ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 01/06/2022

בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת העדרו מהארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים