ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 22/06/2022

הצעת תקנות שירות המדינה (גמלאות) המשךהעסקתו של עובד מעבר לגיל 65) (תיקון), התשפ"ב -2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים