ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 20/11/2022

בקשת חבר הכנסת אבי מעוז להתפלג מסיעת הציונות הדתית, לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, בקשת חברי הכנסת איתמר בן גביר ויצחק וסרלאוף להתפלגות המפלגות חזית יהודית לאומית וארץ ישראל שלנו מסיעת הציונות הדתית

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת ה-25

הכנסת4

20/11/2022


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 2
מישיבת הוועדה המסדרת
יום ראשון, כ"ו בחשון התשפ"ג (20 בנובמבר 2022), שעה 13:00
סדר היום
בקשת חבר הכנסת אבי מעוז להתפלג מסיעת הציונות הדתית, לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994; בקשת חברי הכנסת איתמר בן גביר ויצחק וסרלאוף להתפלגות המפלגות חזית יהודית לאומית וארץ ישראל שלנו מסיעת הציונות הדתית
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יצחק שמעון וסרלאוף
שמחה רוטמן
חברי הכנסת
אוריאל בוסו
אלי דלל
חנוך דב מילביצקי
אבי מעוז
שלמה קרעי
אליהו רביבו
מוזמים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםבקשת חבר הכנסת אבי מעוז להתפלג מסיעת הציונות הדתית, לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994; בקשת חברי הכנסת איתמר בן גביר ויצחק וסרלאוף להתפלגות המפלגות חזית יהודית לאומית וארץ ישראל שלנו מסיעת הציונות הדתית
היו"ר יואב קיש
צוהריים טובים לכולם, אנחנו פותחים את הישיבה. יש לנו בקשה להתפלגות בהתאם לסעיף 59(2) לחוק הכנסת: בקשת חבר הכנסת אבי מעוז להתפלג מסיעת "הציונות הדתית", ובקשת חברי הכנסת איתמר בן גביר ויצחק וסרלאוף להתפלגות המפלגות "חזית יהודית לאומית" ו"ארץ ישראל שלנו" מסיעת "הציונות הדתית". יש מכתבים נלווים של חברי הכנסת, אחד מהם הוא מ"עוצמה יהודית", מאיתמר בן גביר. אבי, בקשה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תודה, אדוני היושב ראש, ברכות. אנחנו חתומים על הסכם שהונח בפני ועדת הבחירות, בפני הכנסת, ואני רוצה להקריא את סעיף 12 שכתוב בו כך: "מוסכם כי מיד לאחר הבחירות נציגי "עוצמה יהודית", "הציונות הדתית", וכן נציג "נעם", יוכלו להתפלג ויקיימו שלוש סיעות עצמאיות בכנסת". אנחנו נוהגים לקיים הסכמים, לכן הגשנו בקשה בהתאם לסעיף הזה מיד לאחר הבחירות. מיד לאחר שקמה הוועדה המסדרת בראשותך, אדוני היושב ראש, הגשנו בקשה. אמנם כתבתי ששם הסיעה החדשה הוא "נעם - בראשות חבר הכנסת אבי מעוז", אבל אני מעוניין שהיא תיקרא "נעם - בראשות אבי מעוז", בלי החבר כנסת. אני מצפה שהוועדה תאשר את ההתפלגות.
היו"ר יואב קיש
תודה. חבר הכנסת וסרלאוף, בבקשה.
יצחק שמעון וסרלאוף (הציונות הדתית)
אני מצטרף לחברי אבי מעוז - הגשנו בקשה בהתאם לסעיף 59(2) לחוק הכנסת. גם אנחנו לפי הסכם משותף עם "הציונות הדתית" ו"נעם" מבקשים להתפלג מתוך הבלוק הטכני שניהלנו במהלך קמפיין הבחירות ולסיים את התהליך הפרוצדוראלי שכרוך בכך. אנחנו מבקשים היום שהסיעה תיקרא "עוצמה יהודית בראשות ח"כ איתמר בן גביר" שתצורף אליה גם מפלגת "ארץ ישראל שלנו" שאני נמנה בתוכה.
ארבל אסטרחן
חוק הכנסת מאפשר לסיעות שמורכבות מכמה מפלגות להתפלג בהתאם להשתייכות המפלגתית, כשאז זה לא משנה גודל הסיעות, לא משנה אם זה שליש או דברים כאלה, ובתנאי שבעת הגשת רשימת המועמדים הוגש הסכם ליו"ר ועדת הבחירות שמאפשר את אותה התפלגות. רשימת המועמדים של המפלגה שנקראת "הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' ו"עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר" הוגשה בידי חמש מפלגות. לפי ההסכם שהגישו אותן חמש מפלגות, לא תתאפשר התפלגות של כל החמש. "האיחוד הלאומי" ו"עתיד אחד – עתיד טוב לישראל" לא יכולות להתפלג זו מזו, הן נשארות ביחד, וכנ"ל "חזית יהודית לאומית" ו"ארץ ישראל שלנו – מפלגה יהודית מאוחדת לשלמות התורה, העם והארץ". כל הרכב אחר יכול להתפלג.

כעת מוגשות הבקשות להתפלגות שהוועדה המסדרת מתבקשת לאשר, כשהחוק קובע את התנאים להתפלגות. הוועדה המסדרת נדרשת לבדוק שאכן מתקיימים התנאים כדי לאשר את הבקשה. תוצאת ההתפלגות היא שיקומו בכנסת שלוש סיעות חדשות במקום סיעה אחת שקיימת היום. בסיעת "הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'" יהיו שבעה חברי כנסת: בצלאל סמוטריץ', אופיר סופר, אורית סטרוק, שמחה רוטמן, מיכל מרים וולדיגר, אוהד טל ומשה סולומון, והיא תייצג שתי מפלגות, גם את מפלגת "האיחוד הלאומי – תקומה" וגם את מפלגת "עתיד אחד – עתיד טוב לישראל", זאת לפי ההשתייכות שאותה מסרו בהגשת רשימת המועמדים - אורית סטרוק היא החברה במפלגת "עתיד אחד". חבר הכנסת סמוטריץ' יהיה בא הכוח, ממלא מקומו יהיה יהודה ולד. סיעה שנייה תהיה "סיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר", יהיו בה שישה חברי כנסת: איתמר בן גביר, יצחק שמעון וסרלאוף, אלמוג כהן, עמיחי אליהו, צביקה פוגל ולימור סון הר מלך, והיא תייצג שתי מפלגות: "חזית יהודית לאומית" ו"ארץ ישראל שלנו", לפי ההשתייכות שנמסרה בהגשת הרשימות - חבר הכנסת וסרלאוף הוא זה שמייצג את "ארץ ישראל שלנו". הסיעה השלישית היא סיעת "נעם - בראשות חבר הכנסת אבי מעוז", שתייצג את מפלגת "לזוז". האם בא הכוח יהיה יאיר מרמרוש וממלא המקום יהיה יהודה גליקמן?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
יהודה גליקמן הוא בא הכוח. תהפכי את הסדר.
היו"ר יואב קיש
בא כוח הסיעה הוא יהודה גליקמן, ממלא המקום הוא יאיר מרמרוש.
ארבל אסטרחן
לכל אחת מהסיעות הנפרדות - האיחוד הלאומי", "עתיד טוב", "חזית יהודית לאומית" ו"ארץ ישראל שלנו" - יש באי כוח קטנים, ופה לא נמסרה הודעה על שינוי, מה שהגישו בעת הגשת המועמדים זה מה שנשאר.

להחלטה על הפיצול אין השלכות מבחינת מימון מפלגות, מימון הבחירות כבר חושב. גם המימון השוטף ממילא משולם בנפרד למפלגות, לכן להתפלגות אין השלכה עליו. כן יש השלכה בנושא של צוות פרלמנטרי ומנהלי סיעה. המימון עבור מנהלי הסיעה ניתן לפי גודל הסיעות, כשסיעת יחיד לא זכאית למנהל סיעה. במקום סיעה אחת של 14 ח"כים יהיו שתי סיעות קטנות יותר שיהיו זכאיות למימון הצוות הפרלמנטרי. יש השלכות פרלמנטריות במובן זה שיש שלוש סיעות בכנסת.
היו"ר יואב קיש
דווקא על זה הייתי שמח אם טיפה תרחיבי. אם עד עכשיו ח"כים בוועדה הזאת יכלו מאותה סיעה להגיע, מעכשיו תהיה הפרדה, לא ניתן יהיה לייצר החלפות.
ארבל אסטרחן
לכל סיעה יש חברים בכל ועדה ובהעדרו של חבר הוועדה הקבוע כל חבר סיעה אחר יכול להחליף ולהצביע במקומו. יהיו עכשיו סיעות נפרדות שהחברים בהן יוכלו להחליף חברים אחרים. כשבדקנו מה קורה בשלוש הוועדות שהוקמו עד עכשיו, ראינו שבוועדה המסדרת יש ל"ציונות הדתית" את חבר הכנסת וסרלאוף ואת חבר הכנסת רוטמן - הם עכשיו יהיו משתי סיעות. חבר הכנסת מעוז הוא אמנם לא חבר בוועדה, אבל יש לו זכות להיות משקיף. לכל סיעה עם פחות מארבעה חברים יש זכות בוועדה המסדרת למנות משקיף ללא זכות הצבעה.
היו"ר יואב קיש
אני מבקש להוסיף אותו כמשקיף בוועדה.
ארבל אסטרחן
בוועדת חוץ וביטחון יהיו חברים איתמר בן גביר ואופיר סופר, כנ"ל ממלאי המקום אורית סטרוק וצביקה פוגל.
שלמה קרעי (הליכוד)
ידענו מראש שיש כאן בלוק טכני בלבד.
ארבל אסטרחן
נכון, זה לא במקרה. החברים בוועדת הכספים הזמנית: חבר הכנסת וסרלאוף וחבר הכנסת אוהד טל - הם משתי הסיעות החדשות. ממלא המקום הקבוע הוא אבי מעוז. מכיוון שממלא מקום קבוע יכול להיות רק לסיעה שיש לה חבר, חבר הכנסת אבי מעוז מפסיק להיות ממלא מקום קבוע אלא אם אחת הסיעות תיתן לו להיות על חשבונה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לא צריך.
ארבל אסטרחן
הכהונה שלו כממלא מקום קבוע תיפסק בוועדת הכספים. כשיקימו את הוועדות הקבועות, יהיה צריך לתת מקום לפי גודל - -
היו"ר יואב קיש
ואז הוא יהיה חייב להגיע, כי לא יהיה מי שיוכל להחליף אותו.
ארבל אסטרחן
הוא יוכל לתת על חשבונו, להגיד שלסיעת "נעם" יש ממלא מקום מסיעה אחרת.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם עכשיו הוא יכול להיות ממלא מקום קבוע במידה ו"עוצמה יהודית", "הציונות הדתית" או "הליכוד" מאפשרות לו להיות ממלא מקום קבוע שלהן.
ארבל אסטרחן
כשיקימו את הוועדות הקבועות צריך יהיה להתחשב בסיעה נוספת. אנחנו מכירים את ההתפלגויות האלו בשלהי הכנסת, שאז יש השלכות שנוגעות לחברי ועדות קלפי, דברים שקשורים לבחירות - אלה לא הדברים שכרגע על הפרק.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
קודם כל, בהצלחה שיהיה. בתור מישהו שעשה את סוף השבוע עם הרבה חברים - די, בוא נעשה ממשלה כבר, באמת די.
היו"ר יואב קיש
אני לא נכנס לחלוקת האחריות ולמשחק האשמות, אבל כל מי שיושב פה סביב השולחן שותף לבקשה הזאת להקים ממשלה. אומרים שכאילו הפיצול מייצר איזו שהיא התייחסות אחרת ממה שנאמר, אבל בסוף מדובר בשלוש סיעות שונות שרצו להתפצל מלכתחילה. חשוב מאוד שהמו"מ הקואליציוני יסתיים בהקדם. אנחנו רואים דברים מההתמשכות הזאת שבאופן טבעי לא היינו רוצים לראות. כולם צריכים להבין את גודל השעה, לקחת אולי צעד אחורה, להתפשר, להגיע להסכמות. המציאות עומדת לנגד עינינו, אנחנו רואים מה המחירים אם אנחנו לא מתכנסים מהר להחלטות. אני מאוד מקווה שכל המעורבים בדבר ידעו להגיע להסכמות - ומהר. מי בעד בקשות ההתפלגות כפי שהוקראו על ידי הוועדה?

הצבעה
אושרו.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים