ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 08/06/2022

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים