ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/06/2022

הצגת הסקירה השנתית של המפקח על הבנקים על המערכת הבנקאית בישראל (לשנת 2021)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים