ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/06/2022

חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים