ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 04/07/2022

דיווח לפי סעיף 105(יא) לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 בדבר היערכות ליישום הרפורמה בייבוא תמרוקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים