ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/06/2022

הצעת צו עובדים זרים (סל שירותי בריאות לעובד)(תיקון), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים