ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 06/12/2022

הקמת ועדות מיוחדות לדיון בחקיקה לקראת כינון הממשלה, הקמת ועדה מיוחדת זמנית לענייני קליטת עליה, הקמת ועדה משותפת לוועדה הזמנית לענייני כספים ולוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, לתקציב הביטחון.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת80
הוועדה המסדרת
06/12/2022


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 4
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שלישי, י"ב בכסלו התשפ"ג (06 בדצמבר 2022), שעה 11:00
סדר היום
1. הקמת ועדות מיוחדות לדיון בחקיקה לקראת כינון הממשלה.
1. הקמת ועדה מיוחדת זמנית לענייני קליטת עליה.
1. הקמת ועדה משותפת לוועדה הזמנית לענייני כספים ולוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, לתקציב הביטחון
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מירב בן ארי
יצחק שמעון וסרלאוף
ווליד טאהא
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
יבגני סובה
שלמה קרעי
שמחה רוטמן
אפרת רייטן מרום
חברי הכנסת
גדי איזנקוט
ולדימיר בליאק
אברהם בצלאל
איתמר בן גביר
מתן כהנא
חנוך דב מלביצקי
גלעד קריב
מיכל שיר סגמן
מוזמנים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

א. הקמת ועדות מיוחדות לדיון בחקיקה לקראת כינון הממשלה

ב. הקמת ועדה מיוחדת זמנית לענייני קליטת עלייה
היו"ר יואב קיש
אני פותח את הישיבה של הוועדה המסדרת. אנחנו דנים היום בהרכבי ועדות שאנחנו רוצים להקים בכנסת, למעשה כולן ועדות זמניות שיוקמו אך ורק עד הקמת הוועדות הקבועות, ועדות מיוחדות זמניות. ואנחנו מדברים על מספר ועדות. תכף יהיה לפניכם, נחלק את ההרכבים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
מי זה מחלק?
היו"ר יואב קיש
אני חילקתי.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
הוא אמר בזלזול.
היו"ר יואב קיש
הוא שאל. מה אתה רוצה?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
סתם, אני מחמם מהתחלה כבר. מה אתה ישר מגיב?
שלמה קרעי (הליכוד)
אם לא איזה ארגון שמאל קיצוני שמנסה לדחוף.
היו"ר יואב קיש
זה התחלף. זה היה בסיבוב הקודם, שלמה, מעכשיו מה שאתה תקבל יהיו דברים טובים.
שלמה קרעי (הליכוד)
מצוין.
היו"ר יואב קיש
אנחנו עושים מספר ועדות, אני עובר על הסדר-יום. למעשה הוועדות שאנחנו מדברים עליהן – אחת זו ועדה משותפת זמנית לענייני כספים וחוץ וביטחון ביחד לתקציב הביטחון. היא כמובן מורכבת מהוועדות הזמניות הקיימות, וזו ועדה אחת. ועדה שנייה שאני רוצה לדון בה היא ועדה שתכננו שתהיה בראשות האופוזיציה, שהיו"ר שלה יהיה מהאופוזיציה, וזו ועדה מיוחדת זמנית לענייני קליטה. גם היא בעצם מיוחדת, ולכן זמנה יוגדר ברגע הקמת הוועדות החדשות, הקבועות.

ועוד שתי ועדות, שהן ועדות שאנחנו ניכנס אליהן לחקיקה בשעה טובה ובעזרת השם בשבוע הבא, כאשר הן באות לטפל בחקיקה שנדרשת לכינון הממשלה. ועדה אחת תהיה ועדה לתיקון פקודת המשטרה, תכף אני אעבור על זה גם טיפה יותר בהרחבה; וועדה שנייה תהיה ועדה שדנה בחקיקה לקראת כינון הממשלה, כאשר הנושא הראשון על סדר-יומה, ומחולק לכם פה דברי הסבר, להצעת חוק בעניין כשירותם של שרים. זה למעשה ארבעת הנושאים המרכזיים שאנחנו דנים בהם היום.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, אני יכול רק - - -
היו"ר יואב קיש
עוד שנייה, תכף אני אתן לך.

אני רוצה להגיד רגע מילה מקדימה, כי אני מבין שבשתי הוועדות המיוחדות של החוקים שאנחנו רוצים להעביר לפני כינון הממשלה – הוועדה לתיקון פקודת המשטרה והוועדה לתיקוני חקיקה לכינון – יש אולי כל מיני שאלות לגבי תוכן החקיקה עצמו, כי החוק למעשה עוד לא עבר, לא קיבל טרומית, אנחנו באירוע שהוא קצת באיזושהי אי-ודאות. אז קודם כול המטרה של הישיבה הזו זה טיפה להסיר את האי-ודאות, אני אדבר על זה בהמשך. אבל המסר עקרוני, וחשוב לי להבהיר אותו, שאנחנו רוצים לקיים הליך חקיקה מסודר בוועדות עצמן ככל שניתן. אין ספק שיש לנו לוחות זמנים מוגבלים, מה לעשות? וככל שאנחנו בוודאי נמצה את הדיון פה על הרכב הוועדה, יחסי הכוחות בין אופוזיציה לקואליציה, נחסוך שעות של דיון שיכולות להיות מוסבות לדיון במהות החוק.

עכשיו, אני תכף אדבר גם על המהות, כדי שלפחות באמת יהיה רקע. הרי זה לא באוויר, אנחנו יודעים בדיוק מה מטרת החקיקה הזו ומה באים לתקן, אני מקווה שהכנסת תתמוך בזה. אבל בעצם בדיון שאנחנו מקיימים פה אנחנו מאפשרים יותר זמן דיון בחוקים עצמם בוועדות לאחר מכן, כי כולם, כל החברים שיושבים פה, מנוסים, מכירים ויודעים, שיש להפריד בין החוק עצמו, והדיון על המהות של החוק עצמו, לבין המבנה שאנחנו מייצרים לו, המבנה הפרלמנטרי שבו אנחנו מחוקקים אותו, בטח בתקופה זו שבין שמשות, שבין ממשלות. אז זה המסר להקמת הוועדה.

ולכן מה שאני מבקש לפני, בועז, ואני אתן לך התייחס מיד, דווקא לפתוח בשתי התייחסויות קצרות לגבי המהות עצמה, ומשם אני אהיה מוכן לשמוע את כל הדברים. ראשית, לעניין הוועדה המיוחדת לתיקון פקודת המשטרה – אני אקריא גם את ההצעה כדי שנעבור על ההצעה – הוועדה תדון בהצעת חוק שתגיע לתיקון פקודת המשטרה, שמטרתה להעביר את היחסים בין הדרג המבצע לדרג הנבחר. אנחנו יודעים שנים רבות, כולל מוועדת אור, על הערות שעלו על היחס בין השר לבט"פ, שאולי ייקרא בט"ל, לבין הדרג המבצע, המפכ"ל, ואיך הדבר הזה צריך להיות מוגדר. לעניין הזה תוקם הוועדה. היא תדון בצורה המקצועית ביחסים האלה, ואנחנו מקווים לייצר פה באמת הבהרה, שחסרה דרך אגב בלא מעט ועדות בנושא הזה.

הרכב הוועדה – וזה חשוב לי רגע, חברים, כי אני אומר: זה כבר לנגד עיניכם, ואני אשמח גם אם יש הערות.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
על איזה מדברים, יואב?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה בכלליות.
שלמה קרעי (הליכוד)
ועדה של המשטרה, לא בכלליות.
היו"ר יואב קיש
ועדת חוק לתיקון פקודת המשטרה. יכהנו 13 חברי כנסת.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
יש הצעת חוק?
היו"ר יואב קיש
חבל שאתה מתפרץ בלי שהקשבת, והגעת באיחור. אני אשלים לך אחרי דבריי את מה שאתה שואל.
שלמה קרעי (הליכוד)
תבוא לתרגול.
היו"ר יואב קיש
פתאום עניתי לפני שבאת, אני אעשה את זה עוד פעם אם אתה רוצה, אבל אין בעיה.

13 חברי כנסת, זה שבעה קואליציה, שישה אופוזיציה, כאשר סיעת הליכוד – שלושה חברים, יו"ר מסיעת הליכוד; סיעת יש עתיד – שני חברים; סיעת המחנה הממלכתי – חבר אחד; סיעת ש"ס – חבר אחד; סיעת יהדות התורה – חבר אחד; סיעת הציונות הדתית – חבר אחד; עוצמה יהודית – חבר אחד; ישראל ביתנו – חבר אחד; רע"מ – חבר אחד; וחד"ש-תע"ל – חבר אחד. למעשה יש נציגות כמעט לכל סיעות הבית. יושבת איתנו חברת הכנסת אפרת רייטן. בוועדה של 13 אני לא יכול, גם ככה הכף פה מוטה לטובת שמירה על נציגות גבוהה. יש דרך אגב תמיד את השאלה: האם אתה נותן כוח יחסי, ואז בעצם מאבד ייצוג של מפלגות? או האם אתה קצת מקטין את גודלן של המפלגות הגדולות, על מנת שגם הסיעות היותר-קטנות יקבלו ייצוג? ולצערי לא הצלחנו. דרך אגב, במסדרת הזו, בעשר-תשע. הצלחנו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז למה שלא נגדיל את זה עוד? יש טעם לפגם, כמו שאתה בוודאי רואה בעצמך. כל הסיעות נמצאות למעט סיעה אחת.
היו"ר יואב קיש
אז תכף ננהל על זה דיון. אפרת, בסדר, תכף ננהל על זה דיון, ברשותך.

הוועדה המיוחדת הזמנית לענייני קליטת עלייה, גם היא באותו מבנה. אני לא רואה צורך לעבור, אין שום שוני בין המבנה. הסמכויות שלה הן כמו סמכויות הוועדה הקבועה. ואני אומר עוד פעם: היא תהיה מיוחדת, זמנית, ותוחלף ברגע שתוקם הוועדה הקבועה.
גלעד קריב (העבודה)
מה תכלית הקמתה? אולי פספסתי את זה?
היו"ר יואב קיש
תראה, אנחנו מקימים פה ועדות זמניות, והחלטנו לתת לאופוזיציה גם ראשות של ועדה זמנית.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה חייב. אתה לא יכול להקים בלי לתת לאופוזיציה. מה זאת אומרת? בגלל זה. אתה לא עושה טובה פה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז זהו שלא. הוא לא חייב.
היו"ר יואב קיש
אז התשובה היא שלא.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה לא חייב לתת ועדה זמנית לאופוזיציה?
היו"ר יואב קיש
לא, אני לא חייב. קודם כול אתה טועה, אני לא חייב. אז בוא נסכם שטעית ונמשיך הלאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא מקובל בכלל לתת בוועדות זמניות לאופוזיציה.
היו"ר יואב קיש
עזוב, הוא טעה ונמשיך הלאה. לא משנה. אני עכשיו עובר דווקא לוועדה - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יואב, מה הנדיבות לגבי קליטה לא הבנתי.
היו"ר יואב קיש
אני כבר לקראת סיום, ומפה אני בהחלט אפתח את הדיון.
גלעד קריב (העבודה)
רק שאלה: למה דווקא עלייה ולא הוועדה - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בדיוק. זאת השאלה.
היו"ר יואב קיש
אתייחס לזה.
גלעד קריב (העבודה)
תקימו ביקורת המדינה.
היו"ר יואב קיש
אני אתייחס לזה כשנגיע לדיון.

הקמת ועדה מיוחדת לדיון בחקיקה לקראת כינון הממשלה. הרכב הוועדה: תשע קואליציה, שמונה אופוזיציה. בוועדה יכהנו 17 חברי כנסת, על פי ההרכב הבא – דרך אגב, הערת ביניים, אני לא יכול לעשות ועדה של 19, אפרת, כי 19 זה מעבר למספר שמותר. מותר 15. רק בוועדת חוקה, וזו מעין ועדת חוקה, אתה יכול לעלות ל-17. ולכן אנחנו מדברים על 17. סיעת הליכוד – 4 חברים, יו"ר מסיעת הליכוד; סיעת יש עתיד – 3 חברים; סיעת המחנה הממלכתי – 2 חברים; סיעת ש"ס – 2 חברים; יהדות התורה, ציונות דתית, עוצמה יהודית, ישראל ביתנו, רע"מ, חד"ש-תע"ל – חבר אחד לכל סיעה.

אני רוצה להקריא, ומצורף לכם, דברי הסבר. אני כבר יודע לומר לכם שצורפו דברי הסבר, אני רוצה לקרוא את זה כדי שאנשים ידעו בסוף בהחלט מה המהות כשאנחנו מקימים את הוועדה הזו, למשל על החוק הראשון, שמן הסתם יגיעו לוועדה הזו. תנאי מקדים למינוי לתפקיד שר הוא עמידה בתנאי הכשירות הקבועים בסעיף 6 לחוק-יסוד: הממשלה. בין תנאים אלו נקבע בסעיף 6(ג)(1) לחוק היסוד, כי "לא יתמנה לשר מי שהורשע בעבירה ונידון לעונש מאסר וביום מינויו טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר או מיום מתן פסק הדין, לפי המאוחר".

אנחנו הולכים להציע שתנאי הכשירות שבסעיף 6(ג)(1) לחוק היסוד, שנוקט בלשון "לעונש מאסר", עניינו בריצוי מאסר בפועל ולא במאסר על תנאי, וזאת מהטעמים הבאים: ראשית, לשון סעיף 6(ג)(1) לחוק היסוד מדברת על תום ריצוי עונש, וברור שעניינה בריצוי עונש מאסר בפועל, שכן עונש מאסר מותנה אינו מרוצה כלל.

שנית, חיזוק לעמדה זו ניתן למצוא בהוראות סעיף 52 לחוק העונשין, שעניינו מאסר על תנאי, ובו מובהר כי מאסר על תנאי לא נועד לריצוי, ומי שנדון למאסר על תנאי "לא יישא את עונשו", אלא אם עבר תוך תקופת התנאי עבירה נוספת שנקבעה בגזר הדין והורשע בגינה.

שלישית, חיזוק נוסף לעמדה זו ניתן למצוא בלשון סעיף 19(א) לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, אשר כוללת גם היא את המונח "מאסר", מבלי לציין אם כוונתה למאסר מכל סוג שהוא או למאסר בפועל, אולם ברור בהחלט מהקשר הדברים, האמור בסעיף 19(ב) לאותו חוק, ומהאופן בו פורש הסעיף, כי כוונת החוק היא למאסר שרוצה, מאסר בפועל, וכן מאסר על תנאי שהופעל.

רביעית, אף פסיקת בית המשפט העליון 1993/03, התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש הממשלה, מעלה כי עניינו של סעיף 6(ג)(1) לחוק היסוד במאסר בפועל דווקא ולא במאסר מותנה, מסקנה העולה מדבריו של כבוד השופט בדימוס חשין, זיכרונו לברכה, ביחס לסעיף שבנדון: "ובכן, הרשעה אשר שילחה" - - -
קריאות
היום יום הולדת - - -
היו"ר יואב קיש
עכשיו? ב-money time? הפתעתם.

תודה רבה לכולם. אני חשבתי שאני מתחת לרדאר. איתמר, תודה רבה. אני ראיתי אותך פה, אפילו זה לא עלה לי, כי אמרתי: אנחנו דנים על החוק לתיקון פקודת המשטרה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אני בחוץ וביטחון, באתי להגיד מזל טוב.
היו"ר יואב קיש
תודה. אז אני קודם כול מתרגש, הפתעתם אותי כולם באמת, ותודה רבה. אני מנצל את ההזדמנות לאחל, שבעזרת ה' יהיה לכולנו, לכל עם ישראל המשך שנים מאושרות, בריאות ומוצלחות, ושכולנו נעשה ונצליח, בעזרת ה'. תודה רבה.

אני חוזר לעניין לא פחות חשוב, על הנושא של הסיבה להקמת הוועדה. מה זה ב-money time? לא יכלו לחכות לאיזה סיום פסקה?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
רצו להוציא אותנו מריכוז, הוציאו אותך.
היו"ר יואב קיש
הוציאו אותי לגמרי.

"הרשעה אשר שילחה את פלוני לבית הסוהר וטרם עברו שבע שנים מיום גמר ריצוי העונש (או מיום מתן פסק-הדין), הרשעה מעין זו תמנע את מינויו של פלוני להיותו שר בממשלה" (עמ' 896, מי שרוצה).

על אף האמור, בית המשפט העליון לא קבע עד עתה מסמרות בדבר פרשנות הסעיף. חוסר הבהירות שנגזרת מכך פוגעת בציפיות הנדרשת מהוראה בתחומים אלו, ובזכותו של מועמד לכהונת שר לדעת מה הסטאטוס המשפטי הנוגע לו, ואם יש לפנות בעניינו לקביעת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כמצוות הסיפא בסעיף שבנדון, אם לאו.

עוד יצוין, כי בסעיף המקביל בחוק-יסוד: הכנסת, שעניינו בתנאי הכשירות לתפקיד חבר כנסת, סעיף 6(א) לחוק היסוד, וכן בסעיף המקביל בחוק הרשויות המקומיות, שעניינו בתנאי הכשירות לתפקיד חבר מועצת רשות מקומית, סעיף 7(ב), קבוע במפורש כי כשירותו של פלוני להיבחר לכנסת או למועצה לרשות מקומית מוגבלת, אם נידון לתקופה העולה על שלושה חודשי מאסר בפועל דווקא וטרם חלפו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונשו. תיקון חוק-יסוד: הממשלה בהתאם ייצור ודאות ובהירות חוקית, ויביא להרמוניה חקיקתית נדרשת ורצויה לאור הוראות חוקים אלו.
גלעד קריב (העבודה)
ולניקיון כפיים. הרמוניה וניקיון כפיים.
היו"ר יואב קיש
הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד במשטרנו החוקתי. זכות זו באה לידי ביטוי אף במינוי חבר הממשלה ואישור מינויו בהצבעת רוב במליאת הכנסת, ובכדי להביא לידי ביטוי את רצון העם ובחירת הציבור באופן מיטבי, אשר הביע את אמונו במינוי זה, ואשר הועמד לבחירת הציבור חרף עונש המאסר על תנאי שהושת עליו. אין זה מן הראוי למנוע את התכלית הרצויה בשל עמימות בנוסח החוק.
מוצע לפיכך לתקן את חוק-יסוד
הממשלה, ולקבוע בו כי קביעת הגבלה כה משמעותית על האפשרות של אדם להתמנות לשר תהיה מותנית בכך שנגזר עליו עונש מאסר בפועל, וטרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל. תיקון זה נועד ליצור ודאות ובהירות, להביא להרמוניה חקיקתית בין הוראות הכשירות החלות על שרים ואלה החלות על חברי כנסת וחברי מועצת רשות מקומית, ולהבטיח באופן מיטבי את הזכות להתמנות לשר אשר מינויו נעשה באישור הכנסת. הבטחת פרשנותו הנכונה של סעיף הכשירות משרתת תכלית זו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
יאללה, בוא נצביע. עכשיו.
היו"ר יואב קיש
קודם כול אני שוקל את הצעתך בכובד ראש. עברתי על המבנה הסיעתי של הוועדה. אני רוצה לענות למתן כהנא, למרות שכבר התייחסתי, כי חשוב לי בכל זאת. דרך אגב, תחלקו עוגה לכולם.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
גם לאופוזיציה, כן?
היו"ר יואב קיש
ברור.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
עוד מעט הם ישימו אותנו במכלאות, עד אז הם נותנים לנו לאכול.
שלמה קרעי (הליכוד)
איזה כיף להסית, חברת הכנסת רייטן.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני חזרתי על מה שאתם אמרתם.
שלמה קרעי (הליכוד)
איזה כיף. תענוג. זה כל מה שנשאר לכם.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
סליחה, מי אמר: אנחנו רוצים לשים אתכם במכלאות? זה לא המצאה של האופוזיציה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
קרעי, אתה לא אופוזיציה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה כל מה שנשאר לכם, רק להסית. זה מה שאתם עשיתם בשנה וחצי האחרונות.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מי אתה? מכלאות, לדרוס, לבטל, אקונומיקה, לשים ליד הקיר. אני רק מזכירה לך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא יודע את מי שאת מצטטת, אבל "כוחות האופל" - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני מצטטת. "להסית". חוצפה.
היו"ר יואב קיש
תנו לי לענות למתן כהנא על השאלה שלו, כי זו שאלה מהותית. אני חוזר רגע על דבריי ואומר: יש פה משהו שהוא באמת קצת יוצא דופן, בזה שאנחנו כבר דנים על הוועדות לפני שהחוק הונח, החוק עצמו כבר עבר טרומית ונצטרך להחליט. אני אומר עוד פעם: זה חוקים שאנחנו נהיה חייבים לחוקק לפני כינון הממשלה. הסברתי והקראתי.
גלעד קריב (העבודה)
למה?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
למה חייבים?
היו"ר יואב קיש
אני תכף אגיד.
שלמה קרעי (הליכוד)
ככה בא לנו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אה, הינה. חוקים במדינת ישראל, אזרחי ישראל – כי "ככה בא לנו".
גלעד קריב (העבודה)
שמענו. ככה בא לך. זו הסיבה של הממשלה שלכם. "ככה בא לנו".
שלמה קרעי (הליכוד)
זו הדמוקרטיה. נבחרנו ואנחנו נמשול. למדנו מכם לעשות את זה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
כי אתם חלשים, כי אתם סחיטים, כי לא תקום לכם ממשלה אם לא תשלמו במזומן לפושעים שיהיו שרים?
היו"ר יואב קיש
מיכל, לא להפריע. תודה רבה. אפרת, תיתני לי לענות ואל תתפרצו יותר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יואב, לא מתאים לך. "ככה בא לנו".
היו"ר יואב קיש
מספיק. התשובה היא פשוטה, הקראתי אותה לפני רגע. אם הולכים למנות שרים בכינון הממשלה, צריך שתהיה בהירות באירוע הזה. זו דוגמה אחת למדוע.

אבל אני רוצה לענות למתן כהנא. מתן כהנא שאל: מדוע? אז אמרתי: הסיבה היא שאנחנו רוצים, דווקא ההפך, לייעל את עבודת הכנסת, לאפשר כמה שיותר זמן לחקיקה הזו, שהיא מוגבלת בלוחות זמנים. אם אנחנו עכשיו ניכנס לאירוע, שנפסיד שעות עבודה על החקיקה, אני חושב שזו טעות. אני חושב שנכון להבהיר את המבנה. עכשיו למשל נשמע טענות של חברת הכנסת רייטן על המבנה של ההצעה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אלה הטענות האחרונות שיהיו לי.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זה הסבר שמתאים ליום הולדת.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נמצה את הדיון הזה, וכשיבוא החוק אנחנו ניקח החלטה וזה בסדר גמור.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני ממש לא מסכים למה שאתה אומר.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, זכותך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אבל אני מבקש לדבר.
היו"ר יואב קיש
אבל הוא מתפרץ. אתה תקבל. אתה הראשון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לא, זה קרעי התפרץ. מי שרגיל כאן לחוסר תרבות דיון זה לא אנחנו.
היו"ר יואב קיש
כולם התפרצו. ושלא נדבר על תרבות הדיון שלך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
תזכור מה היה כשאחרים עמדו בראש הישיבה. לא נתתם לנהל כאן דיון אחד.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
שאלה טכנית: לחוקים יש פ'?
היו"ר יואב קיש
לא.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אז איך אפשר להקים ועדה לעניין החוק, כשלחוק אין פ'? אולי היועצת המשפטית - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אני עונה לך, ואחרי זה ניתן זמן ליועצת. כולם ידברו.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
גם היועצת המשפטית. הם עוד לא החליפו את היועצים המשפטיים למינויים פוליטיים.
היו"ר יואב קיש
האירוע הוא פשוט, ואני חוזר על דבריי, זה גם קצת קשור למה - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כדאי שתשימי לב למה שאת אומרת, ארבל, אחרת יכול להיות שיפטרו אותך.
היו"ר יואב קיש
אפרת, עכשיו את מפריעה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
סליחה.
היו"ר יואב קיש
אני חוזר על דבריי שוב, כי אני חושב שזה חלק משמעותי. מעבר לכל מה שדיברנו שרוצים לעשות, חלק מאוד משמעותי זה באמת על הסיבה, ואיך אנחנו דנים פה בהקמת ועדה לפני שיש פ' לחוק. שאלה טובה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
שאין לזה תקדים, נכון?
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע אם יש תקדים. לא בדקתי. יכול להיות. אולי כן, אולי לא.
היו"ר יואב קיש
לא, זו שאלה טכנית, בלי קשר לפוליטיקה, בלי קשר לקואליציה.
היו"ר יואב קיש
אז הינה אני אומר, קודם כול, להרגיע אותך: על שתי הוועדות – הוועדה המיוחדת לענייני תיקוני חקיקה לכינון ממשלה והוועדה לתיקון פקודת המשטרה – שבשתיהן אין פ' ולא ראינו עדיין את החוק, אנחנו נדבר עליהן ברמה העקרונית, לא נצביע עליהן היום. ואנחנו נצביע אחרי שיהיה פ', יעבור טרומית, וזה יגיע למסדרת, ואז אנחנו נכנס דיון שבו אנחנו נצביע על הוועדה ומה עושים.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
זה לחסוך דיון בפעם - - -
גלעד קריב (העבודה)
זה דיון טרומי. זה מושג חדש בתקנון. זה דיון טרומי.
היו"ר יואב קיש
מתן, אמרת בדיוק. אנחנו חוסכים פה שעות דיון חשובות.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אמרתי מה אתה אומר.
גלעד קריב (העבודה)
על ידי קיום הדיון.
היו"ר יואב קיש
על מנת שנוכל להקדיש את הזמן הזה, בלוחות הזמנים המוגבלים, לחקיקה עצמה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל איך אפשר לעשות תקדים אם אין לנו את החוק מול העיניים?
היו"ר יואב קיש
אני יכול להגיד לך לגבי זה, שמכיוון שהוועדה המסדרת מעולם לא דנה במהות של חוק עצמו. אנחנו לא מחוקקים בוועדה הזו.
גלעד קריב (העבודה)
אתה מקים ועדה - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זה עוד תקדים שלא היה.
היו"ר יואב קיש
למה? לא, אנחנו לא עושים את זה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, כי אם אתה לא מציג חוק ואתה רוצה – שנייה, יש פה שאלה עקרונית.
גלעד קריב (העבודה)
כרגע הקראת דברי הסבר של הצעת חוק.
היו"ר יואב קיש
רגע, אתה מפריע לי עכשיו לענות לך. לא, אני לא מוכן.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני מחדד את השאלה.
היו"ר יואב קיש
לא, אתה מפריע.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה רוצה לקיים דיון על חוק שטרם ראינו את החוק?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זאת אותה שאלה שאני שאלתי. זה אותו דבר.
היו"ר יואב קיש
אתה מפריע עכשיו, ואני אתחיל לקרוא לסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
תדמיין מה החוק.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ארבע שנים אני בכנסת, אף אחד לא קרא לי לסדר פעם אחת. אני שואל אותך שאלה: אתה רוצה שנדון בחוק, כשלא ראינו את החוק.
גלעד קריב (העבודה)
לכבוד היום הולדת של חבר הכנסת קיש - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה שתדון בחוק. הינה התשובה: לא, אתה לא צריך. זה לא תפקידה של הוועדה המסדרת, ואתה לא צריך לדון בחוק, נקודה.
גלעד קריב (העבודה)
אז למה הקראת את דברי ההסבר?
היו"ר יואב קיש
הקראתי כדי שיהיה לנו את הבסיס - - -
גלעד קריב (העבודה)
כדי שנדבר על החוק שאנחנו לא דנים עליו. שעוד אין לו פ'.
היו"ר יואב קיש
לא, את הבסיס להקמת הוועדה. אם אתה שואל אותי, אני הסכמתי לייעוץ המשפטי, לדחות את ההצבעה לאחר הפ'. אתה שואל אותי עכשיו מבחינת ההבנה, במה אתה הולך לדון, ומה כוועדה מסדרת, לא כחקיקה, אני יכול או לא יכול לדון על הקמת ועדה, אני אומר לך שאתה יכול. אנחנו עוברים לסדר הדוברים. רק מילה, לצורך הדיון, כיוון שיש לנו ארבע ועדות שאנחנו הולכים לדון עליהן, אני עושה סבב כללי, כי אני רואה שאנשים רוצים להתייחס כללי, ואחרי זה נעבור ועדה-ועדה. בבקשה, בועז.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אז קודם כול מזל טוב, שיהיה לך רק בריאות ואושר.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בסופו של דבר אנחנו בני אדם וזה חשוב. דבר שני, בפעם הבאה שאתם מפריעים לי עם הודעות באמצע משחק של מונדיאל, אז תחשבו על זה פעמיים.

אבל לגבי הנושא עצמו, קודם כול זו זכותך לקיים דיון, ואני מסכים, אתה יושב-ראש הוועדה המסדרת, ואתה יכול לקיים דיונים בנושא של הוועדה המסדרת. אבל אני לא מסכים ואני לא חושב שהדיון הזה מייתר דיון עתידי שיהיה, כי לדון על הרכב ועדות שאנחנו לא יודעים מה התוכן שהולך להיות בהן, ואנחנו לא יודעים מה קורה. וגם עוד פעם, איתי לפחות בטלפון לפני כן לא דיברו או נפגשו.
היו"ר יואב קיש
למה, אתה יו"ר הקואליציה עכשיו? אז מה זה לא דיברו איתי?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
קודם כול, אני עדיין יו"ר הקואליציה, לצורך העניין.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אז אתה רגיל שמדברים איתך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה לא העניין שרגיל שמדברים איתי.
היו"ר יואב קיש
אז אני מבין מה זה לא - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני חושב שמן הראוי לנסות להגיע להסכמה לפני שמודיעים לנו בוועדה, או לשלוח את החומרים לפני כן, שנדע לדבר אחד עם השני ולהבין למה אנחנו באים. באנו לוועדה עם הזימון, שיצא היום גם עדכון עם הוועדה המשותפת, ואז כאן בוועדה קיבלנו גם הרכבים וגם דברי הסבר לחוק שעוד לא ראינו. אז יש כאן משהו שהוא קצת מוזר.

עוד פעם, אני מבין את מה שאמרת. אני חושב שזה לא מייתר את הדיון, כי יהיה לי קשה לקבל החלטה או לעשות דיון או להבין מה קורה, או אפילו להמליץ ליושב-ראש מפלגתי מה לעשות, כי זה הכול דיבורים באוויר. ואני רוצה לתת דוגמאות, ברשותך.
היו"ר יואב קיש
אז רק דבר אחד, אני רוצה להתייחס לדבריך. אמרתי: נושא ההצבעה בסוף על ההקמה של שתי אלה שאין לנו את החוקים לפנינו, כי המשותפת זה לפי חוק, והעלייה והקליטה הזמנית, אם נרצה, אז גם היא די ברורה. אז שתי האחרות – תיקון פקודת המשטרה והוועדה לתיקוני חקיקה לכינון ממשלה – אנחנו לא נצביע עליהן היום, ואנחנו נצביע עליהן רק במועד שבו יהיו חוקים מונחים לפנינו. כן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
רגע, והוועדה הזו לענייני קליטה ועלייה?
היו"ר יואב קיש
תכף נדבר עליה. נתתי סל כללי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
והוועדה המשותפת?
היו"ר יואב קיש
האמת שאת המשותפת לא הקראתי. אז אני אקריא את המשותפת, ברשותך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
תקריא אותה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה נוסף גם מאוחר יותר.
היו"ר יואב קיש
בוא נקריא את המשותפת: הקמת ועדה משותפת לוועדה הזמנית לענייני כספים והוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון לתקציב הביטחון – בהתאם להוראות סעיף 18(א) לחוק יסודות התקציב, מוצע להקים ועדה משותפת לוועדה הזמנית לענייני כספים ולוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, לתקציב הביטחון.

לפני שאני עובר על הרכב הוועדה, זו פשוט פנייה שקיבלתי משני היושבי-ראש הזמניים של חוץ וביטחון וכספים, לטובת העברות כספיות שנדרשות בתקופה הקרובה. זה למעשה האירוע. שמונה חברים, ארבעה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא – אני גם עוקב כבר בשמות, כי יש פה אירוע של הרכב סיעתי, וגם אירוע של לפי איזה ועדות – אז מחוץ וביטחון יואב גלנט מהליכוד, יואב בן צור מש"ס, רם בן ברק מיש עתיד ושרון ניר מישראל ביתנו. מוועדת כספים זמנית: משה גפני מיהדות התורה, אוהד טל מהציונות הדתית, יצחק שמעון וסרלאוף מעוצמה היהודית ומיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
- - - שלוש?
היו"ר יואב קיש
נכון.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
של מה זה?
היו"ר יואב קיש
תקציב הביטחון. היא תמיד תהיה זוגית, והיא תמיד צריכה לייצר פער. היא תמיד תהיה זוגית, כי היא משותפת, ותמיד היא צריכה לייצר פער.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
מה שאני אומר גם על הוועדה המשותפת זה גם רלוונטי. אני פעם ראשונה שומע על הוועדה המשותפת, וזה הפעם גם שמענו בבוקר, ופעם ראשונה שאני שומע על ההרכב, וגם מי אמור להיות מהמפלגה שלי, לצורך העניין, עזוב ממפלגות אחרות בסיעות האחרות.
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, רק אם אתה רוצה להבין מאיפה קיבלתי את רשימת השמות, כיוון שאנחנו לא יכולים לשים כל שם שאתה רוצה מהמפלגה שלך. אני יכול לשים נציגי המפלגה שלך או בוועדת הכספים או בוועדת החוץ והביטחון. וכששאלתי את היו"ר של חוץ וביטחון מי הוא חושב מתאים, אז הוא נתן לי את השם של רם בן ברק כמי שהיה יו"ר הוועדה. אז עוד פעם, דווקא פה האירוע של הגמישות בשמות הוא מאוד נמוך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני אתן דוגמה אחרת, בכוונה, שלא יהיה עליי. יכול להיות שבמחנה הממלכתי רוצים מישהו אחר ולא מיכאל ביטון.
היו"ר יואב קיש
הם לא יכולים. זו בדיוק הבעיה. למה? כי אין להם בכספים עוד מישהו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
יש להם בחוץ וביטחון.
היו"ר יואב קיש
אבל אני לא יכול, כי אם אני נותן להם בחוץ וביטחון, אין לי לתת – בקיצור, זה פאזל.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אוקיי, בוא נתחיל מהתחלה. אני חושב שזה לא לעניין, אני גם אומר: זה לא לעניין שלא דיברו איתנו ולא משתפים אותנו, אלא זורקים עלינו אפילו שמות מהסיעות שלנו. אנחנו יכולים להחליט גם בעצמנו מי ייצג אותנו בכל ועדה וועדה. עכשיו בוא נלך סעיף-סעיף ברשותך. אני אקצר, אני לא בא להאריך ולמשוך זמן סתם, מה גם שאין הצבעות היום, לפי מה שאני מבין.
היו"ר יואב קיש
לא, יש אולי הצבעות על הוועדות האחרות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני לא מבין איך. אבל בסדר, בוא נתחיל: בוועדות המיוחדות - - -
היו"ר יואב קיש
לא, קודם כול ביקשתי התייחסות לכול. לכול סיימת?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אין בעיה, אז התייחסות לכול ואני אסיים. אני חושב שאי-אפשר להקים את הוועדות האלה. אפשר לדבר על ההרכב שלהן, אבל זה לא ישנה את הדיון ברגע שיהיו נושאים ספציפיים, כי זה ועדות לענייני דברים שעוד לא ראינו, לענייני שמועות, והכנסת היא מקום רציני. מה שאין לו פ' לא קיים מבחינת הכנסת. זה קיים מבחינת התקשורת, זה קיים מבחינת הרבה דברים, זה יכול להיות קיים מבחינת שאילתות, לשאול מה רוצים לעשות, אבל להקים ועדה או לדבר על הקמת ועדה וההרכב שלה לפני שאנחנו יודעים על מה מדובר, אלא אנחנו מקבלים דברי הסבר לחוק שאולי יהיה. ומי יודע, אולי הוועדות האלה יכולות בעצמן לחוקק, ואולי זה הכוונה. יש לי הרבה שאלות לשאול לגבי הוועדות האלה. אז זה נראה לי לא רציני.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. זה בתפיסה הכללית.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
עוד יותר, ועדה שאתה אומר אני רוצה לתת לאופוזיציה, בלי נושא ובלי כלום. זו ועדה שאתה יכול לקרוא לה שם כלשהו, אבל היא סתם להקים ועדה, בלי שום סיבה, בלי שום כלום, רק כדי להגיד: נתנו לאופוזיציה - -
היו"ר יואב קיש
ועדת עלייה וקליטה היא עם סמכויות ועדת עלייה וקליטה. היא מיוחדת זמנית.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
- - או כדי לנסות להשיג הסכמה של חלק מאנשי האופוזיציה לדברים, סליחה, המושחתים והמסוכנים שאתם רוצים לעשות בוועדות הזמניות לענייני חוקים מסוימים, אז אני חושב שזה לא נכון.

ולגבי ועדה משותפת לביטחון ולכספים, אף אחד מאיתנו לא רוצה לשחק בענייני ביטחון. אני חושב ששיחת טלפון שבה נאמר: אנחנו צריכים להקים את זה – הרי אני גם מכיר את ההעברה הזאת, אנחנו גם ביקשנו את ההעברה הזאת בזמנו. אז אפשר היה לעשות את זה בצורה מסודרת, ולא לדחוף לנו ולהגיד: תחיו עם זה ויהיה בסדר.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. מאה אחוז. בסדר גמור. אני חושב שמה שאמר בועז ברמה הכללית כנראה מסכם לכולם, אלא אם מישהו רוצה - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, לא, לא, אין פה שום דבר. לא התחיל.
היו"ר יואב קיש
טוב, אז יבגני סובה, בבקשה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ביקשנו רשות דיבור.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כולם רשומים, נכון?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
שוב, אבל אפשר להצביע עכשיו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כן, אפשר להצביע אם רוצים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
הוא יוותר על זכות הדיבור, וימשוך את הזמן.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה הבעיה, אז תצביעו ותפילו. גדולים. אז נעשה דיון מחדש.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
נעשה דיון מחדש.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני מבקש לא להפריע.
היו"ר יואב קיש
היא מהצד שלך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, ביקשתי מכולם. אדוני היושב-ראש, שני דברים: קודם כול שאלה טכנית, וקיבלתי חצי תשובה, שלא תהיה הצבעה. מאחר שאני לא זוכר תקדים שמקימים ועדה לחוק מסוים ללא פ' לחוק, אין דבר כזה, ולכן אני שמח – למה אתה צוחק?
היו"ר יואב קיש
אני אוכל עוגה.
שלמה קרעי (הליכוד)
צוחק. העולם מצחיק.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אה, אוקיי, יכול להיות שאתה צוחק בגלל משהו אחר, אז תצחק, הכול בסדר.

דבר כזה נשמע לי הזוי, וגם לא מתקבל מכל הבחינות. ואני אשמח גם שהיועצת המשפטית תתייחס לזה אחר כך. ואני שמח שבמקרה הזה לא תהיה הצבעה על שני דברים שאין חוקים – אין בעצם עדיין ועדות בנושא של החוקים, שטרם ראינו וטרם בכלל הונחו.

עכשיו, לגבי שני החוקים, אני רוצה להגיד כמה דברים, וזה אני אומר באופן כללי. שנה וארבעה חודשים כיניתם את ראש הממשלה המכהן "נוכל". אז מה שאנחנו רואים פה זה מעשה של נוכלות פוליטית קלאסית. יש פה שני חוקים, שהולכים לשנות לא רק הרגלי המערכת המשפטית אולי, מן הסתם יהיו עתירות לבג"ץ, מן הסתם צריך גם דיון ציבורי בנושא הזה. ואני חושב שמה שאתם מנסים לעשות – אתם מנסים כאילו בשקט בשקט לגנוב פה את דעת הקהל, לספר, כמו שאתם יודעים לספר לקהל שלכם, פייקים ואתם תפיצו פייקים. והציבור בכלל לא יבין למה יש פה מהומה סביב החוק. איך זה נקרא?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
בוא נקרא לו בשמו: חוק פרסונלי להכשיר את דרעי. למה לדבר סביב סביב?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ברור שזה חוק פרסונלי שבא להכשיר נוכלות פוליטית קלאסית, בשביל לתת הכשר לנוכלות הפוליטית.

ולכן יש פה עניין מהותי לציבור, למערכת המשפט, וגם לחברי הבית הזה. ואני לא התייחסתי כלל לחוק השני של פקודת המשטרה, שזה עוד חוק שמן הסתם בזמנים הרגילים אני חושב שהחוק הזה מחייב פה דיונים ארוכים, עם התייחסות של כל הגורמים, כולל משטרה, כולל המפכ"לים לשעבר, כולל גם כל האנשים.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה אתה חושב שנסתום להם את הפה והם לא ידברו?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני לא ביקשתי שתפריע לי. אני לא הפרעתי לך, לא ביקשתי שתפריע. יש לי שלוש דקות.
היו"ר יואב קיש
בסדר. יבגני, לא הקצבתי לך זמן.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אה, לא הקצבת? אם אתה רוצה דיון, אין בעיה. חשבתי שהקצבת לי זמן.
היו"ר יואב קיש
כל עוד הדיון מתנהל עניינית אני לא מקציב זמן. אני מקציב זמנים כשאני רואה שעושים פיליבסטר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני חוזר לדברים שהתחלתי בהם. יש פה דברים כל כך מהותיים לחברה הישראלית, למדינת ישראל, גם לביטחון הלאומי, אדוני היושב-ראש. ולכן שני הדברים האלה חייבים לקבל פה ביטוי, התייחסות בכנסת. החוקים האלה – אתם יכול לעשות כל דבר, כמו שאמר חבר הכנסת קרעי, "כי באו לנו" – לא, לא בא לכם.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מה שבא לנו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא בא לכם. כי כשאתה אומר: בא לכם, הציבור צריך לדעת שזה בגלל שבא לכם.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
הינה, הוא אומר את זה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ולכן אנחנו נעשה הכול, בשביל שהציבור ישמע אנשים כמוך, שאומרים "בא לנו". כשאתה מדבר על פקודת המשטרה זה לא בגלל שבא לך.
היו"ר יואב קיש
אל תיכנס אליו אישית.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כשאתה מנסה להביא עבריין מורשע לממשלת ישראל, בגלל שבא לך.
שלמה קרעי (הליכוד)
עבריין מורשע זה ליברמן. ליברמן, הבוס שלך, עבריין מורשע באלימות כנגד ילד בן 13.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, זה אריה דרעי - - -
גלעד קריב (העבודה)
אתה טועה, קרעי, עבריין מורשע זה מי שהחליט בית המשפט שהוא עבריין מורשע. בדרעי זה קרה פעמיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אלימות כנגד ילד בן 13.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כי אתם רוצים להביא אנשים שרק לפני כמה חודשים אמרו שהם לא חוזרים למערכת הפוליטית, ונתנו הבטחה למערכת המשפטית, ואתה בשקט יושב פה ואומר: ליברמן – מה הקשר ליברמן?
שלמה קרעי (הליכוד)
טול קורה מבין עיניך. תסתכל תחת מי אתה יושב, עבריין מורשע באלימות על ילד בן 13. עבריין מורשע.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
עבריין מורשע, שנתן הבטחה למערכת המשפט שהוא לא חוזר לחיים הפוליטיים. ואתה עכשיו - - -
היו"ר יואב קיש
יבגני, נא לסיים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
סיימתי. אמרתי שלא ניתן לכם לעשות את זה, והציבור צריך לדעת את זה. וכל הפייקים שאתם מפיצים לא יעזרו לכם. זה כל הסיפור.
היו"ר יואב קיש
תודה. ווליד, אתה רוצה לדבר?
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
תודה רבה, היושב-ראש. אני דיברתי אתמול כאן בוועדה על הדאגה שיש בליבי כאזרח במדינת ישראל, מניח שלמעלה ממחצית אזרחי המדינה מודאגים כמוני, מזה שעבריין מורשע בלמעלה משבעה תיקים הולך להתמנות לשר לביטחון לאומי. ובאותו יום, אתמול בערב, הייתה תקרית בעיר באקה אל-גרבייה, והשוטרים כנראה נכנסו למסעדה כדי לבצע מעצר. אין בעיה עם עבודת משטרה תקינה, אלא בדומה לשר המיועד, שנהג לשלוף נשקים ולהפנות נשק כלפי אזרחים לא מזוינים, ולא פעם אחת, בדומה לו השוטרים אתמול בתוך מסעדה הומת אנשים שולפים נשקים, מפנים לעבר אזרחים תמימים שהיו שם כדי לאכול פלאפל, רק כדי לבקש מהם להתרחק.

רבותיי, המנטליות שמתחילה להשתרש בתוך השוטרים האלה, כנראה בעקבות הבוס המיועד שלהם, מבשרת רעות כלפי כולנו. אז אם מדברים על תיקון פקודת המשטרה, אז אולי גם נעשה תיקון, שקודם כול חבר כנסת לא ישלוף נשק על אנשים תמימים, רק כי הם לא מהגזע שלו; ובהמשך גם שוטרים שאמורים להחיל את החוק ולשמור את החוק לא יתנהלו כמו אחרון העבריינים, ששולפים נשקים בתוך חברה אזרחית.
היו"ר יואב קיש
טוב. תודה. ווליד, נא לסיים.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
אני לא השלמתי שלוש דקות.
היו"ר יואב קיש
השלמת כבר יותר, ויש לך עכשיו חצי דקה לסיים, כי אתה מדבר הרבה.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
שלמה קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אמרת לו: יש לך חצי דקה.
היו"ר יואב קיש
לא, הוא לא רוצה, הוא אמר: תודה רבה. בבקשה, שלמה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול אני רוצה לומר לכל החבורה כאן שזועקת את זעקות השבר: תחסכו לנו את זעקות השבר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה לא חבורה, זה חברי כנסת.
היו"ר יואב קיש
חבורת חברי הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם יודעים מה? אל תחסכו. זה מצוין, אל תחסכו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אל תחסכו. אנחנו לא נסתום את הפה, שלמה.
היו"ר יואב קיש
אפרת, לא להפריע.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני מדברת איתו בנימוס.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, את לא מדברת בנימוס, את מפריעה לי.
היו"ר יואב קיש
בדיוק.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
וגם בנימוס.
היו"ר יואב קיש
אז אני מבקש בנימוס לא להפריע.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא בנימוס בכלל. חוסר תרבות של ממש.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
"חוסר תרבות". בוא תלמד אותי.
שלמה קרעי (הליכוד)
כדאי שתסגלי לעצמך קצת תרבות דיון.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
וואלה. בוא נלמד ממך. אולי אני אעשה את זה בגימטרייה.
היו"ר יואב קיש
אפרת, אני לא רוצה להתחיל לקרוא לך. את מפריעה. הוא התחיל לדבר, לא נתת לו משפט, ואחרי זה את אומרת: אני בסדר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
הוא קרא לנו "חבורה", יואב.
היו"ר יואב קיש
אז בסדר. "קרא לנו חבורה". אלוהים ישמור.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז אני מגיבה. מותר לי.
היו"ר יואב קיש
אז אני אתחיל לקרוא לסדר. בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
רק שלא יעלה לחץ הדם שלך ביום הולדת.
היו"ר יואב קיש
אפרת, נקראת לסדר פעם ראשונה.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
יש לך פריבילגיה אצל היושב-ראש, קרעי.
היו"ר יואב קיש
ווליד, פעם ראשונה. אפרת, פעם ראשונה. כן, קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. או שבעצם אל תחסכו את הזעקות האלה, כדי שכל הציבור, כל אזרחי ישראל יראו את הצביעות שלכם, את כל מה שעשיתם בשנה וחצי האחרונות, עם רמיסת האופוזיציה כאן, עם מחיקת כל הנהלים. כל התרבות שהייתה כאן בבית הזה אתם מחקתם והרסתם את הכול. אז אתם לא מרגשים אותנו, תמשיכו לזעוק, זה בסדר.

עכשיו לגופו של עניין, טופורובסקי מתלונן על הקמת ועדה, כשהוא לא יודע איזה חוק יהיה שם. אז אי-אפשר לדון בהרכב ועדה, הוא לא יודע. אם זאת תהיה ועדה לחוק מסוים כזה הוא ישים בן אדם כזה, ואחרת לא. עכשיו אני רוצה לשאול, אני מבקש התייחסות של היועצת המשפטית: אם אנחנו נקים ועדה שמיועדת לטפל בכל תיקוני החקיקה העתידיים לקראת הקמת הממשלה, זה שונה מאשר אם נקים ועדה אד-הוק לחוק אחד, ואחר כך יתווספו חוקים, ונגיד שהיא גם מטפלת בחוקים האלה? אני לא חושב שיש הבדל.

אני חושב שיש לוועדה המסדרת סמכות להקים ועדה שתטפל בכל תיקוני החקיקה שיבואו עד להקמת הממשלה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כן, מותר להקים ועדת סל?
היו"ר יואב קיש
עוד מעט תהיי בזכות דיבור.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
קוראים לזה ועדת חוקה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה אחד. ועדה זמנית שתטפל בכל תיקוני החקיקה שיידרשו לקראת הקמת הממשלה. זכותנו לעשות את זה, זכותכם לא להיות מרוצים. ברור לנו שאתם לא מרוצים, לפחות זה קצת מאחד ביניכם, כי ראינו שאתם לא מצליחים להסתדר, אז לפחות זה כן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
ממש אהבה יש ביניכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
אהבה גדולה. הלוואי שתגיעו לקצה קצה של האהבה הזאת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני רואה בתדרוכים.
שלמה קרעי (הליכוד)
נקודה אחרונה, אני רוצה לומר ליבגני: יבגני יושב תחת עבריין מורשע באלימות כנגד ילד בן 13. עבריין מורשע באלימות. איך אתה לא מתבייש לשבת במפלגה של עבריין מורשע באלימות - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
איך אתה לא מתבייש שבמפלגה שלך יש נשיא אנס?
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא כבר לא במפלגה שלי. הוא כבר לא. אתה כן.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה מדבר שטויות.
היו"ר יואב קיש
יבגני, קריאה ראשונה. הוא בזכות דיבור. אתה בקריאה ראשונה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תקרא לי לסדר.
היו"ר יואב קיש
אני קורא לך לסדר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תקרא לי לסדר פעם שלישית. תתבייש לך, מה שאתה מדבר. תתבייש לך. תתבייש.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה שהבוס שלך הוא לא עבריין מורשע גם עכשיו - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
הבוס שלך נאשם בפלילים.
היו"ר יואב קיש
יבגני, אבל הוא בזכות דיבור.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
שלא יפנה אליי. ברגע שהוא פונה אליי, קורא בשם שלי, אני אגיב לו. תגיד לו שלא יפנה אליי.
היו"ר יואב קיש
אז אתה תפריע ואתה תצא.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אז שלא יקרא בשם שלי.
היו"ר יואב קיש
הוא יעשה מה שהוא רוצה בזכות דיבור שלו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא. לא. אם הוא קורא בשם שלי אני אגיב לו. שידבר בכללי על מה שהוא רוצה.
היו"ר יואב קיש
יבגני, לפני רגע אתם דיברתם על שחיתות ועל אלף דברים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
שידבר על מה שהוא רוצה, שלא יקרא בשם שלי.
היו"ר יואב קיש
הוא מדבר על הבוס שלך, הוא לא דיבר עליך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
הוא אמר את השם שלי, מה זה לא דיבר עליי?
היו"ר יואב קיש
בסדר. אתה בקריאה שנייה ואני מבקש ממך להפסיק.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
הוא קרא בשם שלי.
היו"ר יואב קיש
אז גם הוא קרא לך תפסיק עכשיו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אז תגיד לו שלא יקרא בשם שלי.
שלמה קרעי (הליכוד)
וזה שהבוס שלך לא יושב בכלא גם היום זה רק כי המערכת יודעת לאתרג אותו יפה. הסגנית שלו יושבת בכלא עשר שנים והוא אפילו לא נחקר על זה.
גלעד קריב (העבודה)
מנכ"ל הליכוד לשעבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז תחסכו לנו את הצביעות, תחסכו לנו את הזעקות, או שאל תחסכו, כמו שאמרתי. אבל אנחנו באנו לכאן למשול, באנו לעשות לא מה שבא לנו, מה שבא לנו זה מה שהציבור רוצה שנעשה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תפסיק לפטפט, תמשול.
היו"ר יואב קיש
יבגני, עכשיו אתה סתם מפריע. די, אני אוציא אותך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני עוזר לו.
היו"ר יואב קיש
אתה מפריע.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תמשול. תפסיק לקשקש, תמשול.
היו"ר יואב קיש
יבגני, אתה בשנייה כבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
הינה, אתה רואה איך אנחנו מושלים. הציבור רוצה שנעשה את מה שהוא בחר בנו כדי לממש את המדיניות הזו, ואנחנו נעשה את זה אם תרצו או לא תרצו, אם תזעקו או לא תזעקו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
איך אתה מושל? את כל התיקים כבר מכרתם. לא נשאר לכם כלום.
היו"ר יואב קיש
מירב, את בקריאה ראשונה. אל תפריעי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
רק הגעתי.
היו"ר יואב קיש
נכון, כי את מפריעה, רק הגעת והפרעת.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מה כבר מפריעה, אסור - - -
היו"ר יואב קיש
אסור להפריע עכשיו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אתה היית מעיר כל הזמן.
היו"ר יואב קיש
מירב, את בקריאה ראשונה. אל תפריעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
נקים כאן את הממשלה הטובה ביותר. ולכם יהיה רק מה ללמוד מהממשלה החדשה שנקים.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
דיקטטורה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
בוקר טוב, מזל טוב, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יואב קיש
תודה.
גלעד קריב (העבודה)
בקצרה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
הכי כיף שאתה אומר שזה בקצרה, אני חייבת להגיד.
גלעד קריב (העבודה)
כי זה ספתח לדברים ארוכים. אני מבין שעוד תהיה לנו הזדמנות לכל אחת מן הוועדות באופן - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו נגמור את הסבב, נעשה גם התייחסות לוועדות.
גלעד קריב (העבודה)
אני אתחיל ראשית ואומר, שטוב שחבר הכנסת קרעי שיצא הזכיר באמת שי נבחרי ציבור שהורשעו בדין, כי המטרה הרי של כל המהלך הזה, על כל הוועדות, על כל ההצעות, הוא בסופו של דבר למלט נבחר ציבור מאימת הדין. זו הכותרת של כל המהלך הזה.
היו"ר יואב קיש
לא יודע איך הגעת לזה. זה מנותק מהמציאות. אבל זו דעתך.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
השאלה איזה מהם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אפשר להסביר לך.
גלעד קריב (העבודה)
כשנגיע לדבר על הוועדה לשחיתות, הוועדה הזמנית לשחיתות ופגיעה בטוהר מידות - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זאת הוועדה להכשרה לשחיתות.
גלעד קריב (העבודה)
אז נדבר על נבחר הציבור שכבר הורשע בדין פעם אחת - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
פעם שנייה.
גלעד קריב (העבודה)
- - נשא תקופת קלון, הורשע בדין לאחר הקלון, ועכשיו מבקש לשנות - - - אבל זה כשנגיע.
קריאה
פגם שלישית גלידה פיסטוק.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אל תעזרו לו.
גלעד קריב (העבודה)
אבל, חברים, שנייה, אני רק ציינתי שטוב שהזכרנו שיש מערכת משפט במדינת ישראל, וגם נבחרי ציבור מורשעים בדין כשהם עוברים עבירה. אבל כאן אנחנו באמת בראשיתו של עידן, שכל המאמץ כולו, כל מכירת החיסול בהסכמים הקואליציוניים, כל מהלכי החקיקה הם כולם תחת הכותרת של מילוט נבחר ציבור ספציפי מאימת הדין.

אבל מעבר לזה, אני חייב לומר שדי ברור לי מההצעות הללו, או המסר המרכזי בצד מילוט המיועד לראשות הממשלה מאימת הדין, שההצעה הזאת מלמדת עד כמה מרכיבי הקואליציה העתידית לא קונים מילה של אותו נבחר ציבור. הרי מה משותף לרוב הוועדות כאן? אמירה של השותפים הקואליציוניים שלכם: אנחנו לא סומכים עליכם.
היו"ר יואב קיש
איך הגעת לזה?
גלעד קריב (העבודה)
אני אסביר.
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה שתסביר. עזוב. אני רוצה שתשלים. אנחנו נגיע לוועדות - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אפשר לצטט.
גלעד קריב (העבודה)
לא צריך לצטט.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
"שקרן בן שקרן".
היו"ר יואב קיש
דקה, כי עוד לא התחלנו אפילו את הוועדות. דקה ולסיים.
גלעד קריב (העבודה)
מה המשמעות שבאים מרכיבי הקואליציה – הקואליציה ההומוגנית הזו שאתם מדברים עליה – ואומרים: אם לא נשנה חוקי יסוד כדי שנוכל למנות את השר כבר בעת השבעת הממשלה? מה זה אומר? מה זה אומר שהשר המיועד לביטחון לאומי אומר: אם לא תשנו את פקודת המשטרה ביום הראשון אני לא נכנס לתפקיד?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הוא אומר: אני לא מאמין.
גלעד קריב (העבודה)
הם לא מאמינים לכם, הם יודעים שנתניהו ידוע בשקריו, ידוע בכזביו, ידוע כאדם שאי-אפשר לסמוך על מילתו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
הם אומרים את זה.
גלעד קריב (העבודה)
אני למדתי את זה בחתימה שלו על מתווה הכותל, אבל אין פה מפלגה אחת שלא יודעת - -
היו"ר יואב קיש
נא לסיים.
גלעד קריב (העבודה)
- - שהאדם הזה, אי-אפשר לסמוך על מילה אחת שלו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אי-אפשר לתת בו אמון?
גלעד קריב (העבודה)
וכל המהלכים הללו רק מקרינים על זה שאתם קואליציה שאין בבסיסה אמון, אין בבסיסה כבוד הדדי, וכולם יודעים שנתניהו יכול לשקר להם בכל רגע נתון. וזה כל המהלך.
היו"ר יואב קיש
טוב, תודה רבה על הדברים. שמענו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כשהמדינה אומרת - - -
היו"ר יואב קיש
בועז, אתה בקריאה ראשונה, אתה מפריע לו עכשיו. אתה לא בזכות דיבור, אל תתפרץ.
גלעד קריב (העבודה)
קואליציה של שקרנים שלא מאמינים אחד לשני. זו הממשלה - - -
היו"ר יואב קיש
תודה. אפרת רייטן, בבקשה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
תודה רבה, היושב-ראש, אני כמובן מצטרפת ליום הולדתך. אני רוצה להגיד: אני באמת מרגישה שאני צריכה אחרי שאני יוצאת מכאן לשטוף את הידיים שלי בליזול. אומרת את זה בצורה חד משמעית.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
רגע, למי שלא שירת בצבא תגידי מה זה ליזול.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
בחומר חיטוי מהרמה הכי הכי גבוהה.
גלעד קריב (העבודה)
זה גם קשור למטרה, שנבחרי ציבור לא יריחו ריח של ליזול.
היו"ר יואב קיש
אפרת, אני מזכיר לך שדיברנו על "חבורה", הזדעקת והפרעת לשלמה. אז בואי, עם כל הכבוד.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא אמרתי "חבורה". אני רוצה לומר לך.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, דברי לעניין.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה לעניין מאוד. סליחה, כל זמן שעוד לא ביטלתם את חופש הביטוי, אז תן לי להגיד את מה שאני רוצה. אם תבטלו – סבבה, אז תכניסו אותי - - -
היו"ר יואב קיש
בבקשה, אמרתי לך שאני מקשיב, אני רק מזכיר לך, שאת הפרעת לשלמה כשהוא אמר "חבורה". אז עכשיו התחלת עם "ליזול". בבקשה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז הפרעת לי בחזרה? אין בעיה. אז זה מה שאני מרגישה. וזאת הייתה בהחלט הדוגמה הטובה ביותר לתחושה שבה אתם מבקשים מאיתנו להתכופף לצעדים אנטי דמוקרטיים ומושחתים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. לא רק התקדימים, לא רק שינוי סדרי שלטון ומשטר פה במדינת ישראל, אלא פשוט לבוא לאזרחי ישראל ולהגיד: חברים, אנחנו מכשירים את המושחתים. כל מה שאמרנו כל החיים לגבי חוקים פרסונליים, שאוי ואבוי, לכנסת ישראל אסור לחוקק חוקים פרסונליים – הינה אנחנו משתפים פעולה עם חוקים פרסונליים, ועוד כאלה שברור לכל משפטן שנה א', שהוא יודע בדיוק מה אומר החוק הזה. הוא יודע בדיוק. לכן גם חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה הייתה קצרה ולעניין. היא לא המציאה שום דבר, היא חזרה על מושכלות יסוד שכל משפטן יודע ומבין בדיוק למה הכוונה.
היו"ר יואב קיש
תשמרו את ההתייחסות הפרטנית לוועדות, נעשה סיבוב על הוועדות.
מירב בן ארי (יש עתיד)
זכור לי לילות שלמים - - -
היו"ר יואב קיש
דיברנו על הכללי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
סליחה, אני לא סיימתי.
היו"ר יואב קיש
אז נא לסיים.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני לא רואה שאתה הופך לי את השעון.
היו"ר יואב קיש
את רוצה? אני אתחיל להפוך שעון, זה יהיה הרבה יותר קצר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא.

ולכן אני אומרת שהדבר פה הוא הכשרה לא רק של שחיתות, אלא לעשות כאן כמה וכמה צעדים איומים: א' לנסות ולרסק פה כל זכות בסיסית שיש לאופוזיציה, אפילו להחליט על עצמה אתם לא נותנים. אתם קבעתם, אתם הודעתם ברגע האחרון. אותנו בכלל לא השארתם כאן באף ועדה, ואתם יודעים שזה לא תקין, אתם יודעים שזה לא לעניין. אתם לא תחליטו לא עלינו ולא על אחרים, כי זה לבוא ולעשות - - -
היו"ר יואב קיש
אז מה את מציעה? להסיר את מי?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
קודם כול אני שמה את הדברים. זה דבר ראשון, לא לפגוע כאן בזכויות. לא להכשיר פה מושחתים.
היו"ר יואב קיש
טוב, תודה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אחרון. ולא לעשות כאן תקדימים משפטיים כאלה בתוך ועדת הכנסת. ואני יודעת שיש לכם ביקורת על מה שהיה שנה שעברה, וחלקה, אני רוצה לומר לכם, מוצדקת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
נו, היה שווה שתהיו באופוזיציה רק בשביל זה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא נכון, גם אמרנו את זה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני יודע.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
ואני רוצה לשמוע את ארבל. אני רוצה לשמוע אותה נותנת הכשר לכל מה שקורה כאן עכשיו, כי הדברים האלה, הפרוטוקול הזה כן יעמוד בבית משפט, כי אין סיכוי שאנחנו נעבור לסדר-היום על הדברים האלה.
היו"ר יואב קיש
טוב, תודה רבה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל שוב, אני מייעצת לך, כוכבית, לענות כמו שצריך, כי אחרת יפטרו אותך. את מבינה שיש פה יועצים משפטיים - - -
היו"ר יואב קיש
את מאיימת על היועצת המשפטית?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, אני מסבירה לה את דברי ההסבר.
היו"ר יואב קיש
לא, כי נראה לי שאת מאיימת עליה. תודה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, חס וחלילה, אני לא מאיימת. דברי ההסבר של החוק. הינה, יהיה כתוב את זה בפרוטוקול.
היו"ר יואב קיש
זה לא היה איום, ארבל. היא לא איימה שהיא תפטר אותך. תודה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. דרך אגב, הערת ביניים, הוא לא הפריע לאף אחד, אני מבקש לא להפריע לו. מי שיפריע, אני אוציא, ואני בקריאות, יבגני בשנייה ואת בראשונה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
לכבוד היום-הולדת שלך אני לא מפריעה עכשיו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
חבל שגלעד הלך, כי אני חושב שמה שגלעד אמר באמת דרש התייחסות, בייחוד לאור האמון הרב שנכח בקואליציה הקודמת, ובאחד החוקים הראשונים שהוא חוקק בוועדת החוקה, שאגב אם מדברים על רמיסת האופוזיציה, ייצרו בה רוב מלאכותי אפילו גדול יותר, קואליציה שהממשלה שלה הושבעה עם 60 חברי כנסת קיבלה יתרון של שני ח"כים בוועדת החוקה.
היו"ר יואב קיש
טוב, עוד יהיה לנו על זה הרבה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אם מדברים על חלוקה במפלגת הליכוד. אני חייב לומר שבעיניי, אני רוצה למתוח עליך ביקורת, יואב. אנחנו חברים, אני אוהב אותך ויום הולדת וזה, אבל אתה הרבה יותר מדי נדיב עם האופוזיציה.
היו"ר יואב קיש
אני חושב שאתה צודק.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אם אתה היית מתנהג כלפיהם בצורה שבה הם התנהגו כלפיכם – כמפלגת הליכוד עכשיו, אני לא מדבר אפילו על זה – ספציפית הליכוד - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
במה הוא נדיב? לא שמתי לב פה למשהו מיוחד.
היו"ר יואב קיש
הוא צודק במאה אחוז. אני אסביר לך אחר כך. אני אגיד לך במה, בהרכבי הוועדות אני סופר נדיב.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אה, בזה.
היו"ר יואב קיש
כן, סופר נדיב. אתם דרסתם בלי להתבלבל. אבל דרך אגב, זה נכון לעכשיו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אולי הוא יקבל את הביקורת שלי, מירב, אל תפריעי.
היו"ר יואב קיש
אולי שמחה ישכנע אותי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
המציאו כאן ועדה, ברור שהוא ייתן לנו מקומות. מזכיר את עליזה בארץ הפלאות.
היו"ר יואב קיש
טוב, אני מצטער שפה התנהל הדיון - - - אבל נא להתייחס.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז אני באמת בא אליך בטענות, אתה נדיב אליהם הרבה יותר מדי. בוועדה שתיקנה את חוק-יסוד: הממשלה, לצורך האמון הרב שנכח בקואליציה הקודמת, שהם אפילו תיקנו במיוחד את החוק, שאם לא יעבור תקציב, אז יהיה חילופים. כלומר, הם כל כך לא סמכו אחד על השני, שאפילו הם טוענים שאסור לסמוך על בנימין נתניהו כראש ממשלה, אז את החורים שנשארו הם סתמו, כי לא היה להם אמון זה בזה.
היו"ר יואב קיש
זה היה לפני הקמת הממשלה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כנראה שיאיר לפיד לא סמך על בנט, ובנט לא סמך יאיר לפיד.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, כי בצלאל סומך על ביבי.
היו"ר יואב קיש
אם תיקנו את זה, אבל לא לפני.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
והעבודה לא סמכה על אף אחד אחר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
נכון, זה לא היה לפני הקמת הממשלה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
האמון המדהים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
דאגו היטב, ואפילו צמצמו את הרוב.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
הם סומכים אחד על השני כי דרעי נתן את הערבות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ובוועדת החוקה, שחוקקה את אותו חוק, אז למפלגת הליכוד, המפלגה הגדולה בכנסת, למיטב זכרוני נתנו פחות נציגים מאשר למפלגה של - - -
היו"ר יואב קיש
אותו דבר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מיכל, מצטער, למפלגה שלך אז, למפלגה שלך עכשיו.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
לא הייתי במפלגה שלהם אף פעם.
היו"ר יואב קיש
לא, זה היה תקווה חדשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תקווה חדשה, כן. השאריות. אז אני כבר לא עוקב מי אצל מי. אבל תקווה חדשה, שהיו לה שישה מנדטים, קיבלה יותר נציגים מאשר הליכוד, כי זה היה מאוד מאוד הוגן.
היו"ר יואב קיש
עם 30.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז אני רוצה לבוא אליך באמת בטענות, יואב: אתה הרבה יותר מדי נדיב.
היו"ר יואב קיש
אני חושב שאתה צודק, ואני אקח את זה לתשומת ליבי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
תהיה אכזר יותר. תרמוס.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זה לא מהות הישיבה. תסכים איתי שלא על זה מדובר.
היו"ר יואב קיש
אני חייב לקחת את זה לתשומת ליבי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני לא מצליח להבין מדוע אתה כה נדיב כלפי האופוזיציה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה, שמחה. ביקורת חשובה, ואני בהחלט אקח את זה לתשומת ליבי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מאוד חשובה. דברי טעם אמרת, שמחה.
היו"ר יואב קיש
קודם כול אני שמח לראות פה את חבר הכנסת גדי איזנקוט. עוד לא יצא לי עוד לנהל ועדה כשאתה פה, אז ברוך הבא. מתן כהנא, בבקשה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לדעתי היית חבר בוועדת החוץ והביטחון כשגדי - - -
היו"ר יואב קיש
אבל הוא לא היה כחבר כנסת.
מירב בן ארי (יש עתיד)
היית איתי.
היו"ר יואב קיש
אבל הוא לא בא כחבר כנסת.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
על כל דבר יש לך מה להגיד.
היו"ר יואב קיש
אני מברך אותו שהוא בא כחבר כנסת לוועדה, אני רואה פה פעם ראשונה וזהו.
שלמה קרעי (הליכוד)
נקווה שהאופוזיציה תלמד לבוא לעבוד - - -
היו"ר יואב קיש
בחוץ וביטחון נפגשתי איתו הרבה פעמים. כן.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אדוני יושב-ראש הוועדה, ראשית מזל טוב ליום הולדתך. שנית, אני אומר הדברים בעיקר כדי שארבל והייעוץ המשפטי ישמעו ושזה יהיה לפרוטוקול. עמדת המחנה הממלכתי שהדיון הזה הוא מיותר לחלוטין, כי כל עוד אין הצעת חוק ואין הצעת חוק עם פ', אז כל הדיון הזה מיותר. וכשתהיה הצעת חוק עם פ', הצעת חוק רלוונטית, אנחנו נדרוש דיון מהותי בוועדה שוב, כדי להחליט לאיזה ועדה זה הולך, ואין שום עניין בלהקים ועדה. זה כמו שאמר פה בועז, תעשה דיון כמה שאתה רוצה. זה דיון מיותר לחלוטין.
היו"ר יואב קיש
אתה חוזר על דבריו? מאה אחוז.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
נשמח לשמוע אחר כך את ארבל. לגבי ההצעה - - -
היו"ר יואב קיש
אז חכה, נדבר ספציפית.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני רק אומר לך, אני פשוט תכף אצטרך ללכת. לדעתי זה הקרנף בגובה נמוך שמכניסים בהצגת מתארים, אתם לא באמת מתכוונים שזה יקרה, אתה הרי מתכוון תכף להוציא את זה.
היו"ר יואב קיש
על איזה ועדה אתה מדבר?
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
הוועדה הזמנית לקליטה ועלייה.
היו"ר יואב קיש
אני לא רואה אי זה משהו שמצדיק עכשיו ועדה זמנית.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כמה עולים מגיעים עכשיו? יש משהו שאנחנו לא יודעים?
היו"ר יואב קיש
אני חייב לומר, שאם אני אשמע מהאופוזיציה שיש התנגדות גורפת, כי אנחנו הצענו את זה - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
למה אתה מקים ועדה - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מה קרה? יש איזו עלייה מרוסיה הגדולה שמגיעה?
היו"ר יואב קיש
הינה אני מסביר לכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
בעקבות התחקיר שפורסם - - -
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, אני לא יודע אם אני צריך להסביר את זה, כי אם אני לוקח לתשומת ליבי את מה שאמר שמחה, אז אני צריך לעשות חשיבה נוספת.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, אתה לא חייב לו. תהיה אתה, אל תהיה שמחה.
היו"ר יואב קיש
האירוע הוא כזה: אנחנו חשבנו, למרות שאנחנו לא חייבים, יבגני, בניגוד למה שאתה אומר, אנחנו מקימים מספר ועדות זמניות, חשבנו להקים גם ועדה זמנית שתהיה בראשות האופוזיציה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל למה זו?
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, זו הצעה. קודם כול אם לא רוצים אותה אפשר להוריד אותה מסדר-היום.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא - - -
היו"ר יואב קיש
הינה, הוא אומר שהוא רוצה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא אמרתי שלא רוצים, שאלנו שאלה: למה - - -
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, יכול להיות שאפשר גם לחכות ונעשה דיון, ויכול להיות שאולי ועדה למדע אם אתם תגידו - - - אז זה לשאלה שלך.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
רק הצדקת את מה שאמרתי. זה הקרנף בגובה נמוך שעושים בהצגת מתארים, כדי שאחר כך יהיה לך מה להוריד - - -
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך שזו כוונתנו. אם האופוזיציה תגידי: אנחנו לא רוצים, אז מי אנחנו?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה מציע אתה לאופוזיציה בלי התניות, נכון?
היו"ר יואב קיש
בלי התניות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
קרנף בגובה נמוך.
היו"ר יואב קיש
לדעתי אתה הפלת אותה פעם.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
כל מה שהיה בסביבה אני הפלתי.
היו"ר יואב קיש
לא, יש דברים כאלה שלא כדאי להפיל.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
והדבר השלישי, אני לא כל כך מבין את הרצון שלכם בלבקש הארכת זמן להקמת הממשלה. תגידו: עלה בידי, או שלא עלה בידכם. אבל אם עלה בידכם, ואתם סגורים כבר על האיושים של כל השרים, כל התיקים שחתכתם, פיצלתם, אז בואו תגידו - - -
היו"ר יואב קיש
אז בוא אני אסביר לך. אני מופתע - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
תביאו מחר את מינוי היושב-ראש, ואולי נעשה את זה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
למה שנביא לכם את מינוי היושב-ראש?
שלמה קרעי (הליכוד)
כי זו הדמוקרטיה, מירב.
מירב בן ארי (יש עתיד)
איזה דמוקרטיה?
שלמה קרעי (הליכוד)
כי העם בחר בממשלה חדשה, הוא רוצה יושב-ראש כנסת חדש. הוא לא רוצה בריונים במליאת הכנסת.
היו"ר יואב קיש
חד משמעית.
מירב בן ארי (יש עתיד)
הדמוקרט הגדול - - -
היו"ר יואב קיש
מתן, תראה את הצביעות שלכם. מצד אחד אתה אומר: מה אתם צריכים זמן? מצד שני מיקי דוחה בשבוע את כל לוחות הזמנים. אז עזוב, בוא לא ניכנס לזה. יש לנו עוד הסכמים - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
קיבל הודעה - - -
היו"ר יואב קיש
היה אפשר לעשות את זה מחר, עם כל הכבוד. יש מחר גם דיון על סגנים, יש נוכחות מלאה. היה אפשר לעשות את זה מחר. אתה יודע מה? עכשיו אני פונה אליך, תפנה למיקי שיעשה את זה מחר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
למה? ממש לא. ממש לא.
היו"ר יואב קיש
כן, שלפיד ייתן לו הוראה, כמו שהוא נותן לו תמיד הוראות, ושיעשה את זה מחר. ותפסיקו להיות צבועים. מדבר איתי מתן על זמן, כשאתם מושכים פה שבוע, מבזבזים לעם ישראל סתם זמן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אנחנו צבועים?
מירב בן ארי (יש עתיד)
אנחנו נגד. למה שנשכנע אותו? כולנו נגד. כמה שיותר - - -
היו"ר יואב קיש
אז זו התשובה שלי לשאלה שלך, מתן כהנא. את רק מפריעה, מירב.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני מפריעה? תיתן לי זכות דיבור, אני מחכה כבר הרבה זמן.
היו"ר יואב קיש
כן, את מפריעה, תקבלי עוד מעט. מיכל, בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
שאלו כאן כמה פעמים, למה אנחנו מקימים ועדה על חוק בלי פ', על כל מיני דברי הסבר. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה: כנראה שכן היה רצון לנסות להעביר חקיקה בצורה שהיא לא נכונה, שהיא בלתי אפשרית, רצו להתחיל לזרות בעיני הציבור, שזה לגיטימי לתת ולעשות הליכים עוד לפני הרכבת ממשלה. הסיבה האמיתית בסופו של דבר היא שזאת ממשלה שהולכת לתת חוק לכל ח"כ. אני לא יודעת מה אתה ביקשת, קיש, אבל חוק לכל ח"כ. יש חוק למורשע בפלילים.
שלמה קרעי (הליכוד)
רעיון. תרשום את הרעיונות.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
שלמה, לשם שינוי אני לא הפרעתי לך כשדיברת, ותאמין לי שהתאפקתי.
היו"ר יואב קיש
מיכל, הוא לא הפריע לך. בבקשה. אבל יש לך שלוש דקות.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
יש חוק למורשע בפלילים שגנב מהציבור פעם ראשונה, פעם שנייה, ועכשיו בוא נראה מה יהיה בפעם השלישית. אחר כך יש חוק להומופוב שוביניסט, שיהיה שר חינוך בפועל. אחר כך נותנים עוד חוק לבן אדם שכמעט לא עשה צבא, אבל בוא ניתן לו סמכויות של צה"ל. יש חוק לכל ח"כ.

אבל בסוף הסיבה שאתם עושים את כל הדברים האלה עוד לפני הרכבת ממשלה היא בגלל שאתם חלשים וסחיטים, כי אם אתם לא תשלמו במזומן עכשיו לשותפות הקואליציוניות שלכם לא תהיה לכם ממשלה, וזאת האמת. הערבויות של דרעי כבר לא עובדות לאף אחד, אף אחד כאן לא מאמין לאף אחד.
שלמה קרעי (הליכוד)
כמה זה בדולרים 53 מיליארד?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
כולם יודעים שיושב-ראש המפלגה שלכם הוא שקרן, חלש וסחיט, ולכן הוא רוצה להעביר את הדברים האלה לפני הרכבת הממשלה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כי אף אחד לא מאמין לו.
שלמה קרעי (הליכוד)
מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
כי הוא חייב לשלם במזומן, כי ככה נראה ראש ממשלה בן ערובה – סחיט. אז אנחנו נשתדל לא לתת לכם לשלם במזומן, ולא לעשות שטויות על חשבון הציבור. איך אמרת? למען עם ישראל.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. מירב, בבקשה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
תודה, אדוני. מזל טוב ליום ההולדת שלך.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני יודעת שאנחנו נתייחס לגופו של עניין כשגם יגיעו הוועדות.
היו"ר יואב קיש
לא, עכשיו יש דיון, אחרי זה לגופו של עניין.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אל תדאג, אני גם אתייחס כשתגיע הוועדה.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. אז נצביע.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אחד זה על הוועדה של הכשרת העבריין, שזו הוועדה, שאיך קראתם לה? חקיקה לקראת – שני חוקים, אחד להכשיר עבריין שהורשע בפלילים, ורק בגלל שהוא קיבל מאסר על תנאי זו הסיבה היחידה - - -
היו"ר יואב קיש
יש לך דברי הסבר מלאים, את יכולה לקרוא אותם ולהבין בדיוק את מטרת החוק, למרות שהוועדה כשלעצמה לא קשורה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
תחסוך לי את זה.
היו"ר יואב קיש
אה, אני אחסוך לך, בסדר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אתה הולך להכשיר בן אדם שקיבל פשוט מאסר על תנאי - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
מי זה, רם בן ברק, עם ה-4 מיליון שהוא לקח, שמבקר המדינה כתב עליו שהם רימו את המשטרה וניסו לקחת 50 מיליון? על מי את מדברת?
מירב בן ארי (יש עתיד)
אתה אל תדבר על רם בן ברק, כי בניגוד לחברים שלך הוא לא עבריין כמוהם. הוא היה סגן ראש המוסד כשאתה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
על לפיד שניסה עם חוק ישראל היום וקיבל כותרות בכל העיתונים, סיקור אוהד? על מי אתם מדברים? מי העבריינים כאן?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
חסר? תבחר. תעשה אן דן דינו.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
זה שישב בכלא, קרעי. זה שיש נגדו כתבי אישום פליליים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני מסתדרת, תודה. אל תעזרי לי.
היו"ר יואב קיש
אם את רוצה שאני אקרא למיכל שיר קריאה ראשונה תגידי לי.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה תהנה מזה, נכון?
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, אני לא רוצה. יש לנו תקשורת טובה. דבר שני, חוץ מהחוק היחיד שמכשיר את אותו עבריין, החוק השני בא לרסק את המשטרה. למה אני אומרת את זה?
היו"ר יואב קיש
למה את אומרת את זה?
מירב בן ארי (יש עתיד)
כי הרי אם השר לביטחון – איך זה נקרא? – לאומי? יהודי? היה יושב עם צמרת המשטרה – הוא כרגע לא יכול לשבת כי הוא עדיין לא שר, אבל לפני שהוא מגיש את החוק היה יושב עם צמרת המשטרה ושואל: מה באמת הבעיות הגדולות של המשטרה? הרי למה בעצם הם זכו במנדטים שהם זכו? בגלל המשילות. עכשיו, מי בעצם משכין משילות? צה"ל והמשטרה. את צה"ל אני אשים בצד, אני מניחה שגדי יתייחס לזה, אני אדבר על המשטרה. אם אתה רוצה להגביר משילות, שב עם המשטרה. מה עשית? אתה רוצה להביא חוק שכל כולו לרוקן את הסמכויות של המשטרה, לקחת את תקציב המשטרה, מה שבחיים לא קרה, וכל זה אתם מסכימים.

עכשיו, הינה אני אומרת גם לייעוץ המשפטי, אני מאוד מעריכה את ארבל: כשפקודת המשטרה תגיע - - -
היו"ר יואב קיש
התיקון.
מירב בן ארי (יש עתיד)
הקשקוש הזה. אני מבקשת לקבל חוות דעת מקצועית אמיתית, ואני סומכת עלייך, מה זה היה היסטורית, מה שלא קרה, אני יודעת את זה, כי אתמול גם ישבתי עם צמרת המשטרה, אני יודעת שמעולם לא היה ניסיון כזה.
היו"ר יואב קיש
רגע, איך את ישבת עם צמרת המשטרה בלי שום תפקיד, ואיתמר בן גביר לא יכול לשבת עם צמרת המשטרה?
מירב בן ארי (יש עתיד)
קודם כול אני יו"ר הוועדה לביטחון הפנים לשעבר.
היו"ר יואב קיש
לא, את כלום. את חברת כנסת מירב בן ארי. את לא יו"ר ועדה של כלום. תתעוררו. תתעוררי. את חברת כנסת מירב בן ארי, את לא יו"ר ועדה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אל תעיר אותי, אני לא צריכה את ההערות שלך.
היו"ר יואב קיש
לפני רגע אמרת על איתמר בן גביר שהוא לא יכול לשבת עם המשטרה, ועכשיו את מספרת לנו שאתמול ישבת עם צמרת המשטרה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
הינה אני אומרת. בוודאי. יש שר לביטחון פנים, ואני לא שואלת אותך - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
גם בן גביר לא שואל אותך.
היו"ר יואב קיש
מירב, דקה לסיום.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אה, אתה נדחף לי לדברים.
היו"ר יואב קיש
כן, כי אם את מדברת אליי בחוצפה ואומרת לי: אני לא שואלת אותך, אז יש לך דקה, אני סופר לך. דקה, בבקשה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
בוודאי שזה חוצפה. הינה אני אומרת לך. תקשיב לי שנייה.
היו"ר יואב קיש
כל הזמן הקשבתי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אחד, מותר לי כיו"ר הוועדה לביטחון הפנים לשעבר להיפרד מהמשטרה.
היו"ר יואב קיש
לשעבר?
מירב בן ארי (יש עתיד)
אמרתי לשעבר. אתה יודע מה שי פירון פעם אמר לי במפגש? שלא משנה מה, אף פעם לא ייקחו לו את שר החינוך לשעבר. גם לי אף פעם לא ייקחו את יו"ר הוועדה לביטחון הפנים לשעבר. גם אם תנסו, לא יקרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
את ראויה מאוד לתואר, זה בסדר. עשית עבודה מצוינת.
מירב בן ארי (יש עתיד)
תודה.
אברהם בצלאל (ש"ס)
לשעבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, גם התכוונתי - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, הוא היה איתי בוועדה, ועשיתי עבודה טובה, עם הקואליציה והאופוזיציה. ואתה יודע מה? כל מי שהיה חבר אופוזיציה אצלי בוועדה, מעולם לא רמסתי את הזכויות שלו. ואת זה אתה יכול לשאול את שלמה.
היו"ר יואב קיש
גם לא דיברת בזלזול כמו שדיברת עכשיו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
למי דיברתי בזלזול?
היו"ר יואב קיש
עכשיו אליי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אליך?
היו"ר יואב קיש
כן. בבקשה, חצי דקה לסיום.
מירב בן ארי (יש עתיד)
כי אתה לא נותן לי לדבר, להגיד שהייתי בפרידה, כשמותר להם להיפרד. ודבר השני, אני רוצה להגיד לך, כי הייתי שם: אני רוצה להבין מה המשמעויות למשטרה. האירוע הזה חייב להדהד לציבור, כי אנחנו כל היום מהדהדים לציבור את הנושא של דרעי ואיך אנחנו מכשירים אותו לשר. אני רוצה שגם הציבור ידע מה הנזק, ומה בעצם אנחנו עושים למשטרת ישראל, כשאנחנו מעבירים ומתקנים את פקודת המשטרה לטובת השר לביטחון לאומי? אני רוצה להבין מה בדיוק נגזל מהמשטרה בשביל השר המיועד, שרוצה להגביר משילות ועל הדרך מרסק את המשטרה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כמו הקג"ב, זה יהיה משטרה בניהולו.
שלמה קרעי (הליכוד)
תסביר לטופורובסקי למה היה נחוץ הדיון הזה, כי הינה היא ביקשה עכשיו חוות דעת מארבל, והיא הקדימה - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
כל הזמן ביקשת חוות דעת.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, מצוין.
היו"ר יואב קיש
טוב, חברים, כמה דברים. קודם כול, מירב, אני מצטרף למה שאמרת, שאת ניהלת ועדה בתקופה הקשה של הכנסת הקודמת בצורה הוגנת, מכבדת ומכובדת. מצטרף.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מותר לי גם להיפרד מהמשטרה, אתה יודע. סתם נפלת עליי.
היו"ר יואב קיש
אבל תקשיבי, אני אגיד לך למה נפלתי עלייך. מה השתמע מדברייך? וזה טוב שאת מבהירה את זה עכשיו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
כן. לא עשיתי איתם שיחה - - -
היו"ר יואב קיש
עכשיו את מפריעה לי, לא נותנת לי לדבר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
סליחה.
היו"ר יואב קיש
מה שאני מנסה להגיד לך, שהשתמע מדברייך שני דברים, וטוב שתיקנת אותם. מה השתמע? אמרת שלאיתמר בן גביר אסור לדבר עם המשטרה, ואני אתמול ישבתי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
- - -
היו"ר יואב קיש
תני לי לסיים את דבריי, נו באמת. עכשיו דיברתי שאת רוצה להבהיר ושטוב שהבהרת, אבל תהיי רגע בקשב.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני מקשיבה לך.
היו"ר יואב קיש
יופי. ואני אתמול הייתי עם צמרת המשטרה כאילו בעניין החוק, ודיברתי איתם על זה. אז הבהרת היטב שלא עשית איתם שום דיון משפטי, ובסך הכול נפרדת מהם כיו"ר ועדת הבט"פ לשעבר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
נכון.
היו"ר יואב קיש
אז את מבינה איך זה נשמע כשאמרת את זה בהתחלה. לכן אמרתי לך, ואם לא היית מתפרצת היית מתקנת את דברייך.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אז אני רוצה להגיד לך שאם לא היית מתפרץ לדברים שלי - - -
היו"ר יואב קיש
איך יכולתי?
מירב בן ארי (יש עתיד)
אמבוש.
היו"ר יואב קיש
לא אמבוש. אני מקשיב לך. בניגוד אולי לאחרים פה אני מקשיב לך. ושמעתי מה אמרת על איתמר בן גביר, ואמרת: ואילו אני רק אתמול הייתי – זה היה נשמע - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
הייתי בפרידה כיו"ר הוועדה וזהו.
היו"ר יואב קיש
אז הינה, טוב שהבהרת. ולכן אני אומר לך שכשאני מקשיב לך ואני מתייחס תכבדי את דבריי ותפסיקי לקטוע כל הזמן.
מירב בן ארי (יש עתיד)
ואני רק רציתי להגיד לך, שבזמן שנפלת עליי - - -
היו"ר יואב קיש
לא נפלתי עלייך, עצרתי אותך לתקן - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
רציתי לתקן בעצמי.
היו"ר יואב קיש
אבל זה אתה אומר רק בעקבות הפרשנות לדברים שלה, כי מה הבעיה שחבר כנסת, שהוא מגוף פיקוח על זרועות הביצוע של הממשלה, ייפגש עם מישהו - - -
היו"ר יואב קיש
נכון, אני מסכים איתך. קודם כול אני מקבל לגמרי את מה שאתה אומר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אין בעיה - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, מירב, עכשיו את לא מדברת, אני מדבר. אני מסכים לחלוטין עם דבריו של שלמה קרעי, אני ממש לא מסכים עם האמירה שלך, שחבר הכנסת איתמר בן גביר לא יכול לדבר עם פיקוד המשטרה עכשיו בצורה פורמלית, תחת הערוצים המקובלים, באישור השר. הוא יכול לעשות הכול. ולכן אני לא יודע מה היה או לא היה, בוודאי שהוא צריך לדעתי אפילו לעשות את זה. בוודאי שיש הידברות.

ויותר מזה אני אגיד לך, יהיה פה דיון רציני ומעמיק על תיקון פקודת המשטרה. אני בטוח שאת גם תהיי פה, והוועדה הזו שתוקם תעשה בדיוק את הדברים שאת מדברת עליהם. בדיוק. כולל קציני המשטרה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אז אתה יודע מה? אני סומכת עליך.
היו"ר יואב קיש
רגע, את מפריעה לי. קציני המשטרה יהיו פה, יאמרו את דברם, והאירוע הזה יתנהל בדיוק כפי שהכנסת מחוקקת. תודה. עכשיו מה את רוצה להגיד לי על זה?
מירב בן ארי (יש עתיד)
תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. תודה. אנחנו עוברים לדיון עכשיו על - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
רגע, אבל גדי אולי גם רוצה לדבר.
היו"ר יואב קיש
לא, גדי ירצה לדבר. אני עובר לדיון על הוועדות הספציפיות. אני אתחיל עם הוועדה המשותפת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אי-אפשר קודם כול התייחסות של היועצת המשפטית?
היו"ר יואב קיש
את רוצה עכשיו להתייחס?
ארבל אסטרחן
אני יכולה להתייחס לדברים שנאמרו כאן.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, תתייחסי.
ארבל אסטרחן
יש פה בעצם שלושה סוגים של ועדות בהיבטים שונים. הנושא של הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, לשתי הוועדות הזמניות – כספים וחוץ וביטחון – זה דבר שהתעורר כבר בעבר. הוועדה המסדרת גם בכנסת ה-1 וגם בכנסת ה-22 הקימה ועדה כזאת, כי לפעמים - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אין מחלוקת בעניין הזה. כולנו נצביע - - -
ארבל אסטרחן
אוקיי, אז אם אין מחלוקת לא צריך להרחיב כאן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לדעתי גם אפשר להסביר קצר ולסיים עם זה, להשאיר את זה מאחורינו, כי השאר הם לא דחופים. זה דחוף יחסית, אני הבנתי.
היו"ר יואב קיש
הכול בסדר. אנחנו ננהל את זה – אתה כבר לא יו"ר הקואליציה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לא, רק הצעתי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
- - - לתת רק הצעות ייעול.
היו"ר יואב קיש
תודה על ההצעה. דרך אגב, אני מקבל את הצעתך. אם תרצה לשבת על האיוש ולייצר החלפות שנוחות מכל סיבה לא אכפת לי, אבל צריך להבין שיש מאוד מוגבלות מצד שזה רק חברים קיימים בוועדות. אתה מבין? רק עניין של איזון בין החברות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כן, אני מבין. אתה מדבר על סעיף ג', כן?
היו"ר יואב קיש
אני מדבר על הוועדה המשותפת.
ארבל אסטרחן
זה רק חברים בשתי הוועדות. וגם ההחלטה היא שמית כי זו ועדה חסויה.
קריאה
על תקציב הביטחון?
היו"ר יואב קיש
תקציב הביטחון. וההחלטה היא שמית. הייתה הצעה. אני אומר עוד פעם: אנחנו נשב אחרי זה - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
על זה נצביע.
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שנצביע היום, אולי נצביע מחר, אני אראה איך אנחנו עושים את זה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אין שום בעיה.
ארבל אסטרחן
זה נושא שלא צריך להרחיב עליו.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, שמנו בצד.
ארבל אסטרחן
הוועדה לענייני קליטה – אני חייבת לומר שזה דבר שהוא מאוד חריג. בדרך כלל הוועדה המסדרת לא מקימה ועדות מיוחדות מהסוג הזה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זה לא נכון, היא זמנית.
היו"ר יואב קיש
היא מיוחדת זמנית. היא חייבת להיות מיוחדת.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
למה לא קבוע, דרך אגב?
היו"ר יואב קיש
את הקבועות אני לא מקים עכשיו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אוקיי.
ארבל אסטרחן
זה נכון שלמשל בכנסת ה-23, כאשר הוועדה המסדרת, כזכור, כיהנה תקופה יחסית ארוכה, כן החליטו להקים ועדות מהסוג הזה, זאת אומרת מיוחדות עד להקמת הוועדות. זה היה אז פברואר 2020 בשיא הקורונה, אז אחת הוועדות הייתה על הקורונה. הייתה על היערכות מערכת החינוך לשנת הלימודים הבאה, רווחה ועבודה, ומיגור הפשיעה בחברה הערבית. זה באמת היה דבר חריג, לא חזרו על זה בכנסת הקודמת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כי היינו אחראים.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
אז לא היו חוקים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יואב, לא נתת הסבר מדוע דווקא ועדת הקליטה. אם תגיד שבעקבות גל העלייה וכו' - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
איזה גל עלייה?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יש גל עלייה?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
קודם כול יש גל עלייה. יש אנשים שמחכים לשינוי מעמד.
היו"ר יואב קיש
קודם כול לא כל ועדה ניתן לאופוזיציה, בוא נתחיל מזה. ופה ספציפית אני זוכר בקשות שהיו עוד בכנסת הקודמת, שהנושא הוא דחוף ויש בו בעיות. ארבל, את רוצה עוד להוסיף משהו על הוועדה הזו?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
רגע, היא עוד לא סיימה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אגב, היום הכנסת מציינת את יום העלייה, אז אני מבקש לכבד בכל זאת. מירב, את יודעת שאני חבר שלך ואני מעריך אותך, להגיד: "איזה עלייה"?
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני רק שאלתי. אין בעיה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בשנה האחרונה קלטנו כמעט 70,000 עולים, כשעשרות אלפים עוד מחכים לשינוי מעמד, שברחו מהתופת שם.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אבל צריך להקים את הוועדה הזמנית - - -
היו"ר יואב קיש
אז בוא נעשה ככה, יבגני: אני חייב לומר גם למירב, ואני עוצר אותך רגע, ארבל, כי האירוע הזה, כמו שאמרת, הוא אירוע חריג, והאירוע הזה בא בשביל לאזן הליך שאולי לא היה צריך בכלל להיכנס לאיזון שלו, כי אנחנו מדברים רק על ועדות זמניות. אני גם רואה שחוץ מישראל ביתנו כל שאר סיעות האופוזיציה לא ממש דורשות או רוצות בהקמת הוועדה הזו. ולכן אני כרגע מסיר את זה מסדר-היום, ואם נשמע מישראל ביתנו שהיא הגיעה לאיזשהו סיכום עם האופוזיציה אז אולי נוכל לקדם את זה בהמשך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אמרנו שאנחנו מתנהלים בתוך האופוזיציה, ואנחנו לא ננהל ישירות מגעים כרגע. אם הכוונה שלך הייתה טובה מלכתחילה בשביל לסייע לעולים, אז אני מקבל את זה. אם הכוונה שלך בשביל להכניס טריז בתוך האופוזיציה, לא נקבל את זה. אז אנחנו לא נעשה את זה ישירות מולכם, זה העניין.
היו"ר יואב קיש
אז בוא ניתן את הקרדיט, בשיחה שישבתי עם יריב לוין הוא אמר: אני רוצה לראות שאנחנו פועלים בצורה מאוזנת, וזו הייתה הצעה שלו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אז אל תסיר את זה מסדר-היום.
היו"ר יואב קיש
אני מסיר את זה להיום.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אה, בסדר, אם להיום זה מקובל. אל תסיר את זה כנושא. כנושא זה חשוב, בטח היום העלייה.
היו"ר יואב קיש
אני מתייחס ללו"ז של היום. אנחנו לא נדון בזה היום, אני שם את זה בצד.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בסדר גמור. אז בעצם לא יהיו הצבעות חוץ מהמשותפת. אבל לשאלה לגבי הפ' אפשר להתייחס?
היו"ר יואב קיש
תכף. תן לה. עכשיו היא מגיעה. עברנו אחת, שתיים, עכשיו הגענו - - -
ארבל אסטרחן
רק לגבי העלייה, אני אשלים, כמובן אני לא אומרת שהנושא לא חשוב, פשוט זה לא דבר שהוא מקובל, להקים ועדות זמניות שיהיו אחר כך קבועות, אלא אם יש איזה חוק ספציפי מאוד חשוב, משהו כזה.
היו"ר יואב קיש
או משבר כלשהו שמצדיק. הכול יכול להיות.
ארבל אסטרחן
צריך לקבוע את הסמכויות שלה כמובן.

עכשיו, העניין שחברי הוועדה הצביעו עליו כבעייתי יותר זה הנושא הקמת ועדות מיוחדות לחקיקה שטרם הובאה לכנסת וטרם הונחה על שולחן הכנסת.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מתי פעם הייתה ועדה שהוקמה לפני שהגיעה החקיקה שלה?
היו"ר יואב קיש
היא לא מוקמת, אני לא מצביע היום. אמרתי את זה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
רק כשיגיע הפ'?
היו"ר יואב קיש
כן. הצבעה היום לא תהיה.
ארבל אסטרחן
עצם זה שמקימים ועדה בעניינים שרלוונטיים אחר כך לכינון הממשלה, שהוועדה המסדרת מקימה ועדה מיוחדת לחקיקה כזאת, זה גם דברים שכבר קרו. בכנסת ה-21 הקימו ועדה לתיקון חוק-יסוד: הממשלה על ביטול המגבלה על מספר השרים. הייתה ועדה מיוחדת להצעת חוק על ממשלת חילופין, גם תיקון לחוק-יסוד: הממשלה. זאת אומרת, זה שאם יהיו הצעות חוק כאלה הם יעברו לוועדה מיוחדת בטרם יוקמו הוועדות הקבועות, זה לא דבר בעייתי.
קריאה
למה לא חוקה אבל?
ארבל אסטרחן
כי אין עדיין ועדת חוקה.
קריאה
זמנית אי-אפשר?
ארבל אסטרחן
כמו שאמרתי, לא נהוג להקים ועדות - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
היא לא אוהבת להקים זמניות.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
אנחנו כייעוץ משפטי היינו מעדיפים שלא יוקמו בשלב הזה ועדות קבועות שלא במסגרת הכוללת של כלל הוועדות, כיוון שאם תוקם ועדה אחת בודדת אז אי-אפשר יהיה לראות את כלל ההרכב הסיעתי, ובעינינו נכון יותר שהוועדות הקבועות יוקמו במקשה אחת, תוך הידברות - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כשחוקים יקבלו פ' אז אתה לא תחסוך דיון?
היו"ר יואב קיש
אני בוודאי אחסוך דיון, אני אביא את זה להצבעה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אוה, זו גם שאלה משפטית.
היו"ר יואב קיש
אם נצטרך – ופה זה לא משפטית, פה אתה פונה אליי – אם נראה שיש צורך לעשות דיון בשביל טיפה יותר לחדד דברים, נעשה. אנחנו יודעים בדיוק מה שתי הוועדות האלה הולכות לעשות, דיברנו על זה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, אני רוצה התייחסות משפטית.
היו"ר יואב קיש
רגע, יבגני, ההתייחסות תהיה כשיהיה דיון הבא על הקמת הוועדות, לא עכשיו. אני רוצה לומר לך בצורה מאוד ברורה: הדיון על מה החוק וכאלה לא מתבצע בוועדה המסדרת. הוועדה המסדרת מסתכלת על המעטפת ולאן מעבירים. הדיון על החוק עצמו ועל המהות מתבצע בוועדה עצמה. הערות טובות ששמענו ממירב קודם על נושא תיקון פקודת המשטרה יתבצעו בוועדה שתוקם לתיקון חוק פקודת המשטרה. אז לא צריך להיכנס לעומק בזה, את התשובה לאירוע הזה נעשה בהצבעה ביום שנחליט להצביע.
ארבל אסטרחן
אבל צריך לומר, ככלל ועדת הכנסת, כפי שידוע לכל מי שיושב כאן, לא דנה בקביעת ועדה על הצעת חוק שטרם עברה אליה לקביעת ועדה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אז בעצם הקמת ועדה שתקום לנושא של חקיקה היא למעשה תחליף את ועדת החוקה, אפשר להגיד ככה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
שאז יש לה סמכויות נרחבות.
היו"ר יואב קיש
תלוי איזה חוק.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, החוק שאתה כרגע.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יהיו לה את הסמכויות של ועדת החוקה?
היו"ר יואב קיש
מה שאני מציע, ארבל: נעצור רגע.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
זאת תהיה ועדה לעניין מסוים, שתדון בהצעה מסוימת.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
רק לנושא החוק הזה?
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
נכון.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יהיו לה את הסמכויות של ועדת החוקה?
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
לא.
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שהוועדה המסדרת אז תחליט שהיא מעבירה עוד דברים. זו החלטה נוספת. זה לא קשור.
ארבל אסטרחן
זו ועדה לדיון בחוק - - -
היו"ר יואב קיש
מירב, את ממהרת או שאת נשארת פה?
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, אני כאן.
היו"ר יואב קיש
כי אני רוצה להתחיל את הדיון הפרטני בשתי הוועדות. אני מציע שנתחיל דווקא אולי - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בגלל הייעוץ המשפטי אני רוצה לשאול: הדיון הזה על הוועדות הזמניות - - -
היו"ר יואב קיש
אבל על זה אמרתי אני אתן תשובה בדיון הבא, כאני ארצה לעבור להצבעה, שמה ניתן את התשובה, לא עכשיו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז איך נקבל החלטה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אז אנחנו נרצה עוד דיון.
היו"ר יואב קיש
תרצו עוד דיון. ברור. אין בעיה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אז על מה הדיון עכשיו?
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
הדיון הבא יתחיל בחוות דעת משפטית?
היו"ר יואב קיש
לא. יכול להיות שלא יהיה דיון הבא ולא תהיה ממשלה – בוא, עזוב, אני יודע שזה מה שאתם רוצים.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל בוא נתקדם, אני מנסה להבין.
היו"ר יואב קיש
אז הינה, אנחנו מתקדמים עכשיו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, בהבנה.
היו"ר יואב קיש
אז התקדמנו. הבנו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא הבנו.
היו"ר יואב קיש
אם יהיה עוד זמן בסוף הדיון אני אתן לה, אם היא תרצה - - -
קריאה
אבל לא הבנו.
היו"ר יואב קיש
טוב מאוד.
קריאה
זה לא טוב.
היו"ר יואב קיש
זה טוב מאוד, כי ארבל תתייחס בסוף, אחרי הדיון הזה, לשאלה העקרונית שהעליתם. כרגע אני רוצה להמשיך את הדיון.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אתה מסכים שזה אופציה שכל הדיון הזה מיותר?
היו"ר יואב קיש
אני לא אמנע ממך להגיש כל טענה שאתה רוצה מתי שאתה רוצה. זו אופציה. חשוב לי להתייחס דווקא פה, אפרת, כשהגעת. בשתי הוועדות לצערי לסיעת העבודה אין ייצוג.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יש פה שתיים או שלוש?
היו"ר יואב קיש
דיברנו כרגע על שתיים. שמנו את ענייני קליטה בצד. משותפת – דיברנו עליה. ואנחנו מדברים על שתי הוועדות האלה. דווקא נלך לייצוג היותר-גדול, לוועדה המיוחדת לדיון בחקיקה לקראת כינון הממשלה, זה תשע קואליציה, שמונה אופוזיציה. אני לא אעבור דווקא על הצד של הקואליציה, את הבעיות של הקואליציה נפתור לבד ונשים את זה בצד. אבל באופוזיציה, כשאתם בשמונה חברים, אני אומר עוד פעם: יש את הנושא של איזון בין סיעה גדולה והאופן היחסי שהיא מקבלת בתוך - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
על איזה ועדה אנחנו מדברים?
היו"ר יואב קיש
על הוועדה לדיון בחקיקה לקראת כינון ממשלה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
חוקה זמנית.
היו"ר יואב קיש
הגדולה של תשע-שמונה. שמונה אופוזיציה מתחלקים לפי הצעתנו – ואם תרצו הצעה אחרת אז אני בהחלט מוכן לשמוע – סיעת יש עתיד שלושה חברים, מחנה ממלכתי שני חברים, זה חמש ביחד, ואז אחד לביתנו, רע"מ וחד"ש-תע"ל. זה מביא לשמונה. עכשיו, אם מחנה ממלכתי או יש עתיד מוכנים לוותר על מקום - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, אני לא רוצה שיוותרו. תעלו בעוד אחד.
היו"ר יואב קיש
את רוצה תשע-תשע? לא יהיה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז בעוד אחד.
ארבל אסטרחן
אי-אפשר עשר-תשע.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
אי-אפשר. יש מגבלה של 17 חברים. זה העניין.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כמה זה עכשיו?
מירב בן ארי (יש עתיד)
- - - את יכולה לבוא ולא להצביע.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מירב, אבל תודה. רגע, אבל את מייצגת את הסיעה שלי?
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז תודה. לא שמעתי את שגית.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
יש מגבלה של חברים בוועדה. זה העניין.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
וכמה יש עכשיו?
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
17.
היו"ר יואב קיש
17. ולא יהיה יותר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
ו-17 זה הטופ?
היו"ר יואב קיש
זה המקסימום.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אנחנו כמובן נתנגד לזה.
היו"ר יואב קיש
אז יש פה הצעה. הינה, המחנה הממלכתי, מתן וגדי, וגם יש עתיד, אני פונה אליכם, אם אתם תהיו מוכנים - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
די, אנחנו כבר ויתרנו עכשיו - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אין בעיה, מירב. אני אדבר רק עם בועז. אם את לא רוצה זה בסדר גמור. אני גם יכולה ללכת ולהשאיר את זה לבועז פה לנהל את הדבר הזה בלעדיי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני לא יודע להגיד מה החברים.
היו"ר יואב קיש
אז הקראתי את רשימת החברים, את המבנה - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני לא יודע על מה הוועדה הולכת לדון. אני רוצה לתת דוגמה בשביל שתבין מהותית למה אני מתכוון. אם נגיד יהיה משהו שריכז כיו"ר ועדת החוקה היוצא חבר הכנסת גלעד קריב, ועכשיו נגיד: הוועדה הזאת הולכת לדון בחוק שזה משהו שהוא משהו בהתמקצעות שלו. אז יכול להיות שאנחנו כאופוזיציה נרצה שהוא יהיה וננסה לסדר את זה בינינו. לעומת זה, אם יהיה משהו שנהיה חברנו יבגני סובה, אז יכול להיות שאנחנו - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
למה אתה לא משאיר אופציה לחלופין?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בגלל זה אני לא יודע להתייחס להרכב.
היו"ר יואב קיש
אז אני אומר קודם כול, מכיוון שכבר היית פה כשהקראתי את דברי הרקע להצעת החוק - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אבל זה להצעה אחת.
היו"ר יואב קיש
בסדר. זה מה שכרגע על הפרק, לאותה ועדה. אין משהו אחר כרגע. אם יהיה בהמשך דברים – יהיו. אני כרגע מדבר על הצעה אחת, שתגיע לוועדה הזו. הבנת בדיוק במה מדובר, אתה יודע להגיד. אתה לא צריך את הנוסח של החוק כי אנחנו לא הולכים לדון בחוק עכשיו, אנחנו דנים בדיוק על המבנה. יש לך את אפרת שאומרת - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
שזה לא יקום ולא יהיה.
היו"ר יואב קיש
היא מתנגדת כי היא באופן טבעי בלי. אבל מצד שני, את צריכה להבין - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני מבינה, ועדיין מתנגדת.
היו"ר יואב קיש
מותר לך, זה בסדר. ואני פונה אליך ולמחנה הממלכתי, שיש לכל אחד מכם יותר. דרך אגב, אני אעשה רגע סדר: בהחלט אני לא חושב שצריך להיות משהו אחר מלבד הדבר הזה. אני חושב שזה המייצג, ואני חושב שלקחתי במכלול השיקולים, כי גם מפלגות של חמש – יש פה את ווליד, קודם היה טיבי – לא בהכרח צריכות לקבל ייצוג כשיש לאופוזיציה שמונה, ואתה יכול להסתכל על זה שבעצם רק משש ומעלה. אז לחמש אני אומר שכבר מגיע מקום, כי לדעתי יש עתיד, אם אתה עושה שלוש משמונה, אולי מגיע לכם אפילו קצת יותר בחלק היחסי שלכם. אז כבר קצת ויתרתם, הגדולות. זה נושא שאני חושב שחשוב שתנסו לראות אם אתם מצליחים להגיע.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אז אני אשאל שאלה אחרת: אם עד ההצבעה אנחנו נבוא אליך לא עם משהו נגד התשע-שמונה, אלא בתוך השמונה שלנו אנחנו נציע חלוקה אחרת.
היו"ר יואב קיש
בהסכמה? אין לי שום בעיה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בהסכמה של כולם?
היו"ר יואב קיש
תראה, אתה לא צריך את כולם. אם אתה לא נוגע ברע"מ, חד"ש-תע"ל ובמחנה ממלכתי - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, בינו לבין העבודה.
היו"ר יואב קיש
אין בעיה. אם בינך לבין העבודה - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, בועז רוצה משהו אחר. אני מבינה מה בועז רוצה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אם לצורך העניין אנחנו מביאים הצעה של שמונה, אתה רוצה שכולם יסכימו פה אחד להצעה של השמונה?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, למה פה אחד?
היו"ר יואב קיש
קודם כול אם אתם מציעים פה אחד אז זה מתקבל. בוא נעשה פשוט.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה ברור.
היו"ר יואב קיש
אם אתם לא מסכימים פה אחד, ולמשל, סתם דוגמה, תחליט שיבגני לא מקבל, כי בא לך ואתה נותן לעבודה, לזה אני לא אסכים, כי אני לא אהיה מוכן ללכת למודל שדורס מישהו שמתחשק לך ושאתה עושה מה שאתה רוצה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
הדבר היחיד שהוא יסכים זה אם אנחנו, שוב - - -
היו"ר יואב קיש
לא, בהסכמה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני מבין מה הוא אומר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זה בדיוק עם הסגנים, עם חד"ש-תע"ל. זה בדיוק הסיפור.
מירב בן ארי (יש עתיד)
נכון, היינו כבר בסרט הזה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
הוא יודע את זה היטב. שאלה לגבי ממלא מקום: יש ממלא מקום בוועדה?
היו"ר יואב קיש
לא יודע.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
היועצת המשפטית, אפשר למנות ממלא מקום?
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
אפשר. אין בעיה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יכול להיות שזה פותר את הבעיה כרגע, ממלא מקום - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
קבוע.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לא, אבל זה עניין שלנו. אנחנו נפתור את זה כאופוזיציה. יש לנו עבודה לעשות.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יבגני, לא רלוונטי.
היו"ר יואב קיש
אין בעיה. בועז, שמעת את האמירה שלי. צודק יבגני שזה קצת חוזר לאירוע הסגנים. היינו יכולים להיות היום עם שישה ושבעה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, זה לא אותו דבר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יואב, לא דיברתי מפוזיציה, רק עובדתית.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני רק רוצה לחדד שזה לא אותו דבר.
היו"ר יואב קיש
למה?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כי בפעם הזו של סגני היו"ר סגרתם עם שתי סיעות בנפרד, ולא עשיתם פה את מה שאתה עושה עכשיו.
היו"ר יואב קיש
לא סגרנו כלום.
קריאה
היה שבע-שש, הציעו לכם.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אלה שני דברים שונים.
היו"ר יואב קיש
לא סגרנו כלום.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא סגרתם עם - - -
היו"ר יואב קיש
לא. עובדה. איך זה מסתדר?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז איך הוא קיבל? אז איך הוא היה בהצעה.
היו"ר יואב קיש
לא סגרנו כלום. עשינו מה שחשבנו לנכון.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני לא אמרתי שלא. אני אומרת שסגרתם.
היו"ר יואב קיש
לא סגרנו כלום.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ממלא מקום, אפשר בכל זאת לקבוע שכן יהיה ממלא מקום לאופוזיציה.
היו"ר יואב קיש
אני חושב שכן.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
שיהיה לנו כאופציה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
ברור שכן.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא ברור. אני שואל. אני לא יודע.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
ברור שכן, יבגני.
היו"ר יואב קיש
אתם רוצים להתייחס?
גלעד קריב (העבודה)
כן.
היו"ר יואב קיש
רצית להתייחס? ממלא מקום אפשר, אין בעיה.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
ממלא מקום אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
גלעד, רצית לדבר, בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
נכנסנו כבר להרכבי הוועדות הספציפיות?
היו"ר יואב קיש
כן. אנחנו מדברים על הוועדה הזו.
היו"ר יואב קיש
אדוני היושב-ראש, שתי הערות. אחת יותר מכוונת לייעוץ המשפטי, והיא נוגעת לשאלת ההבנה של המושג ייצוג סיעתי בהרכב הוועדות. את המושג הזה ניתן לפרש באופן פרטני ביחס לכל ועדה. אבל צריך לשיטתי גם לפרש אותו באופן שמסתכל על סך הרכבי הוועדות. ואי-אפשר לקבל, מהבחינה המשפטית, גם מהבחינה העקרונית, מצב שבו סיעה מסוימת לכל אורך הדרך לא תזכה לייצוג. עכשיו, ברור שכשמקימים הרכב של ועדה ספציפית, מסוימת, אז מסתכלים על יחסי - - -
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
אני עניתי על זה. זאת בדיוק הסיבה שלא רצינו שתוקם ועדת חוקה קבועה, כדי לא לייצר את המצב הזה.
גלעד קריב (העבודה)
נכון. זה ברור לי. אבל מכיוון שאנחנו לא דנים בהקמה של ועדה אחת כרגע. בוחרת הקואליציה, ששולטת בוועדה המסדרת, וזו זכותה, להביא לכאן חבילה של ועדות זמניות.
היו"ר יואב קיש
לא, שתיים בעצם. אמרנו שהקליטה ירד. שתיים, משטרה - - -
גלעד קריב (העבודה)
יש שתי ועדות זמניות, נקרא להן סטטוטוריות – חוץ וביטחון וכספים.
היו"ר יואב קיש
קיבלתם בחוץ וביטחון מקום.
גלעד קריב (העבודה)
קיבלנו מקום על חשבון - - -
היו"ר יואב קיש
לא.
גלעד קריב (העבודה)
כן.
היו"ר יואב קיש
סליחה, הייתם מקבלים מקום אחד או בחוץ וביטחון – אנחנו חילקנו.
גלעד קריב (העבודה)
כן, מקום אחד קיבלנו - - -
היו"ר יואב קיש
נכון.
גלעד קריב (העבודה)
בסדר גמור. ועכשיו מקימים עוד שתי ועדות.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר: תן לנו מקום אחד באחת הוועדות.
גלעד קריב (העבודה)
לשיטתי, מכיוון שתהיינה ארבע ועדות זמניות, אז שאלת הייצוג הסיעתי צריכה להיבחן על כל ההרכב של ארבע הסיעות הזמניות. ולכן לא יכול להיות מצב שסיעה, מכיוון שהיא מהקטנות, כל פעם שירכיבו ועדה היא תידחה לסוף. זה יקרה ברוב המקרים, לא יכול לקרות בכל המקרים.
היו"ר יואב קיש
גלעד, אני עוצר אותך. הערה טובה, ואנחנו נשקול את זה.
גלעד קריב (העבודה)
תודה. עכשיו לגופם של דברים. תראו, מכיוון שהונחו לפנינו דברי הסבר, אני חייב לציין שזו הפעם הראשונה – תעזבו שאין פ' – זו הפעם הראשונה שאני רואה דברי הסבר לחקיקה בלי הצעת החוק. זאת אומרת, תעזבו באיזה שלב זה נמצא באישור. קיבלנו דברי הסבר להצעת חוק, כאשר הצעת החוק לא מוצמדת אפילו - - -
היו"ר יואב קיש
אתה לא צריך לראות אותה גם. אתה תראה אותה ביום שהיא תקבל פ'.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז מה זה?
היו"ר יואב קיש
זה מאוד פשוט. הוועדה המסדרת בונה את המתכונת הפרלמנטרית לטיפול בחקיקה. היא לא עוסקת בחוק עצמו. המטרה של דברי ההסבר היא לייצר את המסגרת הרעיונית לאירוע.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה לא מה שכתוב. כתוב: דברי הסבר – לא לוועדה, לא לישיבה – כתוב דברי הסבר להצעת החוק.
היו"ר יואב קיש
נכון. להצעת חוק.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז איפה היא?
היו"ר יואב קיש
היא תגיע. את לא צריכה אותה עכשיו.
גלעד קריב (העבודה)
אבל מה לעשות, על פי העיקרון הידוע שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, לא אנחנו בחרנו לשים על שולחן הוועדה המסדרת דברי הסבר להצעת חוק שלא נולדה.
היו"ר יואב קיש
שלא קיבלה פ', אל תגיד שלא נולדה.
אברהם בצלאל (ש"ס)
כולם יודעים על מה מדובר.
היו"ר יואב קיש
כולם יודעים על מה מדובר. דנו בה. זה נכון שנוסח ופ' עוד לא ראית.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל היא הוגשה. היא הוגשה.
היו"ר יואב קיש
היא עוד לא קיבלה פ' והיא הוגשה. דרך אגב, היא גם יצאה בתקשורת לדעתי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
בטח. אז בוא נדון עליה. אתה רוצה שאני אוריד מהתקשורת?
היו"ר יואב קיש
לא, אבל זה לא תפקידנו לדון עליה, זו בדיוק הנקודה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
תראה, אם לא היית מביא את זה הייתי אומרת שאתה צודק.
היו"ר יואב קיש
נכון. הבאתי את זה, כי ידעתי שתטענו מה מה מה, אז שמתי משהו שיהיה ברור לכולם.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה להחזיק את המקל בשתי קצוות.
גלעד קריב (העבודה)
בסדר גמור. אז מכיוון ששמת, אז אין לנו אלא להתייחס. אם לא היית שם אז לא היינו מתייחסים. אבל מכיוון שאתה הקראת לפרוטוקול את דברי ההסבר של ההצעה המושחתת והמעוותת הזו, אז אין לנו אלא - - -
היו"ר יואב קיש
אני רק מציע לא להשתמש בשמות שאחרי זה תתנצל עליהם או תצטער. אני מציע: תגיד מעוותת לתפיסתך. אני מציע גם שלא - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה לא שלך, מה אכפת לך?
היו"ר יואב קיש
אני פשוט חושב אחרת ממנו לחלוטין, אני מכבד את זכותו לדבר. אני רק מבקש, כשאמר שלמה "חבורה", את התפרצת לדבריו בזעם גדול.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כי הוא קרא לי.
היו"ר יואב קיש
לא, הוא אמר "חבורה", הוא אומר "מושחתת".
אפרת רייטן מרום (העבודה)
הוא לא אומר עליך.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אני חושב שזו הצעה שהיא ממש לא מושחתת, היא לגיטימית. ואני חושב שכדאי, גלעד, שתשתמש במילים מעודנות טיפה יותר. בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
אני לא חוזר בי מהמילים האלה. אני קפדן גדול במילים, כפי שאתה יודע, ובכוונה, למרות שיכולתי, כי מדובר - - -
היו"ר יואב קיש
איך אתה יודע מה אני יודע?
גלעד קריב (העבודה)
אתה יודע.
היו"ר יואב קיש
לא יודע.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
הרבה שעות היית פה בכנסת.
גלעד קריב (העבודה)
מכיוון שכולם יודעים שמדובר הצעת חוק פרסונלית, שתפורה למידותיהם של שני אנשים, אחד כבר מורשע והשני מתמודד עם הליכים משפטיים.
היו"ר יואב קיש
טוב, שלוש דקות לזמנך. אתן לך שלוש דקות.
גלעד קריב (העבודה)
בסדר גמור. תודה רבה. אני יכולתי להתייחס לגופם של אנשים. לגופו של אדם שהורשע פעמיים בדין, נשא פעם אחת קלון, ומבקש עכשיו לחזור אחרי הרשעתו השנייה ולהיות שר. ויכולתי להתייחס לדמותו של מי שעתיד להיות ראש ממשלת ישראל ככל הנראה, שנמצא בעיצומם של הליכים פליליים. אבל אני הקפדתי לא להתייחס לגופם של אנשים עד שאתה הערת לי, והתייחסתי לגופה של הצעה. ואת מילותיי על ההצעה הזאת אני לא אמשוך. מדובר בהצעה שמשקפת השחתה של השלטון הישראלי, היעדר ניקיון כפיים, ובעיקר עזות מצח.

עכשיו, לא ניכנס, עוד נדבר הרבה על ההצעה הזאת. אבל דבר אחד צריך לומר. מכיוון שגם דברי ההסבר וגם דברים שנאמרים על ידי תומכי ההצעה הזאת בכלי התקשורת מכוונים ללשונו של חוק-יסוד: הממשלה, אז יש לנו פעם נוספת דוגמה לקריאה סלקטיבית מבישה של לשון החוק. לשון החוק מדברת על שני אלמנטים. היא מדברת על מועד סיום ריצוי העונש. אבל יש עוד חלופה בחוק היסוד: או מיום מתן פסק הדין, על פי המאוחר מבין שניהם. ולכן כל הקונסטרוקציה המשפטית של הצעת החוק הזאת היא קונסטרוקציה לא על רגלי תרנגולת, זו קונסטרוקציה שתלויה באוויר, שחפה מכל עוגן, גם משפטי אבל בעיקר מוסרי.

ואני קורא מכאן לפרקליטות המדינה לשקול את ביטול ההסכם שנחתם עם חבר הכנסת אריה דרעי, כי ההסכם הזה נחתם בכזב, תוך הצגת מצג שווא על ידי חבר הכנסת אריה דרעי, כאילו הוא מקבל על עצמו את הפרוצדורה שקבועה בחוק, שהיא המעבר דרך יו"ר ועדת הבחירות, על מנת לקבוע האם יש קלון או לא.
היו"ר יואב קיש
טוב, נא לסיים.
גלעד קריב (העבודה)
ואם חושב חבר הכנסת דרעי שאין קלון במעשיו, כי הוא לא ידע על אי תשלום המס וכו', כפי שהוא טוען, יתכבד ויכבד את חוקי היסוד של מדינת ישראל, וילך אל יו"ר ועדת הבחירות, ואז דרכו פתוחה אל בית המשפט העליון שאתם מבקשים לקצץ בכנפיו.
היו"ר יואב קיש
נא לסיים.
גלעד קריב (העבודה)
אני מסיים, משפט אחרון. עצם העובדה שאתם מבקשים בהליך בזק לפני הקמת הממשלה לשנות חוק-יסוד, העובדה הזו מעידה גם על רמת האמון הנמוכה של אריה דרעי בשותפו הבכיר נתניהו, שאי-אפשר לסמוך עליו, אבל בעיקר היא מעידה על כך שאריה דרעי בתוך תוכו יודע שאם הוא ייגש ליו"ר ועדת הבחירות הוא יימצא חייב בדין הקלון, מכיוון שבמעשיו יש קלון. זו ועדה שנועדה להשחית את השלטון.
היו"ר יואב קיש
גלעד, תודה רבה. אני רוצה להתייחס.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה גם מעיד על החולשה שלו.
היו"ר יואב קיש
סליחה, עכשיו לא להפריע.
אברהם בצלאל (ש"ס)
מילה אחת. אני רוצה למחות על המילים שאמרת. יש ציבור גדול, קרוב ל-400,000 איש, שבחרו באיש הזה.
גלעד קריב (העבודה)
לא כופר.
היו"ר יואב קיש
רגע, לא להפריע עכשיו. הקשיב לך בשקט, אל תפריע לו.
אברהם בצלאל (ש"ס)
אתה לא יכול, בן אדם שיש לו רקורד כזה עשיר בעשייה, למחוק את זה במחי יד. הבן-אדם נתן את מה שהוא צריך לציבור, הוא נתן גם את מה שהוא צריך על זה שהוא עשה טעות בטעות, בידיעה או לא בידיעה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
הוא התחייב.
אברהם בצלאל (ש"ס)
הוא אמר במפורש שהוא מתכונן לחזור. הוא אמר זה במפורש באותו יום.
גלעד קריב (העבודה)
ולא כפר דרך שהוא עבר דרך יו"ר ועדת הבחירות.
אברהם בצלאל (ש"ס)
ולכן אני באמת מוחה על הדברים – אני לא רוצה להתבטא במילים, שאני לא ארצה לחזור בהם אחר כך – אבל אני מוחה בתוקף על מה שאמרת.
גלעד קריב (העבודה)
בסדר גמור.
היו"ר יואב קיש
אברהם, אני רוצה לומר שני דברים: אני מסכים לחלוטין. זה שאתה מזכיר את אריה דרעי פה בכלל זה בעיניי ביזיון.
גלעד קריב (העבודה)
זה חוק אריה דרעי.
היו"ר יואב קיש
אל תפריע עכשיו. אל תפריע. יש פה חקיקה מהותית.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה לא נכון, יואב?
היו"ר יואב קיש
לא, אני עכשיו אוציא. את בקריאה שנייה. אל תפריעי לי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
תוציא אותי. אבל זה לא נכון?
היו"ר יואב קיש
לא, זה לא נכון.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה לא חוק אריה דרעי?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
מה מהותי בדבר הזה? זה חוק פרסונלי.
גלעד קריב (העבודה)
אז למה להעביר את זה לפני הקמת הממשלה?
היו"ר יואב קיש
קריאה ראשונה, גלעד. אני רוצה שתקשיב לדבריי, אבל אני לא מוכן שתתפרץ. אתה לא מפריע לי עם שאלות עכשיו. הקשבתי לך. עכשיו אני אומר לך דברים שאני לא מתחרט עליהם: דברי בלע אמרת בעיניי, ולא הפרעתי לך. אז אני מבקש: אל תפריע.
גלעד קריב (העבודה)
לא מפריע לך.
היו"ר יואב קיש
ואני אומר לך בצורה הכי ברורה: זה שאתה מתייחס לאריה דרעי פה – הוא גם לא פה, אבל לא משנה – זה בעיניי דברי בלע. אין לו שום קשר לאירוע הזה. האירוע קרה מהסיבה הפשוטה, שיש רצון למנות שר, ביניהם גם אריה, אבל זה לא תופס רק על אריה דרעי. יש פה חקיקה מהותית.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מי עוד?
היו"ר יואב קיש
לכל אדם שנרצה למנות כשר יהיה בקריטריונים האלה. ההבהרה הזו היא מחויבת - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יואב, זה מיתמם.
היו"ר יואב קיש
אפרת, עוד מילה שתגידי את יוצאת. את בקריאה שנייה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז תוציא אותי, אבל אני אומרת לך.
היו"ר יואב קיש
טוב, את בקריאה שנייה. וכל מילה שנאמרת פה היא מדודה ושקולה, ומטרתה להבהיר מציאות חוקית, שמן הראוי לעשות אותה לפני הקמת הממשלה.
גלעד קריב (העבודה)
זה שינוי חוק, זה לא הבהרה, אתה יודע את זה. הדין הוא אחר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יואב, אם יש עוד מישהו - - -
היו"ר יואב קיש
יש. א' יכול להיות.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא תיאורטית.
גלעד קריב (העבודה)
אז לכו לבית משפט. פרשנות חוק זה בית משפט.
היו"ר יואב קיש
אני חייב לומר דבר אחד שאני כן שמח, שנגעת בעניין החוק גופא, כי זה בהחלט מצדיק ואומר שכל הדברים האלה ידונו בוועדה. אתה צודק.
גלעד קריב (העבודה)
אבל לפני הקמת הממשלה אם זה לא פרסונלי? אני באמת שואל, לא בהתרסה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו חייבים.
גלעד קריב (העבודה)
למה חייבים?
היו"ר יואב קיש
טוב, גלעד, קריאה שנייה.
גלעד קריב (העבודה)
לא, אני לא מבין, תסביר.
היו"ר יואב קיש
כשאני אסיים את דבריי תשאל, לא באמצע. ואותו דבר את, אפרת, את בשנייה. אנחנו רוצים לייצר בהירות ולייצר ההרמוניה חקיקתית בסיטואציה, שכמו מתייחסים לחבר כנסת, וכמו שמתייחסים למועמד מרשות מקומית, כך תהיה גם הגישה כלפי שרים. לא יכול להיות שאנחנו באים להקים ממשלה, והדבר הזה לא מובהר והולך לכל מיני פרשנויות.
גלעד קריב (העבודה)
אז לא צריך שינוי חקיקה.
היו"ר יואב קיש
אני מבין אתכם עם הרצון המפלגתי שלכם להיטפל לאריה דרעי, אבל מעבר לאריה דרעי, כל אדם שיש לו חשש כזה לא יוכל להיות - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יואב, מה שאתה אומר זה פחות ברור.
גלעד קריב (העבודה)
יואב, שאלה, ברשותך, לא בהתרסה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה באמת שיח אמיתי.
גלעד קריב (העבודה)
אני חייב לשאול אותך שאלה, שנוגעת בסופו של דבר לאופיו של המהלך של חקיקה מהירה. זו כמעט בהגדרה תהיה חקיקה - - -
היו"ר יואב קיש
לא חקיקה מהירה.
גלעד קריב (העבודה)
אני אומר למה. אם אתה אומר את הדבר הבא: אנחנו חייבים את החקיקה הזאת לפני הקמת הממשלה, ואנחנו יודעים שגם אם חבר הכנסת נתניהו יקבל מהנשיא, ואני מניח שאם הוא יבקש הוא יקבל, זה הנוהג החוקתי במדינת ישראל.
היו"ר יואב קיש
לפני רגע מתן כהנא ביקש לא לתת את זה.
גלעד קריב (העבודה)
אני לא אחראי, אתה יודע - - -
קריאה
גדעון סער.
גלעד קריב (העבודה)
זה גדעון, הוא הגיע מהמפלגה שלכם.
היו"ר יואב קיש
מתן ציטט את גדעון.
גלעד קריב (העבודה)
אני מניח שהנשיא ייתן, כי זה הנוהג החוקתי. אבל אם הוא ייתן זה גם עוד 14 ימים. דהיינו, ברור לנו שהשבעת הממשלה, כפי שכבר חבר הכנסת קרעי אתמול הקדים.
היו"ר יואב קיש
בחנוכה.
גלעד קריב (העבודה)
אני מכיר הלכה שאומרת שאין מערבבין שמחה בשמחה, אבל זה על חול המועד.
אברהם בצלאל (ש"ס)
חלק מהנס.
גלעד קריב (העבודה)
אה, זה חלק מהנס, אין ספק. כשמתן כהנא הטייס הקרבי הוא מתייוון, אז באמת זה יכול להיות אצלכם חלק מהנס. אתם רפורמים גדולים כשזה נוח לכם בהגדרת הנס וההלכות. גדולי הרפורמים זה אתם.
אברהם בצלאל (ש"ס)
בעיניי - - -
היו"ר יואב קיש
אתה יודע למה זה נס? אני לא הולך עם כיפה אבל אני אדם מאמין. למה אני חושב שהייתה פה סייעתא דשמייא? כי תקנות יו"ש, למי שלא יודע, מגיעות לכנסת פעם בארבע או חמש שנים. הגיע בול בזמן. בול בזמן.
גלעד קריב (העבודה)
נהדר. איזה סייעתא דשמייא, אני שמח שהייתה לכם כזאת סייעתא דשמייא. אין בעיה.
אברהם בצלאל (ש"ס)
לכולנו.
גלעד קריב (העבודה)
כולנו, אין ספק. תראה, במקסימום הליך החקיקה הזה, שאתם טוענים שהוא לא פרסונלי, שהוא מהותי, שהוא נועד ליצור הרמוניה משפטית, יצטרך להיגמר תוך עשרה - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא טוען שזה גם לא יחול על השר דרעי.
גלעד קריב (העבודה)
אבל אנחנו כרגע מדברים על הפרוצדורה.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך שלא יכול להיות שיש אי בהירות במינוי שרים, נקודה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל יש בהירות.
היו"ר יואב קיש
אין.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יש בהירות.
היו"ר יואב קיש
לא, את קוטעת את גלעד, אני לא מרשה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אתה מרשה לי?
היו"ר יואב קיש
לא, הוא לא מרשה. אתה רוצה שאני אקרא לה פעם שלישית?
גלעד קריב (העבודה)
חס וחלילה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
תקרא, יואב.
גלעד קריב (העבודה)
תנו לי שנייה להשלים שאלה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני בתור לקריאה שלישית.
היו"ר יואב קיש
אפרת, תני לו להשלים שאלה.
גלעד קריב (העבודה)
מכיוון שהחקיקה הזאת תצטרך להיות מושלמת בשלוש קריאות תוך עשרה ימים, אז ברור שמדובר בחקיקה מהירה של חוק-יסוד, תוך שבוע וחצי וכו'.
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, בשביל זה התחלנו את הישיבה - - -
גלעד קריב (העבודה)
עכשיו, אני רק לא מבין דבר אחד: אם אתם טוענים שהסוגיה היא פרשנית, שזה לא שינוי מצב משפטי, אז לכו ותשביעו את אריה דרעי. מי שיגיש עתירה לבג"ץ. ובג"ץ שהוא הגוף שמוסמך לפרש, כל עוד לא - - -
היו"ר יואב קיש
תודה על העצות.
גלעד קריב (העבודה)
לא, אני לא מבין מה - - - אתם סותרים.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה המצב, יואב.
גלעד קריב (העבודה)
תמנו את אריה דרעי ונלך - - -
היו"ר יואב קיש
גלעד, סיימת את זכות הדיבור. תודה. חנוך עוד לא דיבר. חנוך, בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
אתה מרשה לי ללכת לצעוק בכנס אחר ואז לחזור?
היו"ר יואב קיש
בהצלחה שתהיה לך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא תהיה הצבעה, נכון?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אין הצבעות.
היו"ר יואב קיש
על שני החוקים האלה לא. על הנושא של המשותפת - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
על המשותפת כן תהיה הצבעה?
היו"ר יואב קיש
אני עוד לא יודע. נראה, אני צריך להתייעץ.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
טוב, אז בכל זאת תהיה התייעצות סיעתית.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אנחנו בינתיים בדיון על הוועדה. כן, חנוך.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול למרות שאני רואה שהוא לא פה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהתנצל בפני חבר הכנסת טור פז. אני אתמול הרמתי את הקול עליו. זה אומנם היה תוך כדי סערה והוא נכנס לי בדברים, אבל אני חושב שזה לא ראוי. ולכן אני רוצה שזה גם יהיה על הרקורד, שאני מתנצל בפניו על הרמת הקול אתמול.

דבר שני, אני קצת מקשיב לדיון, והנושא בעיניי די ברור. יש יועצים משפטיים, יש חוק במדינת ישראל. או שהוועדה שאנחנו מבקשים להקים, והצעת החוק שאנחנו נעביר במסגרתה היא חוקית, אז אנחנו נחוקק אותה. לשם כך באנו, לשם כך עשינו, לשם כוח התכנסנו, לשם כך קיבלנו מנדט מהעם. אם היא בלתי חוקית, יש יועצים משפטיים של הכנסת, יש בית משפט עליון. תעשו את אשר תעשו. אנחנו לא צריכים להסביר את המניע לחקיקה לכם, אתם ממילא לא תקבלו אותו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, לציבור.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
הציבור שופט, שפט ועשה שינוי גדול, נתן מנדט ברור לממשלה הזו, לרבות אריה דרעי, לרבות כולם. ואנחנו נעשה את מה שצריך לעשות כדי להקים פה ממשלת ימין ולמשול ימין. תודה רבה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אפשר עכשיו?
היו"ר יואב קיש
כן.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
תודה. א' אני חושבת שכל חברי הכנסת, ואני מכבדת אתכם מאוד, אבל בסוף להגיד: כי ככה בא לי, או אנחנו לא צריכים להסביר – זה גרוע מאוד שאתם אומרים כאלה דברים. זה גרוע מאוד. בסוף הציבור רואה אתכם ואותנו, שומע אתכם אומרים: אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, לא צריכים לתת פה הסבר לציבור. בסוף אנחנו כאן יושבים בציבור. פה זה הציבור. פה הם יושבים. אני גם נציגה של ציבור. זה דבר ראשון.
אברהם בצלאל (ש"ס)
שנה וחצי לימדתם אותנו - - -
היו"ר יואב קיש
אפרת, אני רוצה לענות לך על זה. אני מנצל את זכותי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז אני לא מרשה, אני צריכה שאתה תעיר, כמו שהערת לי כשהפרעתי.
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לך דבר אחד: מה שהתכוונו לומר זה בוודאי שיש לנו דין וחשבון לציבור. דרך אגב, ראינו את זה גם בקלפי לא מזמן. יותר מזה, מה שניסינו לומר, שאנחנו גמרנו להקשיב לדברי הבכי והנהי ולהמרדה של לפיד וכל זה. לזה גמרנו להקשיב.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל זה לא מה שהוא אמר.
היו"ר יואב קיש
אבל אני אומר לך, זה היה המסר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
עזוב, אתה מסביר אותם?
היו"ר יואב קיש
כן. זה כבר לא מעניין אותנו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יואב, אני לא חושבת שאתה הדובר שלהם, וכל אחד יודע להסביר טוב טוב את עמדותיו. אם אני הבנתי את הדברים כך, יש לפחות שני אנשים - - -
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, הציבור הקשיב לנו טוב מאוד, ועובדה תוצאות הבחירות.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מצוין. אז אני אומרת לך.
אברהם בצלאל (ש"ס)
כולם מבינים וכולם מקשיבים.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני רוצה להשלים עוד מילה בקשר למה שגם חבר הכנסת קריב אמר והתייחס לדברים שלך. בסוף היו כאן ניסיונות, גם בתקשורת, כל מיני חברי כנסת, חברות כנסת, גם מהליכוד, שבאו ונתנו את הפרשנות לחוק, לא חוק חדש. נתנו פרשנות לחוק. אמרו: היועצת המשפטית לממשלה טועה באיך שהיא מפרשת את החוק.
היו"ר יואב קיש
אני יודע מה אמר מישהו?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני רוצה להבהיר את הנקודה. זאת הייתה העמדה הראשונית. אומרים: מה פתאום, החוק אומר, וגם נדמה לי שכתבתם פה במאמר מוסגר, שזה שהוא קיבל מאסר על תנאי זה לא נכנס למאסר בפועל. זה שטויות, ועובדה שהיועצת המשפטית התייחסה לזה. ברור, אתם יכולים לחוקק מה שאתם רוצים, לכאורה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
במסגרת החוק.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
במסגרת החוק. זה החוק. ולכן אני מסתכלת על הדברים ואני אומרת: זה לא הבהרה מה שאתם עושים כאן. זה לא הבהרה. שיהיה פה ברור. לכל מי שרואה. לא מדובר כאן בהבהרה, מדובר פה בשינוי. זה מה שאתם רוצים לעשות – שינוי. להגיד: אנחנו מבחינתנו מקבלים את העובדה, מבחינת כנסת ישראל, המחוקק, מי שקובע כאן את הנורמות במדינת ישראל, מבחינתנו. כולנו יודעים שזה פרסונלי, אבל זה גם לא משנה, כי גם אם זה לא היה פרסונלי, זה להגיד: מבחינת אזרחי מדינת ישראל אנחנו מוכנים שיהיה שר, שיש לו כוח עצום של הרשות המבצעת, שהוא מבצע מדיניות וקובע מדיניות, מבחינתנו אם הוא הורשע בעבירה חמורה, סתם דוגמה העלמת מס, דוגמה היפותטית, להגיד עליו: מבחינתנו זה בסדר גמור שיהיה שר, שימשיך להיות שר.

עכשיו, בסדר, אתה צודק, בסוף הציבור נתן לכם את המנדט.
אברהם בצלאל (ש"ס)
סליחה שאני מפריע, הוא נתן גם לו את המנדט.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
הכול בסדר. תפקידך לומר את שלך, תפקידי להביע עמדה שונה. ולכן מבחינתי התפקיד שלי להגיד: זאת המראה, בואו נקרא לילד בשמו. כן, זה חוק פרסונלי. אתם כעסתם וזעקתם על חוק הנאשם, אמרתם: פרסונלי, מה זה הדבר הזה? ואמרנו לכם: לא, זה יכול להיות גם על כולם, לא חייב להיות רק. אמרתם לנו: צבועים? אז הינה לכם, קיבלתם את זה בחזרה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. אני רק רוצה לומר שדיונים בסגנון על מהות החוק אכן ייקרו בוועדה לאחר שנקים אותה, ומן הסתם יהיו דיונים מהותיים וחשובים ויישמעו עמדות כל הצדדים.

אני רוצה לעבור לנושא הוועדה לתיקון פקודת המשטרה. אני רוצה לומר דברי רקע. בעצם הדבר הזה נולד, זה לא צורך שקרה עכשיו, אני חושב שעוד מוועדת אור, וגם היו ועדות נוספות, שאמרו שצריך לחזק ולהבהיר את הקשר בין השר האחראי לבין המפכ"ל, כמי שמייצג את הכוח הביצועי, מבצעי של המשטרה. וחלק גם מהכשלים בוועדת אור, כולל הביקורת כלפי שר המשטרה אז קראו לו, היה שאכן הוא לא דאג להיות מספיק מעורב ומספיק – אני לא זוכר את הציטוט בדיוק, יש לי אותו דרך אגב, אני יכול להקריא. אתם יודעים מה? אולי אני אקריא את זה.

אז אני אגיד, רק שתבינו מאיפה באמת הצורך לדבר הזה. אני מקריא עכשיו מוועדת אור, ההמלצות, סעיף 21: "תפקיד השר לביטחון פנים – למשרד לביטחון פנים חשיבות רבה, המשטרה מהווה זרוע ביצועית עיקרית של משרד זה, נושאת באחריות העיקרית לשמירה על הסדר הציבורי. ביצועה של משימה זו במדינה דמוקרטית מחייב איזונים מתמידים בין השמירה על הסדר ומניעתן של עבירות מצד אחד, לבין שמירתן של חירויות האזרח מצד שני. מתחייבת דרך פעולה המגשימה את הסדר הציבורי, תוך פגיעה מזערית ככל הניתן בזכויות אדם, בין אלה שהוזכרו בדין החירות ובין אלה שהוזכרו בפסיקתו של בית המשפט העליון. למשרד לביטחון פנים ולשר העומד בראשו תפקיד חשוב בפיקוח ובבקרה על המשטרה במילוי תפקידיה, ובשמירה על האיזון הכרוך בכך. לא כל שכן, כשהדברים אמורים במצבים משבריים, פעולות הכנה לקראת מצבים צפויים כאלו. באשר למצבים מסוג זה, המחייבים לפעמים הכרעות ערכיות הנוגעות לחיי אדם, אין השר לביטחון פנים יכול להסתפק בעמדה פסיבית". יש פה אמירה ברורה על מעורבות של השר לביטחון פנים בהחלטות. "נדרש ממנו לעמוד על המשמר, ולדאוג לכך שיהיה בידיו את כל המידע הדרוש לצורך פיקוח על עבודת המשטרה וקביעת המדיניות המנחה אותה, וכדי שיוכל לקבל החלטות מושכלות. אכן השר לביטחון פנים אינו אמור להתערב בהחלטות אופרטיביות פרטניות של המשטרה. הוא גם אינו אמור להתערב בהחלטות בנושאים מקצועיים, כמו חקירות. עם זאת, מחובתו לגלות מנהיגות בנושאי מדיניות, לגבש סדר-יום. ובעשותו כן, עליו לדאוג לקבלת כל המידע הרלוונטי, ולקבלת ייעוץ מאנשי המטה המבצעי שבמשרדו באשר למשמעות המידע".

זו המטרה של תיקון החקיקה שנעשה. הקראתי את האיוש – שבע קואליציה, שש אופוזיציה. שמענו את ההערה של גלעד קריב שאומר: בואו תסתכלו על כל ארבע הוועדות הזמניות כמקשה אחת ותנסו לאזן, כדי שלא בפני כל ועדה תגידו: אנחנו קטנים ולא מגיע לנו, ואז זה יימחק. זו הערה נכונה לסדר הזה. אם מישהו רוצה להתייחס למה שקראתי? ווליד, בבקשה.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
תודה רבה, היושב-ראש. לפי הבנתי, ועדת אור פרסמה את המסקנות שלה מזה שנים רבות, אני לא יודע, בערך 20 שנה.
היו"ר יואב קיש
בערך.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
ולא עניין אתכם. אז הייתם בשלטון במשך שנים רבות, לא עניין אתכם.
אברהם בצלאל (ש"ס)
כנראה לא שמו לב לזה.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
כן, אז עכשיו הם שמים לב לזה.
אברהם בצלאל (ש"ס)
מוטב מאוחר לא כלום.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
אני שם לב שהם שמים לב בעקבות בקשתו של המורשע שאמור להיות השר - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא בעקבות בקשתו, זה בעקבות המצב במדינת ישראל. נושא הביטחון האישי במדינת ישראל.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
אני חוזר בי, בעקבות התנאי שהוא מציב כדי להיכנס לקואליציה המתהווה. יואב, אני אומר: אנחנו כחברה ערבית רצינו במימוש מסקנות ועדת אור, אבל במימוש כל מסקנות ועדת אור, כולל בהיבטים של חינוך, שצריך לתת למשטרה ביחסה כלפי החברה הערבית, ועוד הרבה מאוד דברים שנכתבו במסקנות ועדת אור. אבל עכשיו לבוא ולתפור את הנושא הזה לפי בקשתו ותנאיו של האדם שהכי היה לא מנומס עם שוטרים, והתעמת איתם עשרות פעמים, והוגשו נגדו עשרות תיקים בגין תקיפת שוטרים. הוא התגאה שהגיע לסמל של הקדילאק, ואחרי זה הוא אמר: הוא יגיע אליו. דרך אגב, הוא גם הגיע אליו.

אז עכשיו אני מודאג מאוד - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
בצדק.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
- - שדווקא בשל תנאיו של האיש הזה, הולך להיות מועבר שינוי שייתן כוח לאדם שאין לו טיפת אחריות כלפי חתכים גדולים בחברה הישראלית. ואדם שהולך להיות מופקד על ביטחון הפנים צריך להיות מופקד על ביטחון הפנים של כל אזרחי מדינת ישראל, לא רק של חלקים ממנה.
היו"ר יואב קיש
טוב. תודה.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
ועל כן מהותית אני אומר, שזה יהיה תיקון מסוכן מאוד, אלה יהיו סמכויות מפליגות מדי לאדם ללא אחריות כמו בן גביר. תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני חייב לומר לך, כמי שאכן מכיר את בן גביר היטב, לומר עליו שהוא לא מתכוון לעשות דברים בשביל כל אזרחי ישראל זה פשוט לא נכון.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
הוא מצהיר תמיד על זה.
היו"ר יואב קיש
לא, הוא אומר בצורה מאוד ברורה. הוא מפריד. חבל שאתה הולך לכיוון הזה.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
לא, אני לא הולך, יואב, אני אומר מה שאני שומע ממנו. הוא רוצה לשלוח אותי לסוריה. ואיתי כל החברה הערבית הוא רוצה לשלוח לסוריה.
היו"ר יואב קיש
הוא אומר מוות לערבים.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
אז קודם כול הוא תמיד אמר מוות לערבים. הבוס שלך בצדק אמר לי: תשנה את הגרסה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
הוא התמתן.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
התמתן, אה?
היו"ר יואב קיש
בועז, בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
ועוד פעם, יש לי בעיה עם עצם הדיון הזה. אני שמעתי והקשבתי למה שהקראת בדברי ההסבר, ועוד פעם אתה רוצה להקים ועדה מיוחדת לאיזשהו תיקון שאנחנו לא ראינו, רק שמענו עכשיו את דברי ההסבר. עכשיו, אם אתה מקשיב לדברי ההסבר, אתה יודע, ב-1950 לדעתי וילהלם צייסר היה השר לביטחון לאומי, שר לביטחון המדינה זה נקרא שם, כמו מה שעכשיו הולכים למנות את שקד. והוא הביא דברי הסבר, שאני לא יודע גרמנית, אבל אני בטוח שהם די דומים, להקמת מוסד שבקצרה קראו לו שטאזי. וככה הקימו את השטאזי, בצורה דמוקרטית בגרמניה המזרחית.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
מה זה בעברית שטאזי?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה קיצור של ביטחון המדינה, משהו כזה. משטרה. בידי בן אדם פוליטי, שר, בממשלה עם חוקה, דרך אגב, דמוקרטית בגרמניה המזרחית. ככה הקימו שטאזי. איך אנחנו יכולים להיות חלק מדיון כאילו טכני על הקמת ועדה, שאמורה לשנות את היחס בין הדרג הפוליטי לרשות האכיפה במדינת ישראל ולהתייחס אליו כאל טכני, כשהפחד או החשש - - -
היו"ר יואב קיש
כי זה התפקיד של ועדה מסדרת וועדת כנסת, הם מתייחסים לדיונים כטכני ומחליטים מה עושים. זה הכול. הם לא מחוקקים.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
הוא מדבר מהותית אבל.
היו"ר יואב קיש
הוועדה הזו, בועז, אתה יודע היטב, היא לא מחוקקת, מה לעשות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אבל החשש הוא שבעקבות גם חולשה של מי שאמור להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו לא חוששים, ממש לא.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
חולשה, לא חשש.
היו"ר יואב קיש
אנחנו לא חוששים, וגם הוא לא חלש.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כתוצאה מהסחיטה. אני מקשיב למה שאנשים אומרים, מה שהוא דיבר על לחקור את החוקרים, ועל זה שהמשטרה מושחתת, ועל זה שיש שם בעיות, ומה שדיברו על מי שהיה מפכ"ל המשטרה לשעבר. ושמעתי היום שהשר המיועד לאותו ביטחון לאומי מנע מהמפכ"ל הנוכחי למנות אנשים, ועוד כל מיני דברים, הדבר הזה מאוד מאוד מדאיג. אז אני לא יכול להתייחס לדיון הזה כאל טכני, ואי-אפשר להצביע על הרכב של משהו שאמור לשנות חקיקה, שיכולה להקים שטאזי במדינת ישראל.
היו"ר יואב קיש
אני חייב לומר לך, שאותי מאוד מדאיג שהשרים שלכם במשרדים ממנים אנשים ומעבירים תקציבים למקומות נוראיים בימים אלה. אתם לא בשלטון יותר, תתעוררו.
אברהם בצלאל (ש"ס)
ידידי, זה מחטף.
היו"ר יואב קיש
הם ממשיכים להתנהג כמו שהם רוצים, וקוראים למרד במדינת ישראל, ומתדרך אלופים בצה"ל. אל תתחיל איתי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אדוני יושב-ראש הוועדה, בגלל שראש הממשלה המיועד הוא ראש מפלגתך אני רק מזהיר אותך, אותו בן אדם שהקים את השטאזי ניסה להדיח אחר כך את מי שהיה מזכ"ל המפלגה שלו.
היו"ר יואב קיש
אני לא צריך שתזהיר אותי, אני יודע היטב. אני מברך על הרגע שניצחנו, ומחכה לרגע שראש הממשלה המיועד יקבל את התפקיד.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני רק שאלה, הבהרה כמו שנהגת לומר את זה קודם לכן: שמעתי אתמול בתקשורת שמתוך החדרים נתניהו הודה שמדובר רק ב-2 מיליארד שקלים.
היו"ר יואב קיש
לא יודע, אני לא שמעתי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז היות שכבר ראיתי שדבררת פה, היית פה דובר מצוין של כולם, אולי אתה יכול לדבר גם על זה.
היו"ר יואב קיש
אני לא מדבר על דברים שאין לי מושג. אני יודע שאתם אוהבים לדבר על דברים שאין לכם מושג.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז אולי ווליד יגיד. ווליד, כמה מיליארד עברו? 53 מיליארד עברו השנה?
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
יותר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יותר, אה? כמה, 100?
היו"ר יואב קיש
אפרת, את בקריאה שנייה. טוב, מישהו עוד רוצה להתייחס לוועדה?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני רק חייבת לומר, שאני לא מבינה את הוועדה הזאת, את הדיון הזה. אני חושבת שזה לזרות חול בעיניים שלנו כנבחרי ציבור ושל הציבור. היות שגם אין פה הצבעה, היות שאין פה חוקים כדי שאפשר יהיה לדון בהם, אני לא יכולה לשתף פעולה עם הפייק הזה.
היו"ר יואב קיש
אז דיברנו על זה ואמרתי לך: ההפך, דווקא בגלל לוחות הזמנים הקצרים - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל - - -
היו"ר יואב קיש
אני עונה לך, אל תפריעי. אתם יודעים מה? כשהייתם פה בכיסא, עשיתם מה שאתם רוצים, סתמתם לנו את הפה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא שמתי לך את הפה, אתה יודע את זה.
היו"ר יואב קיש
שמתם את - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לא נתת להוציא מילה בכיסא שלך, איפה שאתה בכיסא.
היו"ר יואב קיש
היא היחידה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא סתמתי.
היו"ר יואב קיש
ואנחנו עכשיו החלפנו תפקידים, ואני מבקש מכם לא להפריע. ואני אומר לכם בצורה הכי ברורה: אין לנו הרבה זמן, כי לוחות הזמנים מגדירים סיום לאירוע הקמת הממשלה. חשוב לנו שהחוקים ידונו, ובצורה משמעותית וארוכה, עם דגש לכל הנושאים שעל פה. עשינו את הדיון הזה בשביל לשמוע את הדברים האלה. אני מברך על כך שהדברים - - -
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
אבל עד אז לא תקימו ממשלה, יואב? אני שואל.
היו"ר יואב קיש
ווליד, אני לא רוצה לשמוע שאלות שלך עכשיו.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
למה? עד שלא מעבירים את זה לא תקימו ממשלה?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא.
היו"ר יואב קיש
ווליד, אתה בקריאה שנייה.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
תקימו ממשלה - - -
היו"ר יואב קיש
ווליד, אתה בקריאה שנייה.
היו"ר יואב קיש
אני מברך על כך שהדיון נעשה והבהרנו את הדברים. עלינו על כמה נקודות נכונות. אנחנו נסיים ונביא עם חקיקה שתתקדם, וברגע שהחקיקה הזו תגיע חזרה לוועדה הזו, ופה אני אומר גם קצת תשובה על מה ששאלתם קודם. אנחנו נראה אם לאחר הדיון שעשינו פה יש צורך נוסף באיזושהי התייחסות או שאפשר ישר להצביע, או שיש צורך. תילקח החלטה ברגע שהחוקים יגיעו.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים