ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/06/2022

בקשה לאישור הוועדה לאמות המידה של המלצות הוועדה הציבורית, בהתאם לסעיף 3(א) לחוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח-2008

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
28/06/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 70
מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
יום שלישי, כ"ט בסיון התשפ"ב (28 ביוני 2022), שעה 10:17
סדר היום
בקשה לאישור הוועדה לאמות המידה של המלצות הוועדה הציבורית, בהתאם לסעיף 3(א) לחוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח-2008
נכחו
חברת הוועדה: עאידה תומא סלימאן – היו"ר
מוזמנים
סיון אזולאי - נציבה אזורית, מחוז ירושלים והדרום, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
משתתפת באמצעים מקוונים
מרים כבהא

עו"ד, נציבה ארצית, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
דלית אזולאי
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

בקשה לאישור הוועדה לאמות המידה של המלצות הוועדה הציבורית, בהתאם לסעיף 3(א) לחוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח-2008
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום ה-28 ביוני 2022. אנחנו התאספנו לדון בבקשה לאישור הוועדה לאמות המידה של המלצות הוועדה הציבורית, בהתאם לסעיף 3(א) לחוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח-2008.

אני לא יודעת אם אני צריכה להגיד, אולי זאת תהיה הישיבה האחרונה. כבר אמרתי את זה בישיבה של אתמול. אני לא אסתכן ואגיד את זה שוב היום, אבל מה שבטוח, זאת ישיבה שחיכינו לה כבר שנים עד שהתחילו באמת ליישם את החוק על כל סעיפיו, לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים.

אני קיבלתי לידיים שלי את ההמלצות של המועצה הציבורית לקידום ושילוב נשים בעבודה, המלצות איך ליישם, מה אמות המידה שלפיהן תבדקו את העסקים האלה, כמה הם באמת עומדים בדרישות או פיתחו להם מדיניות ברורה לשלב נשים כדי להחליט בסופו של דבר על העסקים שיקבלו את אות השר או השרה בעניין הזה. עד כמה שאני יודעת, השרה כן אישרה את ההמלצות.

אני אתן לכם קודם כל, מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, ואני חייבת להגיד שהנושא הזה באמת התחיל לזוז. זה שנים ישב במשרדים. לא עשו עם זה כלום. הצעת החוק מאז שעבר פעם אחת, אם אני לא טועה - - -
סיון אזולאי
כן, וגם אז לא היה תחת הנציבות. הוא עבר לנציבות רק - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, אני יודעת. בעצם עבר לנציבות ותחת הנציבות התחיל כל העניין של המועצה. לוועדה הייתה תרומה שלה בהזזת הדברים גם כן. אני אתן לך, עו"ד סיון אזולאי, נציבה אזורית מחוז ירושלים והדרום בנציבות שוויון ההזדמנות בעבודה, להציג את ההמלצות בקיצור כדי שנראה אם אנחנו מאשרים.
סיון אזולאי
קודם כל באמת תודה על כינוס הוועדה. כמו שאמרת, הנציבה הארצית מרים הייתה כאן והיא באמת עדכנה אתכם על אופן יישום החוק מבחינת הנציבות, בסוף חודש מאי. סעיף 3 (א) אומר שבעצם המועצה הציבורית שמונתה מכוח החוק צריכה לבחור אמות מידה ואותן צריך לאשר השר, במקרה הזה שרת הכלכלה והתעשייה שכבר אישרה, ואנחנו כן צריכים לקבל את אישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, ולכן בעצם התכנסנו היום.

אני אציג עכשיו את השקף של אמות המידה, אבל באמת חשוב להגיד שאמות המידה שנבחרו, הן נבחרו על ידי המועצה הציבורית שבראשה עומדת יושבת-ראש הוועדה, השופטת בדימוס רונית רוזנפלד, שהיא שופטת בית הדין הארצי לעבודה, ובאמת הייתה מחשבה רבה מבחינת חברי המועצה והמון פגישות, והם יצקו תוכן לאמות המידה שעכשיו אנחנו נציג, בעצם בדמות השאלון, השאלון למעסיקים, ככה שהשאלון כולל שאלות ביחס לכל אמת מידה בנפרד.

אני רק אציין שהתקנות בנושא הזה קובעות שבע אמות מידה, אבל המועצה הקודמת שהייתה בתוכנית הקודמת בראשות השופטת דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון בדימוס, היא קבעה שהמועצה תבחר כל שנה חמש מתוך שבע, אבל בהקשר הזה אנחנו בחרנו חמש. אני אגיד שגם אמות המידה שלא בחרנו, אנחנו התייחסנו אליהן במסגרת נושא המשנה, אז גם כן נתנו מקום לאמות המידה שלא נבחרו.

(הצגת מצגת)

אמות המידה שנבחרו, הראשונה זה מדיניות רשמית וכתובה לקידום שוויון מגדרי אצל המעסיק. השנייה זה שיעור פערי השכר בין נשים לגברים אצל המעסיק. השלישית, גיוס וקידום העסקת נשים בדרגות השונות בארגון. הרביעית, מתן אפשרות לעובדים ועבודות לאיזון עבודה-משפחה אצל המעסיק, והאחרונה, פעולות ותוכניות מיוחדות בנושא קידום תעסוקת נשים שנוקט המעסיק והוכחו כמסייעות.

אלו חמש אמות המידה. כמו שאמרנו, שרת הכלכלה והתעשייה אישרה אותן. כפי שפעם קודמת כבר מרים הציגה, אנחנו רוצים להכריז על פתיחת התחרות כבר במהלך חודש יולי וחשוב לנו לקבל את אישור הוועדה, וכמובן שנעדכן בכל התפתחות בנוגע לאופן הפעלת התוכנית עד לחלוקת המענקים שצפויה באוקטובר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. אני מבינה את החשיבות של מדיניות רשמית וכתובה לקידום שוויון מגדרי אצל המעסיק. אמנם הרבה פעמים אפשר לכתוב מדיניות, לא בהכרח ליישם אותה, כלומר נתתם לזה משקל והעדפתם אותו על 4 למשל, הכשרה, הדרכה ופיתוח קריירה לנשים בארגון, למרות שזה יותר למעלה, הראשון, יכול להישאר ברמת ההצהרתיות כאשר מספר 4 הוא נקיטת פעולה כדי לשפר את מצב הנשים.
סיון אזולאי
קודם כל אני אגיד שהמועצה, גם בסמכותה לנקד כל אמת מידה, ובאמת אמת מידה של מדיניות קיבלה ניקוד נמוך יחסית. אני לא אחשוף כאן את הניקוד כי זה בעצם לחשוף את השאלון בפני המעסיקים, אבל היא קיבלה מעט נקודות. אנחנו כן שואלים האם קיימת מדיניות, ואנחנו מבקשים לדעת אם היא שקופה או מונגשת לעובדים, וגם כן אם יש סמכויות לאחראי על קידום מדיניות.

חשוב לי לציין שבמסגרת הפעילות של המפעיל שעובד איתנו יהיה ראיונות לעובדים ולמעסיקים. אנחנו הולכים לבחון את הנושא הזה גם כן בנושא הזה.

בנוגע להכשרה, הדרכה ופיתח קריירה, אמנם לא בחרנו באופן רשמי כמו שאמרתי, את אמת המידה הזאת, אבל היא כן נכנסת תחת נושא המשנה באמת מידה אחרת ואנחנו כן בודקים שיש הכשרות לנשים, איך אפשר לפתח את הקריירה שלהן. לגמרי יש התייחסות בשאלון לשאלות שנוגעות לאמת המידה הזו גם כן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני רק רוצה להבין. יש הגבלה לגודל הארגון המשתתף?
סיון אזולאי
כן. יש את השקף שהצגנו גם פעם קודמת. התוכנית בעצם מדברת על מעסיקים, קטן, בינוני, גדול, גדול במיוחד וגם ציבורי, אבל חשוב להגיד שגדול במיוחד מעל 500 עובדים וציבורי, לא מקבלים מענק אלא רק אות הוקרה, ובנוסף יש גם שאלון למנהל משאבי אנוש או מנכ"ל שמוביל, שהוא מקבל רק אות ולא מענק, ושאלון למי שמפעיל תוכניות מיוחדות לקידום תעסוקת נשים, שהם גם כן יקבלו מענק.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי.
סיון אזולאי
אז כמובן שהניקוד בא לידי ביטוי - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
גובה המענקים, אם אני לא טועה, היה משהו כמו 50,000.
סיון אזולאי
אני לא יודעת אם מרים פה, אם אפשר להגיד, אבל פחות או יותר כן, זה סדר הגודל לפי מה שאני יודעת בהתאם לתקציב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני זוכרת 50, משהו כזה.
סיון אזולאי
כן, היא אמרה פעם קודמת.

לגבי המדיניות, באמת הניקוד ניתן לכל מעסיק בכל גודל, בהתאם. אני חייבת להגיד שלמדיניות, המעסיק הקטן לא מקבל כי אנחנו לא מצפים ממעסיק עם שישה עובדים במדיניות, אנחנו לא רוצים לפגוע בו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בגלל זה אני אישרתי.
סיון אזולאי
בוודאי, וזה גם כן נאמר בדברי חברי המועצה ולקחנו את זה בחשבון.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. מרים בזום איתנו?
מרים כבהא
כן, כמובן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בוקר טוב.
מרים כבהא
קודם כל המון תודה באמת על ההתגייסות. זה לא מובן מאליו להיכנס לוועדה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את האמת, יש לי שיתוף פעולה מדהים עם חברות הוועדה. בגלל זה יכולתי. הן תמיד מתייצבות.
מרים כבהא
זה ממש כבוד גדול לנו. לגבי גובה הפרס, עוד לא הוחלט סופית אבל כמו שאמרת, זה יכול להיות בין 40,000 עד 60,000 שקלים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. מרים, רצית להוסיף משהו לפני שאני עורכת פה הצבעה?
מרים כבהא
רק רציתי להגיד שבאמת המועצה בראשותה של כבוד השופטת רונית רוזנפלד עשתה עבודה ממש מצוינת והיא כללה גם אנשי אקדמיה, גם אנשי עמותות, גם עמותות, גם משרדי ממשלה. היא הייתה מועצה מאוד מגוונת. היה במועצה קול לכולם וניסינו לייצר מעבר לשאלון, גם תוכנית עבודה. כל מעסיק יכול לקחת את השאלון ולהתחיל ליישם גם אם השנה הוא לא השתתף, אבל ניסינו ממש להקיף את כל הנושאים ואני מקווה לקבל את האישור שלכם כדי שנוכל לצאת לדרך ומייד.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
טוב, תודה לך. אני חייבת להגיד שאני שמחה שהוחלט להעביר את יישום החוק הזה לידיים של הנציבות. אתן ומרים, אני באמת רוצה גם להגיד את זה בצורה הכי ברורה. ניצחת על זה בצורה מאוד יפה וכל הכבוד על העשייה, גם למועצה אבל גם לך כנציבה שהובילה את הנושא. אני יודעת כמה שנים החוק הזה הוזנח וכמה שנים לא התייחסו אליו. ברגע שזה עבר לאחריות שלך, הרמת את הכפפה ובאמת הובלת תהליך מאוד מכובד ומאוד ענייני.

כמובן אנחנו מברכות את חברי וחברות המועצה בהובלת השופטת רוזנפלד. נעשתה פה עבודת חשיבה. אני עברתי על הדוח. רואים שנתתם לזה את כובד החשיבות של לשרטט כיוון שיכול להוות גם אבני דרך לכל עסק שמקבל על עצמו את ההחלטה ללכת בדרך של שוויון ושוויון מגדרי. אם אנחנו מדברות כל הזמן בוועדה על הטמעת חשיבה מגדרית, אני חושבת שאתן תורמות להטמעת החשיבה הזו, בעיקר שזה הולך בעיקר לעסקים פרטיים. בדרך כלל העסקים האלה לא נמצאים בתהליכים שמובילים, נגיד נציבות שירות המדינה או מוסדות אקדמיים וכו', אז כל הכבוד על העבודה שנעשתה.

אני אשמח שנקבל דיווח אחרי שתתקדמו בעניין של הקול הקורא וההחלטה על המענקים או על הזכייה באות. אני חושבת שאנחנו בוועדה יכולים עכשיו לבקש הצבעה על אישור ההמלצות. אני מבקשת, המתנגדים יעשו את זה בכבוד ובלי פגיעה באף אחד. בלי רוויזיות גם כן. אוקיי, אנחנו מאשרות את ההמלצות ותתחילו באמת בהצלחה. תובילו את התהליך הזה.

אני נועלת את הישיבה, תודה לכן.


הישיבה ננעלה בשעה 10:31.

קוד המקור של הנתונים