פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת23
ועדת הכספים
06/06/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 292
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ז' בסיון התשפ"ב (6 ביוני 2022), שעה 12:30
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2022
נכחו
חברי הוועדה: אלכס קושניר – היו"ר
ניר אורבך
ינון אזולאי
ולדימיר בליאק
משה גפני
אימאן ח'טיב יאסין
אופיר כץ
נעמה לזימי
יעל רון בן משה
ג'ידא רינאוי-זועבי
מיכל שיר סגמן
נירה שפק
חברי הכנסת
פטין מולא
מופיד מרעי
מוזמנים
מיכאל בן דהן - רפרנט פיננסים, משרד האוצר

נועם דן - משרד האוצר

אוהד מויאל - רפרנט מקרו ותקציב, משרד האוצר

יובל צפריר - רפרנט, משרד האוצר

הדר פוקס - רפרנטית תחבורה, משרד האוצר

יגאל גוטשל - רפרנט תכנון וסביבה, משרד האוצר

ידידיה גרינוולד - אגף תקציבים, משרד האוצר

יואב הכט - משרד האוצר

גאיה עופר - משרד האוצר

יובל פרידמן - סמנכ"ל תקציבים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אורעם שיימס - סגן ראש אגף תקציבים, משרד ראש הממשלה

אבי מאיר - מנהל אגף בכיר, משרד ראש הממשלה

אביה זהבי - יועצת לשכת מנכ"ל, משרד ראש הממשלה

רינת הכהן - ממונה תחום בקרה ותקצוב ברשומ"ק, משרד הפנים

אולגה בכשי - מנהלת תחום תקציבים, משרד ירושלים ומורשת

נועה סלע - רפנטית תקציב, משרד הבריאות

קרן יצחק פרידמן - המשרד להגנת הסביבה

דב הורוביץ - תקציבן, רשות התקשוב הממשלתי

הדס יעקובסון - מנהלת רגולציה, המועצה הישראלית לצרכנות
ייעוץ משפטי
תמר בנתורה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםשינויים בתקציב לשנת 2022
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו עוברים לנושא השני על סדר היום: העברות תקציביות. אנחנו נתחיל מפנייה 88-91 – משרד ראש הממשלה.
מיכאל בן דהן
הפנייה נועדה לתקצוב סך של 39,500 אלפי ₪ בהוצאה וסך של 96,550 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב עבור יישום החלטות ממשלה. כמו כן, תקצוב סך של 72,000 אלפי ₪ בהוצאה וסך של 170,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב מהעברות פנימיות עבור יישום הסכמים קואליציוניים בנושאים תחת תחום הפעילות של משרד ההתיישבות, יישום החלטות ממשלה וכן תמיכה במכינות הקדם הצבאיות. תקצוב סך של 61,000 אלפי ₪ בהוצאה וסך של 70,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב עבור מימוש הסכמים פוליטיים בהתאם להחלטות ממשלה והסכמים שהוקראו בוועדה; תקצוב סך של 15,000 אלפי ₪ בהוצאה וסך של 70,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב עבור תגבור הפעילות של החטיבה להתיישבות; תקצוב סך של 40,000 אלפי ₪ עבור תגבור גרעיני משימה עירוניים; ותקצוב סך של 6,000 אלפי ₪ עבור תמיכה במכינות הקדם צבאיות. מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים בהתאם להחלטות הממשלה האמורות וההסכמים האמורים לתכניות הייעודיות.
ינון אזולאי (ש"ס)
מאיפה מעבירים את הכסף? מה נפגע מזה?
מיכאל בן דהן
רוב הכסף מגיע מהעתודות של הכספים הקואליציוניים שבעת העברת התקציב נשמרו בתכניות ייעודיות. עכשיו, כשהושלמו כל הבחינות של הלשכה המשפטית והוצאה חוות דעת משפטית, הן מועברות לתכניות הרלוונטיות.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה זה "מסעיף הוצאות פיתוח אחרות" משם הוצא הכסף?
יואב הכט
העברה של הסכום היא מסעיף 83 – הוצאות פיתוח, מתכנית של גופים בינלאומיים. מדובר בתקציב שהיה מיועד להעברות לבנקים לפיתוח כמו הבנק העולמי, הבנק הבין אמריקאי. הסכום תוקצב עבור פריסת התשלומים שהייתה ידועה באותה עת. פריסת התשלומים שונתה בנובמבר 2021.
ינון אזולאי (ש"ס)
מאיזו סיבה שונתה פריסת התשלומים?
יואב הכט
זה מלכתחילה אמור היה להיות משהו שייקבע בנובמבר אבל בגלל פערי המידע בין אוגוסט לנובמבר סוכם על שינוי בפריסה שאיפשר את השחרור של כספים שאנחנו מעבירים כרגע.
ינון אזולאי (ש"ס)
בשבוע שעבר ביקשנו לדעת לגבי הוצאת פיתוח אחרות. כמה יש בבור ללא תחתית הזה? כמה כסף יש בדבר הזה? כל פעם אנחנו רואים הוצאות פיתוח אחרות שמגיעות מאיזה שהוא מקום.
יואב הכט
מדובר בסעיף שיוצאים ממנו מספר גדול של הוצאות פיתוח שקשורות לנושאים שונים.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה זה הכותרת של הוצאות פיתוח? מה זה כולל?
יואב הכט
תקציב הפיתוח כולל מספר רב של סעיפים בתקציב שמיועדים לכל מיני פרויקטים.
ינון אזולאי (ש"ס)
של כל המשרדים?
יואב הכט
יש כל מיני סעיפים ייעודיים עבור משרדים שונים, כמו סעיף פיתוח תחבורה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה לא יודע היום כמה כסף יש בתוך הסעיף הזה?
יואב הכט
יש משרדים שאין להם סעיף משל עצמם, לכן - -
ינון אזולאי (ש"ס)
ואז אתה מוציא משם. אם היום אני שואל אותך כמה כסף יש בסעיף הפיתוח, אתה יודע להגיד?
יואב הכט
אני אשמח להשיב לך בהמשך.
ינון אזולאי (ש"ס)
ההסכמים הקואליציוניים שנמצאים פה - ממי הם מורכבים? מאיזה מפלגות?
אבי מאיר
הכספים הקואליציוניים הם ממפלגת ימינה וממפלגת העבודה. ימינה תקצבה את גרעיני המשימה ואת החטיבה להתיישבות, מפלגת העבודה תקצבה חלק מגרעיני המשימה ואת המכינות הקדם צבאיות.
ינון אזולאי (ש"ס)
איפה גרעיני המשימה נמצאים?
אבי מאיר
גרעיני המשימה יושבים בעיקר בפריפריה אבל גם ביישובים העירוניים מעל 5,000 נפש בכל הארץ. יש מבחני תמיכה שמתפרסמים אחת לשנה לכלל המגזרים.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה נכון שבכל עיר יכול להיות רק גרעין משימה אחד?
אבי מאיר
לא, בכל עיר יכולים להיות כמה גרעיני משימה. קבענו שיזם אחד לא יכול בערים קטנות לעשות יותר מגרעין אחד.
ינון אזולאי (ש"ס)
הוא יכול להיות גג לכמה ערים?
אבי מאיר
כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
על זה הוא מקבל עוד תוספת.
אבי מאיר
אם יש לו מעל חמישה גרעינים הוא הופך להיות יזם ומתוקצב גם על הניהול.
ינון אזולאי (ש"ס)
דך איזה משרד זה עובר? דרך ההתיישבות?
אבי מאיר
משרד ההתיישבות תומך בגרעיני המשימה. במשרד החינוך יש את הגרעינים התורניים ואת קבוצות המחנכים. גרעינים תורניים זה מי שיש להם כולל בבסיס של הפעילות שלהם. משרד ההתיישבות תומך בכל הסוגים – דתיים, חילונים, דרוזים, ערבים.
ינון אזולאי (ש"ס)
פעם היה גם במשרד לפיתוח הנגב והגליל. אתה מכיר את זה?
אבי מאיר
לא, היה בחקלאות.
ינון אזולאי (ש"ס)
היה גם במשרד לפיתוח הנגב והגליל.
אבי מאיר
זו החלטת ממשלה 741.
ינון אזולאי (ש"ס)
חנן ארליך אמר שכנראה זה כפל ולכן הוא הוריד את זה. כל משרד נגב גליל הוא כפל, אבל זה מה שצריך להיות.
אבי מאיר
הייתה בזמנו, ככה אני זוכר, מחלוקת. בגלל שיש את הגרעינים התורניים בחינוך ואת גרעיני המשימה במשרד החקלאות, באו ואמרו שזה צריך להיות במשרד אחד.
ינון אזולאי (ש"ס)
כל התקציב עכשיו נמצא במקום אחד?
אבי מאיר
לא, יש הנחיית יועץ להפריד בפעולות. אנחנו לא נתמוך באותה פעולה שיעשו בגרעינים, אבל יכול להיווצר מצב שגרעין נתמך בשני המשרדים. אנחנו עושים בדיקה של הפעילויות כדי שלא יהיה כפל.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה שמביא אותי לתכנית 045213, שם יש לך תקצוב של 15 מיליון בהוצאה וסך של 70,000 אלפי ש"ח עבור פעולות של החטיבה להתיישבות. כשאתה מדבר איתי על פעולות, על איזה פעולות מדובר?
אבי מאיר
החטיבה להתיישבות עובדת בהתאם להחלטת ממשלה 1998. אחרי שיש מדיניות שר החטיבה מציגה תכנית עבודה. עיקר הפעילויות כיום זה חברה וקליטה. אנחנו תומכים בכל רכזי הישובים ורכזי קליטות במרחב הכפרי על ידי כך שיש פעילות תשתית בקולות קוראים, על ידי כך שיש טיפול נקודתי שבו אנחנו לוקחים ישובים הכי חלשים במרחב ונותנים להם סיוע ממוקד שמורכב גם מתשתיות וגם מחברתי.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה זה "מורכב מתשתיות"? למי אתם נותנים - ליישוב או לגרעין ביישוב?
אבי מאיר
בחטיבה אין גרעינים.
ינון אזולאי (ש"ס)
היא עצמה מפעילה?
אבי מאיר
או שיש יש לה קבלנים, או שהיא עושה את זה דרך המועצות. לחטיבה על פי 1998 אסור לעבוד עם עמותות.
ינון אזולאי (ש"ס)
יש לה איזו מועצה תחתיה?
אבי מאיר
החטיבה עובדת על פי מפת עדיפות לאומית. בכל מרחב יש עובדים של החטיבה שמלווים את המועצות וביחד מייצרים פניות של קול קורא שוויוני לכל המרחבים. נגב-גליל ויהודה ושומרון הם האזורים שאנחנו עובדים בהם.
ינון אזולאי (ש"ס)
בפריפריה החברתית אתם לא עובדים?
אבי מאיר
החטיבה להתיישבות עובדת רק במרחב הכפרי. בפריפריה החברתית אנחנו עובדים דרך גרעיני המשימה.
ינון אזולאי (ש"ס)
ב-2 יש תקצוב סך של 40,000 אלפי ש"ח עבור תגבור גרעיני משימה עירוניים. תגבור זה להוסיף?
אבי מאיר
זה מבחני התמיכה לשנה של גרעיני המשימה. כל שנה זה סדר גודל של 40 מיליון.
ינון אזולאי (ש"ס)
ב-3 יש תקציב עבור תמיכה במכינות קדם צבאיות. מה זה?
אבי מאיר
מעבר לתקציב השוטף של תקן המכינה שקבוע בחוק גם תוקצבנו בתקציב קואליציוני שאיתו אנחנו עושים מבחני תמיכה 3א לשיפוצים במכינות. בעקבות הדוח של אסון נחל צפית שיצא לאחרונה וההבנה שעיקר הבעיות נמצאות שם בבטיחות, לקחנו את כל הכסף למבחני תמיכה לשיפוצים במכינות.
ינון אזולאי (ש"ס)
התקציב הזה עד מרץ–אפריל 2022. מאז זה נמצא ללא תקצוב?
מיכאל בן דהן
הכספים מוקצים בהתאם לחוות הדעת המשפטית. המשאבים מוקצים לאחר שנמצא הייעוד המתאים לפי הנחיית היועץ. בנוגע לשאלה הקודמת שלך לגבי הסיעות שנתנו את הכספים השונים יש לי פה את הפירוט. לחטיבה להתיישבות ניתן על ידי סיעת ימינה 70 מיליון שקל, לגרעינים משימתיים ניתן על ידי סיעת ימינה 30 מיליון שקל ועל ידי סיעת יש עתיד 10 מיליון שקל, ולמכינות הקדם צבאיות ניתן על ידי סיעת העבודה 6 מיליון שקל.
ינון אזולאי (ש"ס)
לפי חוות הדעת של היועצת המשפטית מבוקש להוסיף למשרד להתיישבות 30 מיליון שקל סך הכל, כאשר 10 מיליון ש"ח לוקחים מהשירות הלאומי-אזרחי ו-20 מיליון ש"ח לוקחים מפרויקטים לאומיים במשרד ראש הממשלה. מאיזה פרויקטים במשרד ראש הממשלה זה נלקח? מה נפגע כתוצאה מזה שלוקחים 10 מיליון שקל מהשירות הלאומי-אזרחי?
אבי מאיר
היה תיקון של החלטת הממשלה לקראת סוף השנה, בדצמבר, שבו על פי הבקשות של הדרג המדיני הוסטו התקציבים. כמשרד להתיישבות אני יודע לאן זה עובר. לשירות הלאומי, לדעתי, מעולם לא היה תקציב קואליציוני.
מיכאל בן דהן
היה תיקון של החלטת ממשלה. הייתה החלטת ממשלה בנוגע לקביעת כספים קואליציוניים שתוקנה לאחר מכן. אני לא יודע להגיד מה הטעמים לתיקון שלה, אני יודע להגיד שהיא תוקנה כך שנוספו עוד 30 מיליון ₪ בשנת 2022 לחטיבה להתיישבות. ההחלטה המקורית הייתה 40 מיליון, עכשיו זה 70 מיליון.
ינון אזולאי (ש"ס)
בחוות הדעת כתוב מאיפה נלקחים הכספים. אין בעיה להוסיף כסף קואליציוני בשביל הדברים, רק שלא יילקח מהשירות האזרחי. פה נלקחו מהשירות האזרחי 10 מיליון ו-20 מיליון מפרויקטים לאומיים במשרד ראש הממשלה.
היו"ר אלכס קושניר
האם צומצמה פעילות בעקבות הקיצוץ?
יואב הכט
הכספים הקואליציוניים יועדו למטרה הזאת בבניית התקציב באוגוסט, הם לא על חשבון פעילות משרדית אחרת.
ינון אזולאי (ש"ס)
תסתכל בחוות הדעת של היועצת המשפטית חווה וינגרוט מהמשרד להתיישבות.
יואב הכט
החלטת הממשלה היא זו שקבעה שבמקום שזה ייועד לשימוש א' זה ייועד לשימוש ב'.
אופיר כץ (הליכוד)
מה זה שימוש א'?
יואב הכט
במקום פעילות קואליציונית שחשבו לקדם בשלב מסוים, קידמו פעילות קואליציונית - -
ינון אזולאי (ש"ס)
נאמר על ידי אבי שמעולם לא היו כספים קואליציוניים בשירות האזרחי, שזה דבר שאני חושב שהוא נכון, צריך רק להוסיף לשם, ובכל זאת נלקחו משם 10 מיליון שלא קשורים לכספים קואליציוניים.
אבי מאיר
בהחלטת הממשלה של הכספים הקואליציוניים רשום שהשירות הלאומי יושב כיחידת סמך שכפופה לשר להתיישבות. יכול להיות שבאיזה שהוא שלב הבינו שאין כספים קואליציוניים בשירות הלאומי.
ינון אזולאי (ש"ס)
הכניסו בהתחלה כסף קואליציוני שהוציאו אותו אחר כך למטרה אחרת.
אבי מאיר
לא הכניסו, תיקנו החלטת ממשלה.
אופיר כץ (הליכוד)
אני שומע פה הרבה פעמים את המונח "בהמלצת הייעוץ המשפטי". מה שביקשתי פעם שעברה זה שתביאו לנו את הפירוט. אם כל שקל עובר פה – ככה אמור להיות - תחת זכוכית מגדלת, אחרי ייעוץ משפטי, איך יכול להיות שהמעבר של המעון של ראש הממשלה מירושלים לרעננה עבר בלי שראינו שום מסמך של ייעוץ משפטי, בלי שזה עבר את ועדת הכספים? אמרתם שתבדקו את הנתונים ותביאו אותם לוועדה. מי נתן את ההנחיה למעבר של משרד ראש הממשלה מירושלים לרעננה? אני פונה אליך שוב, אדוני היושב ראש, לקיים דיון בנושא. לא יכול להיות שמישהו מחליט להעביר את המשרד מירושלים לרעננה ולנו אין שמץ של מושג מי קיבל את ההחלטה ואיך הכספים האלה אושרו, חולקו, נבנו, שובצו. לא ייתכן ולא תקין שאני מבקש את זה פעם אחר פעם ואין דיון, אין נתונים, אין מסמכים, אין ייעוץ משפטי, אין כלום. מה שהוא רוצה הוא עושה. אני מבקש לקיים דיון בנושא הזה.

אני רוצה הסבר על הקול קורא לעיריות ומועצות שממוקמות בפריפריה לגבי בינוי ושיפוץ מבנים להשכרה עבור סטודנטים. מי רשאי או זכאי להגיש את הבקשה?
אבי מאיר
עוד לא נכתבו התנאים של הקול קול הזה, אבל בהחלטת ממשלה 741 קבעו שיש דיור להשכרה לצעירים.
אופיר כץ (הליכוד)
רשום סטודנטים.
אבי מאיר
סטודנטים צעירים. הקול קורא יהיה קול קורא ארצי, כלומר נגב גליל.
אופיר כץ (הליכוד)
זה מעונות סטודנטים?
אבי מאיר
זה לא מעונות, זה דירות להשכרה. זה יהיה דרך המועצות.
ינון אזולאי (ש"ס)
התייעצות.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:01 ונתחדשה בשעה 13:06.)
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד פנייה 88-91, מי נגד?

הצבעה
פנייה 88-91 אושרה.
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו עוברים לפנייה מס' 82 ו-96-103.
הדר פוקס
הפנייה נועדה לתקצוב סך של 18,950 אלפי ₪ בהוצאה ממשרדי הממשלה השונים עבור הפעילות השוטפת של הקרן למורשת הכותל בהתאם להחלטת ממשלה מס' 994 מיום 16 בינואר 2022.
אופיר כץ (הליכוד)
רשום ממשרדי הממשלה השונים. מאיפה זה מגיע?
הדר פוקס
במסגרת החלטת הממשלה אוגמו משאבים ממשרדי ממשלה השונים כמפורט בהחלטת הממשלה. הסכום שניתן הוא בהתאם לאמור. ממשרד הפנים, משרד התחבורה, ביטחון פנים, תרבות וספורט וכדומה.
ינון אזולאי (ש"ס)
כמה כסף סך הכל בהחלטת הממשלה למנהרות הכותל?
הדר פוקס
סך הכל 21 מיליון 950,000.
ינון אזולאי (ש"ס)
כמה מבקרים מתקצב כל שנה משרד החינוך? יש שם גם משרד התחבורה, גם משרד החינוך, גם משרד הביטחון, ועוד כל מיני משרדים. משרד התחבורה שם שני מיליון שקל, משרד החינוך ומשרד הביטחון שמים על פי מספר המבקרים.
הדר פוקס
בהחלטת הממשלה הספציפית הזאת יש סכום חלוט גם למשרד התחבורה, גם למשרד החינוך וגם למשרד הביטחון, ויש השתתפות בפעילות השוטפת שהיא מחוץ להחלטת הממשלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה על פי מספר המבקרים?
הדר פוקס
נכון.
ינון אזולאי (ש"ס)
מי השותפים בהחלטת הממשלה הזאת מבחינת כספים?
הדר פוקס
משרד הפנים – שלושה וחצי מיליון ₪, משרד התחבורה – שני מיליון ₪, משרד התיירות – שלושה מיליון ₪, ביטחון פנים – אחד מיליון ₪, משרד ראש הממשלה – שני מיליון ₪, משרד האוצר – שלושה וחצי מיליון ₪, תרבות וספורט – חצי מיליון ₪, משרד העלייה והקליטה – 200,000 ₪, חדשנות, מדע וטכנולוגיה – 250,000 ₪, ביטחון – שלושה מיליון ₪, חינוך – שלושה מיליון ₪.
משה גפני (יהדות התורה)
למה זה לא מופיע בתקציב? אם זה כל כך מסודר, למה זה לא מופיע בתקציב?
יואב הכט
את התקציבים שמיועדים להעברה לרשות או למשרד מסוים על פי החלטת ממשלה אנחנו נוהגים לתקצב בבסיס התקציב של המשרד שלו שייך הכסף ואז להעביר דרך ועדת כספים.
משה גפני (יהדות התורה)
למה?
יואב הכט
ככה אנחנו מממשים את מה שכתוב בהחלטת ממשלה.
משה גפני (יהדות התורה)
למה? הרי זה דבר שקורה כל שנה.
יואב הכט
החלטת הממשלה התקבלה בינואר 2022.
משה גפני (יהדות התורה)
אבל זה היה גם קודם.
יואב הכט
התקציבים שההחלטה הזאת מורה על העברה שלהם הם תקציבים שהיו כבר במשרדים.
משה גפני (יהדות התורה)
למה הנוהל הזה?
היו"ר אלכס קושניר
זאת שאלה רטורית.
משה גפני (יהדות התורה)
ממש לא. אני הייתי מתעקש שזה יהיה בתקציב, הרי לא קרה פה משהו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אחד מיליון של המשרד לביטחון פנים זה מלבד כל האירועים שקורים תוך כדי? עבור מה זה הולך? בטח עבור משטרה, שמירה.
הדר פוקס
זה מחוץ לפעילות השוטפת.
אורעם שיימס
המיליון הזה לא צבוע למשהו ספציפי.
ינון אזולאי (ש"ס)
ב-21 מיליון 950,000 עושים מה שרוצים. אם יחליטו ש-19 מיליון ילכו על ביקורים, ילכו 19 מיליון עבור ביקורים? זה לא נשמע לי הגיוני. כשמחליטים ששמים כסף, אומרים שמשרד x שם כסף עבור כך וכך.
היו"ר אלכס קושניר
ינון, אתה יודע שזה לא עובד ככה. אתה יודע שכשיש החלטת ממשלה על איגום משאבים של משרדי ממשלה, כל משרד שם כסף לטובת המטרה, הוא לא אומר עבור מה להשתמש בכסף.
ינון אזולאי (ש"ס)
משרד התחבורה, למשל, שם בשביל להביא לשם את התחבורה הציבורית.
היו"ר אלכס קושניר
לא תמיד.
ינון אזולאי (ש"ס)
הוא לא סתם ביקש ממשרד התחבורה. למה לא ביקשתם ממשרד נגב וגליל?
היו"ר אלכס קושניר
זאת החלטת ממשלה. לפעמים אומרים לך: יש החלטת ממשלה, תעביר כך וכך כסף.
ינון אזולאי (ש"ס)
התייעצות.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:14 ונתחדשה בשעה 13:19.)
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד פנייה 82 ו-96-103, מי נגד, מי נמנע?


הצבעה
פנייה 82 ו-96-103 אושרה.
היו"ר אלכס קושניר
פנייה מס' 61-64 – משרד הפנים.
ידידיה גרינוולד
הבקשה דנה בסעיף תקציבי 06 – משרד הפנים. הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 49,779 אלפי ₪ בהוצאה וסך של 3,591 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב עבור פעולות מטה משרד הפנים וההיערכות לבחירות ברשויות המקומיות. כמו כן, הפנייה נועדה לתקצב 36 חודשי עבודה עבור שלושה צוערים לשירות המדינה והעברת חמישה תקני כוח אדם עבור שירותי חשבות שמשרד הפנים מספק לרשות האוכלוסין. בתכנית 062001 – מטה ופעולות המשרד: העברה של 24,939 אלפי ₪ בהוצאה. המטרות של השינוי הן 8,342 אלפי ₪ בהוצאה עבור מימון פרויקטים לשדרוג ותחזוק תשתיות המחשוב של משרד הפנים; סך של 6,756 אלפי ₪ בהוצאה עבור הוצאות ניהול המשרד שעיקרן ניהול סביבת כתיבת תכניות אסטרטגיות ופעילות מטה התכנון; סך של 4,500 אלפי ₪ בהוצאה עבור הוצאות ביטחוניות מיוחדות לאבטחת שרה מאוימת; סך של 1,810 אלפי ₪ בהוצאה עבור מימון קמפיין פרסום רחצה פתוחה בחודשי הקיץ; תקצוב 36 חודשי עבודה עבור צוערים וחמישה תקני כוח אדם ברשות האוכלוסין. תכנית 062101 – בחירות מוניציפאליות והבחירות הכלליות: העברה של 29,003 ₪ אלפי ₪ בהוצאה, כאשר המטרות של השינוי הן סך של 25,500 אלפי ₪ בהוצאה עבור היערכות לרשויות המקומיות הצפויות בשנת 2023. תכנית 062201 – שירותי דת שוטפים לעדות לא יהודיות: העברה של 5,685 אלפי ₪ בהוצאה. 3,600 אלפי ₪ בהוצאה לתגבור תקציבה השוטף של המועצה הדתית הדרוזית וסך של 1,685 אלפי ₪ בהוצאה לתקצוב פעילות מטה אגף לעדות לא יהודיות. בתכנית 062202 – פיתוח מבני דת לעדות לא יהודיות: 2,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב שנועדו עבור בתי עם לעדות לא יהודיות.
ינון אזולאי (ש"ס)
התחזוקה של הפרויקטים והשדרוג זה גם מה שקשור לבחירות המקומיות?
ידידיה גרינוולד
בין היתר.
ינון אזולאי (ש"ס)
איזה שדרוג הולכים לעשות שם? הגיעה לא מזמן פנייה כזאת של שדרוג.
ידידיה גרינוולד
יש להם את מערכת ברק שהם עדיין באמצע לפתח ונדרש תקצוב נוסף בשביל המשך הפיתוח. בגלל שהבחירות הן בשנה הבאה ברשויות המקומיות המשרד מתחיל כבר עכשיו להתכונן לקראתן ומועברים 25 מיליון לטובת זה.
ינון אזולאי (ש"ס)
ב-06201 יש תכניות אסטרטגיות במינהל התכנון. מטה התכנון זה מינהל התכנון?
ידידיה גרינוולד
לא, מטה התכנון זה לא מינהל התכנון. מינהל התכנון נמצא בסעיף תקציבי נפרד. פה זה מטה התכנון, לא מינהל התכנון.
היו"ר אלכס קושניר
אולי זאת אחת הבעיות שלנו - שכל אחד בסעיף תקציבי נפרד.
ינון אזולאי (ש"ס)
סך ארבעה וחצי מיליון ₪ בהוצאה עבור הוצאות ביטחוניות מיוחדות לאבטחה של שרה מאוימת. האם יש כסף בנוסף לארבע וחצי מיליון?
ידידיה גרינוולד
זו תוספת. הארבעה וחצי מיליון הם תוספת עבור האבטחה הרגילה בהתאם למה ששירות הביטחון הכללי הגדיר.
ינון אזולאי (ש"ס)
קמפיין לפרסום רחצה בטוחה בחודשי הקיץ - איפה אתם מפרסמים את הקמפיין הזה?
רינת הכהן
הפרסום נעשה בכל מקום ברשויות המקומיות.
דובר >> ינון אזולאי (ש"ס)
האם התקציב הולך לרשויות המקומיות והן מפרסמות, או שמשרד הפנים מפרסם?
רינת הכהן
התקציב מבוצע באמצעות הרשויות המקומיות ואנחנו מתקצבים את הרשויות לטובת הדבר הזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
המיליון 800 מספיקים לכל הארץ?
רינת הכהן
הוא לקמפיין הנקודתי הזה. יש להם עוד תקצוב לטובת כל האבטחה של חופי הרחצה.
יעל רון בן משה (כחול לבן)
האם יש איזו שהיא התייחסות לקראת עונת הרחצה לנושא של קריסת המצוקים?
רינת הכהן
זה נושא אחר.
יעל רון בן משה (כחול לבן)
אני יודעת שזה נושא אחר, אבל זה מאיים על הבטיחות של הנמצאים בים. יש מספר מצוקים שהם ממש בסכנת קריסה. בעמק חפר ובחדרה הוצאו צווי סגירה לעסקים שנמצאים על המצוק. על החוף נמצאים אזרחים שלא מודעים לעניין.
ידידיה גרינוולד
אני מכיר את הנושא של המצוק החופי, הייתי גם אצל חברת הכנסת בכמה דיונים בוועדה. המצוק החופי מטופל דרך סעיף 18, דרך תקציבי הפיתוח שמשרד הפנים מקצה - לא רלוונטי לסעיף הזה. יש את הכסף שהוקצה עד היום. אנחנו מכירים את הבעייתיות ומנסים לדון בה.
יעל רון בן משה (כחול לבן)
שלא ממומש.
ידידיה גרינוולד
נכון, אותם 60 מיליון שהוקצו בשנת 2018. אנחנו מדברים רק על הפן היבשתי, כי המצוק החופי בהיבט הימי תוקצב. זה נושא שאנחנו מכירים ודנים בו לקראת השנים הבאות.
יעל רון בן משה (כחול לבן)
אני מציעה להזהיר את הציבור במקומות שבהם יש סכנה לקריסת המצוקים - זה כבר גבה חיי אדם.
אופיר כץ (הליכוד)
אנחנו עדים בתקופה האחרונה לכל הסוגיה של חידוש דרכונים.
היו"ר אלכס קושניר
זה רשות האוכלוסין, זה לא משרד הפנים.
אופיר כץ (הליכוד)
זה שייך למשרד הפנים.
ינון אזולאי (ש"ס)
יש פה חמישה תקנים שמעבירים להם.
אופיר כץ (הליכוד)
אם יש מצוקה כזאת גדולה ואנשים מחכים כל כך הרבה זמן, למה לא מעבירים כסף כדי להתגבר על הבעיה הזאת? לשם תוסיפו תקנים, שם תשדרגו את השירות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
הוסיפו.
אופיר כץ (הליכוד)
כמה הוסיפו?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
20 בחודש מאי ועוד 20 בחודש יוני.
היו"ר אלכס קושניר
גם הוסיפו תקנים וגם פתחו לשכות חדשות.
ינון אזולאי (ש"ס)
לקחו חמישה תקנים מרשות האוכלוסין, לא?
ידידיה גרינוולד
לא לקחו מרשות האוכלוסין. משרד הפנים מספק שירותי חשבות לרשות האוכלוסין.
ינון אזולאי (ש"ס)
לגבי שירותי דת שוטפים לעדות לא יהודיות. בשבוע שעבר פורסם שנוספו 25 תקנים עבור אימאמים. איפה התקציב הזה נמצא?
ידידיה גרינוולד
זו החלטת ממשלה שלמיטב ידיעתי טרם עברה, לכן זה עדיין לא בא לידי ביטוי.
משה גפני (יהדות התורה)
שר האוצר אמר שכן, הוא התחייב ל-35 אימאמים. יכול להיות שהוא סתם אמר?
היו"ר אלכס קושניר
מכינים את החלטת הממשלה וכשהיא תבוא אלינו נאשר או לא נאשר אותה.
ינון אזולאי (ש"ס)
כמה אימאמים יש?
ידידיה גרינוולד
משהו כמו 300.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
השאלה היא לא כמה יש, השאלה כמה צריך.
ינון אזולאי (ש"ס)
האם מה שמביאים מספק את הצרכים של המגזר?
ידידיה גרינוולד
זה מתחלק בין אימאמים לבין אנשי דת אחרים. אני לא יודע את הפילוח הפנימי, אבל ברגע שתעבור החלטת הממשלה זה יבוא לוועדת כספים.
ינון אזולאי (ש"ס)
גם התקצוב שיש פה הוא תקצוב מזערי. אם אני מסתכל על תכנית אחרי זה, על תכנית 02202, אני רואה שיש שני מיליון ₪ עבור בתי עלמין ובתי עם. כמה סך הכל תקציב יש לך עבור בתי עלמין בעדות הלא יהודיות?
ידידיה גרינוולד
בהתאם להחלטה 550 נוספו 20 מיליון לטובת מבני דת, בהתאם להחלטה 716,717 נוספו עוד עשרות מיליונים עבור בתי עלמין לעדות לא יהודיות. פה מדובר בהרשאה עבור בתי עם, שזה מקומות כינוס ליד בתי עלמין.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו מכירים מהחברה היהודית שיש מחסור והמועצות משלמות עליו. מי משלם את זה פה? אנחנו יודעים שאין להם מועצות דתיות, אנחנו יודעים שהרשויות משלמות על פי קולות קוראים. חסרים להם עשרות מיליונים, לא שני מיליון כפי שאתם מבקשים פה. על כבוד הנפטר, עם כל הכבוד, אין חולק, לא משנה אם הוא יהודי או גוי. בבתי העלמין של החברה הערבית אתה רואה ביזיון של כבוד המת, אתה רואה עקירה של קברים, אתה רואה שאין דרכים להגיע. אני חושב שהגיע הזמן לשים גם במקומות האלה כסף לא קואליציוני.
ידידיה גרינוולד
בהחלטות הממשלה של המיעוטים נוספו כ-50 מיליון עבור זה - הם יבואו בהמשך לוועדה.
אופיר כץ (הליכוד)
המבנים האלה הם מבנים די גדולים שנכנסים אליהם אלפי אנשים. מי ייהנה מהשני מיליון האלה? שני מיליון זה שום דבר - אני לא יודע אם אתה יכול לשפץ בזה שני מבנים. מה הסכום הזה ייתן?
ידידיה גרינוולד
זה צורך שהוצג כבר כמה פעמים בעבר. זה משהו שמשרד הפנים לא עשה עבור בתי עם. עד עכשיו תקצבו את בתי העלמין ואת מבני הדת.
אופיר כץ (הליכוד)
מה זה שני מיליון? איזה מן קול קורא זה?
ידידיה גרינוולד
זה קול קורא שהוא ניסיוני.
ינון אזולאי (ש"ס)
הוא יהיה רק שני מיליון, או שיכול להיות שיהיה לו עוד כסף?
אופיר כץ (הליכוד)
מה אתה יכול לשפץ בשני מיליון?
משה גפני (יהדות התורה)
מה זה שני מיליון? שני מיליון נראה כמו קמחא דפסחא.
אופיר כץ (הליכוד)
הקול קורא של שני מיליון יצא לכלל הרשויות, לכלל בתי העם הלא יהודיים?
ידידיה גרינוולד
כן, מכיוון שזה משהו חדש. בתי עם זה משהו שלא מתוקצב על ידי משרד הפנים.
אופיר כץ (הליכוד)
כמה בתי עם יש?
ידידיה גרינוולד
אני לא יודע כמה יש, לא הייתה התייחסות לזה. משרד הפנים מתקצב מבני דת, מתקצב בתי קברות. כעת הוחלט להקצות גם את ההרשאה הזאת. תקציב מבני הדת גדל. זה פרויקט ניסיוני חדש שבשנים הבאות יותאם.
אופיר כץ (הליכוד)
הקול קורא הזה הוכן?
ידידיה גרינוולד
לא, קודם כל צריך לעשות העברה תקציבית.
משה גפני (יהדות התורה)
אנחנו יודעים מה ההוצאות, וזה גם מה ששאלו החברים שלי, של בית עם, של מקום הספד, של בית עלמין. כשאתה מביא לפה הוצאה של שני מיליון, אפילו שאתה אומר שזה ניסיוני, זה אומר שמישהו קיבל הבטחה כזאת, אחרת מה זה שני מיליון? או שמביאים את הסכום הגדול שהוא סכום שאפשר להשתמש בו לדברים האלה, או שלא מביאים כלום. זה שאתה מביא שני מיליון שקל אומר שזה כנראה מיועד לאיזה שהוא מקום או שאיזה חבר כנסת ביקש את זה, אחרת אין הסבר לדבר הזה.
ידידיה גרינוולד
כנראה שעד היום זה תוקצב דרך תקציבי פיתוח וכיום מקצים תקציב ייעודי עבור זה.
משה גפני (יהדות התורה)
מה יעשו עם שני מיליון?
ידידיה גרינוולד
זה לא יהיה במקום ספציפי, יפורסם קול קורא.
ינון אזולאי (ש"ס)
התייעצות.


(הישיבה נפסקה בשעה 13:33 ונתחדשה בשעה 13:38.)
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד פנייה 61-64, מי נגד?

הצבעה
פנייה 61-64 אושרה.
פטין מולא (הליכוד)
שני מיליון אתה נותן לכל בתי הקברות במגזר הלא יהודי?
היו"ר אלכס קושניר
זה לא לבתי קברות, זה לבתי עם.
מופיד מרעי (כחול לבן)
אלה תקציבים שוטפים של בתי עלמין לאחזקה שוטפת. נכון ששני מיליון הם מעט לכל הישובים הלא יהודיים, אבל זה לא מיועד למישהו. אם זה היה מוגדר למישהו, זה היה מוגדר לכל הישובים הלא יהודיים.
פטין מולא (הליכוד)
רביזיה.
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו עוברים לפנייה מס' 72.
יגאל גוטשל
פנייה 72 דנה בסעיף 26 – המשרד להגנת הסביבה. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 50 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב עבור המשרד להגנת הסביבה לצורך יישום החלטת ממשלה 550 מיום 24 באוקטובר 2021. תכנית מס' 1 היא תכנית 261201, תכנית הפעולות של יחידות המשרד – תקצוב סך של 50 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב עבור פעולות לשיפור איכות הסביבה וההיערכות לשינויי האקלים בהתאם להחלטת ממשלה 550 מיום 24 באוקטובר 2021 שעניינה התכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026. תכנית מס' 2 היא תכנית 261304 – קרן צער בעלי חיים. מטרת השינוי היא תקצוב סך של שלושה וחצי מיליון ₪ בהוצאה מתכנית פעילות יחידות המשרד עבור תמיכות בנושא צער בעלי חיים.
אופיר כץ (הליכוד)
מה זה חברת המצוק החופי?
יגאל גוטשל
זו חברה ממשלתית שמנהלת פעולות של הקמה של שוברי גלים והזנות חול בשביל למנוע את ההתמוטטות של המצוק.
משה גפני (יהדות התורה)
בעבר גם עבר כסף לדברים האלה?
יגאל גוטשל
זה בתקציב הבסיס של המשרד. בפנייה הזאת אין תקצוב של זה.
אופיר כץ (הליכוד)
מה זה תכנית לצמצום זיהום אוויר?
יגאל גוטשל
מתוקף חוק אוויר נקי יש אחת לחמש שנים תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר. בתכנית האחרונה רוב הפעולות היו התקנה של מסננים על רכבי דיזל, סבסוד אוטובוסים חשמליים, ועוד דברים נוספים שאני לא יודע לשלוף.
ינון אזולאי (ש"ס)
מאיפה נלקח הכסף?
יגאל גוטשל
כיוון שמדובר בהרשאה להתחייב לא נדרש לזה מקור.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה הקשר של החלטת ממשלה 550 למטרות השינוי בתכנית מס' 1? מה יש שם שאין באחרים? על מה אתה שם שם דגש?
יגאל גוטשל
גם שיקום נחלים, גם בנייה ירוקה במבני חינוך, גם מניעת מחלות זואונוטיות.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה עובר דרך המועצות או דרך המשרד ישירות?
קרן יצחק פרידמן
יש קול קורא לשיקום נחלים, שזה קול קורא דרך רשויות ניקוז, יש תכנית היערכות לשינוי אקלים שתועבר דרך אשכולות או איגודי ערים, יש קול קורא למניעת תחלואה של מחלות זואונוטיות שיהיה דרך הרשויות המקומיות ואשכולות, ויש בנייה ירוקה שתהיה באמצעות משרד החינוך במבני חינוך ובבתי ספר.
משה גפני (יהדות התורה)
כמה כסף יש בקרן לשמירת נחלים?
יגאל גוטשל
אין קרן כזאת במשרד להגנת הסביבה.
קרן יצחק פרידמן
זה לא משהו שעובר דרכנו.
משה גפני (יהדות התורה)
כמה כסף יש לשיקום נחלים?
קרן יצחק פרידמן
16 מיליון שקל.
ינון אזולאי (ש"ס)
כמה כסף יש סך הכל בתוך קרן צער בעלי חיים?
קרן יצחק פרידמן
הקרן ניזונה מקנסות אבל העיקר זה התקציב.
ינון אזולאי (ש"ס)
מאיזה קנסות זה ניזון?
קרן יצחק פרידמן
זה מה שמשרד החקלאות מטיל על פגיעה בבעלי חיים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתם לא יודעים כמה כסף סך הכל יש בקרן?
קרן יצחק פרידמן
משהו בסביבות עשרות אלפי שקלים.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה כי אין באמת נזק לבעלי חיים או בגלל שלא אוכפים את זה?
קרן יצחק פרידמן
לא אוכפים.
ינון אזולאי (ש"ס)
מי אמור לאכוף?
קרן יצחק פרידמן
משרד החקלאות.
ינון אזולאי (ש"ס)
למה משרד החקלאות לא אוכף?
ינון אזולאי (ש"ס)
הקרן למניעת זיהום ים היא גם תחת משרד החקלאות?
קרן יצחק פרידמן
לא.
ינון אזולאי (ש"ס)
כמה יש בקרן הזאת? שם בטוח יש יותר.
קרן יצחק פרידמן
שם יש יותר.
יגאל גוטשל
יש שם כמה עשרות מיליונים.
ינון אזולאי (ש"ס)
עבור מה הולך הכסף שם?
יגאל גוטשל
לפעילות של החברה הימית, לרגולציה על הזרמות שנשפכות לים, להיערכות לאסונות.
ינון אזולאי (ש"ס)
הטיפול באסון הזפת היה חלק - -?
יגאל גוטשל
הגיע תקציב משם וגם מהרשויות המקומיות שעשו פעולות ניקוי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם יש חוות דגים בתוך הים, הן מקבלות פיצוי בסערה מהקרן?
יגאל גוטשל
אני לא יודע להגיד.
משה גפני (יהדות התורה)
מה זה ההטמנה בקרן לשמירת הניקיון? מה זה עושה שם?
קרן יצחק פרידמן
זה היטלי הטמנה שהרשויות משלמות.
משה גפני (יהדות התורה)
כמה כסף יש שם?
קרן יצחק פרידמן
אני לא רוצה לנקוב במספר, אני לא יודעת.
משה גפני (יהדות התורה)
אבל הרבה כסף.
קרן יצחק פרידמן
יש שם הרבה כסף.
אופיר כץ (הליכוד)
מה זה ניקיון הים והחופים? מה זה אומר?
יגאל גוטשל
זה לא נמצא בפנייה הזאת. אחת מהפעולות שהקרן למניעת זיהום ים עושה זה תמיכה ברשויות המקומיות בניקוי החופים.
אופיר כץ (הליכוד)
בכל החופים?
יגאל גוטשל
כשהייתה הסערה היו 160 קילומטר של רצועת חוף שנפגעו.
אופיר כץ (הליכוד)
אני מדבר על משהו שקורה בשגרה, לא רק אם יש איזה שהוא אסון.
קרן יצחק פרידמן
יש קול קורא לחוף נקי שמיועד לתקצב רשויות בפעילות שוטפת של ניקיון, של חינוך, של אכיפה.
אופיר כץ (הליכוד)
כל חוף הוא תחת רשות מקומית מסוימת?
קרן יצחק פרידמן
יש חופים שהם תחת רשויות מקומיות, יש חופים של רשות הטבע והגנים.
אופיר כץ (הליכוד)
הם ניגשים למכרז?
קרן יצחק פרידמן
לקול הקורא.
ינון אזולאי (ש"ס)
השלושה וחצי מיליון ₪ בהוצאה עבור תמיכות בנושא צער בעלי חיים לא עוברים דרך עמותות?
קרן יצחק פרידמן
פה מדובר בתמיכות לעמותות לרווחת בעלי חיים. הכסף מיועד לאחזקה, שיקום והקמה של מתקנים. מדובר על טיפולים רפואיים, מזון.
היו"ר אלכס קושניר
זה קול קורא לפי 3א?
קרן יצחק פרידמן
אני לא יודעת להגיד. זו תמיכה לעמותות.
היו"ר אלכס קושניר
אז זה 3א.
משה גפני (יהדות התורה)
כל עמותה יכולה להגיש בקשה?
קרן יצחק פרידמן
כל עמותה לרווחת בעלי חיים.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד פנייה מס' 72 של המשרד להגנת הסביבה, מי נגד?

הצבעה
פנייה 72 אושרה.
משה גפני (יהדות התורה)
רביזיה.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:55.

קוד המקור של הנתונים