ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 06/06/2022

המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא הגדלת התקציב השנתי לחברים בוועדה לבחירת שופטים, המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא חבר כנסת מוגבל בניידות שאינו זכאי לגמלת ניידות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים