ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 27/06/2022

השיקולים ואמות המידה לשינוי הסטטוס המוניציפאלי של ישובים ובכלל זה ניתוח השיקולים הכלכליים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים