ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 25/05/2022

תשלומי הורים עבור ביטוח תאונות אישיות לתלמידים לשנה"ל תשפ"ג

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת5
ועדת החינוך, התרבות והספורט
25/05/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 149
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, כ"ד באייר התשפ"ב (25 במאי 2022), שעה 10:45
סדר היום
תשלומי הורים עבור ביטוח תאונות אישיות לתלמידים לשנה"ל תשפ"ג
נכחו
חברי הוועדה: שרן מרים השכל – היו"ר
סימון דוידסון
עופר כסיף
מוזמנים
אינה זלצמן - סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

סימה עובדיה פורצנל - מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך, משרד החינוך

מאיר ממן - ממונה ביטוח תלמידים ועובדי הוראה, משרד החינוך

לירן שפיגל - ממונה ייעוץ משפטי ראמ"ה, משרד החינוך

נועה בן אריה - עו"ד, יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי

אופיר יהונתן - עו"ד, החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
תמי סלע
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
מיטל שקד – חבר תרגומים


תשלומי הורים עבור ביטוח תאונות אישיות לתלמידים לשנה"ל תשפ"ג
היו"ר שרן מרים השכל
בוקר טוב לכולם, אנחנו מתכנסים לדיון השני בוועדת החינוך, התרבות והספורט. הנושא שנמצא על הפרק הוא למעשה העלאת תשלום ביטוחי תאונות אישיות.

תראו, אנחנו בתחילת השנה אישרנו סכום מסוים, גם את הסכומים האלו שאנחנו אישרנו לבקשת משרד החינוך, היה קשה לנו לאשר משום שאנחנו כן רואים את הנושא של אותם תשלומי חובה חלק מסוג של חובה של המדינה לספק בעצם לתלמידי ישראל. כלומר גם עניין של ביטוחים, תאונות אישיות, סל תרבות, הכל אמור להיות חלק מחוק חינוך חינם לתלמידי ישראל ולכן ברגע שאנחנו אישרנו את זה בתחילת השנה אנחנו קצת מתקשים לבוא ולעשות את התיקונים באמצע השנה או לקראת סוף השנה.
 
היינו שמחים אם הייתם מביאים לנו בעצם את כלל תשלומי ההורים לקראת שנה הבאה כדי שנוכל לדון בהם. אנחנו מבינים מהמכתב שהעברתם לוועדה שיש דחיפות בנושא הביטוח של תאונות אישיות ספציפית ולכן אנחנו, חברי הוועדה, שהציפו בפניי את הדברים ביקשו לשמוע מה הסיבה בעצם להחרגה ולדחיפות ולהעלאה של אותו תשלום. אז ככה, מי ממשרד החינוך הציף את הדברים? אינה זלצמן?
אינה זלצמן
כן. להתחיל?
היו"ר שרן מרים השכל
את יכולה להתחיל. אני רק אומר ששרת החינוך בדרך והיא גם כן תציג את הדברים.
אינה זלצמן
שלום לכולם, אז באמת אנחנו מתכבדים להביא לאישור הוועדה את סכום הגבייה בביטוח תאונות אישיות לתלמידים, כפי שציינת. הביטוח הזה הוא סעיף חובה בתשלומי ההורים בהתאם לסעיף 6ד' בחוק לימודי חובה. מה שאנחנו מביאים לפתח הוועדה זה אישור של תקציב לביטוח שעומד על 57 שקלים והתקציב הזה יכלול את שיעור דמי המילוט המרביים בגובה שלושה אחוזים פלוס מע''מ כחוק. בעצם המבטח יהיה רשאי לשלם לסוכני הביטוח בעד התיווך לעניין הביטוח. האישור המתבקש הוא לשנת הלימודים תשפ''ג ולעוד שתי תקופות נוספות. זאת אומרת אנחנו מדברים על שלוש שנים כדי שלא נצטרך להגיע כל שנה לוועדה. וזה כמובן בכפוף לתנאי המכרז ובהתאם לסעיף 193 ב'3 לפקודת העיריות.
 
מה שחשוב עוד לציין גברתי חברת הכנסת זה שהביטוח הזה מכסה את התלמידים 24/7, הוא לא מכסה אותם רק כשהם נמצאים במוסד החינוך אלא הוא מכסה אותם בחופשות, כשהם יוצאים לביתם, בכל פעילות שהם מקיימים לאורך כל השנה. אז זו הצעה שאנחנו מבקשים להביא בפני הוועדה ויש פה עוד אנשים שיוכלו להסביר במידה ויש שאלות.
היו"ר שרן מרים השכל
אוקיי, מי אנשי המקצוע שיכולים להסביר לנו בעצם את העלייה במחיר?
מאיר ממן
שלום, מאיר ממן, ממונה על הביטוח במשרד החינוך. עלייה במחיר בעצם נקבעה בעקבות כמה חלופות שהיו ולאחר שש שנים שהמחירים לא עלו. בשש השנים האחרונות הורי התלמידים שילמו 49 שקלים כאשר קודם לכן ועדת החינוך של הכנסת, לפני תיקון החוק, אישרה 75 שקלים למרות שבעבר קודם תיקון החוק רשויות החינוך המקומיות יכלו לבטח אצל כל חברת ביטוח שהן רצו והן בעצם ניהלו משא ומתן עם חברות ביטוח. בעצם נגרם מצב שבו רשויות חזקות יכלו להשיג מחיר נמוך, אולי 30 או 40 שקלים למרות שוועדת החינוך אישרה סכום גבוה יותר. לעומת זאת רשויות חלשות נדרשו לשלם 150 ו- 200 שקלים עבור תלמיד.
 
החוק עשה סדר בדברים מכמה כיוונים. מצד אחד אפשר לשרת החינוך לקבוע את הפרמיה שתגבה מההורים כפרמיה מקסימלית, מראש עוד לפני פרסום המכרז, כך שבעצם המכרז שמפורסם על ידי החברה למשק וכלכלה, שהם ממתינים כרגע להחלטה, לוקחים את הסכום הזה ומכניסים אותו למכרז כבסיס. זאת אומרת זה הסכום ועם זה תתנו לנו הצעה, עם זה תתנו לנו ביטוח. באותה מסגרת יש תנאים במכרז עצמו שמגדיר מהם תנאי המינימום שאתם תתנו לנו.
 
דוגמה, אומרים להם שתנאי המינימום הסכום הבסיסי של הפיצוי לנכות מלאה לא יפחת מסכום X. חברות הביטוח המתחרות, לצערנו אין הרבה מתחרות, צריכות לתת הצעה על הפרמיה שקבעה השרה ואושרה על ידי הוועדה, לתת הצעה כמה יותר פיצוי הם יתנו על הסכום הבסיסי. זו בעצם שיטת המכרז ההפוך - מי שייתן הצעה גבוהה יותר הוא זה שיזכה. במצב כזה בעצם כאשר אחרי שש שנים לא השתנה המחיר והמודעות היום נפוצה מבחינת הזכות הזו לתבוע תאונות אישיות, אנחנו בעצם פועלים לפרסם בכל פורטל, בכל מקום את הזכויות של התלמידים ובעצם הרבה הורים מממשים את הזכויות שלא ידעו עליהן לפני כן. לכן בעצם יש חשיבות להיות ערניים לפני שאתה יוצא למכרז, מהו הסכום שהשרה תקבע ואיתו החברה למשק וכלכלה צריכה לצאת למכרז.
 
בהתייעצויות מקצועיות עם גורמים מקצועיים שעשינו משרד החינוך והחברה למשק וכלכלה נבחנו כמה אופציות. כמובן שתמיד היינו רוצים שהמחיר יהיה נמוך יותר ושהפוליסה תהיה טובה יותר, אבל אחרי שנבחנו האופציות נמצא שהסכום הזה עשוי שלא לפגוע בתנאי הפוליסה. זה לא מובטח אבל זה הכי קרוב למצב שלא יפגע בתנאי הפוליסה ולכן זאת ההמלצה של השרה לקבוע את הסכום הזה.
 
צריך לציין עוד דבר בנוסף על נושא הפוליסה עצמה והתנאים שבה. הפוליסה עצמה היא לא רק לתלמידים ולא רק פה בארץ אלא גם לתלמידים שנסעו לחול במסגרת פעילות בית ספרית אם מטעם המוסד או מטעם הרשות או מטעם משרד החינוך, והיא כוללת גם תאונות דרכים שזה חריג מאוד מאוד מיוחד, זה לא קיים בפוליסת תאונות אישיות.
 
דבר נוסף, גם ההורים מבוטחים. ב-57 שקלים גם התלמידים מבוטחים 24/7, וגם ההורים מבוטחים במקרה והם ישתתפו בפעילות בית ספרית, כמו טיולים או חוגים בית ספריים או כל פעילות מטעם המוסד, גם הם מבוטחים. דרך אגב גם חברי וועד ההורים מבוטחים כאשר הם בפעילות הקשורה לאירועים ששייכים לבית הספר כך שהפוליסה עצמה היא מצוינת, היא בעצם ברמה של תקחו לדוגמה פוליסות שמתפרסמות היום ומחר בכל מיני פרסומים, שקל ליום לפוליסת ביטוח תאונות אישיות זה אומר 365 שקלים.

היתרון הגדול שיש למכרז הזה זה בעצם שני מיליון חמש מאות או שש מאות תלמידים שמאפשר בעצם לקבל פוליסה טובה במחיר זול. העלייה מ-45 שקלים ל-57 שקלים היא בעצם 66 אגורות לחודש תוספת, אבל בתמורה אפשר יהיה להבטיח פוליסה שתשמר את הזכויות שהיו בה ואת התנאים שהיו בה ב-49 שקלים.
היו"ר שרן מרים השכל
כלומר אנחנו למעשה משמרים אותה, את הפוליסה עצמה, לא מיטיבים אותה אלא משמרים אותה.
אופיר יהונתן
כן, אנחנו לא יודעים את זה, זה המכרז.
היו"ר שרן מרים השכל
כלומר מה שיצא בעצם במכרז יכולים להגיע הצעות שמשפרות, אבל התנאים שאתם תגישו למכרז הם אותם תנאים לפני כן, אתם משפרים את ההצעה ובעצם כדי להכניס עוד חברות שינסו ויציעו אולי הטבות או דברים נוספים לטובת התלמידים.

למה אתם מביאים אלינו בדקה האחרונה? כלומר, אנחנו מבינים שזה ככה מצב חירום, אתם צריכים מיד לצאת למכרז והכל ולא הבאתם את זה ככה לפני כן לתת לנו קצת זמן שנייה לבדוק את הדברים, לראות אם אנחנו יכולים לעבוד מול האוצר, אולי להביא עוד תקציבים מהרשויות המקומיות. כלומר הדחיפות גם שאתם כתבתם לנו היא מיידית שאתם חייבים להוציא את המכרז הזה בעצם אתמול. אז למה בעצם ההמתנה הזו לדקה האחרונה?
אופיר יהונתן
אם אפשר להתייחס. אני אופיר יהונתן, אני מהחברה למשק וכלכלה, אנחנו הגוף שבעצם מפרסם את המכרז ובעצם אנחנו מחכים להחלטה היום מכיוון שנותרו שלושה חודשים בלבד עד תחילת שנת הלימודים והמכרז עדיין לא התפרסם. הליך מכרזי לוקח זמן ומבחינתנו אנחנו חושבים שצריך לפרסם את המכרז הכי מהר שניתן על מנת שלא נגיע למצב שתחילת שנת הלימודים תהיה ללא ביטוח, ללא קביעת זוכה במכרז.
היו"ר שרן מרים השכל
אני אתן לשני חברי כנסת ממש ב-60 שניות ככה לומר את הדברים, ואנחנו נצטרך לקיים על זה דיון המשך.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני רק רוצה לציין שכמו שאמרתם מקודם הנושא הזה לא נוגע רק ללימודים בבתי הספר, זה נוגע ל- 24 שעות של התלמידים שמגיעים לפעילות ספורטיבית, הרבה מאוד חוגים וכדומה, הביטוח הזה כולל גם את זה. כל הנושא של ספורט, חוגים, כל נושא, גם אם הוא נמצא עכשיו דרך אגב בארצות הברית ונפצע, זה גם נוגע לזה.
מאיר ממן
זה כולל משלחות לחו"ל, זה לא כולל טיול פרטי.
קריאה
כן פעם זה היה גם בחוץ לארץ.
סימון דוידסון (יש עתיד)
הוא אומר שלא.
מאיר ממן
אמרתי כולל משלחות לחו"ל, לא כולל טיול פרטי.
סימון דוידסון (יש עתיד)
הבנתי, אוקי.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני בעד אז להעביר את מערכת החינוך לפינלנד ואז אנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות, לא רק את זו.
 
אז כן בקצרה מאוד, אני חוזר לאותו רציונל שאמרתי קודם שכל דבר שהוא חיוני לא צריך להיות על חשבון ההורים כולל הנושא של הביטוח. ושוב, הראשונים שיפגעו מזה, כמו עד עכשיו, זה האוכלוסיות המוחלשות והגדלת הפערים אם יוגדר הביטוח אז הדבר הזה לא יכול להימשך.
היו"ר שרן מרים השכל
אוקיי, טוב לצערי אני אגיד, אני ככה ממש ממש מתנצלת גם בגלל שהתעכבנו ולא ידענו מה שיהיה עם הדיון בגלל השרה, וקיווינו לקבל הארכה כדי שהיא תוכל לבוא ככה לספר לוועדה ולהסביר את הדברים, אנחנו נאלצים לנעול משום שלא קיבלנו הארכה להמשך הוועדה. מה שאנחנו נעשה זה שנכנס דיון המשך ביום ראשון בעניין הזה. אנחנו נודיע על השעה של מועד הכינוס ואנחנו נתראה שם בשביל המשך הדיון.
תודה רבה לכולם, אני נועלת את הישיבה.

 
הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים