ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 14/06/2022

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 34), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים