ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/06/2022

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 40) (אחים שכולים), התשפ"ב–2022, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - מענק לימודים), התשפ"ב-2022, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - הטבות לאח הנספה), התשפ''ב-2022 , הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - הטבות לאח הנספה), התשפ''ב-2022 , הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 40), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים