ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 20/06/2022

הצעת צו למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 18-הוראת שעה) (דחיית יום התחילה), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים