ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 17/05/2022

צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת6
ועדת החוקה, חוק ומשפט
17/05/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 270
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, ט"ז באייר התשפ"ב (17 במאי 2022), שעה 14:00
סדר היום
הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשפ"ב-2022 - חוף הכרמל
נכחו
חברי הוועדה: גלעד קריב – היו"ר
זאב בנימין בגין
סימון דוידסון
אורי מקלב
חברי הכנסת
עלי סלאלחה
שמחה רוטמן
מוזמנים
יפעת רווה - עו"ד, משרד המשפטים

נעמה וינברג - לשכה משפטית, משרד הפנים

עקיבא רוזיליו - מתמחה, משרד הפנים

נטע דרורי - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

עדי אייברמס - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

ירדן שני רוקמן - ראש תחום מיחזור, המשרד להגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
טליה ג'מאל
נעמה מנחמי
מנהל הוועדה
איל קופמן
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגדהצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשפ"ב-2022 - חוף הכרמל
היו"ר גלעד קריב
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את דיון ועדת החוקה, חוק ומשפט, ברביזיה על הוצאת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשפ"ב–2022, של מועצה אזורית חוף הכרמל. מטבע הדברים, מכיוון שאנחנו נמצאים כאן ברביזיה, אנחנו לא פותחים את הדיון מחדש, קיימנו דיון ארוך בנושא. הרביזיה הוגשה ע"י מי שניהל את הישיבה, חבר הכנסת סעדי, בתיאום איתי. התקנון קובע שאם חבר כנסת מגיש הרביזיה לא נמצא לא מצביעים אבל הוא הסמיך אותי להציג את הרביזיה. אני מבין מהיועצת המשפטית שזה תקין, לכן אנחנו נצביע על הרביזיה.

בצו המועצות המקומיות (עבירות קנס) של חוף הכרמל נכלל איסור על הכנסת כלי אוכל חד-פעמיים מפלסטיק לחופים שיוכרזו כחופים אסורים בפלסטיק. הדבר מתכתב עם קול קורא של המשרד להגנת הסביבה. אנחנו קיימנו דיון מאוד-מאוד ארוך בסוגיה הזאת. נשמעו דעות לכאן ולכאן, שמענו כמובן גם את נציגי המועצה האזורית וגם את המשרד להגנת הסביבה ואת משרד המשפטים. אני אעדכן את החברים שבדין ודברים הושג סיכום עם המועצה האזורית על דעת המשרדים הממשלתיים המעורבים שאם ההצעה תאושר לא יהיה מדובר על קנס מינהלי בגין הכנסת כלים אלא בגין שימוש בכלים בתוך החוף.

הדבר השני שהובהר טרם ההצבעה הוא שמדרגת הקנס תשונה מ-730, שזה הקנס המרבי, למדרגת ו', 105 שקלים, שזו המדרגה השנייה בחומרתה מלמטה. זאת אומרת, הקנס צומצם מ-730 שקלים ל-105 שקלים, שזה מדרגת קנס מאוד נמוכה. גם הוספה הבהרה שאנחנו מדברים אך ורק על צלחות, כוסות, קשי שתייה וסכו"ם, כדי להוציא בצורה ברורה מהקנס המינהלי מיכלים, כדוגמת בקבוקי שתייה מפלסטיק, קופסאות פלסטיק שאנשים הגיעו מביתם עם מזון.

אחרי שטייבנו את שלוש הנקודות הללו – אין איסור על הכנסה אלא על שימוש, הורדת הקנס והבהרה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה ההגדרה של שימוש? אדם מגיע עם פרוסות אבטיח בכלי אחסון ומזלג חד-פעמי, הוא לקח כמה פלחים והחזיר את זה לכלי. כוסות זכוכית אסור לו להביא לחוף הים, חד-פעמי הוא גם לא יכול להביא, הוא צריך שיהיה לו מדף שלם בבית של כוסות פלסטיק רב-פעמיות. לא זו אף זו, הוא מביא את כלי האחסון, חמגשית או משהו אחר, והוא ייכנס לאיסור החוק.
היו"ר גלעד קריב
בסכו"ם מפלסטיק הוא לא יכול להשתמש. יש גם גבול לכמה אנחנו נרד בהגדרות. אם תהיה סיטואציה שיבקשו לערער עליה יערערו.

אני רק רוצה להסביר מבחינה פרוצדורלית כדי שחברי כנסת שלא היו בדיון יבינו. למרות השינויים הללו שהוכנסו חברי הוועדה שנכחו באותו דיון דחו את אישור הצו. הצו של מועצה אזורית חוף כרמל, שכלל גם עניינים אחרים, לא אושר. מכאן הרביזיה. בקשת הרביזיה שחבר הכנסת סעדי הגיש בתיאום איתי היא על העובדה שהוועדה דחתה את צו עבירות הקנס של חוף כרמל כולו מתוך ההתנגדות של שני החברים שהיו בוועדה בעיקר לעניין החד-פעמי ואנחנו כרגע מצביעים על הרביזיה. אישור הרביזיה שבעוד רגע נעלה מחזיר אלינו להצבעה את הצו.
טליה ג'מאל
לדיון מחדש.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם אתה אומר שאנחנו מחזירים את כל חוק העזר אבל על סעיף 10ב אתה מוכן לדון בדיוקים כאלה ואחרים אז אני מוכן גם להצביע בעד. דעתי הייתה להצביע בעד שאר הסעיפים.
היו"ר גלעד קריב
נעשה את זה לפי הסדר, רק רציתי שאנשים יידעו מה הרקע לדחייה ולרביזיה. אנחנו עכשיו מצביעים על הרביזיה שתחזיר אלינו לדיון נוסף את הצו. אני אז אבקש מהיועצת המשפטית, גם לטובת אלה שהיו, חבר הכנסת מקלב, וגם לטובת החברים הנוספים שלא היו, לומר לנו מהם השינויים שהוכנסו בצו. מלבד העניין של החד-פעמי היו עוד מספר שינויים. חברי כנסת שיבקשו להתייחס בקצרה לעניין יוכלו וניגש להצבעה מחודשת. מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה
בעד – פה אחד
הבקשה לדיון מחדש אושרה.
היו"ר גלעד קריב
הרביזיה אושרה.

אבקש מהיועצת המשפטית להסביר מהם השינויים שהוכנסו בצו. אני רוצה להגיד שהיועצים המשפטיים שהיו אתנו בדיון הזה, גם אני וגם חברי הכנסת הנוספים שהתייחסו גם לצו הספציפי הזה אבל גם בדיון יותר מוקדם שהתנהל בעניין צו של מועצה אזורית גליל עליון, אמרנו לפרוטוקול, וחשוב מזה, לאוזני נציגי הממשלה, שמן הראוי לשקול הסדרה של המגבלות על שימוש בכלים חד-פעמיים באזורים ציבוריים באמצעות חקיקה ראשית.

זה לא שלא ניתן להסדיר את זה בחוק עזר אבל אם הממשלה רואה את הנושא הזה כנושא משמעותי בתחום הגנת הסביבה והשטחים הפתוחים, ואם היום העניין הזה נכנס אפילו לקול קורא של משרד הגנת הסביבה כתנאי מקדים לתמיכה ברשויות מקומיות, ראוי לשקול האם, בין אם בחקיקה ראשית ובין אולי בחקיקת משנה, להסדיר את הנושא הזה ולא לגלגל אותו לפתחה של כל רשות מקומית, שהאחת תקבע קנס מינהלי כזה והשנייה אחר.

זו קריאה שאנחנו קוראים למשרד להגנת הסביבה, למשרד המשפטים ולמשרד הפנים לבחון. ההמלצה שלי לחבריי תהיה, אחרי השינויים שהכנסנו, לאשר את חוק עם האמירה לממשלה שלהיות פה במצב ש-250 רשויות מביאות לנו חוקי עזר בנושא הכנסת חד-פעמי וכל פעם נתכתב עם השאלה של גבולות הסמכות של הרשות המקומית וכו' זו לא שיטה טובה לקדם את הטיפול בעניין. נציגי המשרד הגנת הסביבה, אני מקווה שההערה הזו תישמע בקשב רב לגבי הסדרה שהיא מעבר לתחיקה של רשויות מקומיות. אני מקווה שהצו כן יאושר אבל זה לא פוטר אתכם מלהתייחס לבקשה שלנו בנושא הזה.

גברתי היועצת המשפטית, הסבר קצר שלך.
טליה ג'מאל
תודה. אני אומר שבפני חברי הכנסת נמצא נוסח מעודכן של הצו שכולל את כל התנאים לאישור שחברי הכנסת הציגו בדיון הקודם מעבר לנושא הכלים החד-פעמיים. בהקשר הזה גם דרשנו שבשביל להעלות את הקנס על הכנסת אוהלים ודברים בסגנון הזה לתוך החופים לדרגה המקסימלית יהיה שילוט שאומר שזה אסור. נקבע שהקנס על רעש לא סביר בחופים שאינם מוגדרים כחופים שקטים ירד ל-320 שקלים בלבד. עשינו הפרדה בין חופים שקטים ללא שקטים לעניין גובה הקנס. כמו כן, התבקש לבטל קנס שכבר היה קיים ביחס למי שהורס את השילוט שאומר מה מותר ואסור לעשות בחוף הים, אז הכנסנו את זה חזרה פנימה. אלה השינויים העיקריים.

חבר הכנסת מקלב, לגבי הנוסח שהצענו – ופה אני אומרת שמבחינתנו זה הנוסח הסופי, אנחנו לא נעשה עוד עבודת נוסח אחר כך אז אם יש שינויים אנחנו נשמח לשמוע אותם עכשיו, זה נוסח שמאושר בינינו לבין הרשות המקומית, משרד המשפטים, הפנים ואפילו חקיקת משנה כבר – לעניין החד-פעמי ההצעה היא לכתוב שאנחנו מטילים קנס על מי שעובר על סעיף 10ב(ב) לחוק העזר רק לעניין שימוש בלבד ולעניין צלחות, כוסות, קפה, שתייה וסכו"ם בלבד. אנחנו מתייחסים לנוסח בחוק העזר עצמו שאותו אנחנו, מן הסתם, לא יכולים לשנות או לגעת בו, זה כבר נקבע ע"י הרשות המקומית.
היו"ר גלעד קריב
ההעברה לקנס מנהלי היא רק לעניין שימוש בצלחות, כוסות, קשי שתייה וסכו"ם, והקנס, שבמקור בקשת המועצה האזורית היה 730 ש"ח, הורד ל-105 שקלים. חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כהצעה מקדמית, אני מבקש לתמוך בשאר הסעיפים עם התיקונים אך להחריג ולא להצביע על סעיף 10ב(ב) שמדבר על החד-פעמי בעקבות מה שהתברר בדיון ומה שאנחנו חושבים. קודם כל, זה לא עניין חרדי או לא חרדי, שלא יחשוב פה מישהו שזה העניין. לגבי חד-פעמי באופן כללי היו לנו אמירות שמשפחות ברוכות ילדים משתמשות יותר, אבל לגבי השימוש בחוף הים אני לא מסתכל מהיבט חרדי. אני רוצה להוריד קצת את המתח, כל אלה שאולי מוכנים לבחון את זה בצורה אובייקטיבית ונכונה.

אחד, כולנו מודעים למשמעות וההשלכות של החד-פעמי, של זיהומי החופים והימים. אנחנו רואים ששקיות הניילון לא נמצאות בחוק הזה אבל הכלים החד-פעמיים כן. חשבנו קודם כל שהיה נכון להחריג את הכוסות החד-פעמיות. בסופו של דבר, אם לא יהיו כוסות – זה לא כמו אכילה, שאולי אפשר לדחות אותה. גם אם אתה לא רוצה לאכול, אתה נמצא בחוף הים, הילדים צריכים לשתות. אם אדם יחשוש לשתות מכוס חד-פעמית למרות שזה מה שיש לו עכשיו, זה מה שזמין, וזה מה שסביר שיהיה לו, הוא פשוט לא ישתה, וההשלכות הבריאותיות יכולות להיות מסוכנות ביותר לאין-שיעור.

מי שתומך בזה, לדעתי, צריך להיות אחראי להשלכה, שאנשים ימנעו מלשתות בחוף הים בגלל שאסור להם לשתות בכוס חד-פעמית. אמנם הבקבוקים לא נמצאים בעניין הזה אבל הכוסות כן. שמעתי מיושב-הראש את הדברים, היינו מוכנים להוסיף קשים, הוספנו קשים בלי שגרענו את הנושא של שתייה.

אני גם אומר, התקדימי בחוק הזה הוא לא רק לגבי החד-פעמי אלא במחשבה. אדם הולך לקבל קנס מינהלי לא על-כך לא שהוא עובר עבירה, זה לא שאסור להשתמש בכוס חד-פעמית, אלא על כך שיכול להיות שבסוף הוא לא ישליך אותה לפח, הוא לא ייקח את זה אתו. לאדם בחוק עזר עירוני אסור להשליך, להדביק מודעה שלא ברשות במרחב הציבורי – כאן הוא לא עשה עבירה, אנחנו חוששים שהוא יניח את זה בסוף בחוף הים ולא ישליך לאשפה ולכן הקנס. זה תקדימי.
היו"ר גלעד קריב
הסברנו דווקא בדיון מדוע זה לא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני נשארתי בקביעה הזאת, שאני חושב שהיא עובדתית ונכונה, שזה קנס כי אין לי אמצעי אכיפה. אדם הוא אדם ישר, הוא רוצה להשתמש בחד-פעמי, הוא מחזיר את זה לסל שלו, או שהוא בכלל לא משתמש בו, הוא צריך להוציא משהו אחר מתחתית הסל אז הוא מוציא לרגע את חבילת הכוסות והוא מקבל קנס. הוא אפילו לא השתמש. אז השאלה היא מה ההגדרה של שימוש. בחוק עזר עירוני אין הגדרות.

דבר אחרון שאני רוצה להציע הוא שלא מספיק שתהיה הגדרה לשימוש, אלא שאם אדם מחזיק בידו, הוא לא השליך, לא עזב, זה לא יכול להיכנס לחוק. רק אם זה מונח. צריך להכניס להגדרה שהמטרה בסופו של דבר היא רק אם לא אספו את זה או אם זה מונח על החול, אבל כל עוד זמן שזה בתוך סלו או בידו לא צריך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מתאר לעצמי שעל השלכת כלי פלסטיק יש קנסות מחוקים אחרים, לא צריך את זה בשביל זה.
היו"ר גלעד קריב
נכון, זה לא קשור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בסדר, אבל אתה רוצה קנס מנהלי ואתה רוצה שזה יהיה יותר זמין, שפקחים מוסמכים לזה. אחרת אנחנו פוגעים באנשים, פוגעים בהנאה שלהם במרחב הציבורי. אין לנו הרבה חוקים כאלה. זה גם הרגל של אנשים. דרך החינוך שלנו היא דרך קנסות. לא עשינו הסברה קודם, לא ניסינו דרכים אחרות. יש דרך אחת שמדברת במדינת ישראל– קנס. בקושי הוצאנו שילוט.
היו"ר גלעד קריב
שמענו לפרוטוקול ממשרד להגנת הסביבה שבהחלט הולכים להשקיע גם מאמצים בתחום ההסברתי בנושא הזה. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רוצה להצטרף לבקשתו של חה"כ מקלב ולהפריד את סעיף 10ב בהצבעה הכוללת ואז אפשר יהיה לא יהיה להתנגד. אני לא מצביע אבל אני חושב שזו אמירה נכונה. אני מברך על השינויים שכבר נעשו. אני מקבל את ההבחנה שאמר חבר הכנסת מקלב, אפשר להגיד לא להביא אוכל או להביא בצורה מסוימת. אני גם לא כל כך בטוח שכלים מפלסטיק שאינם עשויים לשימוש חד-פעמי מזהמים את הסביבה פחות או יותר. יש הרבה בעיות אכיפה באירוע הזה אבל אני שם את זה שנייה בצד.

בסופו של דבר אם באה משפחה לחוף שכזה אתה אומר להם: יש לכם שתי אפשרויות, או לקנות – ויש לזה גם השלכות כלכליות – בקבוק מים גדול או שישייה של מים מינרליים וכוסות לחלק למשפחה, וזה גם לדעתי פחות מזהם, או לקנות לכל אחד 2-3 בקבוקים אישיים כדי שיוכלו לשתות - - -
היו"ר גלעד קריב
יש עוד שתי אופציות. האחת היא להשתמש בכוסות חד-פעמיות שלא מפלסטיק, יש היום כוסות מקרטון או מנייר, אבל האופציה העדיפה, שמשפחה, כשמדובר בשתייה, תביא כוסות רב-פעמיות אתה. הרבה משפחות עושות את זה. אין ספק שמדובר פה בשינוי בדפוסים אבל לשינוי הזה אנחנו מכוונים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
השינוי שיותר הגיוני שיקרה בסופו של דבר זה שיביאו הרבה בקבוקים קטנים והזיהום והפלסטיק יהיו יותר גדולים כי זה לא חל על בקבוקים קטנים. אני חושב שאין תחליף לשכל הישר ואנחנו מנסים להגביל פה את החירויות של אנשים עוד ועוד, ברמות התפרטויות הולכות ומצטמצמות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה דינו של כוס קרטון? אני לא סתם שואל את השאלה, מכיוון שבוועדת הכספים, לפני כמה חודשים - - -
היו"ר גלעד קריב
כלי פלסטיק. אם יתפתח דיון פרשני סביב מה זה כלי פלסטיק - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה כבר הוכרע בוועדת כספים. במיסוי על כלי חד-פעמי גם הקרטון נכלל.
היו"ר גלעד קריב
פה מדובר בכלי פלסטיק, חד-פעמי מפלסטיק.
טליה ג'מאל
כאן זה רק פלסטיק, במפורש.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה צריך להיות 100% פלסטיק? אם זה 50%?
טליה ג'מאל
הרשות דיברה על כך שבנוסף לזה היא מאשרת מדיניות אכיפה במועצת הרשות.
היו"ר גלעד קריב
היועצת המשפטית, פה אני חייב רגע לבוא ולומר, כשאנחנו מאשרים חקיקה שאלת המדיניות האכיפתית היא פחות חשובה כי בעוד שנה ייבחר ראש מועצה אחר ומדיניות האכיפה שלו תהיה אחרת. חקיקה מחוקקים בלי כוכביות של מדיניות אכיפה.
טליה ג'מאל
מוסכם לחלוטין, אדוני. בגלל זה גם הייעוץ המשפטי לוועדה חשב שיש פה מורכבות מאוד גדולה עם אישור הדבר הזה. אני כן אגיד להערותיו של חבר הכנסת מקלב שהתפיסה האם זה צריך להיות אסור או לא ואת מה אוסרים – זה כבר נאסר, זה לא נמצא בפנינו. אולי העמדה שלנו הייתה אחרת אם היינו בדיון ההוא, אבל זה כבר אסור והאיסור כרגע, בחוף הכרמל למשל, הוא איסור רחב יותר ממה שאנחנו מצביעים עליו כרגע - - -
היו"ר גלעד קריב
גם את זה אסור לנו לשכוח. אמרתי את זה בדיון, זו מטריה לא מורכבת אבל היא גם לא פשוטה לנו, כל העניין של חוק העזר, כי אנחנו מתבקשים לאשר מעבר מקנסות פליליים לקנסות מינהליים, ומכיוון שזה הוו היחיד שיש לכנסת בעניין חוקי עזר אז נכנסים פה לדיונים מהותיים, בצדק. אבל צריך לזכור שהאיסור הפלילי על הכנסת כלי פלסטיק עם קנס של 3,600 שקל קיים היום והוא על עצם ההכנסה ולא על השימוש.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה לא קרה אבל, אז זה לא פוגע בפרקטיקה.
היו"ר גלעד קריב
בדבר אחד אני שותף לדבריו של חבר הכנסת מקלב לאורך כל הדרך. אני חוזר על דבריי למשרד המשפטים ולמשרד להגנת הסביבה – אם תתקבל ההצעה ונאשר את הצו אני מבקש שלא תראו בדבר כאמירה שלנו כלפיכם שנחה דעתנו מכך שעכשיו בכל רשות מקומית יעצבו מדיניות בלי הכוונה של המחוקק הראשי ומחוקק המשנה. אנחנו מבינים שאנחנו בעיצומו של איזשהו קרב סביבתי, שרת הפנים לא ביטלה את האיסור הפלילי, אני לא רוצה להרחיב יתר על המידה את המעורבות של הכנסת בבחינה מהותית במקום שאין לה את הסמכות לבחון בחינה מהותית, אבל אני מאותת לכם.

אם אנחנו נמצא את עצמנו חדשות לבקרים עם חוקי עזר שונים ומגוונים בנושא הזה מבלי הסדרה יותר ברורה – שכדרך אגב, אני לא נכנס לשאלה, יכול להיות שהסדרה מספיקה בחוזר מנכ"ל, לא יודע, זו שאלה שאתם צריכים לבחון ברשות המבצעת, לא אנחנו צריכים בשלב הזה לבחון – דעו שאין פה פטור מהדיון היותר מהותי על הסדרה נורמטיבית מסודרת של העניין.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זכויות אזרח, אני רוצה להאמין, נשמרות בבית המשפט, לא נשמרות ודאי מספיק ע"י פקח. כל מי שנמצא פה יודע שבבית משפט העירייה באמת צריכה להוכיח את הדברים והעובדות. זכויות אזרח לא נשמרות ע"י פקחי העירייה וגם לא ע"י שוטרי שטח.
היו"ר גלעד קריב
מכובדיי, אני רוצה להציע מבחינה פרוצדורלית – גברתי היועצת המשפטית, אם זה מקובל עלייך – יש כאן הצעה של חבר הכנסת מקלב להצביע על הצו ללא הסעיף הזה. אני רוצה להציע, כדי לחסוך בהצבעות, שאנחנו קודם כל נצביע על הצו במקשה אחת ורק אם זה לא יתקבל אז אנחנו נצביע סעיף-סעיף.
טליה ג'מאל
אני חושבת שאפשר קודם להצביע על השינוי שמבקשים לעשות או לא לעשות בעניין הסעיף הזה ואז להצביע על הצו כולו. קודם כל אנחנו מצביעים האם לקבוע בסעיף 10ב(ב) את הנוסח הזה ואז לפי מה שתחליטו נצביע על הצו כולו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין הצעה להעביר את הצו הזה בלי התיקון הזה.
היו"ר גלעד קריב
יש, כן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מי מציע? זה לא תלוי בהצעה שלנו, אם הם יגידו: אנחנו לא מוכנים אז אין צו.
טליה ג'מאל
חבר הכנסת רוטמן, אתם יכולים לבחור בין שלוש אופציות. כרגע אתם מצביעים על הצו כולו. הרשות המקומית, שרת הפנים, פנתה אלינו בבקשה לאשר צו בצורה מסוימת. אנחנו כרגע הולכים לאשר אותו בתנאי שיבוצעו בו שינויים מסוימים. אז אפשר לאשר אותו כמו שהוא, אפשר לאשר אותו עם השינויים שכולם הוסכמו כבר על הוועדה ואפשר לאשר אותו בעניין הסעיף הזה. אבל קודם כל אנחנו צריכים להחליט מה השינויים שאנחנו דורשים ורק אחר כך להצביע על הצו ההוא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה להציע הצעה שלישית הכי קלה – להצביע קודם כל בנפרד, עם השינויים, על סעיף 10ב(ב) ואחרי זה נצביע - - -
היו"ר גלעד קריב
זו ההצעה של היועצת המשפטית.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
אבל מה עמדת השרה לגבי השינויים?
היו"ר גלעד קריב
היא קיבלה אותם.
טליה ג'מאל
יתר השינויים, כולל השינוי שהציע היו"ר, מקובלים על המשרדים והרשות.
טליה ג'מאל
אמרתי מה שלושת השינויים שכבר הוטמעו בנוסח שאנחנו מביאים להצבעה. לכן, על פי בקשת חבר הכנסת מקלב ובאישור היועצת המשפטית, אנחנו קודם כל מצביעים על אישור השינויים בסעיף 10ב(ב). אחרי שנראה אם הוא מאושר או לא כל אחד יחליט אם הוא מצביע בעד החוק כולו. אנחנו מצביעים כרגע על אישור סעיף 10ב(ב), על השינויים שהזכרתי. מי בעד אישור הסעיף הזה? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיף 10ב(ב) – רוב
נגד – מיעוט
סעיף 10ב(ב) אושר.
היו"ר גלעד קריב
הסעיף אושר.

עכשיו אנחנו ניגשים להצבעה על הצו כולו, כולל השינויים שאושרו, לרבות 10ב(ב). מי בעד אישור הצו כולו על השינויים שהוכנסו בכל הסעיפים? מי נגד?

הצבעה
בעד הצו – רוב
נגד – מיעוט
צו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשפ"ב-2022 – חוף הכרמל, אושר.
היו"ר גלעד קריב
אושר ברוב. תודה, מכובדיי. נציגי הגנת הסביבה, אנא קחו עמכם כצידה את ההערות שנשמעו כאן. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:35.

קוד המקור של הנתונים