ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 14/06/2022

הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 17) (זכויות ספורטאי קטין), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים