ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 14/06/2022

הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 4) (החלפת מונח וסיוע במיצוי זכויות), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים