ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/06/2022

הצעת תקנות הביטוח הלאומי(תגמולים למשרתים במילואים)(תיקון), התשפ"ב 2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים