מלא להחליט מה שאני רוצים. אני אומר, לנקודת הזמן הנוכחית בוועדות הזמניות בחרנו להמשיך בצורה שכזאת. זה לא מחייב אותנו בכלום להתקדמות בנושא של הוועדות הקבועות לאחר התקדים הנוראי שהיה פה בכנסת הקודמת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בסדר גמור. לכן הגשתי את הרביזיה, כדי שתהיה לי הזדמנות לאחר הריאיון לבוא ולהגיד את הדברים האלה. מבחינתי אפשר להעלות להצבעה.
היו"ר יואב קיש
אני מעלה להצבעה. לחדשים אני אומר, אני נותן לכם את הטיפ שאני כח"כ צעיר התחלתי את הכנסת. לא ידעתי בדיוק מתי מצביעים, לא מצביעים. אמרתי שאני מסתכל על יו"ר הוועדה. כשהוא מרים את היד אני מרים את היד וכשהוא לא מרים את היד אני לא מרים את היד.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה רק כשאתם בקואליציה. תזכרו.
היו"ר יואב קיש
אז יש לנו פה רביזיה של שמחה, שלדעתי הוא גם לא הולך להצביע על הרביזיה שלו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מתכנן להתנגד לרביזיה.
היו"ר יואב קיש
אז קודם כל, מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר יואב קיש
פה אחד, הרביזיה נדחתה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
השתכנעתי. אני באתי פתוח ואמרתי שאני אנמק ואם הוא ייתן תשובה טובה אני אצביע.
היו"ר יואב קיש
אז נתתי תשובה טובה, השתכנע.

אנחנו את ההודעה הזאת נקריא במליאה.

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:38.

קוד המקור של הנתונים