ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 27/06/2022

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה) , הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 , הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2022, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב–2022, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022, חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 92 – הוראת שעה), התשפ"ב–2022, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 40), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים