ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/06/2022

הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 14) (מעמדם של ארגוני סביבה), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים