ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 27/06/2022

הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 , הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2022, חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022, חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשפ"ב-2022, חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב–2022, חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 92 – הוראת שעה), התשפ"ב–2022, הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה) , הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון - פטור מאגרה בשל האטה ממהירות הנסיעה המותרת), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת10
ועדת הכנסת
27/06/2022


מושב שני


פרוטוקול מס' 111
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ח בסיון התשפ"ב (27 ביוני 2022), שעה 12:40
סדר היום
1. בקשת יושב ראש הכנסת לשינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת היום, יום שני, כ"ח בסיוון, התשפ"ב – 27 ביוני 2022.
1. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה) (מ/1568) – בקשת הממשלה להתיר את הבאתה לדיון לפי סעיף 95(ד) לתקנון והקדמת הדיון בהצעת החוק בכל הקריאות.
1. בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בפרק י"ב (חקלאות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022, התשפ"א-2021 (פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת) (מ/1443), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
1. בקשת יושבת ראש ועדת הבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב-2022 (כ/903), של חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת, לפני הקריאה השנייה והשלישית.
1. בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 91 והוראת שעה) (בתי משפט קהילתיים), התשפ"ב-2021 (מ/1471), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
1. בקשת חה"כ אחמד טיבי להקדמת הדיון בהצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון – פטור מאגרה בשל האטה ממהירות הנסיעה המותרת), התשפ"ב–2022 (פ/3977/24), לפני הקריאה הטרומית.
1. קביעת ועדה לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1730/24), של חבר הכנסת יריב לוין.
1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ1456/24), של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.
1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1554/24), של חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1555/24), של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1581/24), של חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1986/24), של חבר הכנסת אלי כהן.
1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/2140/24), של חברת הכנסת גילה גמליאל.
1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2021 (פ/2371/24), של חבר הכנסת שלמה קרעי.
1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2022 (פ/3660/24), של חבר הכנסת יואב קיש.
1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2022 (פ/4037/24), של חברי הכנסת בועז טופורובסקי ושרן מרים השכל.
1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1345/24), של חבר הכנסת מוסי רז.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
מירב בן ארי
איתן גינזבורג
שרן מרים השכל
ווליד טאהא
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
יבגני סובה
יצחק פינדרוס
שירלי פינטו קדוש
רם שפע
חברי הכנסת
דוד ביטן
יואב בן צור
משה גפני
מיכל וולדיגר
מיכאל מלכיאלי
יואב קיש
גלעד קריב
מיכל רוזין
מוסי רז
מוזמנים
סגנית מזכיר הכנסת אלינור ימין
סגנית מזכיר הכנסת ראדה חסייסי
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט
חבר מתרגמים
הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 13) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה) (מ/1568) – בקשת הממשלה להתיר את הבאתה לדיון לפי סעיף 95(ד) לתקנון והקדמת הדיון בהצעת החוק בכל הקריאות.
היו"ר ניר אורבך
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני כ"ח בסיוון התשפ"ב, 27 ביוני 2022. נתחיל בסעיף ב': הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה) (מ/1568) – בקשת הממשלה להתיר את הבאתה לדיון לפי סעיף 95(ד) לתקנון והקדמת הדיון בהצעת החוק בכל הקריאות. ינמק יועץ שר המשפטים אסף גרינבוים, בבקשה.
אסף גרינבוים
אדוני היושב-ראש, ההצעה הזאת מוכרת לכל היושבים פה. מדובר בהצעת חוק שעברה הן בקריאה הראשונה והן בשנייה ברוב של חברי הכנסת. בכל אחת מהקריאות היו למעלה מ-61 חברי כנסת שתמכו בה והתקיים דיון משמעותי ומעמיק גם בוועדת החוקה. במהלך הדיון בוועדת החוקה גם נערכו שינויים מסוימים. גם נשמעו נציגי החברה האזרחית, גם נציגי האקדמיה. נשמעו הדעות השונות על ידי חברי הכנסת שהופיעו בפני חברי הוועדה. מאחר שהתקיים דיון משמעותי בהצעת החוק הזו, אנו לא רואים סיבה שלא תקוצר פה תקופת ההנחה. הן בשל חשיבות הצעת החוק הממשלתית הזאת, הן מאחר שהתקיימו בעניינה כל הדיונים הדרושים, פורסם תזכיר לציבור בשלבים המוקדמים יותר כמובן, אין סיבה שלא תקוצר פה תקופת ההנחה.
היו"ר ניר אורבך
תודה. חבר הכנסת קיש, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אל תזכיר את ועדת חוקה ו"חשובה" ביחד. זה מעליב.
יואב קיש (הליכוד)
אתייחס לשני דברים. ראשית, החוק הזה נפל, לא עבר קריאה שלישית.
אסף גרינבוים
נמשך, לא נפל.
יואב קיש (הליכוד)
נמשך כי לא היה רוב ולא עלה להצבעה כי הממשלה מיצתה את כל המהלכים שניסתה לעשות והבינה שאין לה רוב. לכן החוק לא הגיע להצבעה. אתה בא להריץ תהליך מחדש של קריאה ראשונה. תקרא לזה איך שאתה רוצה אבל חוק שעבר קריאה שנייה ולא שלישית ועכשיו צריך לעבור ראשונה, אני קורא לו נפל. אתה יכול לקרוא לו בכל כינוי אחר שאתה רוצה. לכן כיוון שהכנסת לא נתנה את האמון בחוק הזה איני רואה סיבה לדיון המהיר הזה שאתם מנסים להוביל באירוע הזה. בעיניי זה אף מבזה את הכנסת ואני חושב שראוי היה לתת לח"כים להבין שיש פה מהלך שהממשלה מנסה להוביל בשניות אחרונות לקראת פיזורה, מהלך שעד כה נתקל בסירוב הכנסת להעברתו. בעיניי לא מכובד לתת לו פטור מחובת הנחה או כל הליך כלשהו שקשור לקיצור תהליכים לחוק שלא עבר קריאה שלישית, נפל, ומנסים בדלת אחורית לחדש את העמדתו. זה דבר אחד.

דבר שני, ראיתי קודם את יושב-ראש ועדת חוקה, וזה לאור הדיונים שוועדת חוקה עשתה אתמול. ממה שאני מבין החוק הזה אמור אחרי זה להגיע לוועדת חוקה. ראינו אתמול בוועדת חוקה יושב-ראש שבחר לעשות שני דיונים פופוליסטיים, חסרי תוכן. הבנה שהוא בתקופת בחירות. יש בעבודה פריימריז? יש. אז אולי הוא צריך את זה לפריימריז אבל זה ודאי לא מוסיף כבוד לכנסת שמעלים את חוק הרדיפה רק ברמה פופוליסטית מובא בלי נוסח, בלי כלום ורוצים דקה לפני שיוצאים לבחירות לפסול את יו"ר האופוזיציה מלהתמודד בבחירות. הדבר הזה היה ברור לכולם אתמול. מצרף לזה את הדיון ההזוי שתכף נדון פה בסעיף א' על מהלך חסר שום – אני לא זוכר תקדימית. אולי היועצים המשפטיים יזכרו אירוע כזה, שחוק שמחכה להחלטה בוועדת הכנסת, מתחיל יו"ר הוועדה דיון סביבה החוק הזה. לא זוכרת? לא היה. אני מצרף את זה שיו"ר ועדת חוקה מתנהל בצורה ברורה של בחירות, לא עניינית לא מהותית, בטח לא רואה סיבה לתת לחוק שהכנסת החליטה להפיל אותו. לכן אני אמנם אין לי זכות הצבעה בוועדה הזו. אנו כמובן מתנגדים להחלטה לפטור מחובת הנחה.
אסף גרינבוים
אדוני היושב-ראש, אציין שמלבד הפטור אנחנו מבקשים שבהתאם לסעיף 95ד הוועדה תאשר, זה מופיע גם בבקשה הגשנו, את הבאת ההצעה.
היו"ר ניר אורבך
מופיע בסדר-היום ויהיו לכן שתי הצבעות. ההצבעה הראשונה תהיה על בקשת הממשלה להתיר את הבאת החוק לדיון. מי בעד – ירים את ידו. מי נגד?


הצבעה

בעד - 5
נגד – 1
אושר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רביזיה.
היו"ר ניר אורבך
נעבור להצבעה השנייה. מי בעד הקדמת הדיון – ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד - 4
נגד – 1
אושר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רביזיה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
גם אני.
היו"ר ניר אורבך
בסדר. נודיע בסוף הדיון מתי יתקיים הדיון על הרביזיות.בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בפרק י"ב (חקלאות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022, התשפ"א-2021 (פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת) (מ/1443), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר ניר אורבך
סעיף ג'. בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בפרק י"ב (חקלאות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022, התשפ"א-2021 (פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת) (מ/1443), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

לא נמצא מי שינמק אבל ביקשו שנקריא את הפנייה. אקריא, במכתב אליי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון יושב-ראש ועדת הכלכלה: הנדון – כפי שקראתי קודם את פרק י"ב בקלאות. ועדת הכלכלה אישרה היום את הצעת החוק שבנדון לקריאה השנייה והשלישית. בשל הדחיפות הנובעת מההחלטה הצפויה על פיזור הכנסת אבקש את אישורה של ועדת הכנסת לפטור מחובת הנחה לפי סעיף 88ב לתקנון הכנסת.

מישהו מעוניין להתייחס?
יואב קיש (הליכוד)
כן, כל הניסיון הזה למחטפים לקראת פיזור הכנסת, דברים שנתנגד להם כמובן אלא אם יהיה הליך הסכמות. כרגע אין הליך כזה ולכן אנחנו כאופוזיציה נתנגד לכל מהלך של האופוזיציה גם בחקיקה, גם בוועדות. תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה. נעבור להצבעה על פטור מחובת הנחה. מי בעד – ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד - 5
נגד – אין
אושר.
היו"ר ניר אורבך
ההצעה התקבלה.


בקשת יושבת ראש ועדת הבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב-2022 (כ/903), של חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת, לפני הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר ניר אורבך
סעיף ד'. בקשת יושבת ראש ועדת הבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב-2022 (כ/903), של חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת, לפני הקריאה השנייה והשלישית. חבר הכנסת יצחק פינדרוס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למען ההגינות, זו גם הצעה של חבר הכנסת מוסי רז שאוחדה עם ההצעה שלי לפי החלטת ועדת הכנסת. מבקשים את הקדמת הדיון. הוא נמשך הרבה זמן בדיונים מול משרד המשפטים וצה"ל. הגענו פחות או יותר לסיכום ולכן אני מבקש הקדמת הדיון.
היו"ר ניר אורבך
תרצה גם להתייחס, חבר הכנסת רז?
מוסי רז (מרצ)
מצטרף לדברי חברי.
היו"ר ניר אורבך
נעבור להצבעה, הקדמת הדיון לפני הקריאה השנייה והשלישית. מי בעד – ירים את ידו. מי נגד?
הצבעה

בעד - 6
נגד – אין
אושר.
היו"ר ניר אורבך
אושר.


בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 91 והוראת שעה) (בתי משפט קהילתיים), התשפ"ב-2021 (מ/1471), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר ניר אורבך
סעיף ה'. בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 91 והוראת שעה) (בתי משפט קהילתיים), התשפ"ב-2021 (מ/1471), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

יושב-ראש ועדת החוקה נמצא פה כדי להציג את זה? או נעבור להצבעה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני רוצה לנמק מטעם ועדת חוקה – אני חבר הוועדה. בתי משפט קהילתיים זה אחד הנושאים החשובים ביותר. זה יקל מאוד על מערכת המשפט, על האזרחים. הצעה חשובה, שנשמח לקדם את החקיקה שלו.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. נעבור להצבעה להקדמת הדיון לפני הקריאה השנייה והשלישית. מי בעד – ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד - 6
נגד – אין
אושר.
היו"ר ניר אורבך
אושר.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
רביזיה.
יואב קיש (הליכוד)
גם אני.


בקשת חה"כ אחמד טיבי להקדמת הדיון בהצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון – פטור מאגרה בשל האטה ממהירות הנסיעה המותרת), התשפ"ב–2022 (פ/3977/24), לפני הקריאה הטרומית.
היו"ר ניר אורבך
בקשת חה"כ אחמד טיבי להקדמת הדיון בהצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון – פטור מאגרה בשל האטה ממהירות הנסיעה המותרת), התשפ"ב–2022 (פ/3977/24), לפני הקריאה הטרומית. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זו הצעה צרכנית טובה. פעם היא נפלה בהפרש של קול אחד. אני מקווה שהפעם היא תעבור ביום רביעי. זו הצעה שהיא טובה לכלל הציבור.
היו"ר ניר אורבך
הערה של ארבל.
ארבל אסטרחן
בלי קשר לתוכן החוק הזה יש לזכור שזה דבר מאוד חריג שמביאים לפה הצעת חוק פרטית. זה דבר שוועדת הכנסת תצטרך לתת דעתה עליו אם היא חוזרת לתת פטורים או זה חריג. לא נתנו לטרומית אלא לקריאות שניות ושלישיות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
נתנו בעבר.
ארבל אסטרחן
בגדול, שנים הוועדה לא נותנת ובמקום זה יש ההסדר שיו"ר ועדת הכנסת מעביר לוועדת שרים.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עם כוכבית. זה בהחלט חריג ולא יהווה תקדים. מי בעד – ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד - 5
נגד – אין
אושר.
היו"ר ניר אורבך
ההצעה התקבלה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, לגבי סעיף ז' מבקש עשר דקות הפסקה כדי שננסה להגיע להסכמות.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נצא להפסקה עד 13:15. ניתן זמן אם יהיה צורך.


(הישיבה נפסקה בשעה 13:00 ונתחדשה בשעה 18:30.)
היו"ר ניר אורבך
ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ח בסיון התשפ"ב. ה-27 ביוני 2022 ועל סדר היום קביעת ועדה לדין בהצעות החוק הבאות. אני אקרא את כל 11 ההצעות ואחר כך נעבור להצבעה.

1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, (פ/1730/24), של ח"כ יריב לוין

2. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1554/24), של ח"כ יצחק פינדרוס וקבוצת חברי כנסת

4. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1581/24),של ח"כ איימן עודה וקבוצת חברי כנסת

5. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, (פ/1456/24), של ח"כ סמי אבו שחאדה

6. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2021 (פ/2371/24), של ח"כ שלמה קרעי

7. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/2140/24), של ח"כ גילה גמליאל

8. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2022 (פ/3660/24), של ח"כ יואב קיש

9. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1555/24), של ח"כ מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי כנסת

10. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2022 (פ/4037/24), של ח"כ בועז טופורובסקי וחברת הכנסת שרן השכל

11. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1986/24), של ח"כ אלי כהן

12. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1345/24), של ח"כ מוסי רז

המלצות הלשכה המשפטית הייתה להעביר לוועדת החוקה חוק ומשפט או לוועדת הכנסת. כמו כן נשמעו במליאה הצעות להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים. אנחנו מיד נצביע אם להעביר את זה לוועדת הכנסת.

מי שירצה להתייחס, אנחנו ניתן את הזמן להתייחס. לפני שאנחנו עוברים להתייחסות של חברי הכנסת, אני רוצה לומר כמה משפטים. ועדת הכנסת, יש כאלה שמכנים אותה גם ועד הבית של הכנסת, היא אמורה לשקף את ההתנהלות הרצויה בכנסת. אני חושב שבשנה האחרונה, כיושב בראש הוועדה, השתדלתי להעלות דברים בוועדה רק לאחר הגעה להסכמות, לעבוד לפי התקנון ובשיתוף פעולה עם הייעוץ המשפטי. אנחנו גם השתדלנו לשמור כאן על שפה מכבדת ונקייה, כמעט ולא השתמשנו בקריאות לסדר, כבר חודשים אנחנו קוראים מכאן, מהוועדה, לקואליציה ולאופוזיציה למצוא את הדרך לפחות לפעמים לעבוד ביחד ולפחות בסוף הדרך, אחרי מהמורות רבות ברו השם הצלחנו.

כידוע לכולנו פוליטיקה היא אומנות הפשרות, ועדת הכנסת השתדלה לשקף את זה. אני שמח שם כעת בזמן הדיון על התפזרות הכנסת הצלחנו לעשות את זה ואני שמח שהתעקשנו על כך.

תודה לשני הצדדים על היכולת לבוא אחד לקראת השני. אני מקווה ומאחל שנצליח כל אחד בדרכו ובאמונתו לעשות טוב לעם ישראל. למרות שעל הדרך אנחנו חלוקים, אני חושב שבסופו של דבר המטרה של כולנו כאן היא משותפת.

אני אתן למי שרוצה להתייחס להצעה ואחר כך נעבור להצבעה.
יואב קיש (הליכוד)
חבל לי שאני לא רואה כאן את בועז שהיה בכל הדיונים והשיחות. אני רוצה לומר תודה יושב ראש ועדת הכנסת שבאמת הזמן הזה מהבוקר לא הלך לא הלך לאיבוד. ניסינו להגיע להסכמות וניסינו באמת לעשות מה שבסוף טוב לעם ישראל למרות כל הוויכוחים בינינו. אני חייב לומר שכמעט הגענו להסכמות ולכן רציתי לומר את זה עכשיו. נתנו לקואליציה יד רחבה בחוקים מעבר למה שבכלל דמיינו שאפשר ויש חוקים שחשובים לנו שלא קיבלנו מהם הסכמות ולכן אנחנו לא יכולים ללכת להסכמות בעניין הזה. לא יכול להיות שהם מבקשים רשימה של כ-40 חוקים ולנו יש איזה שלושה חוקים וגם בהם אנחנו נתקלים בבעיות.

אני מצטער שהם לא כאן אבל אנחנו לא יכולים להסכים לשום מהלך של דריסה כזו. חוקים שהם טובים. לכן אני אומר לך היושב ראש, אני מעריך בצורה אמיתית את המאמץ שעשית. אנחנו עדיין רחוקים מהסכמות, גם בנושא התאריך. אמרנו שזה יגיע למליאה ואנחנו לא הסכמנו על התאריך. יש הסכמות אחרות. אני משאיר לשיקול דעת הקואליציה להחליט מה לעשות אבל כרגע אני לא מוכן לוותר יותר על שום דבר.
דוד ביטן (הליכוד)
לא הבנתי מה הבעיה.
היו"ר ניר אורבך
במשך כל היום ישבנו וכמו שאמר חבר הכנסת קיש, יש רצון טוב מצד כל הצדדים להגיע להבנות. אנחנו לא לחינם דחינו את מועד הישיבה. הגענו להסכמות כמעט מלאות. אני מעריך שבסופו של דבר גם החלק המועט שעדיין לא הגענו אליו להסכמות, אני מעריך שבגלל שיש רצון טוב מצד כל הצדדים נגיע להסכמות מלאות.
דוד ביטן (הליכוד)
נכון. כרגע זו קריאה ראשונה.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נתקדם. אנחנו נצביע ומבחינתי נמשיך. נודיע על קביעת הוועדה בכנסת ואחר כך נמשיך. ככל שתחליטו שזה נשאר כאן, נעשה דיון מהותי. ככל שהדיון יישאר בוועדה, נשתדל כבר היום להעביר את זה בקריאה ראשונה. נקיים כאן דיון מהותי להכנה לקריאה ראשונה ונעלה אותו כבר היום במליאה. מאחר והפ0ערים הם מאוד מאוד מצומצמים, אני סומך על אחריות שני הצדדים להגיע להבנות עוד לפני הקריאה השנייה והשלישית.

חבר הכנסת טופורובסקי, אתה רוצה לומר משהו?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כן, בוודאי. אם אתם רוצים שאני אפרט את ההסכמות.
יואב קיש (הליכוד)
לא. אני אמרתי, בועז, ולכן רציתי שתהיה כאן ולצערי לא היית, שאנחנו לא מסכימים על התאריך ולא מסכימים על רשימת החוקים שאנחנו רצינו להוסיף. אנחנו לא הולכים לוותר יותר בשום דבר וכל עוד אין הסכמות על החוקים שביקשנו, אנחנו לא נוכל להגיע להסכמות. זה מה שאמרתי בכוונה לפני ההחלטה כדי שלא יהיו כאן אי הסכמות בעניין הזה.

אם אתה רוצה, אני אסביר לך. בוא נצא החוצה ונדבר.
רם שפע (העבודה)
לא הבנתי מה הסודות, אם אתה פותר את זה בוועדה.
יואב קיש (הליכוד)
לא פותר את זה בוועדה.
דוד ביטן (הליכוד)
פתאום אני שומע את זה. תקשיבו. בואו נצביע על הקריאה הראשונה ובין קריאה שנייה ושלישית תגמרו את זה.
יואב קיש (הליכוד)
מה שאמרתי לך בחדר, אנחנו לא נזוז מזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אפשר להצביע על הקריאה הראשונה ואנחנו נעשה רוויזיה.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר. אני רוצה להעיר משהו. כל הנושא של המימון יישאר אתך בחוק הזה. יש עוד נושא שקשור לוועדת הבחירות וזה יעבור לוועדת החוקה.
ארבל אסטרחן
זה מטעמם.
דוד ביטן (הליכוד)
כן, זה מטעמם. צריך להעביר לוועדת החוקה כמובן ננהל את זה שם. לזה אני מסכים ואין לי בעיה. יש לנו אמנם שם מחלוקת מסוימת, אבל נקווה שנפתור אותה או במליאה או בוועדה אבל כרגע זה לא רלוונטי.
היו"ר ניר אורבך
להערכתי אנחנו עומדים לא רחוק מהבנות. אני אומר שוב לכולנו שעברנו שנה מאוד מאוד מאתגרת, שנה מורכבת, בואו לפחות בהתפזרות נשמור על שיח מכבד. אפשר להביע ביקורת גם עכשיו אבל בואו נעשה את ה בצורה מכבדת ומכובדת.

לפני שאנחנו עוברים להצבעה, יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו לא יכולים להצביע.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו מצביעים. מי בעד העברה לוועדת הכנסת?
ארבל אסטרחן
כל 11 הצעות החוק.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?

הצבעה
אושר
יואב קיש (הליכוד)
אנחנו בעד ועדת הכנסת.
היו"ר ניר אורבך
הוחלט פה אחד הוחלט להשאיר בוועדת הכנסת.
רם שפע (העבודה)
אני כמובן מגיש רוויזיה על זה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת טופורובסקי, הרוויזיה שלך היא על כל ההצעות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כן.
יואב קיש (הליכוד)
אני מבקש לדון על כל הרוויזיות ביחד ולא לדון עכשיו על הרוויזיות האלה. בוא נדון על כל הרוויזיות ביחד. זה הכי הגיוני.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אין בעיה.
היו"ר ניר אורבך
מה אומר הייעוץ המשפטי? חבר הכנסתך טופורובסקי, מבחינת מקובל?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אין לי בעיה. נדון על הכול ביחד. אנחנו שואפים להסכמה ואני לא מבין למה יש כאן אי הבנה. תכף נבין את זה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למען הסדר הטוב אני מצטרף לרוויזיה ואז אתה יודע שזה יידון ביחד. אני מצטרף לרוויזיות.
היו"ר ניר אורבך
אני כרגע נועל את הישיבה. אנחנו נתכנס בהתאם ליכולת להגיע להסכמות ולדון ברוויזיות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
האם המליאה עומדת להתכנס תוך הדיון?
היו"ר ניר אורבך
יש הפסקה עד 19:00.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם עדיין אין לכם את החוק על השולחן, מה אתם הולכים לעשות?
היו"ר ניר אורבך
בוא נראה מה נעשה. אני לא יכול לתת לך תשובה עכשיו.

אנחנו נודיע על שעת התכנסות.


הישיבה ננעלה בשעה 18:49.

קוד המקור של הנתונים