ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 01/06/2022

הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (איסור שיט סביב אסדת כריש), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים