ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 22/06/2022

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - סימון תוצרת חקלאית שאינה ארוזה מראש), התשפ''א-2021, הצעת חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (תיקון - חובת סימון ארץ הייצור של צמחים הנמכרים בתפזורת), התשפ"ב-2021 , הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 65) (סימון תוצרת חקלאית שאינה ארוזה מראש), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים