ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 27/06/2022

הקמת ועדת כנסת משותפת ליישומים ביומטריים לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 51) (תשלומים עבור עובדי הסיעות), התשפ"ב–2022, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 51) (תשלומים עבור עובדי הסיעות), התשפ"ב–2022, חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022, חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022, חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ"ב-2022 , חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים