ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 23/06/2022

הצעת צו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים