ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 23/05/2022

הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון מס' 2), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים