ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 23/05/2022

הצעת צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי אגרות רישיון שנתיות של נוטריונים שמוטלות מכוח חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976), התשפ"א-2021, הצעת צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי אגרה המוטלת מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957), התשפ"ב-2021, הצעת צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי אגרות ותשלום חובה שמטילה רשות התעופה האזרחית), התשפ"ב - 2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים