ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 30/05/2022

הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"א-2021, חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 36), התשפ"ג-2023, הצעת חוק מענה טלפוני אנושי לאזרח ותיק (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 92 – הוראת שעה), התשפ"ב–2022, חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5), התשפ"ב-2022 , הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), התשפ"ב-2021, הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), התשפ"ב-2022, הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון - היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב-2022, הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון - היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב-2022, הצעת חוק הגנת השכר (תיקון - פנקס שכר, תלוש שכר וגליון אלקטרוני), התשפ"ב-2021, הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - העברת משכנתה בין בנקים), התשפ"ב-2022, הצעת חוק פיצוי עסקים קטנים בשל אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי, התשפ"ב-2021, הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון - גיל העובד), התשפ"א-2021, הצעת חוק סיוע למשפחות ברוכות ילדים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, הצעת חוק צירוף משפחות נפגעי טרור כצד להליך המשפטי (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פריסת תשלומים בעסקה מתמשכת), התשפ"א-2021, הצעת חוק משק החשמל (תיקון - גביית תשלומים), התשפ"א-2021, חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת36
ועדת הכנסת
30/05/2022


מושב שני
פרוטוקול מס' 99
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ט באייר התשפ"ב (30 במאי 2022), שעה 11:00
סדר היום
1. רביזיה על החלטות הוועדה בדבר קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
0. הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021 (פ/402/24), של חה"כ יצחק פינדרוס.
0. הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021 (פ/401/24), של חה"כ מכלוף מיקי זוהר.
0. הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021 (פ/400/24), של חה"כ אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת.
0. הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"א-2021 (פ/356/24), של חה"כ מכלוף מיקי זוהר.
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב-2022 (מ/1513).
1. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 91 והוראת שעה) (בתי משפט קהילתיים), התשפ"ב-2021 (מ/1471).
1. הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5) (הארכת תקופת הביניים והחלת הוראות נוספות), התשפ"ב-2022 (מ/1518).
1. הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), התשפ"ב-2021 (פ/2865/24), של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקובצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), התשפ"ב-2022 (פ/3459/24), של חברת הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון - היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב-2022 (פ/3010/24), של חבר הכסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון - היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב-2022 (פ/3120/24), של חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק הגנת השכר (תיקון - פנקס שכר, תלוש שכר וגליון אלקטרוני), התשפ"ב-2021 (פ/2783/24), של חברת הכנסת גבי לסקי.
1. הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - העברת משכנתה בין בנקים), התשפ"ב-2022 (פ/2991/24), של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק פיצוי עסקים קטנים בשל אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי, התשפ"ב-2021 (פ/2351/24), של חבר הכנסת יצחק פינדרוס.
1. הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון - גיל העובד), התשפ"א-2021 (פ/1202/24), של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק סיוע למשפחות ברוכות ילדים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 (פ/1866/24), של חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק צירוף משפחות נפגעי טרור כצד להליך המשפטי (תיקוני חקיקה), התשפ"א–2021 (פ/921/24), של חבר הכנסת אוריאל בוסו וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק מענה טלפוני אנושי לאזרח ותיק (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 (פ/236/24), של חברי הכנסת יעקב מרגי וינון אזולאי.
1. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פריסת תשלומים בעסקה מתמשכת), התשפ"א-2021 (פ/1142/24), של חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק משק החשמל (תיקון - גביית תשלומים), התשפ"א-2021 (פ/228/24), של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022 (מ/1548), לפני הקריאה הראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
יבגני סובה
יצחק פינדרוס
שירלי פינטו קדוש
רם שפע
חברי הכנסת
משה אבוטבול
אימן חטיב יאסין
יוראי להב הרצנו
מיכאל מלכיאלי
שיר סגמן
אורית מלכה סטרוק
מיכל רוזין
שמחה רוטמן
מוזמנים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
סגנית מזכיר הכנסת אלינור ימין
אביעד פרידמן - מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

אפרת פרוקצ'יה - היועצת המשפטית, משרד הבינוי והשיכון
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעוןא. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ט באייר התשפ"ב, 30 במאי 2022. על סדר-היום הנושא הראשון: רביזיה על החלטות הוועדה בדבר קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות.
נועה בירן - דדון
פינדרוס לא נמצא.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת זוהר נמצא?
נועה בירן - דדון
הוא לא הגיע. הוא הגיש את הרביזיה והוא עדיין לא הגיע, אז אולי נתחיל עם סעיף ב'.
היו"ר ניר אורבך
נתחיל עם סעיף ב', בסדר גמור. נחכה לחבר הכנסת פינדרוס שיגיע ונעבור כעת לסעיף ב': קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: סעיף 1, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב-2022, מ/1513. המלצת הלשכה המשפטית להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכספים. יושב-ראש ועדת הפנים מבקש שההצעה תועבר אליו. ההמלצה שלנו להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. מי בעד?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה להגיד משהו. אני פשוט רוצה להבין, אדוני היושב-ראש, איך גובשה הרשימה של החוקים שאתה רוצה להעביר ברוב טובך לדיונים בוועדות לקידום חקיקה, כי אני רואה כאן חוקים שעברו במליאה ביחד ואפילו אחרי חוק שלי ושהוא גם חוק של אתי עטיה, ומשום מה לא בא זכרו של החוק שלנו ברשימה. אז אני רוצה פשוט להבין איך אתה בוחר את הרשימה.
היו"ר ניר אורבך
באופן עקרוני, יש לנו לא מעט חוקים שתקועים בצנרת. אנחנו משחררים כרגע. לגבי מה ששאלת, אני אבדוק למה זה לא מופיע כאן. מן הסתם, אם זה לא - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אולי אפשר להעלות את זה כבר עכשיו.
היו"ר ניר אורבך
אני כרגע אפעל - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הנזק יהיה גדול. צריך איזו הכנה גדולה. החוק שלנו, אדוני באופן פשוט, הכי פשוט שבעולם, אין לו שום מקום אחר חוץ מוועדת - - -
היו"ר ניר אורבך
אין פה עניין - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני פשוט לא מצליחה להבין למה - - -
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, הכסף אין פה עניין מהותי, שאם לא כן את יודעת - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אם אין עניין מהותי, בוא נתקן עכשיו. תודה. חז"ל אמרו, אדוני היושב-ראש – תן לי ללמד אותך משהו בחז"ל.
היו"ר ניר אורבך
אבל באמת ב-10 שניות כי אני רוצה להתקדם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה יהיה בדיוק 10 שניות. חז"ל אמרו: שוב יום אחד לפני מיתתך. והרי אדם לא יודע מתי יום מותו? אז המשמעות היא שכל יום וכל רגע צריכים לחזור בתשובה. ודאי וודאי כשאנחנו מדברים על מיתתה של הקואליציה הזאת שהיא קרובה מאוד, אז אם אפשר בבקשה כבר עכשיו להכניס את החוק הזה לרשימה ולהצביע עליו אני מאוד אודה. אם אתה מתעקש שלא, אז אני - - -
היו"ר ניר אורבך
כתמיד, את נותנת לי הוראות הפעלה. אני עובד לפי תוכנית עבודה ואני שומע את ההערה שלך. אני אבדוק למה זה לא עלה. כרגע אנחנו ממשיכים לפי סדר-היום הקבוע. הצעת חוק הכניסה לישראל, כמו שאמרנו, מי בעד להעביר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה, ירים את ידו. מי נגד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד העברת החוק לוועדה – 2
נגד – אין
ההצעה להעביר את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב-2022 לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
עבר לוועדת הפנית והגנת הסביבה.
אנחנו עוברים לסעיף הבא
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 91 והוראת שעה) (בתי משפט קהילתיים), התשפ"ב–2021, מ/1471. המלצת הלשכה המשפטית להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. נשמעו עצות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו ממליצים להעביר את זה לוועדת חוקה, חוק ומשפט. מי שבעד, ירים את ידו. 3. מי נגד? אחת נגד. מי נמנע?

הצבעה

בעד העברת הצעת החוק לוועדה – 3
נגד – 1
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 91 והוראת שעה) (בתי משפט קהילתיים), התשפ"ב-2021 לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
עובר לוועדת חוקה, חוק ומשפט.
הסעיף הבא
הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5) (הארכת תקופת הביניים והחלת הוראות נוספות), התשפ"ב-2022, מ/1518. המלצת הלשכה המשפטית להעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכנסת כספים או לוועדה לקידום מעמד האישה. ההמלצה שלנו היא להעביר את זה לוועדת חוקה, חוק ומשפט. מי בעד ירים, את ידו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אנחנו מנהלים פה דיון? אני לא מבין.
היו"ר ניר אורבך
אתה רוצה להעיר משהו?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רוצה להעיר, גם רציתי קודם. אורית דיברה על עצם קביעת הרשימה, אני רציתי דווקא להעיר על הצעת חוק הכניסה לישראל.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת רוטמן, סליחה. כרגע אני שואל אותך. אם אתה רוצה לתת הערות כלליות על סדר- היום, זה בסדר, אני אתן לך את הזמן. כרגע אנחנו עסוקים בהצבעות. אם זה לא רלוונטי - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
על חוק הכניסה לישראל הייתה הערה לגופו של עניין.
היו"ר ניר אורבך
אז אני מתנצל שלא שמתי לב.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אם תסיים את ההצבעה על זה ואז תיתן לי לדבר, אני אשמח.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. מי בעד להעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט ירים את ידו. 3. מי נגד? אין. מי נמנע?


הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5) (הארכת תקופת הביניים והחלת הוראות נוספות), התשפ"ב–2022 לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
עובר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תודה רבה. ראשית, אני רוצה לדבר על נושא של איפה ואיפה בהצעות החוק, בהמשך למה שאמרה חברתי חברת הכנסת אורית סטרוק. כפי שאתה רואה, ואני גם התחשבתי – אפשר לנהל פה דיון ולקיים על כל אחת מהצעות החוק האלו דיון מעמיק למה היא מתאימה לוועדה פלונית ולא לוועדה אלמונית וגם על קביעת הרכב הוועדות וגם על כמה חוקים מונחים על שולחנה של כל ועדה, ובכל זאת לא באנו לעשות פה פיליבסטר. באנו פה להגיד ולראות איך מקדמים חוקים ביחד.

העובדה שהכנסת אומרת את דברה בנוגע לחוקים, מצביעה וועדת הכנסת משמשת כחסם מפני חוקים שלא נוחים לפלוני או לאלמוני או לקואליציה, הוא מצב שמזלזל בכנסת.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת רוטמן, סליחה, בדרך כלל לא נוהג לקטוע. סליחה שאני אומר, אתה מדבר עכשיו לא לעניין כי אין פה איפה ואיפה. העלינו קבוצת חוקים עם אוריינטציה מאוד ברורה בישיבה הקודמת כדי לשחרר פקק. יש לנו המון חוקים שנמצאים בצנרת שאנחנו משחררים, חלקם עוד לפני הקדנציה של ועדת הכנסת הנוכחית. אנחנו מנסים לשחרר כמה שיותר חוקים ואנחנו משתדלים לעשות את זה בצורה הכי טכנית, בלי להתייחס לגופו של - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני לא חושב שזה נעשה בצורה הזו ולכן אני אומר את דעתי.
היו"ר ניר אורבך
אתה אומר את דעתך ואני אומר לך את האמת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא אומר את דעתו ואתה אומר את דעתך.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, תודה רבה על מעורבות היתר. כרגע אני מול חבר הכנסת רוטמן ואני אומר שאתה אומר את עמדתך וזה בסדר. אני אומר לך את האמת. זו העבודה של הוועדה. אתה יכול אתה יכול לחשוב משהו אחד, אתה יכול לתת פרשנות, אתה יכול אולי לנחש – אני אומר לך את העובדות. זה ההבדל. זה הכול. לכן אני אומר לכם עוד פעם סליחה על קוצר הסבלנות, אני לא מוכן להיכנס עכשיו לדיונים שהם כולי האי ואולי, כי זה לא לעניין. אני אומר לך שוב, השחרור פה, אנחנו מנסים לעשות את זה שחרור מהיר. יש לנו פה עומס של ועדות מקבילות, אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר מהר. אם יש פה חוק או שניים, ואמרתי את זה גם לחברת הכנסת סטרוק, שאתם חושבים שהיו צריכים להיות אולי לפני חוקים והם ולא נמצאים פה, אני מוכן לשמוע את זה ואני מוכן גם לראות מה נעשה בוועדה הבאה, בישיבה הבאה של הוועדה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בכל זאת, למרות שאמרת את דעתך, אני כן אומר את האמת.
היו"ר ניר אורבך
לא, לא, אני אמרתי את האמת – עכשיו אתה יכול להגיד את דעתך, להמשיך את דעתך. זה בסדר. אתם נמצאים בקמפיין מתמשך, אבל אתם לפעמים מתבלבלים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה מעניין. זו קואליציה שבה אין אמרת – לכל אחד יש דעה. אבל כשזו דעה שלנו, זו דעה - - -
היו"ר ניר אורבך
לא, חברת הכנסת סטרוק, אני גם מציע לך לחזור בתשובה, בסדר?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה.
היו"ר ניר אורבך
הצעת לי – אני מציע גם לך לחזור בתשובה ויש לך גם על הרבה מה לחזור בתשובה. בבקשה, חבר הכנסת רוטמן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מאחר ואתה הזכרת את זה, אני דווקא לא חשבתי להתייחס לחוקים שעברו, זה יותר נעשה סדר א' על סדר היום, ונקברו קבורת חמור שלא לומר קבורת ועדה, במשך הרבה מאוד זמן כאן ועכשיו גם כשהעברת אותם בפעם הקודמת, העברת אותם לוועדה שאתה יודע היטב שתקבור אותם או שתעשה בהם - - -
היו"ר ניר אורבך
הפוך, אבל לא משנה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אוקיי. הפוך, אבל לא משנה.
היו"ר ניר אורבך
עובדתית זה הפוך. אבל לא משנה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כמה זמן חלף מאז שעבר בחוק לביטול ההתנתקות מחומש?
היו"ר ניר אורבך
12 שנה. 12 שנה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כמה זמן עבר מאז?
היו"ר ניר אורבך
12 שנה. 12 שנה עברו והעבירו את זה גם מתוך ידיעה שימשיך שעון החול לצפצף.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני באמת תמה מדוע הצבעת בעדו.
היו"ר ניר אורבך
כי אני בעד. אני בעד
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ניסית לגנוב את דעת - - -
היו"ר ניר אורבך
לא. לא ניסיתי לגנוב את דעת הציבור. אתם מנסים לגנוב את דעת הציבור. חבר הכנסת רוטמן, אתם מנסים לגנוב את דעת הציבור. מספיק באמת, המשחקים האלה נחמדים, אבל באיזשהו שלב די, נגמרת הסבלנות של כולנו באמת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מרגיש את חוסר סבלנות שלך.
היו"ר ניר אורבך
אני לא מסתיר אותה. לא צריך להיות חד בשביל להרגיש אותה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא אמרתי גם שאני חד. אמרתי שאני חש את חוסר הסבלנות שלך. אני מקווה שזה דווקא בגלל לדבריה של חברתי אורית סטרוק והרהורי התשובה הם קשים.
היו"ר ניר אורבך
לא, לא. כמו שאמרתי, יש תוכניות העבודה, לא של חברת הכנסת סטרוק, אני עובד לפי תוכנית עבודה שלי, כולל מול הקדוש ברוך הוא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מציע שתכלול בתוכנית העבודה שלך גם שיבה בתשובה.
היו"ר ניר אורבך
אני מציע לך לא להציע לי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל אני בכל זאת אומר, ביחוד לאור העובדה שקבורת הצעות חוק שזוכות לרוב במליאת הכנסת למשך זמן רב רק בגלל שהן לא נוחות למי מחברי הקואליציה, זה מעשה לא דמוקרטי. לפחות בהקשר של חומש, הקבורה הזאת גם מייצרת פגיעה כפי שחווינו בשבת האחרונה, וכנ"ל בעניין הצעת חוק ישובים ושכונות בהליכי הסדרה שגם שם אנחנו רואים איך העיכוב הזה שהוא בידיים שלך בסופו של דבר וגם ההחלטה לאיזו ועדה שזה עובר ושזה עובר בראשותו של מי שלא יקדם אותם, בטח לא בקצב הנדרש, בסופו של דבר זה נמצא על-ידך. ולכן אני אומר, ככל הנראה יש רגליים לדבר שגם ביום רביעי זה, כשם שקרה בהרבה מאוד שבועות לאחרונה, הקואליציה תוכה שוק על ירך בחלק מהצעות החוק שיעברו, אני פונה אליך ומבקש שתעשה שימוש לטובה בסמכותך כיושב-ראש ועדת הכנסת, שחרר את הפקק להצעות החוק הטובות שאתה גם יודע שהן טובות בליבך ולא תחסום אותן משיקולים של שרידות קואליציונית תוך פגיעה גם בתושבי חומש וגם בתושבי התיישבות צעירה וגם בתושבי ואזרחי מדינת ישראל. סיימתי.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת רוטמן, תודה רבה לך. אנחנו עוברים כעת להמשך סדר היום: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), התשפ"ב-2021, פ/2865/24 של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת וכן הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), התשפ"ב-2022, פ/3459/24 של חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית להעביר לוועדת העבודה והרווחה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכספים או לוועדת הכלכלה. ההמלצה היא להעביר לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד, ירים את ידו. 4. מי נגד? 1. מי נמנעים? אין.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעות החוק לוועדה – 4
נגד – 1
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעות החוק לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. עובר לוועדת העבודה ורווחה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מי שלא חבר ועדה יכול להצביע בשביל להביע את דעתו ברבים, כבוד היושב-ראש?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למיטב זכרוני, אתה יושב-ראש הסיעה – אתה יכול להודיע עכשיו במכתב שאתה נכנס כחבר ועדה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה מפריע במשא-ומתן עם יושב-ראש הוועדה.
היו"ר ניר אורבך
לא. לפי התקנון החלופי של חבר הכנסת קרעי, התשובה היא כן. לפי התקנון הנוכחי של הכנסת אתה יכול להביע את דעתך, אבל היא - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מי שם על התקנון של הכנסת?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה יכול לשלוח עכשיו ואני אמצא לך דרך משפטית שגם אם תשלח את זה בוואטסאפ זה יחול.
היו"ר ניר אורבך
סעיף 6: הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון - היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב-2022. פ/3010/24 של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת; הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון - היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב-2022, פ/3120/24 של חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת כספים. ההמלצה היא להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. מי בעד? ירים את ידו. 4 מי נגד? 1. אין נמנעים.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעות החוק לוועדה – 4
נגד – 1
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעות החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים להצעה הבאה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רביזיה.
היו"ר ניר אורבך
רביזיה של חבר הכנסת פינדרוס.

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון - פנקס שכר, תלוש שכר וגליון אלקטרוני), התשפ"ב-2021, פ/2783/24 של חברת הכנסת גבי לסקי. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת העבודה והרווחה. במליאה נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדת הכנסת. ההמלצה היא להעביר לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד? ירים את ידו. 3. מי נגד?
נועה בירן - דדון
4. גם פינדרוס.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – פה אחד
ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת השכר (תיקון - פנקס שכר, תלוש שכר וגליון אלקטרוני), התשפ"ב-2021 לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
סליחה, חבר הכנסת פינדרוס. פה אחד.

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - העברת משכנתה בין בנקים), התשפ"ב-2022, פ/2991/24 של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת הכלכלה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים. ההמלצה היא להעביר לוועדת הכלכלה. מי בעד? ירים את ידו. 4.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – פה אחד
ההצעה להעביר את הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - העברת משכנתה בין בנקים), התשפ"ב-2022 לוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.

הצעת חוק פיצוי עסקים קטנים בשל אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי, התשפ"ב-2021, פ/2351/24 של חבר הכנסת יצחק פינדרוס. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת הכלכלה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הבריאות. מציעים להעביר לוועדת הכלכלה. מי בעד? ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
שלושה.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – פה אחד
ההצעה להעביר את הצעת חוק פיצוי עסקים קטנים בשל אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי, התשפ"ב-2021 לוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד. אין יותר מצביעים פה.

הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון - גיל העובד), התשפ"א-2021, פ/1202/24 של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת הכספים. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת העבודה והרווחה. מציעים להעביר לוועדת הכספים. מי בעד? ירים את ידו. אני לבד מצביע? חברת הכנסת שיר, חבר הכנסת הרצנו? מי נגד? 1 נגד.

הצבעה

בעד – 2
נגד – 1
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון - גיל העובד), התשפ"א-2021 לוועדת הכספים נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
עבר לוועדת הכספים.

הצעת חוק סיוע למשפחות ברוכות ילדים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, פ/1866/24 של חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת העבודה והרווחה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים. מציעים להעביר לוועדת העבודה והרווחה. חבר הכנסת אבוטבול, מקובל? בסדר.
משה אבוטבול (ש"ס)
אני לא יכול להצביע אבל בוודאי שאני - - -
היו"ר ניר אורבך
מאה אחוז.

ארבעה.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – פה אחד
ההצעה להעביר את הצעת חוק סיוע למשפחות ברוכות ילדים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.

הצעת חוק צירוף משפחות נפגעי טרור כצד להליך המשפטי (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, פ/921/24 של חבר הכנסת אוריאל בוסו וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת החוץ והביטחון. נשמעו המלצות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת החוקה, חוק ומשפט. מצביעים להעביר לוועדת החוץ והביטחון. מי בעד? ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
4 בעד.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – פה אחד
ההצעה להעביר את הצעת חוק צירוף משפחות נפגעי טרור כצד להליך המשפטי (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.

הצעת חוק מענה טלפוני אנושי לאזרח ותיק (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, פ/236/24 של חברי הכנסת יעקב מרגי וינון אזולאי. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת כלכלה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעות החוק גם לוועדה לביטחון הפנים. יש פה הערה שיושב-ראש ועדת הכלכלה שלח מכתב וביקש להעביר את זה אליו. אנחנו מציעים להעביר את זה לוועדת הכלכלה. מי בעש? ירים את ידו.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – פה אחד
ההצעה להעביר את הצעת חוק מענה טלפוני אנושי לאזרח ותיק (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 לוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פריסת תשלומים בעסקה מתמשכת), התשפ"א-2021, פ/1142/24 של חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת הכלכלה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את זה גם לוועדת הכספים. גם פה יש מכתב של יושב-ראש ועדת הכלכלה שמבקש להעביר אליו. אנחנו נציע להעביר את זה לוועדת הכלכלה. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – פה אחד
ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פריסת תשלומים בעסקה מתמשכת), התשפ"א-2021 לוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.

הצעת חוק משק החשמל (תיקון - גביית תשלומים), התשפ"א-2021, פ/228/24 של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני רוצה לומר משהו בעניין הזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה מצטרף לוועדה? קודם כל תודיע שאתה מצטרף.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה שהרב פינדרוס מנסה לגרור אותי פעם אחר פעם להיות כאן חבר ועדה, המזימה של פינדרוס לא מוצאת חן בעיניי. אני רוצה להגיד לך, הרב פינדרוס, אנחנו לא ניכנס לכאן לוועדה. זה אחד.

דבר שני, אדוני היושב-ראש, אני בהחלט חושב שהחוק הזה צריך להתקדם. אני רוצה לשאול אותך. אתמול ראיתי כל מיני פרסומים של שר האוצר שהוא החליט לקצץ לציבור החרדי – כבר אגיד למה זה קשור לחוק הזה – בהרבה הרבה דברים. עכשיו, אין ספק שהחוק הזה, אנחנו גם במליאה נתקע אותו ונביא אותו לכאן. היות ואתה, אדוני היושב-ראש, הבעת את דעתך לא פעם נגד הגזרות של שר האוצר, האם אתה תעזור לנו יחד עם כל חברי הוועדה לתקוע את ההצעות שלו כאן בוועדה כדי לא יוכל להתקדם?

למה זה קשור לחוק? זה מה שבאת לשאול אותי. החוק שאני מציע הוא חוק חברתי ואם אנחנו נעזור לקדם חוקים חברתיים אז תהיה אמירה של הוועדה שאנחנו נתקע חוקים שהם לא חברתיים. אדוני היושב-ראש, אשמח למענה בעניין הזה.
היו"ר ניר אורבך
אני לא נוקט - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, חשמל, להזכירך, נצרך בכל בית ולא רק בבתים ערביים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
קואליציה שנתנה חשמל בכמויות - - -
היו"ר ניר אורבך
אני שמח. הגעתי לכנסת ולא ידעתי, באמת אני אומר, עד כמה חברי הכנסת של ש"ס – ואני אומר את זה בלי ציניות – מסורים להתיישבות. זה משמח אותי מאוד.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני מציע לך ללכת להתיישבות ולשאול אותם - - -
היו"ר ניר אורבך
אני אומר את האמת.
משה אבוטבול (ש"ס)
בניגוד אליו, אני לא מציע לך ללכת לשם. אתה בטח לא רוצה להתקבל שם בצורה לא נוחה. אני דואג לך - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אבוטבול, אני מכיר שם יותר אנשים ממך. אל תדאג לי. אתה עוד לפני שידעת - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - מה שמחכה לך, עין לא ראתה אלוקים זולתך. מה שמחכה לך - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אבוטבול היקר, עוד לפני שידעת בכלל אם ההתיישבות היא במזרח או במערב, יש שם אנשים שאני מכיר. אתה לא תקבע לי - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - אולי תבוא כמו בנט, עם מסוק - - -
היו"ר ניר אורבך
אני מוכן להבטיח לך שבהתיישבות - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
תבוא עם מסוק. לא כדאי לך להבטיח לי כי אתה יודע את האמת - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אבוטבול, בצעקות ובאינסטרומנטים קוליים אני לא יכול להתחרות בך. אני גם לא אביא לפה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חוזר בי מהבקשה שיכנסו לוועדה.
היו"ר ניר אורבך
אני מכבד את הוועדה ואת המליאה ואני לא - - - אל תשמור עליי - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - איך הוא מגיב, הציבור - - -
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה לך. להבדיל ממך - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - אתה חבר בשדולת ארץ ישראל ואתה לא מגיע לסיורים - - -
היו"ר ניר אורבך
להבדיל ממך, חבר הכנסת אבוטבול, אני לא משתמש באינסטרומנטים, אני לא אביא לפה חתולים ואני לא אעשה קולות של חתולים, לא פה ולא במליאה - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - אתם בורחים כמו עכברים מהספינה שטובעת - - -
היו"ר ניר אורבך
אני לא איילל כמו חתול - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
הספינה טובעת ואתם בורחים כמו עכברים.
היו"ר ניר אורבך
בוא נעשה לך מבחן קצר: איך קוראים ליושב-ראש מזכירות עשהאל? אתה יודע מה, עזוב את מזכירות עשהאל, איפה נמצאת עשהאל?
משה אבוטבול (ש"ס)
איפה עשהאל?
היו"ר ניר אורבך
כן. איפה זה עשהאל? איפה זה אביגיל? בארץ ישראל. חבר הכנסת אבוטבול, זה פשוט מביש. זה מביש. זה מביש.
משה אבוטבול (ש"ס)
איפה זה מזרח ירושלים?
היו"ר ניר אורבך
אתה לא יודע איפה היישובים האלה ואתה מדבר על התושבים?
משה אבוטבול (ש"ס)
אתה נמצא - - - למה אתה לא בסיורים?
היו"ר ניר אורבך
של השדולה? כי שמו שאמרתי - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - תשובה. הנה, יש פה - - -
היו"ר ניר אורבך
כמו שאמרתי לך, את תוכנית העבודה שלי ביישובים ובזהות היהודית של המדינה, לא חבר הכנסת אבוטבול ולא חברת הכנסת סטרוק יקבעו לי - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - רק אתה - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אבוטבול שזה מקרוב בא ולמד לאחרונה איפה זה ציר 60 ואיפה זה כביש 90 ומה זה כביש 55, לאחרונה הוא לומד את זה ובא לתת לי מוסר.
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - אשאל אותך שאלה: איפה זה - - -
היו"ר ניר אורבך
אדוני היקר, אתה לא יודע - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
איפה זה בית ג'אלה?
היו"ר ניר אורבך
איפה זה בית ג'אלה? אתה לא יודע איפה זה עשהאל.
משה אבוטבול (ש"ס)
בוא תגיד לי איפה זה חלחול.
היו"ר ניר אורבך
אתה לא יודע איפה זה אביגיל.
משה אבוטבול (ש"ס)
בוא תגיד לי איפה - - -
היו"ר ניר אורבך
אתה לא יודע איפה זה שדה בועז.
משה אבוטבול (ש"ס)
שמה הרבה יותר - - -
היו"ר ניר אורבך
אתה בקושי יודע איפה זה קידה. אם חס וחלילה מה שלא קרה, לא היית יודע איפה זה בכלל.
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - איפה זה חומש? איפה זה חומש?
היו"ר ניר אורבך
מצחיק.
משה אבוטבול (ש"ס)
תספר לנו איפה זה חומש.
היו"ר ניר אורבך
לפני 15 שנה – איפה היית כשחומש - - - איך קוראים לארבעת היישובים בצפון השומרון חוץ מחומש?
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - שום דבר לא עשית. הנה, היום - - -
היו"ר ניר אורבך
- - - של חומש. שא-נור הוא מכיר - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - הפכת להיות שמאלני - - -
היו"ר ניר אורבך
- - - אתה לא יודע אפילו את השמות של היישובים, אז אתה אומר לי מה התושבים שלהם חושבים.
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - הבאת אותם להצביע עבורך וברחת - - -
היו"ר ניר אורבך
אביעד, אני מתנצל שאתה עד לוויכוח כזה. אני כועס על עצמי שאני נגרר בכלל לרמה הזאת.
משה אבוטבול (ש"ס)
אתה לא נגרר. אתה נגרר אחרי - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
די, די, אבוטבול. די.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ניר, אתה - - -
היו"ר ניר אורבך
הוא לא יודע אפילו איפה זה - - -
קריאות
- - -
מיכל שיר סגמן (תקווה חדשה)
בסוף ניר החליט ללכת למקום שמחזק את ההתיישבות ולא למקום שמפנה את ההתיישבות. למקום שלא מפנה את חברון, למקום שלא מפנה את חומש 5 פעמים, למקום שלא מזיז אנשים מהבית שלהם. הוא נמצא בממשלה הזאת. הוא לא נמצא בממשלה שיד אחת מדברת ימין ועושה שמאל.
משה אבוטבול (ש"ס)
- - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אבוטבול, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.
משה אבוטבול (ש"ס)
- - -
היו"ר ניר אורבך
אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
משה אבוטבול (ש"ס)
הנשק הידוע.
היו"ר ניר אורבך
אתה הראשון שמגיע לקריאה שנייה פה בוועדה. הראשון.
משה אבוטבול (ש"ס)
אני לא נבהל מזה.
היו"ר ניר אורבך
ואתה תקבל תכף קריאה שלישית ותצא החוצה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לפחות השכלנו קצת על מפת היישובים.
היו"ר ניר אורבך
גם חבר הכנסת אבוטבול השכיל עכשיו לראשונה על מפת היישובים. חייב לציין.
משה אבוטבול (ש"ס)
- - -
היו"ר ניר אורבך
המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת כלכלה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים. אנחנו על הצעת חוק בסעיף האחרון. אנחנו נצביע להעביר לוועדת הכספים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לוועדת כלכלה.
היו"ר ניר אורבך
אני רואה שמלכיאלי התעורר. זה החוק שלו, אבל לא אכפת לו כנראה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כלכלה.
היו"ר ניר אורבך
טוב. אז נעביר את זה לוועדת כלכלה. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד?
נועה בירן - דדון
3 בעד.
משה אבוטבול (ש"ס)
בתקווה - - -

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעת חוק משק החשמל (תיקון - גביית תשלומים), התשפ"א-2021 לוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני מבקש לשים רביזיה על סעיף 12. על חוק סיוע למשפחות ברוכות ילדים.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. רביזיה של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. בסדר גמור. תודה רבה.
ב. רביזיה על החלטות הוועדה בדבר קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
היו"ר ניר אורבך
אנחנו חוזרים כעת לסעיף הראשון בסדר-היום: רביזיה על החלטות הוועדה בדבר קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, פ/402/24 של חבר הכנסת יצחק פינדרוס; 2. הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, פ/401/24 של חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר; 3. הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, פ/400/24 של חברת הכנסת אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת; 4. הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות ( תיקון - ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"א-2021, פ/356/24 של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר.

הרביזיה היא של חבר הכנסת פינדרוס, נכו?
נועה בירן - דדון
אכן.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס. ב-16 במאי הוחלט להעביר את הצעות החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט, וחבר הכנסת פינדרוס הגיש רביזיה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בכנסת הזאת הוקמו ועדות חדשות. חלק מהסיבות שהוקמו ועדות חדשות, כמובן בניגוד לכל נוהל וכל נוהג שהיה עד היום בכנסת, הוקמו הרבה ועדות חדשות. אבל אחת מהסיבות שהקימו ועדות חדשות היא שלא היה נוח שהמשטרה, למשל, המשרד לביטחון הפנים, יהיה תחת פיקוח של ווליד טאהא. אז לצורך הפרסונלי העבירו.

לכן כשבאים פה בוועדה בהיתממות ואומרים שעמדת הלשכה המשפטית – ואני לא תוקף פה את הלשכה המשפטית, עורכת הדין ארבל - - -
קריאה
הפעם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל מבחינת עמדת הלשכה המשפטית גם לא צריך ועדה לביטחון פנים, אפשר בוועדת הפנים לדון בכל הנושאים של ביטחון הפנים, נכון? זאת העמדה המשפטית.
ארבל אסטרחן
לא. ברגע שהוקמה הוועדה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל לא צריך להקים ועדה בשביל זה כי יש ועדה שדנה בזה. ולכן אדוני, ההיתממות הזאת שאומרים: אנחנו מעבירים את זה לוועדת חוקה. נשארו שתי שאריות של מפלגות שמאל במדינת ישראל, אלה זוויות כאלה, אחת היא מפלגת העבודה, השנייה היא מפלגת מרצ, הם מנהלים את ועדת חוקה. ועכשיו מי הולך לבדוק ולקדם יישובים בהליכי הסדרה? אז למה לא העברתם את זה בכלל לוועדת הפנים? ווליד טאהא שטיפל בחוק החשמל שיטפל גם בהליכי ההסדרה ביישובים. זו פשוט היתממות. מעבירים את זה לוועדת חוקה ומה אתם רוצים? אלה ההליכים, אלה הכללים. אז תקימו ועדה להסדרת ההתיישבות או שתעבירו את זה לוועדה שמוכנה לטפל בזה. אתם יושעים מה? תעבירו את זה לוועדה של מיכל שיר. אני בעד. אני אומר את זה כבר עכשיו. תעבירו את זה לבן-אדם שהוא רלוונטי, בדיוק כמו שאתם לא מעבירים לווליד טאהא את ביטחון הפנים מסיבותיכם – אני לא יודע למה, אתם כנראה גזענים – מבחינתי שהוא ידון. אני בעד שהוא ידון, אבל צריכה להיות בוועדה לביטחון הפנים. אני בעד שווליד טאהא ידון, אבל אתם לא נוח לכם עם זה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מיכל שיר תעשה לזה טיפול אוהב. אין לה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ניר, זה להיתמם כי זה לקבור את החוק. כולם יודעים, זה לקבור - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא היית פה, הרב פינדרוס - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה לקבור את ארבע הסעיפים האלה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הוא הסביר לנו הכול by the book. אין שום מניע נסתר. רק אנחנו צריכים לחזור בתשובה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
המשמעות של הוועדה הזאת, ולכן הגשתי רביזיה, המשמעות של ההחלטה על 1, 2,3 ו-4 היא משמעות של קבורת חמור.
ארבל אסטרחן
4 עבר לחוץ וביטחון. אנחנו מדברים עכשיו רק על 1 עד 3.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם שם צריך רחמי שמים. תעבירו את זה למיכל שיר או בוועדת הכנסת. אני אומר לך בכנות, או שתשאיר את זה בוועדת הכנסת או שתעביר את זה לוועדה של מיכל שיר. אבל אתה לא יכול להעביר את זה לוועדת חוקה ולצפות שיהיה שם דיון אינטליגנטי - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא. הוא לא מצפה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הוא לא מצפה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא לא מצפה. הוא רוצה לקבור את זה - - - ההתיישבות הצעירה - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
- - - מטרתו הושגה - - -
היו"ר ניר אורבך
אורית, את הגשת רביזיה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא. אתה רוצה, תוציא אותי.
היו"ר ניר אורבך
אני אוציא אותך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז תוציא אותי כי אני צועקת ואתה רוצה לקבור את ההתיישבות הצעירה קבורת חמור אצל גלעד קריב.
היו"ר ניר אורבך
- - - אני מבקש שתעצרי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה מה שאתה רוצה במקום לתת למיכל שיר - - -
היו"ר ניר אורבך
אני רוצה להגיד מילה אחת לפני שאנחנו מצביעים - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - ביד אוהבת ותקדם אותם. אתה יודע, ניר, לפני חצי שנה - - -
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, אל תצעקי. זה לא עוזר. זה לא יעשה את זה יותר מוצדק.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ניר, אתה יודע שאתה לא בסדר. למה אתה עצבני? אתה יודע שאתה לא בסדר. קברת את החוק הזה שנה ועכשיו נתת אותו לוועדה שתקבור אותו עוד שנה. אתה יודע את זה. למה אתה עושה כאילו? אתה יודע שזו המציאות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - ואחר כך תיתן להם חשמל ובמקביל ניתן למאחזים של אבו מאזן חשמל. ככה אתה מתייחס אליהם ואתה גורם - - -
היו"ר ניר אורבך
ההתיישבות הצעירה, בעזרת השם, על אפך ועל חמתך תתחבר לחשמל ואני יודע שאת מתה שזה לא יהיה. את מתה שזה לא יהיה.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
- - - למאחזים של אבו מאזן, נכון?
היו"ר ניר אורבך
את מתה שזה לא יהיה.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
לא נכון.
היו"ר ניר אורבך
כמו שרציתם לראות – אל תגידי לי לא נכון – כמו שרציתם לראות באביתר פינוי וכמו - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ניר, אתה - - -
קריאות
- - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - איזו מסכת לומדים באביתר? - - -
היו"ר ניר אורבך
- - - את רשמת לי דברים שאת ידעת שהם לא נכונים - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ניר, איפה אביתר? ניר, פעלת – איפה אביתר? בוא נשב לפגישה עם כוס קפה באביתר - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - קבורת חמור - - -
קריאות
- - -
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - יש חיבור מים - - - חוץ וביטחון - - -
קריאות
- - -
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - זו ארץ ישראל מבחינתנו. אל תנסה לבלבל את המוח - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - הרפורמי - - -
קריאות
- - -
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - בשעה 12:30 תגיע לחוץ וביטחון, מחברים את המים לאבו מאזן. תגיע ב-12:30. אני מגיע יותר ממך לשדולה. תתבייש, חצוף כי אתה - - -
היו"ר ניר אורבך
- - - ראש עיר של בית שמש בא לפה ולא יודע מה זה - - -
קריאות
- - -
היו"ר ניר אורבך
- - - אני עובר להצבעה - - -
קריאות
- - -
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - אתה שאלת אותי שאלה - - -
היו"ר ניר אורבך
לא שאלתי אותך שאלה.
משה אבוטבול (ש"ס)
פנית אליי, הזכרת את השם שלי, תקבל תשובה.
היו"ר ניר אורבך
עכשיו תסיים.
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - אתה הזכרת אבוטבול - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אבוטבול, פעם שלישית. תוציאו אותו בבקשה.
משה אבוטבול (ש"ס)
אמרת אבוטבול – בשעה 12:30 מחכים לך. אבו מאזן, תחבר את המים - - -
היו"ר ניר אורבך
- - - את היללות של החתול שלך - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
- - - טיעון חלש, אתה מרים את הקול - - - ניר, הטיעון שלך חלש, אז אתה מרים את הקול ומתעצבן? מה קרה?
משה אבוטבול (ש"ס)
- - - לא מסוגל להתמודד איתנו. לך תתמודד - - -
היו"ר ניר אורבך
איתנו? הם בכלל לא יודעים מי אתה שם בהתיישבות - - - צריך אוטובוס של השדולה כדי להגיע לשם. איתנו, הוא אומר לי. - - -

(חבר הכנסת משה אבוטבול יוצא מאולם הוועדה.)
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ניר, עם האוטובוס של השדולה הגענו לאביתר, לא ראינו את הישיבה - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - לא ראינו. אנחנו לא יודעים איזה ספר לומדים עכשיו בישיבה באביתר.
היו"ר ניר אורבך
אני מברך אתכם על הצטרפות של חבר יקר שהשדולה - - - - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רק לידיעתך - - -
היו"ר ניר אורבך
חוצפה שאין כדוגמתה, ואת אורית, את יודעת את זה - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לידיעתך, הוא מאמץ יישוב. הוא אימץ יישוב. איפה היישוב שאתה אימצת? מה קורה איתו? יש לו חשמל? ניר, אתה אימצת יישוב מההתיישבות הצעירה?
היו"ר ניר אורבך
אני אימצתי יישוב.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יש לו חשמל?
היו"ר ניר אורבך
כן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יש לו מים?
היו"ר ניר אורבך
יהיה לו חשמל, בעזרת השם, הרבה לפני שאתה ואורית תתחילו בכלל לדאוג להם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
- - - כשאתה תחבר את הערבים שלידו, שנבנו שלא כחוק כדי להשתלט על שטח, אז תיתן לו חשמל. מה שנקרא, על הדרך, בזכות הערבים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה קובל את ההתיישבות הצעירה קבורה רפורמית אצל גלעד קריב - - -
היו"ר ניר אורבך
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - ההתיישבות הצעירה - - -
היו"ר ניר אורבך
- - - הסיסמאות שלך כבר יצאו מכול - - - מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
הרביזיה נפלה. תודה רבה לכם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רביזיה על כל הסעיפים ככה? אתה לא צריך עוד 3 הצבעות?
היו"ר ניר אורבך
גם הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון - ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"א-2021, פ/356/24 של חבר הכנסת - - -
קריאות
- - -
היו"ר ניר אורבך
תקשיבו רגע ותבינו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אה, על שלושתם.
היו"ר ניר אורבך
שלושתם היו באותו נושא. עכשיו על הרביעי. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני לא מצליח להבין מה קורה פה. אפשר בבקשה שקט? רוטמן, לך יש בעיות של קשב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עכשיו אנחנו בסעיף 4?
נועה בירן - דדון
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ניר, אומר לך עוד פעם בכנות, זו היתממות. תשאיר את זה פה בוועדה אצלך או כל ועדה אחרת כמו של מיכל שיר, של מפלגות שיודעות איפה זה עשהאל. אני מקבל את מה שאמרת לאבוטבול. צריך מפלגה שיודעת איפה זה עשהאל בשביל לדון על זה. אתה לא יכול לתת את זה למפלגה שלא יודעת איפה זה עשהאל או לא נעים להגיד, יודעת את זה מהצד השני כי רם בן ברק מכיר את זה מהצד השני, הוא מכיר את הצד הפלסטיני של עשהאל, שהם ידונו על החוק הזה. אתה אמרת דברי טעם קודם. אדם שמדבר על ההתיישבות צריך להכיר אותה, לכן זה צריך להיכנס או אליך או למיכל, לוועדה שתדון על זה ולא לוועדה שלא תדון על זה. הרי ברור לך שזו ועדה שלא תקדם את העניין הזה, לא תנהל דיון דמוקרטי וענייני על הדבר הזה. לקבור את זה, אני לא חושב שאתה רוצה להיות חלק מהקבורה של הדבר הזה, אני בטוח שלא כי אתה לא מתפלל שזה לא יקרה. אמרת לאורית שהיא התפללה - - - יפונה, אתה מתפלל הפוך, אז אתה לא רוצה שזה לא יקרה, אז למה אתמה מוכן להעביר את זה לשם? תעביר את זה לוועדה אחרת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה מקבל את הלשון הרע עליי?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. אני מקבל לפחות עליו שהוא לא מתפלל.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תגיד לו שהוא טעה ביחס אליי.
היו"ר ניר אורבך
ממתי מפריע לך לשון הרע? ממתי מפריע לך לשון הרע?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לשון הרע שלך. לשון הרע שלך, ניר.
היו"ר ניר אורבך
הבנתי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הלשון הרע שלך, ניר, מפריעה לה. יש בעיה קטנה - - -
היו"ר ניר אורבך
הבנתי. כרגיל - - - כל דבר - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
- - - לשון הרע שלך הוא בגדר הוצאת שם רע.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - כולל החברה שלך - - -
היו"ר ניר אורבך
אני מעריך מאוד, חבר הכנסת פינדרוס, כולל בקשות לדיונים שביקשנו מיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון רם בן ברק בנושאים שקשורים להתיישבות, כולל דברים שביקשה גם חברת הכנסת סטרוק - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הנה, למשל - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אז אתה חושב - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היום יהיה דיון על ההתיישבות הערבית - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - מים להתיישבות הערבית, למאחזים של אבו מאזן. זה תוך פחות משבוע הוא קבע. אבל הדיון - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
- - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
- - - אפשר התייעצות סיעתית? אפשר התייעצות סיעתית, אדוני היושב-ראש?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם על הרפורמה יהיה - - -
היו"ר ניר אורבך
בשעה 11:45 חוזרים. יוצאים להתייעצות סיעתית, חוזרים ב-11:45.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:40 ונתחדשה בשעה 11:41.)
היו"ר ניר אורבך
אנחנו ממשיכים, חבר הכנסת רוטמן, הטעית אותי. לא נורא, אני לוקח על עצמי את זה. שיגישו בג"ץ. הוא הטעה אותי, בגלל זה - - - חבר הכנסת רוטמן, התבלבלתי וחשבתי - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
נראה לי שגם פינדרוס יבקש.
היו"ר ניר אורבך
לא. אתה אל תדאג לאחרים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אם אתה לא תיתן, אז - - -
היו"ר ניר אורבך
חוזרים לדיון. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים –אין
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
הרביזיה נפלה.ג. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022, מ/1548
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים כעת לסעיף האחרון בסדר-היום: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022, מ/1548 לפני הקריאה הראשונה. ינמקו נציגי משרד הבינוי והשיכון אביעד פרידמן, מנכ"ל המשרד ואפשרת היועצת המשפטית, בבקשה.
אביעד פרידמן
אני אסביר במה מדובר. לפני זה אני אגיד שהיום יום חשוב: סיימנו את פרק הערל בדף יומי, אנחנו מתחילים את אלו מותרות. אם הייתם צועקים פחות זה היה עוזר לי להכין את המשנה הראשונה. אנחנו לומדים בשבוע האחרון, אורית, כל יום בשיעור שאני מעביר, פותחים אותו לרפואת ידידיה. עם זה פותחים את הדף היומי ב-05:30 כשאני מלמד כל יום, לכן כשאני רואה אותך, אני ישר חושב על זה. אז רק שיחלים ורפואה שלמה.

חוק המכר. היום במדינת ישראל כל קונה דירות, לא משנה מי הוא ומה הוא, מחיר הדירה שלו מרגע שנמכרה הדירה, מוצמד למדד תשומות הבנייה. זה עבר בחוק טרומי בשיתוף פעולה של חברי הכנסת קושניר וסמוטריץ'. עכשיו אימצנו את הנושא הזה. אני חושב שזה חוק מאוד מאוד חשוב ונוגע לכל בעל דירה. זה חוסך לו הרבה מאוד כסף.

היום זה מוצמד. גם מחיר הקרקע, גם הרווח של הקבלן, גם עורכי הדין, הכול מוצמד למדד תשומות הבנייה והמשמעות בפועל היא תוספת של עשרות אלפי שקלים לכל רוכש דירות בלי סיבה. זה מכה במיוחד את האנשים שזוכים במחיר מטרה או מחיר למשתכן כי לוקח מספר שנים רב עד שאנשים מגיעים אחר-כך לקבל את הדירה שלהם וכל השנים האלה הם משלמים תוספת מחיר על מחיר הדירה שלהם בלי הצדקה, מצב שהוא בלתי נסבל.

בנוסף לזה, תופתעו לשמוע היום שכל רוכש דירה במדינת ישראל משלם 5,000 שקל לעורך דין של המוכר, כמובן בלי סיבה. ובנוסף לזה, 5,000 השקל האלה מוצמדים למדד תשומות הבנייה, אחר-כך במשך 4 שנים או 5 שנים הוא ימשיך לשלם ולשלם וכן הלאה. ואותו דבר גם כאשר רוכש חלילה מאחר, אז ריבית הפיגורים שלו עולה בצורה בלתי אפשרית על-ידי הקבלן. אבל אם קורה הפוך, אז זה כמובן מוגבל.

כל הדברים האלה נועדו לתיקון המצב. אנו מבקשים את הפטור. מאוד חשוב לנו הקידום של זה. כל יום שהחוק הזה לא עובר, המשמעות היא עוד עשרות אלפי שקלים לכל אחד מרוכשי הדירות. פשוט עשרות אלפי שקלים שיוצאים מהכיס של כל אחד מהדיירים שלנו. אין דרך להסביר את זה חוץ מבל תשחית. יש קבוצות אינטרסנטים גדולות שמתנגדות לנושא הזה כמובן כי הן מרוויחות מזה לאורך שנים. אתם יכולים לראות את זה במאזנים של שהם מפרסמים בבורסה, כמה הם מרוויחים מזה. אני רואה את התועלת בזה כבר הבוקר כשאני רואה כבר מודעות של חברות קבלניות שמפרסמות שהם מוכרים את הדירה בלי הצמדה למדד. כלומר, אנחנו רואים שאפשר גם בלי להצמיד לראות את הדברים האלה. כל מי שחפץ בישוב הארץ ובבניית הארץ ובזה שתושבי הארץ יוכלו לקנות דירות בזול, אני בטוח שיתמוך בנושא הזה. זה לא נושא פוליטי.
אפרת פרוקצ'יה
לגבי הדחיפות בהעברת החוק, המדד עולה בכל חודש, מדד תשומות הבנייה, בכאחוז לאורך חיי החוזה. הרי בסופו של יום הרי התשלומים נוגעים לאורך חיי חוזה של 3 עד לפעמים 5 שנים. מדובר ב-10% ואף יותר ממחיר הדירה שבעצם אנחנו קובעים שחלק ממנו הקבלן לא יוכל להצמיד למדד תשומות הבנייה. זה יהיה חיסכון לרוכש. ומאחר שתיקוני חקיקה בדרך חלים על חוזים חדשים, כל מי שלא יחתום הסכמים בקרוב, בעצם החוק הזה לא יחול עליו ולכן חשוב לנו.

עוד דבר שחשוב להגיד במעמד הזה. לחוקים האלה יש השפעה דרמטית על השוק. כמו שאנחנו יודעים, שוק הדיור ומחירי הדיור כרגע הם מבחינת סדרי עדיפויות, בראש סדרי העדיפויות של הממשלה. הדבר האחרון שאנחנו רוצים הוא לייצר אי-ודאות בשוק ולכן חוקים מעין אלה חשוב שייכנסו לתוקף, יעברו מהר ויכנסו תוקף באופן מהיר כדי לזעזע את השוק כמה שפחות, כדי שתהיה ודאות כמה שיותר מהר ולכן החשיבות בהעברת החקיקה הזאת באופן מהיר ומיידי.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. חבר הכנסת פינדרוס, ואחר-כך – חברת הכנסת סטרוק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חושב שזה חוק טוב. דיברנו על זה גם במליאה ואני חושב שזה דבר נכון. לא יודע מה עמדת האופוזיציה בעניין הזה, אבל אני מזכיר – שלחתי לך גם מכתב בעניין הזה – גם ההצמדה צריך שתהיה עם היתר מכירה. הפניה של בית הדין בעניין הזה, אני מקווה שהוא ייענה.
קריאה
לא שומעים אותך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
על הנושא של הריבית. שלחתי לך על הנושא של היתר העסקה בריבית בחוק מכר.
אביעד פרידמן
זה לא בחוק המכר, זה בתקנות של מחיר מטרה. הכנסנו את הנושא. הזה פנינו לחברות – 95% מהחברות בינתיים הגיבו שהן מוכנות להכניס את הנושא. יש עוד כ-5% מהחברות שרוצות הסברים בתוך הדברים האלה כי בסוף זה נמצא לא בתקנות למעלה אלא בין בין המוכר לחברה. אבל החברות מוכנות להכניס את זה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אמרתי חוק מכר כי פה אתה מגדיר להם את הריבית.
אביעד פרידמן
פה אני עוצר את זה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה מוריד. לא משנה.
אביעד פרידמן
אני חותך את זה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל ריבית נמוכה או גבוהה היא אותה ריבית.
אביעד פרידמן
לא תהיה ריבית כי זה נחתך הוא לא יכול להצמיד את זה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה מצמיד אותו - - -
אביעד פרידמן
אני לא מאפשר להצמיד את זה. זה פותר את בעיית הריבית. אין הצמדה למדד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה מצמיד למדד הרגיל ולא למדד הבנייה.
אביעד פרידמן
לא. אני לא נותן. אני נותן להצמיד רק את התשומות. אני לא נותן להצמיד את מחיר הקקרע ואת הדברים האלה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לכן אתה מצמיד. עדיין יש ריבית.
אביעד פרידמן
עדיין יש ריבית שצריך להכניס וזה בכל מקרה מתבצע בתוכו. אני אומר לך בגלוי ש-5% מהחברות עדיין מתנגדות מסיבה כזאת או אחרת. גם בזה אנחנו מנסים לטפל.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה מדבר לא רטרואקטיבית. אתה מדבר על העסקאות שייחתמו.
אביעד פרידמן
לצערי, אני לא יודע לעשות את זה רטרואקטיבית. אם היינו יודעים לעשות את זה רטרואקטיבית, היינו משמחים מאוד את ציבור הדיירים.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק ביקשה את רשות הדיבור.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כל, אביעד, מאוד ריגשת אותי שאמרת שאתם מקדישים את הלימוד של הדף היומי לרפואה הבן שלי ואני ממש ממש מודה לך על זה מכל הלב באמת.

דבר שני, אתה יודע שהחוק הזה הוא חוק טוב ואנחנו בעד החוק הזה. יש בעיה עם החוק. הבעיה שאתם כרגע – אתה והשר שלך והיושב-ראש ואנשים נוספים בקואליציה – אתם כרגע יושבים על הכתפיים של אנשים שהם בעד הפגיעה בבן שלי ובנכדים שלי. ברגע שהמחבלים שפגעו בבן שלי ובנכדים שלי ייתפסו, הם ילכו לבקר אותם בבית הכלא, הם קוראים להם כבר היום לוחמי חופש - - -
אביעד פרידמן
אורית, אני לא עוסק בעולמות האלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אביעד, אני לא הפרעתי לך. אתה יודע כמה שאני אוהבת אותך באופן אישי ואתה חבר טוב. אין שום דבר נגדך. אבל המצב הזה שבו אתה וזאב אלקין שהוא גם חבר טוב שלי ואחרים שהם גם חברים טובים שלי, איילת וגדעון ואחרים, אתם כרגע אפילו לא יושבים על הכתפיים של המחבלים האלה. אתם מונשמים מפה לפה מהפה המסריח שלהם. וזה מצב שאנחנו לא יכולים להמשיך לתת לו לקרות כשבכבישי ארצנו, עזוב את הבן שלי שזרקו עליו אבנים ובחסדי השם הוא ניצל, אבל יומיים אחר כך ירו בצומת זיף על שכן אחר שלנו וגם הוא בחסדי השם ניצל, וכן הלאה על זו היה דרך, ואתם מונשמים מפה לפה על-ידי אנשים – אני יודעת שאתה לא פוליטיקאי, אבל אתה כרגע זה שמציג – על-ידי אנשים שקוראים למחבלים האלה לוחמי חופש ופועלים בעדם. זה מצב שמדינת ישראל לא יכולה להיות בתוכו. לא יכולה.

צריך להחליף את הממשלה הזו מהר. אפשר היום להקים ממשלה בלי מחבלים, בלי תומכי מחבלים, בלי אנשים שרוצים להפוך את מדינת ישראל למדינת שני לאומיה, כל אזרחיה ואלף מחבליה ולהעביר את החוק הזה ועוד הרבה חוקים טובים אחרים. תודה.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, תודה רבה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני חושב שהרבה אנשים, בעיקר זוגות צעירים, שרכשו דירות במחיר למשתכן ועדיין הפרויקט הזה איכשהו עובד, אני חושב שהם האוכלוסייה הכי נפגעת כרגע מהעלייה במדד תשומות הבנייה. פניתי גם לשר השיכון ואמרתי שאולי אנחנו נשקול אפשרות שאנחנו נשב ונראה כמה אנשים פה נפגעו ואיך אפשר לעצור את הטירוף הזה. כי זה לא הגיוני שאתה רוכש דירה ואז כעבור שנה וחצי-שנתיים כל ההנחה שלך היא פשוט מתאדה בגלל העלייה בתשומות הבנייה ביחס למחיר הדירה משום שהקבלן לא מוכן לקחת את כל הסכום מלכתחילה, הוא רוצה לקבל את הסכומים לפי חתימת החוזה. הוא לא רוצה שעכשיו תשלם לו מראש.
בן-אדם אומר
אני מוכן לקחת משכנתא ולשלם מראש כי הסכומים שאני אשלם לפי המשכנתא יהיו נמוכים מתשומות הבנייה. הם לא מוכנים, לא רוצים.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת סובה, הבהרת את הנקודה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני חושב שצריך לשבת ולדבר על זה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בשביל מה אנחנו פה? אנחנו פה בשביל להעלות את הסוגיות האלה.
אביעד פרידמן
אתה מאוד צודק. אם הייתי מוצא דרך משפטית לעבוד רטרואקטיבית, הייתי שמח. אין לי דרך משפטית לעשות את זה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יש לך דרך לחשוב על הפיצויים. בוא נחשוב איך אנחנו - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת סובה, זה לא דיון מהותי עכשיו. אתה צודק ואני בהחלט מציע שתנסה לגבש איזושהי ישיבה פנימית כדי לראות מה אפשר לעשות עם שר האוצר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אין בעיה. במסגרת הוועדות אפשר.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. אנחנו נעבור כעת להצבעה. מי בעד בקשת הממשלה להקדים דיון? ירים את ידו.
הצבעה

בעד הצעת הממשלה – פה אחד
הצעת הממשלה להקדים את הדיון בהצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022 נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד. רק כלפי הקריאה הראשונה. פה אחד.

לגבי הרביזיה, אנחנו נודיע בהמשך היום את מועד הדיון בה.

תודה רבה. אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:53.

קוד המקור של הנתונים