ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/06/2022

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (שטח מחיה במיתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 , הצעת חוק להתמודדות עם תופעת דמי החסות (תיקוני חקיקה), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים