ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/06/2022

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218) (שינוי המונח נכה), התשפ"א-2020

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים