ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/06/2022

בקשה לאישור הוועדה לאמות המידה של המלצות הוועדה הציבורית, בהתאם לסעיף 3(א) לחוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח-2008

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים