ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 31/05/2022

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26) (שילוב תלמידי ישיבות), התשפ"ב-2022 , הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון מס' 4), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים