ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 30/05/2022

הצעת חוק סיוע למשפחות ברוכות ילדים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"א-2021, הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון - גיל העובד), התשפ"א-2021, הצעת חוק צירוף משפחות נפגעי טרור כצד להליך המשפטי (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, הצעת חוק פיצוי עסקים קטנים בשל אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי, התשפ"ב-2021, הצעת חוק מענה טלפוני אנושי לאזרח ותיק (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פריסת תשלומים בעסקה מתמשכת), התשפ"א-2021, הצעת חוק משק החשמל (תיקון - גביית תשלומים), התשפ"א-2021, הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - העברת משכנתה בין בנקים), התשפ"ב-2022, הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), התשפ"ב-2021, הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), התשפ"ב-2022, הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון - היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב-2022, הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון - היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב-2022, הצעת חוק הגנת השכר (תיקון - פנקס שכר, תלוש שכר וגליון אלקטרוני), התשפ"ב-2021, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב-2022, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 92 – הוראת שעה), התשפ"ב–2022, חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022, הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים