ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/06/2022

הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 16) (הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב-2022 , הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 16) (הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב-2022 , הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 7), התשפ"ב–2022, הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 7), התשפ"ב–2022, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה), התשפ"ב–2022, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים