ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 31/05/2022

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תנאי זכאות לדמי לידה), התשפ"ב-2021, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 233) (תנאי זכאות לדמי לידה), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים