ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 27/06/2022

הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון - פטור מאגרה בשל האטה ממהירות הנסיעה המותרת), התשפ"ב-2022, הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה) , הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 , הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2021, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2022, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022, חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022, הצעת חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב–2022, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 92 – הוראת שעה), התשפ"ב–2022, הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים