ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 26/06/2022

צו סדר הדין הפלילי (תיקון תוספת ראשונה ג'), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים