ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 01/06/2022

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 231), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים