ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/06/2022

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שלוחה טלפונית ייעודית לביטול עסקה), התשפ"ב-2022, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 66) (שירות טלפוני לביטול עסקה עם חברת תעופה), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים