ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 27/06/2022

הצעת תקנות העונשין (הפסקת הריון)(תיקון), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים