ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 07/06/2022

צו התעבורה (עבירות קנס)(תיקון), התשפ"ב-2022 בדבר תיקונים בגובה הקנסות בעבירות תנועה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים