ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/06/2022

הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022, חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022, חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022, חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022, חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022, חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 40), התשפ"ב-2022 , הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 40), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים