ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 12/06/2022

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים